Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy zarządzania cz. 3 Lech Barszczewski. Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy System informacyjny kierownictwa SI Detal Systemy informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy zarządzania cz. 3 Lech Barszczewski. Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy System informacyjny kierownictwa SI Detal Systemy informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Systemy zarządzania cz. 3 Lech Barszczewski

2 Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy System informacyjny kierownictwa SI Detal Systemy informacyjne dla obszarów działania R/3 Systemy transakcyjne Systemy Produkcji Wynik operacyjny Zwrot inwestycji Pracownicy Przyjęte zlecenia Pozycja rynkowa SI Logistyka SI Kadr SI Produkcji Inne Systemy SI Finansów SI SUR Systemy specjalizowane KP

3 Lech Barszczewski Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy ZaopatrzenieProdukcja Sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna Konsument Hurtownia danych Prognozowanie Planowanie Harmonogramowanie Optymalizowanie Model Agregowanie / Filtracja / Synchronizacja Historia Aktualizacja ERP

4 Lech Barszczewski Hurtownia danych Prognozowanie Planowanie Harmonogramowanie Optymalizowanie Model Agregowanie / Filtracja / Synchronizacja Historia Aktualizacja ZaopatrzenieProdukcja Logistyka pierwotna Magazynow. Logistyka wtórna Sprzedaż detaliczna Logistyka wtórna Sprzedaż hurtowa Hurtownia danych i optymalizacja SAP R/3 Internet EBPE-sklep DostawcaOdbiorca Otoczenie Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy

5 Lech Barszczewski Internet E-zakupy E-sklep Dostawca/Odbiorca Odbiorca/Dostawca Hurtownia danych i optymalizacja ERP Hurtownia danych i optymalizacja Spółka ASpółka BSpółka C Spółka Z Emarket Bank A Bank B Bank C E-zakupy Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy

6 Lech Barszczewski E-Zakupy

7 Lech Barszczewski Zewnętrzne aplikacje OLTP OLTP Raporty OLTP Narzędzie do ekstrakcji danych produkcyjnych InfoCubes Procesor OLAP Menadżer META danych Zbiór danych operacyjnych Business Information Warehouse Server BAPI Zbieranie danych Repozytorium META danych Menadżer danych Administrator Workbench Administracja Ustawianie zadań Monitorowanie Przeglądarka katalogu raportów Business Explorer Wybrane obiekty Raportowanie i analiza dla Excela Narzędzie do budowy raportów BAPI Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy

8 Lech Barszczewski InfoCubes Przejêcie struktury źródła Struktury transferu Przejęcie struktury źródła Struktury transferu Struktura komunikacji Struktury transferu Mapowanie & Reguły transformacji Reguły aktualizacji Business Information Warehouse Server Zbieranie danych OLTP System 1 OLTP System 2 Zbieranie danych ALE Źródło informacji

9 Lech Barszczewski EIS organizacjaproduktystrategia rynki finansowe i towarowe klienci dostawcykonkurenci Cust. A Cust. B Cust. C Aktie zasoby, zdolności finansowe Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne

10 Lech Barszczewski Tradycyjna sprawozdawczość Konsekwencje l lza późno l ltylko dane finansowe l lbrak szybkich szczegółowych informacji l lbrak wspólnej bazy danych l lza duży nakład pracy przy tworzeniu raportów l lbrak szybkiej reakcji l lnie można zmierzyć wydajności konkurentów, ich słabych i silnych stron l lnie można podjąć szybko decyzji l lraporty nie są wiarygodne l lnie można szybko uzyskać nowych informacji Miesięczne raportowanie Systemy OLTP Sprzedaż Księgo- wość Produ- kcja analityk / kontroler Cechy

11 Lech Barszczewski Cechy klasycznego rozwiązania EIS Systemy OLTP Danezewnętrzne EIS Ekrany Funkcjonalność Gromadzenie danych Programowanie l linformacje ad hoc l lbrak standardowej infrastruktury systemu l lwymaga ciągłego opracowywania kodu l lmożna podejmować szybkie decyzje l lzbyt długi czas implementacji l lwysokie koszty utrzymania l lnieelastyczny / zbyt wolna adaptacja do zmian w otoczeniu gosp. l lbrak automat. gromadzenia danych / brak dostępu do poziomu OLTP CechyKonsekwencje l lbrak integracji z OLTP / niekompleksowa architektura informacyjna analityk / kontroler

12 Lech Barszczewski Architektura EIS Danezewnętrzne Inteligentneraportowanie Baza danych EIS Systemytransakcyjne Data Mining Raporty dochodzenia SprzedażSprzedaż MarketingMarketingFinanseFinanseProdukcjaProdukcja Inne inform. Reguły gromadzenia danych Gromadzeniedanych Skoroszyt sprawozdań R/3 Inne syste my Funkcjonalne systemy raportowania / konsolidacja

13 Lech Barszczewski Interfejs użytkownika danych EIS ORLEN Pasek przewijania Przyciski radiowe Przyciski Bitmapa Przyciski wyboru Logo firmy

14 Lech Barszczewski E-Serwisy E-service do rezerwowania podróży Aplikacje dla nowo zatrudnianych (ale dostarczane przez kogoś znajdującego się po drugiej stronie zapory ochronnej (firewall). E-service, która zaopatruje firmę -przynosząc milionowe oszczędności. E-service do przeprowadzek, pomoże sprzedać dom, wyszuka nowy, zarezerwuje transport, powiadomi szkołę dziecka, a nawet rezerwuje Twój bilet lotniczy. Księgowe E-services, z których korzystasz poprzez Internet E-service zamieniająca głos na tekst. E-service do dzierżawy zasobów komputerowych. E-service do administrowania bezpieczeństwem danych. E-service aby zamówić jedzenie. E-service automatyzująca nadzór. E-service realizująca transakcje kartą kredytową. E-service automatycznie uaktualniająca oprogramowanie. E-service do nauki języków obcych. E-service do planowania tras dostaw. E-service do rozliczeń. E-service do planowania zasobów przedsiębiorstwa. E-service do monitorowania stanu zdrowia. E-service automatyzująca dostawy. E-service do nauki korespondencyjnej.

15 Lech Barszczewski E-Serwisy E-service do pro-aktywnego monitorowania urządzeń. E-service do realizacji dostaw. E-service do zarządzania personelem. E-service do planowania terminów dostaw. E-service do bieżącego przechowywania danych. E-service do obliczania opłat za korzystanie z usług. E-service dla kosultingu. E-service do tworzenia witryn WWW. E-service do zarządzania budżetem domowym. E-service do wyceny papierów wartościowych. E-service do wyceny na bieżąco. E-service do pomiaru wydajności systemu. E-service do oceny innych e-services. E-service do regulowania podatków. E-service do automatycznej archiwizacji danych. E-service dla małych firm. E-service do przetwarzania zamówień. E-service do konsolidacji rachunków. E-service do głosowania w wyborach. E-service dla drążenia danych. E-service dla hurtowni danych. E-service do optymalizacji procesów produkcyjnych. E-service do korekty tekstów. E-service do wyszukiwania aktów prawnych. E-service do zarządzania łańcuchem dostaw. E-service dla brokeringu usług.

16 Lech Barszczewski Model B2B B2B zorientowane na wolumen B2B specjalistyczne B2B integratorskie B2B spekulacyjneB2B lokalne KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

17 Lech Barszczewski SCM

18 Lech Barszczewski Montaż na zamówienie [MTS][MTS] [MTO] [ATO] [ETO] [PBM] [PRI] [ASP] [SMC] [AiD] [WSL] [TRD] [SMA] [FIN] [FRM] [INNE][MTO][ATO][ETO][PBM][PRI][ASP][SMC][AiD][WSL][TRD][SMA][FIN][FRM][INNE]

19 Lech Barszczewski CRM MarketingSprzedaż Obsługa klienta Zarządzanie Interakcyjne z klientem Dane o klientach Narzędzia analityczne Integracja z innymi aplikacjami

20 Lech Barszczewski CRM Klient TelefonChatForum VoIPIVRFaxPoczta Ujednolicona obsługa wiadomości / przekierowywanie Sprzedaż przez partnerów Centrum kontaktów zklientem Sprzedaż Marketing Szczegóły dotyczące obsługi Historia kontaktów z klientem Dane o potencjalnych klientach Zarządzanie wiedzą ERPSCM CRM Interakcyjny CRM Operacyjny CRM analityczny

21 Lech Barszczewski CRM Wielowymiarowa segmentacja klientów Identyfikacja grup klientów, charakteryzujących się podobnymi cechami, podobnie zachowujących się, kupujących podobne towary Analiza wartości klientów Analiza klientów pod kątem prognozowanych dochodów, wykrywanie najlepszych i najgorszych klientów Analiza lojalności Modelowanie czynników wpływających na utratę klientów; wskazywanie klientów którzy mogą odejść Analiza zadowolenia Określanie poziomu zadowolenia klienta i jego zmian w czasie Analiza punktów zwrotnych w relacjach z klientem Identyfikacja zdarzeń zmieniających relacje z klientem

22 Lech Barszczewski CRM Badanie odpowiedzi na kampanie reklamowe Określanie grup najbardziej podatnych na specyficzne akcje promocyjne Analiza koszyka Modelowanie grup towarów lub usług, które są nabywane przez klientów jednocześnie albo w określonej sekwencji Analiza wykorzystania kanałów elektronicznych Określanie typowych ścieżek nawigacji klientów Klasyfikacja i modelowanie predyktywne Pogrupowanie klientów w specyficzne segmenty w celu podniesienia skuteczności wnioskowania i wykrywania reguł mających wpływ na jakość klienta

23 Lech Barszczewski Standardy Biznesowe: Zarządzanie zamówieniami Zarządzanie katalogiem Personalizacja Billing i fakturowanie Zarządzanie zawartością Zarządzanie cenami Wsparcie użytkownika: Call Center Chat Telefon SIK: Analiza danych Zarządzanie kampaniami Zarządzanie katalogami Zarządzanie wiedzą Optymalizacja Wyszukiwanie Serwisy aplikacyjne

24 Lech Barszczewski Standardy Język (Java, C/C++, VB, Skrypty) System Operacyjny (UNIX, NT/W2K, AS/400, MVS, LINUS,...) Architektura systemu (komponenty) (EJB, COM+, DCOM, CORBA,...) Metody dostępu do danych (JDBC, ODBC, ADO, RFC,...) Protokoły wymiany danych Firewall (HTTP, HTTPS/SSL, FTP, Telnet, SMTP, IMAP, POP, PPP, NNTP, IRC) Dostęp do katalogów (LDAP, NDS, Active Directory) Autentykacja (Radius, TACACS, TACACS+, Kerberos, X.509, SecureID,...) Kryptografia (DES/3, DES, RSA, DSA, SSL) Routing Zarządzanie siecią Dostęp zdalny Load balancing Wysoka dostępność Protokoły (IP, SNMP, HTML, w/SSL, SSH) VPN (IPSec, PPTP, L2TP) PBX, VoIP Zarządzanie pamięciami masowymi (SCSI, FC, IDE, SSA, ESCON) Serwery ISP Poczta (SMTP, POP3, IMAP) Infrastruktura softwarowa Infrastruktura sieciowa

25 Lech Barszczewski Standardy Rynki prywatne Rynki publiczne E-Sklep E-zaopatrzenie Portal korporacyjny Podstawowe: Monitor transakcyjny System bazy danych EAI Middleware Integracja ze środowiskami partnerów Zarządzanie uprawnieniami i dostępem Workflow Inicjatywy E-biznesowe Serwisy aplikacyjne

26 Lech Barszczewski Archiwizacja Wskazane aby: Wdrażanie kolejnego etapu nie wymagało zmiany dotychczas eksploatowanych rozwiązań Coraz silniejsze oparcie się na aplikacji ERP wymaga lepszego zabezpieczenia danych W dalszych krokach rozwiązania sprzętowe i mechanizmy zawarte w aplikacjach już nie wystarczają Zarządzanie informacją Archiwizacja danych z innych aplikacji Archiwizacja dokumentów R/3 Archiwizacja danych R/3 Odtwarzanie po awarii Replikacja Odtwarzanie Bakapu

27 Lech Barszczewski Przyrost danych lata 50% 20% Archiwizacja Wzrost wymagań na przestrzeń dyskową Spadek wydajności systemów Zwiększone zadania dla administratorów Czynnik krytyczny – czas archiwizacji Możliwe działania: Zwiększenie wydajności serwerów (upgrade hardwareu ) Usunięcie danych Archiwizacja Dane niewykorzystywane Dane potrzebne online GB

28 Lech Barszczewski Program Archiwizacyjny Pliki archiwizacyjne Baza danych R/3 Przeniesienie niewykorzystywanych już danych z bazy danych do plików archiwizacyjnych Archiwizacja

29 Lech Barszczewski Przetwarzanie Archiwizacja Dystrybucja 70 % 10 % 20 % 2% 20% 8% Oszczędności w wyniku archiwizacji dokumentów Źródło: Andersen Consulting


Pobierz ppt "Systemy zarządzania cz. 3 Lech Barszczewski. Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy System informacyjny kierownictwa SI Detal Systemy informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google