Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zostać ekspertem? Experts Management Module for FP6 Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zostać ekspertem? Experts Management Module for FP6 Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827."— Zapis prezentacji:

1 Jak zostać ekspertem? Experts Management Module for FP6 Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: pawel.bartoszek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Praca ekspertów Pomoc w ewaluacji wniosków Pomoc w monitorowaniu realizacji projektów już zaakceptowanych przez KE, także tych z wcześniejszych PR Weryfikacja ekspertów oceniających wnioski

3 Wymagania wobec ekspertów (1) Wiedza i umiejętności z konkretnej dziedziny Odpowiednie kwalifikacje językowe

4 Wymagania wobec ekspertów (2) Doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej lub większej ilości dziedzin: -badania w odpowiednim zakresie -administracja, zarządzanie i ocena projektów RTD -wykorzystywanie rezultatów projektów RTD, transfer technologii i innowacji -kwestie związane z nauką i społeczeństwem: edukacja, komunikacja, etyka itd.) -międzynarodowa współpraca w nauce i technologii -rozwój zasobów ludzkich

5 Deklaracja bezstronności Dla zapewnienia pełnej niezależności przed przystąpieniem do pracy Podpisanie deklaracji wykluczającej istnienie konfliktu interesów między funkcją eksperta a codzienną pracą – zapewnienie bezstronności Poświęcenie dla pracy, zachowanie poufności informacji i udostępnionych dokumentów

6 Składanie aplikacji (1) Jedynie drogą elektroniczną: http://emmfp6.cordis.lu/ W jednym z oficjalnych języków UE - angielski Okres składania aplikacji: do 31 grudnia 2006 r. (im wcześniej tym większe szanse na bycie zaproszonym do ewaluacji!) Dla już zarejestrowanych ekspertów z 5 PR: http://www.cordis.lu/expert- candidature/home.html (uaktualnienie danych)

7 Składanie aplikacji (2) 1.Z inicjatywy organizacji -Organizacja otwiera konto, poprzez które wskazuję proponowanych ekspertów, którzy to następnie indywidualnie wypełniają wniosek 2.Indywidualnie - Wnioskodawca sam otwiera konto, poprzez które wypełnia swój wniosek (identyczny jak powyżej)

8 Składanie aplikacji (3) Wniosek składa się z poniższych sekcji: - Username - Type of expert - Personal Details - Linguistic Skills - Keywords - Experience - Employment History - Interests

9 Udostępnianie bazy ekspertów Ze względów zachowania przejrzystości i dla celów Europejskiej Przestrzeni Badawczej, KE ma prawo udostępnić ową bazę publicznym instytucjom z krajów członkowskich i stowarzyszonych, ale tylko za wcześniejszą zgodą samych zainteresowanych ekspertów Lista ekspertów będzie publikowana w internecie

10 Promowanie udziału kobiet KE pragnie, aby jeśli to możliwe 40% członków zespołów eksperckich stanowiły kobiety! Aplikacje od odpowiednio wykwalifikowanych kobiet są szczególnie mile widziane

11 Korzyści z bycia ekspertem (1) Uczestniczenie w ocenie wniosków czy monitorowaniu projektów daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, które można następnie wykorzystać w pisaniu wniosków o dofinansowanie własnych projektów Nawiązanie kontaktów z wybitnymi specjalistami/naukowcami

12 Korzyści z bycia ekspertem (2) - przykład Eksperci oceniający wnioski Marie Curie: - 450 za jeden dzień oceny - 150 diety / dzień - zwrot kosztów podróży (samolot – 2kl., pociąg – I kl, samochód = pociąg – I kl) - zwykle 13-15 wniosków – 2 tygodnie na ocenę (wynagrodzenie za 2-3 dni) - praca w domu – wnioski przesyłane elektronicznie - sprawozdawca: ocenia 13-15 wniosków, zbiera opinie od pozostałych dwóch ekspertów, przygotowuje raport dla KE, jedzie na posiedzenie do Brukseli – 900 /dzień + koszty podróży i pobytu w Brukseli

13 System PESS Anonimowy, elektroniczny system oceny wniosków 1.Ranking projektów z własnej dziedziny 2.Dokumentacja z internetu 3.Ocena wniosków nadesłanych z Komisji 4.Dyskusja z innymi ewaluatorami nad ustaleniem końcowej oceny 5.Przy braku porozumienia, bezpośrednie negocjacje w Brukseli 6.Wybór projektów do dofinansowania przez Komisję

14 Pomoc W razie jakichkolwiek problemów, np. z wypełnianiem aplikacji: fp6-experts-helpdesk@cec.eu.int


Pobierz ppt "Jak zostać ekspertem? Experts Management Module for FP6 Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827."

Podobne prezentacje


Reklamy Google