Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty EURO-TRANS, Auto- INFP7, NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transportu w 6. PR Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Unia Wspiera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty EURO-TRANS, Auto- INFP7, NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transportu w 6. PR Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Unia Wspiera."— Zapis prezentacji:

1 Projekty EURO-TRANS, Auto- INFP7, NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transportu w 6. PR Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Unia Wspiera Transport, Poznań 20.06.2006

2 Agenda Projekt Auto-INFP7 Projekt EURO-TRANS Projekt NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transport w 6. PR

3 Cele projektu Promowanie udziału MŚP z sektora transportu samochodowego w 7. Programie Ramowym i innych narzędziach promocji innowacji Zwiększanie potencjału badawczego i innowacyjnego MŚP z sektora transportu samochodowego, głównie z Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydackich

4 Partnerzy Koordynator : Centre for Automotive Research and Development – CIDAUT – Hiszpania Partnerzy: Automotive Manufacturers and Importers Association – APIA – Rumunia Automotive Cluster of Slovenia – ACS - Słowenia Social and Economic Development Centre – SPEC – Litwa Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - Polska

5 Pakiet 1 : Identyfikacja grupy docelowej Pierwszy etap projektu to identyfikacja priorytetów sektora transportu samochodowego i głównych graczy MŚP, uzupełniania poprzez ciągłe monitorowanie odpowiednich informacji dotyczących 7. PR i innych europejskich inicjatyw dedykowanych promocji działań badawczych i innowacyjnych. Zadanie 1.1 – Identyfikacja priorytetów sektora transportu samochodowego Zadanie 1.2 – Identyfikacja stosownych priorytetów 7. PR i innych programów UE Zadanie 1.3 – Identyfikacja docelowej grupy MŚP

6 Workpackage 2 – SMEs support activities Zadanie 2.1 – Audyty MŚP Audyty nakierowane będą na MŚP, z konkretnymi potrzebami technologicznymi, które mogą być zrealizowane w ramach programów badawczych. Zadanie 2.2 – Klastry wspólnego zainteresowania Partnerzy konsorcjum nadzorować będą 5 klastrów, zrzeszających partnerów MŚP, dzielących wspólne profile działalności, w celu określenia i wyselekcjonowania wniosków projektowych, które zostaną złożone na odpowiednie konkursy 7. PR. lub w innych inicjatywach Europejskich.

7 Pakiet 3 – Pomoc w ocenie wniosków projektowych Wsparcie dla członków klastrów (Zadanie 2.2) w opracowywaniu wniosków projektowych (np. określanie bieżącej sytuacji, stopnia innowacyjności, opłacalności technicznej i ekonomicznej). Środki wsparcia: - Intranet - Pomoc bezpośrednia - Upowszechnianie informacji Podręcznik Pomoc dla MŚP w 7. PR. zostanie opracowany na podstawie doświadczeń koordynatorów i rezultatów prac w poszczególnych pakietach. Podręcznik będzie rozpowszechniany poprzez sieci Punktów Kontaktowych i inne.

8 Pakiet 4 – Organizacja imprez Spotkanie początkowe i 3 warsztaty – ważny instrument transferu wiedzy, szkoleń i wewnętrznego zarządzania projektu 4 krajowe konferencje (Hiszpania, Litwa + Kraje Bałtyckie, Słowenia, Rumunia) – rozpowszechnianie informacji dotyczących udziału w 7. PR. Konferencja międzynarodowa (Polska) – rozpowszechnianie informacji dotyczących udziału w 7. PR. ze szczególnym uwzględnieniem MŚP z sektora transportu drogowego. Prezentacja 5 klastrów utworzonych w trakcie trwania projektu, w celu zachęcenia nie zidentyfikowanych wcześniej MŚP, jednostek badawczo-naukowych i przemysłowych do dołączenia do klastrów i promowania udziału w Platformach Technologicznych

9 Pakiet 5 – Rozpowszechnianie Zadanie 5.1 – Strona internetowa - Informacje o projekcie, działaniach i wydarzeniach (konferencje, warsztaty, etc.) - Aktualne informacje o 7. PR i innych inicjatywach - Raporty z przebiegu projektu - Prywatna strefa dla każdego klastra organizacji - Prywatna strefa dla członków konsorcjum - Specjalne miejsce do publikacji wszystkich EoI zgłoszonych w trakcie trwania projektu Zadanie 5.2 – Działania rozpowszechniające - Prezentacja projektu - Elektroniczny newsletter (2 wydania – 6 i 12 miesiąc) - Artykuły prasowe wydawane przez wszystkich partnerów - Elektroniczny leaflet – dystrybucja podczas konferencji, warsztatów, etc. - Inne działania rozpowszechniające (artykuły, czasopisma)

10 Strona internetowa projektu: www.auto-in-fp6.org w budowie

11 Agenda Projekt Auto-INFP7 Projekt EURO-TRANS Projekt NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transport w 6. PR

12 Cel projektu: promocja udziału MŚP z obszaru transportu w europejskich projektach badawczych Narzędzia realizacji Informatyczne, bazujące na stronie internetowej oraz bazach danych: Potencjału MŚP Projektów o charakterze innowacyjnym Twórców technologii zdolnych i chętnych do współpracy w zakresie projektów badawczych (CRAFT) MŚP Projekty Nauka

13 Cel projektu: promocja udziału MŚP z obszaru transportu w europejskich projektach badawczych Narzędzia realizacji (cd.) Działania wspierające i usługi Warsztaty krajowe i budowanie świadomości w zakresie 6 Programu Ramowego UE potencjał, produkty, doświadczenia, potrzeby technologiczne, naukowe MŚP współ-organizacja imprez branżowych i merytoryczny udział doradzanie i instruowanie MŚP zainteresowanych udziałem w projektach badawczych UE

14 Cele operacyjne projektu: Wzmocnienie świadomości o istniejących i potencjalnych łańcuchach dostaw, rozpoznanie, potencjału, różnic i słabości W obszarze dużych przedsiębiorstw – rozpoznanie potrzeb technologicznych, które mogą zostać rozwiązane poprzez łańcuchy dostaw MŚP W obszarze MŚP – propozycje rozwiązań naukowych Zachęcanie/wspieranie udziału MŚP w projektach 6PR inicjowanych lub koordynowanych przez duże przedsiębiorstwa Weryfikacja potencjału MŚP i potrzeb badawczych na poziomie europejskim

15 Rodzaje projektów w ramach 6 Programu Ramowego: Projekty Zintegrowane Sieci Doskonałości Projekty badawcze (STREP) CRAFT Collective Research

16 Zapraszamy do współpracy w ramach projektu Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa Jednostki badawcze i naukowe, Instytucje wspierające przemysł transportowy Strona internetowa projektu: www.euro-trans.info Zachęcamy do rejestracji!

17 Założenia projektu pomoc, promocja oraz wsparcie udziału MŚP w europejskich projektach transportu powierzchniowego zbliżenie MŚP z najważniejszymi organizacjami badawczymi i firmami przemysłowymi dostarczenie wyczerpującej analizy i rozkładu MŚP z dziedziny transportu powierzchniowego

18 Cele projektu Stworzenie Narzędzia informacyjnego" w formie strony internetowej zawierającej bazy danych, składającej się z: - bazy MŚP wraz z dokładnym opisem i ekspertyzami każdego przedsiębiorstwa - bazy projektów i potrzeb innowacyjnych - bazy dostawców technologii, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w kooperatywnych projektach badawczych (byłe CRAFT) Organizowanie warsztatów krajowych: - szerzenie informacji nt. 6PR. wśród MŚP - zbieranie dokładniejszych informacji na temat przedsiębiorstw (produkty, potrzeby badawcze, nowe pomysły) Szkolenia dla MŚP, które wyraziły swoje zainteresowanie projektem

19 Partnerzy projektu Réseau scientifique et technique du METATM - RST – Francja Agence Nationale de Valorisation de la Recherche - ANVAR – Francja SIREHNA SA – Francja Cliff Funnell Associates - CFA - Wielka Brytania BALance Technology Consulting GmbH – Niemcy EG-Liaison – Holandia Technology Centre of the Academy of Sciences CR - TC AS CR – Czechy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - IPPT PAN – Polska Technologiezentrum Informationstechnik GmbH - VDI / VDE – Niemcy Agency for the Promotion of European Research - APRE - Włochy

20 Agenda Projekt Auto-INFP7 Projekt EURO-TRANS Projekt NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transport w 6. PR

21 NaoMitec Główny cel projektu: Promowanie uczestnictwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw w nowych instrumentach 6PR. – projektach zintegrowanych (IP) i sieciach doskonałości (NoE) Umożliwienie dużym przedsiębiorstwom, centrom badawczym, uniwersytetom i konsorcjom projektowym poszukiwanie partnerów MŚP do przygotowywanych projektów. Obszary działań - Aeronautyka, - Ochrona środowiska - Technologie komunikacyjno-informacyjne - Transport - Ochrona zdrowia

22 NaoMitec Pomoc dla jednostek naukowo – badawczych, dużego przemysłu, uniwersytetów: wsparcie konsorcjów naukowych uczestniczących lub przygotowujących IP i NoE w znalezieniu małych, średnich przedsiębiorstw do przeprowadzenia określonych zadań. Profile małych, średnich przedsiębiorstw zainteresowane w uczestnictwo w IP i NoE są dostępne na stronie projektowej (http://www.airi.it/NAOMITEC/eng/6sme.htm)http://www.airi.it/NAOMITEC/eng/6sme.htm

23 Ostatni konkurs 6PR. w priorytecie NMP: Liczba zgłoszeń polskich partnerów wysłana do koordynatorów: 31 Liczba zgłoszeń polskich partnerów wysłana do koordynatorów: 31 Liczba projektów, do których przesłano polskie zgłoszenia: 12 Liczba projektów, do których przesłano polskie zgłoszenia: 12 Typ partnera Instrument

24 NaoMitec Katalog firm i instytucji i jednostek badawczych o profilu mikro- i nanotechnologicznym: http://www.kpk.gov.pl/naomitec/f1/index.html Co zawiera: - Profile firm - Oferty technologiczne - Potrzeby technologiczne Rozpowszechnianie: warsztaty międzynarodowe, konferencje, targi.

25 Agenda Projekt Auto-INFP7 Projekt EURO-TRANS Projekt NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transport w 6. PR

26 Wszystkie konkursy w priorytecie Transport

27 Statystyki wg. Trzech głównych konkursów

28 Porównanie stopnia sukcesu wg. Instrumentów w trzech głónych konkursach

29 Udział poszczególnych typów partnerów – Pierwszy konkurs Wnioski złożone Wnioski powyżej progu

30 Udział poszczególnych typów partnerów – Drugi konkurs Wnioski złożone Wnioski powyżej progu

31 Udział poszczególnych typów partnerów – Trzeci konkurs Wnioski złożone Wnioski powyżej progu

32 Dziękuję za uwagę ! Mikołaj Pyczak Mikolaj.Pyczak@kpk.gov.pl Tel. 022 828 74 83 wew. 159


Pobierz ppt "Projekty EURO-TRANS, Auto- INFP7, NAoMITEC Udział Polskich jednostek z sektora transportu w 6. PR Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Unia Wspiera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google