Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować się do pełnienia tej funkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować się do pełnienia tej funkcji"— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować się do pełnienia tej funkcji
Konferencja Szkoleniowa Sędziów Kajakarstwa Klasycznego, Łężeczki 2010 Sędzia Główny Jak przygotować się do pełnienia tej funkcji Iwona Stebner, Kolegium Sędziów PZKaj

2 Sędzia Główny Etapy: Przygotowanie do regat
Odprawa techniczna z kierownikami drużyn Odprawa sędziowska Przeprowadzenie regat

3 Przed regatami: Przypomnij sobie Regulamin
Dokładnie zapoznaj się z zapowiedzią regat Przed regatami nawiąż kontakt z organizatorem regat Program minutowy powinien być konsultowany z sędzią głównym

4 Przed regatami: Przed rozpoczęciem regat, sprawdź tor regatowy, urządzenia pomiaru czasu, kontrolę łodzi, urządzenia startowe, jak zorganizowany jest przepływ informacji dla kierowników drużyn (program, wynik, lista startowa) itd.

5 Przed regatami Sprawdź, czy organizator regat zapewnił opiekę medyczną i obsługę ratowniczą. Bezpieczeństwo zawodników jest najważniejsze!

6 Przed regatami: Dokładnie zapoznaj się z wydrukowanym
programem regat (masz możliwość wyłowienia nieścisłości i błędów). Lepiej wiedzieć o tym przed odprawą techniczną niż dowiedzieć się o tym podczas jej trwania.

7 Odprawa techniczna Organizator omawia sprawy dotyczące m.in.:
- lokalizacji drużyn na torze (hangary) - transportu (hotel-tor) - wyżywienia na torze, - zabezpieczenia medycznego - zabezpieczenia ratowniczego - dekoracji - dystrybucji numerów startowych

8 Odprawa techniczna z kierownikami drużyn
Sędzia Główny: Omów zasady poruszania się po torze Jeżeli jest kontrola ID, przypomnij, że wszyscy zawodnicy muszą się tam zgłosić Omów zasady kontroli łodzi po zakończeniu biegu Omów sprawy związane ze startem (również konsekwencje nieobecności na starcie) Przypomnij zasady płynięcia środkiem toru (pokaż rysunek)

9 Odpawa techniczna

10 Odprawa techniczna z kierownikami drużyn
Jeżeli podczas regat będą rozgrywane inne konkurencje niż sprint, np. biegi długie, sztafeta itp. – omów zasady rozgrywania tych konkurencji (pokaż rysunki).

11 Odprawa techniczna z kierownikami drużyn
Zasady rozgrywania wyścigów na m podczas ICF Canoe Sprint Masters Championships Poznań, tor regatowy Malta, 14/

12 Odprawa techniczna z kierownikami drużyn
Sprawdź obecność kierowników ekip Przystąp do sprawdzania programu regat (skreślenia, zmiany) Jeżeli zmieni się system kwalifikacji w danej konkurencji poinformuj o tym kierowników ekip. Zaznacz, że nowa lista startowa będzie wywieszona najpóźniej 1 h przed pierwszym biegiem 1-szego dnia regat.

13 Odprawa sędziowska Przydziel obowiązki wszystkim sędziom
i wyznacz liderów Przygotuj krótką pisemną informację o obowiązkach sędziów na poszczególnych stanowiskach Dokładnie omów obowiązki poszczególnych zespołów sędziów

14

15

16

17 Odprawa sędziowska Omów sposoby komunikacji pomiędzy tobą a sędziami,
Omów sytuacje, które muszą być bezwzględnie zgłaszane sędziemu głównemu, np.: - brak zawodnika na starcie, - nie przypłynięcie osady do kontroli łodzi, - problemy techniczne

18 Odprawa sędziowska Uzgodnij z kierownikiem technicznym regat zasady pobierania sprzętu Uzgodnij z kierownikiem technicznym zasady dostarczania raportów rozjemców i kontroli łodzi do sędziego głównego Uzgodnij z kierownikiem technicznym możliwość przetestowania sprzętu przez sędziów: automatyczny start (sztafeta), wideo, foto-finisz

19 Odprawa sędziowska Omów z kontrolą łodzi zasady wywoływania łodzi do kotroli po ukończeniu biegu: P, PF, FIN Podczas trwania regat organizuj przynajmniej raz dziennie odprawy z sędziami.

20 Podczas regat Kierownik drużyny powinien być informowany (poproszony do sędziego głównego) o wszelkich decyzjach podjętych przeciwko jego zawodnikom (ostrzeżenie, DSQ).

21 Podczas regat Zwracaj uwagę na to, czy zawodnik nie otrzymuje pomocy z zewnątrz (np. nadawanie tempa) Zwracaj uwagę i reaguj na niedozwolone zachowanie zawodników

22 Podczas regat Sędzia główny musi obserwować wszystko co się dzieje w czasie trwania regat Również przebieg dekoracji (opóźnienia z powodu falstartów, złych warunków atmosferycznych itp.)

23 Podczas regat: Zwracaj uwagę na wynik biegu ustalany na podstawie obrazu na foto-finiszu. Sprawdzaj każdy wydrukowany wynik (również czas) oraz listę startową nim je sekretariat powieli (lub oddeleguj do tej pracy kompetentnego sędziego). Lepiej 3 razy sprawdzić niż mieć potem problemy.

24 Podczas regat Sędzia główny musi być dostępny zarówno dla kierowników ekip, organizatora, jak i dla sędziów cały czas podczas trwania regat

25 Podczas regat Przy podejmowaniu decyzji o dyskwalifikacji zawodnika sędzia główny:

26 Podczas regat wie wszystko o zaistniałej sytuacji
i ma to na piśmie (np. prawidłowo sporządzony raport rozjemcy), rozważa jakie zaistniałe fakty przemawiają za tym, że przepisy zostały złamane i konkretnie które (przy wypełnianiu druku DSQ należy podać dokładny punkt Regulaminu)

27 Podczas regat Bierz pod uwagę rodzaj zawodów i co zawodnik/cy już osiągnął i co może stracić (np. nieprawidłowy numer na łodzi – FIN MPS) Nie podejmuj żadnych działań (DSQ) jeżeli masz wątpliwości

28 Podczas regat Zamiast DSQ rozważ podjęcie innych działań, np. ostrzeżenie. Musisz rozważyć wszystkie za i przeciw Musisz wziąć pod uwagę, czy twoja decyzja nie będzie precedensem

29 Podczas regat Jeżeli podejmiesz decyzję o DSQ powinieneś wręczyć kierownikowi ekipy kopię druku DSQ oraz kopię raportu sędziowskiego (np. Rozjemcy). Należy pamiętać, aby kierownik podpisał druk DSQ oraz czas.

30 Wiatr powyżej 6 m/sek – przerwij regaty!

31 Wykorzystano: Instrukcje dla sędziów opracowane przez Elly Muller Basic Guides to Officiating compiled by Rowland Jones 3. Własne opracowania

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak przygotować się do pełnienia tej funkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google