Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców."— Zapis prezentacji:

1 Stypendia indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców

2 Plan prezentacji Stypendia IEF Konkurs Stypendia IOF Konkurs Zasady finansowe Procedura składania wniosku Mechanizmy reintegracyjne Problemy...? Statystyki Przydatne strony

3 Stypendia indywidualne na wyjazdy w Europie Marie Curie Intra-European Fellowships

4 Założenia programowe Prestiżowe stypendium Podstawa kariery naukowej Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych –zaawansowane szkolenie – techniki, interdyscyplinarność –zarządzanie badaniami Projekt badawczy (inicjatywa oddolna) realizowany w wybitnym ośrodku za granicą

5 Cele akcji rozszerzenie zawodowych kompetencji oraz osiągnięcie samodzielności badawczej naukowców uzyskanie complementary skills (zarządzanie projektami badawczymi, itp.) bądź ułatwienie wznowienia pracy naukowej badaczom, którzy z jakichś względów ją zarzucili

6 Projekt Dowolny temat (warunek wymiar europejski) Czas trwania: 12-24 miesięcy (możliwość podzielenia na spójne części) Praca pełnoetatowa u gospodarza stypendium Opiekun naukowy Opracowanie planu rozwoju kariery

7 Projekt (2) Wykonywany w kraju gospodarza (w całości lub w głównej części) Możliwość podzielenia na kilka części, pod warunkiem, że da to się rozsądnie uzasadnić.

8 Plan rozwoju kariery stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju) Dotyczy stypendiów powyżej 1 roku

9 Kto może wyjechać ? Naukowiec aktywny w działalności badawczej, po magisterium (postgraduate) Powyżej 4 lat doświadczeń badawczych Lub doktorat Liczone 8 miesięcy po terminie składania wniosków

10 Kto może wyjechać (2) Mobilność (maksymalnie do 12 miesięcy w kraju gospodarza w ostatnich 3 latach) Obywatel UE lub kraju stowarzyszonego lub rezydent (4 lata z ostatnich 5) W przypadku podwójnego obywatelstwa, możliwy wyjazd do tego z 2 krajów, w których nie przebywał w ciągu ostatnich 5 lat

11 Dokąd można wyjechać? Każdej instytucji Działalność badawcza Z kraju UE lub stowarzyszonego Najlepiej, aby miała uznanie międzynarodowe

12 Obowiązki gospodarza Zatrudnienie stypendysty na takich samych warunkach jak pracownicy w tej instytucji, na podobnym stanowisku Wyznaczenie opiekuna naukowego Pomoc administracyjna (podatki, pozwolenia o prace, IPR itd.) Zapewnienie stanowiska pracy (w tym sprzęt i materiały) Opłacenie wyjazdów na konferencje, publikacje

13 Konkurs Konkurs Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Developme (MC IEF) Konkurs ogłoszony: FP7-PEOPLE-IEF-2008 19 marca 2008r. Termin składania wniosków: 19 sierpnia 2008, do godz. 17.00 - wstępne ogłoszenie wyników: listopad 2008 - podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009 Budżet konkursu - 75 mln euro Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7Details CallPage&CALL_ID=118

14 Stypendia na wyjazdy poza Europę Marie Curie International Outgoing Fellowships

15 Cel akcji Pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich: wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskiego naukowca możliwość przeniesienia pozyskanej wiedzy na grunt europejski tworzenie powiązań pomiędzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich

16 Kraje stypendium Wszystkie kraje trzecie, czyli NIE: Kraje członkowskie UE Kraje kandydujące Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria Afganistan, Iran, Irak, Libia, Myanmar, Północna Korea, Zachodnia Sachara

17 Kto może wyjechać ? tylko naukowcy pochodzący z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, i którzy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków nie rezydowali ani nie pracowali w kraju, w którym mieści się instytucja goszcząca dłużej iż 12 miesięcy naukowcy z co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej lub posiadający stopień doktora

18 Zasady stypendium Faza pierwsza Badania wstępne prowadzone są w instytucji kraju trzeciego - 1 rok do 2 lat Faza druga - reintegracyjna Obowiązkowa, następuje bezpośrednio po fazie pierwszej i trwa połowę czasu tej fazy, w instytucji zakontraktowanej przez Komisję

19 Zasady stypendium II Projekt musi zawierać spójny program szkoleniowy w trakcie trwania całego stypendium temat pracy dowolny, wybierany przez przyszłego stypendystę w porozumieniu z instytucją, na rzecz której będzie pracował po powrocie do Europy po zaakceptowaniu przez KE projektu stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju)

20 Konkurs Konkurs International Outgoing Fellowships for Career Development (MC IOF) Konkurs ogłoszony: FP7-PEOPLE-IOF-2008 19 marca 2008r. Termin składania wnisoków: 19 sierpnia 2008, do godz. 17.00 - ogłoszenie wyników: listopad 2008 - podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009 Budżet - 25 mln euro Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7Details CallPage&CALL_ID=120

21 Zasady finansowe struktura świadczeń dla naukowca wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) struktura dofinansowania instytucji koszty szkolenia (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje... koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt) koszty ogólne (overheads)

22 Zasady finansowe (1) Koszty związane ze stypendystą: Wynagrodzenie (umowa o pracę lub stypendium) wg. tabel i przeliczników Dodatek rozłąkowy (500 lub 800 na miesiąc) OIF – nie stosuje się w fazie powrotnej (w kraju pochodzenia) Ryczałt na pokrycie kosztów podróży Grant na Personal Career Development Plan – 2000

23 Wynagrodzenie - correction coefficients KategorieUmowa o pracę (euro/rok) Stypendium (euro/rok) Early stage researchers 34 50017 250 Experienced researchers (4-10 years experience) 53 00026 500 Experienced researchers (>10 years experience) 79 50039 750

24 Koszty podróży -przyznawane raz na 12 miesięcy -liczone – w linii prostej od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stypendium (correction coefficient) < 500 km250 500 –1.000 km:500 1.000 –1.500 km:750 1.500 – 2.500 km:1.000 2.500 – 5.000 km:1.500 5.000 – 10.000 km:2.000 >10.000km : 2.500

25 Zasady finansowe (2) Koszty instytucji Pokrycie kosztów instytucji (koszty badań, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach, publikacji etc.) –500 euro na miesiąc –800 euro na miesiąc (badania laboratoryjne) Koszty zarządzania – do 3% grantu Koszty ogólne – 10% kosztów bezpośrednich (oprócz podzleceń)

26 Procedura składania wniosku Innowacyjny pomysł na badania o wymiarze europejskim Odwiedzenie strony KE – http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Wybór odpowiednich dokumentów do odpowiedniego konkursu – IEF lub IOF !!! Wypełnienie formularzy A i B wniosku

27 Cały wniosek składamy TYLKO drogą elektroniczną: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse action=UserSite.FP7SubmitProposalPage#pe op Otrzymujemy potwierdzenie o złożeniu wniosku; Cierpliwie czekamy na wyniki oceny.

28 KE sporządza listę rankingową projektów Najwyżej ocenione wnioski zostaną dofinansowane

29 Kontrakt -Gospodarz stypendium – KE -Gospodarz zawiera umowę ze stypendystą, zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju -Wpłaty na konto gospodarza -Gospodarz pokrywa koszty prac i wypłaca wynagrodzenie stypendyście

30 nic za darmo....... Raporty ! Ostatnia rata stypendium wypłacana jest po złożeniu prawidłowego i zaakceptowanego przez KE – raportu końcowego !

31 Podsumowanie Atrakcyjne stypendium ! Stosunkowo łatwe do uzyskania...?? Kontakty z najlepszymi instytucjami w Europie

32 STATYSTYKI Marie Curie IEF 2007 - OVERALL RESULTS ResultNr of proposals% Eligible evaluated1672100,0% Recommended for funding42325,3% Reserve list21813,0% Rejected105663,1% Above thresholds65138,9% Below threshold(s)38022,7%

33 Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by disciplinary panel

34 Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by country of nationality of applicant

35 Marie Curie IOF 2007 - Overall results ResultNr of proposals% Eligible evaluated332100,0% Recommended for funding10030,1% Reserve list5215,7% Rejected18555,7% Above thresholds13340,1% Below threshold(s)4714,2%

36 Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by disciplinary panel

37 Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by country of nationality of applicant

38 Mechanizmy reintegracyjne European Reintegration Grants (ERG) FP7-PEOPLE-ERG-2008 Budżet konkursu: 7 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=95 International Reintegration Grants (IRG) FP7-PEOPLE-IRG-2008 Budżet konkursu: 17 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=96 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) 8 października 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 8 października 2008 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli 31 grudnia 2008 ? Ogłoszenie wyników: grudzień 2008 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009

39 Problemy praktyczne Pozwolenie o pracę Wiza Przepisy podatkowe Sprawy życiowe (mieszkanie, system ubezpieczeń społecznych, system edukacyjny) The European Researcher's Mobility Portal http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm Marie Curie Fellowship Association http://mcfa.eu/

40 Ważniejsze linki: 1. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Us erSite.PeopleCallsPage&id_activity=12 2. Strona serwisu Komisji Europejskiej: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 3. Strona Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.kpk.gov.pl/7pr 4. Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/

41 Podsumowując... Nie mamy nic do stracenia ! Pisać, pisać, pisać... i składać wnioski do Komisji Europejskiej

42 Dziękuję za uwagę ! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: jk@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Stypendia indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google