Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy zarządzania cz. 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy zarządzania cz. 3"— Zapis prezentacji:

1 Systemy zarządzania cz. 3
Lech Barszczewski

2 Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy
Wynik operacyjny Zwrot inwestycji Pracownicy Przyjęte zlecenia Pozycja rynkowa System informacyjny kierownictwa SI Detal SI Finansów SI Kadr SI Produkcji SI SUR SI Logistyka Systemy informacyjne dla obszarów działania R/3 Systemy specjalizowane Systemy Produkcji Inne Systemy KP Systemy transakcyjne Lech Barszczewski

3 Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy
Zaopatrzenie Produkcja Sprzedaż hurtowa detaliczna Konsument Hurtownia danych Prognozowanie Planowanie Harmonogramowanie Optymalizowanie Model Agregowanie / Filtracja / Synchronizacja Historia Aktualizacja ERP Lech Barszczewski

4 Agregowanie / Filtracja / Synchronizacja
Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy Hurtownia danych i optymalizacja Otoczenie Model Otoczenie Hurtownia danych Historia Prognozowanie Planowanie Harmonogramowanie Optymalizowanie Aktualizacja Agregowanie / Filtracja / Synchronizacja Dostawca Odbiorca SAP R/3 Internet Internet EBP E-sklep Logistyka wtórna Sprzedaż hurtowa Zaopatrzenie Produkcja Logistyka pierwotna Magazynow. Logistyka wtórna Sprzedaż detaliczna Lech Barszczewski

5 Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy
Spółka A Spółka B Spółka C Hurtownia danych i optymalizacja Hurtownia danych i optymalizacja Hurtownia danych i optymalizacja ERP ERP ERP Bank A E-zakupy E-sklep Spółka Z Bank B Hurtownia danych i optymalizacja Bank C Emarket E-zakupy Internet Odbiorca/Dostawca Dostawca/Odbiorca Lech Barszczewski

6 E-Zakupy Lech Barszczewski

7 Budowa hurtowni danych i narzędzi do ich analizy
Wybrane obiekty Business Explorer Przeglądarka katalogu raportów Raportowanie i analiza dla Excela Narzędzie do budowy raportów BAPI Administrator Workbench Procesor OLAP Administracja Repozytorium META danych InfoCubes Menadżer META danych Menadżer danych Ustawianie zadań Business Information Warehouse Server Zbieranie danych Zbiór danych operacyjnych Monitorowanie BAPI Narzędzie do ekstrakcji danych produkcyjnych Narzędzie do ekstrakcji danych produkcyjnych Raporty OLTP Architecture of the BIW OLAP structured data warehouse server preconfigured with business information models and report libraries Full-featured reporting and analysis desktop centered around an information catalog (meta data browser) for Windows and Internet Close integration with MS Excel including Excel Templates R/3 dictionary (meta-data) driven automated staging engine to extract, map, transform, load and aggregate data into the BIW Preconfigured, ready-to-go data staging processes from SAP OLTP systems into the information models API to feed Non-SAP application data and external sources into the staging engine Administration Workbench to implement, maintain, monitor and customize (extend) the BIW BAPIs to open Business Information Warehouse to 3rd party data warehouse and tool providers Diese Architektur habe ich bewußt verwendet, um aufzuzeigen, daß es eine Reihe technischer Komponenten gibt und daß SAP auch OLAP Technologie bereitstellt. Besondere Betonung auch nochmal auf das Meta-Data Repository. Hier kann man auch gut anfügen, daß sowohl betriebswirtschaftlich wie technische eine fundierte Lösung vorliegt. Technische zeichnet sie sich dadurch aus, daß sowohl ein aktive Repository wie auch ein vollständiges Data Warehouse Management das Data Warehouse ergänzen. Dies sind Trends, die derzeit erst am Markt entstehen. Betriebswirtschaftlich siehe nächste Folie. Zewnętrzne aplikacje OLTP OLTP Lech Barszczewski 5 3

8 Mapowanie & Reguły transformacji
Zbieranie danych Business Information Warehouse Server Zbieranie danych InfoCubes Struktura komunikacji Struktury transferu Mapowanie & Reguły transformacji Reguły aktualizacji Staging Engine - Data staging methods for Transaction data Master data Logical selection for delta update and refresh Homogenization of different source systems Mapping into Business Information Warehouse objects Technical consolidation Homogenization of different OLTP releases external data Update rules into InfoCubes apply independent of source system Źródło informacji ALE ALE Przejêcie struktury źródła Struktury transferu Przejęcie struktury źródła OLTP System 1 OLTP System 2 Lech Barszczewski 14

9 rynki finansowe i towarowe
EIS organizacja produkty strategia 1995 1996 1997 rynki finansowe i towarowe klienci dostawcy konkurenci Cust. A Cust. B Cust. C Aktie zasoby, zdolności finansowe Czynniki zewnętrzne EIS (Executive Information System / System informacyjny kierownictwa) dostarcza pracownikom na wszystkich szczeblach zarządzania firmy (kierownicy, menedżerowie) informacji niezbędnych do zarządzania firmą i do kontroli zakresów odpowiedzialności. EIS pozwala kierownikowi lub menadżerowi skoncentrować się na sprawach dla niego najważniejszych, ponieważ dla danego zakresu odpowiedzialności pozwala wyróżnić tak zwane czynniki skutecznego działania. EIS jest systemem informacyjnym działającym w trybie on-line, i dostarcza najnowszych informacji o konkurencji, pozycji rynkowej i wewnętrzym funkcjonowaniu firmy. Istnieje w nim, na przykład, system wczesnego ostrzegania o zachodzących w firmie poważnych zmianach. EIS umożliwia wtedy w czasie rzeczywistym szybki przegląd wszystkich kluczowych danych, które są związane z okreslonym zakresem odpowiedzialności i pozwala natychmiast dotrzeć do bardziej szczegółowych informacji, aby wykryć, jesli to konieczne, przyczyny problemów. EIS jest filozofią zarządzania, natomiast technologia systemu informacyjnego jest jedynie narzędziem, które tę filozofię przekłada na język praktyki. Dlaczego kierownictwo potrzebuje EIS? Dlaczego dla kadry zarzadzającej EIS stał się czynnikiem skutecznego zarządzania firmą? W przeszłości pracownicy na różnych szczeblach zarządzania kontrolowali i analizowali kluczowe dane dotyczące firmy, dostarczane w tradycyjną metodą raportowania. Co więc przemawia za korzystaniem z EIS? Czynniki wewnętrzne Lech Barszczewski

10 Tradycyjna sprawozdawczość
Konsekwencje za późno tylko dane finansowe brak szybkich szczegółowych informacji brak wspólnej bazy danych za duży nakład pracy przy tworzeniu raportów brak szybkiej reakcji nie można zmierzyć wydajności konkurentów, ich słabych i silnych stron nie można podjąć szybko decyzji raporty nie są wiarygodne nie można szybko uzyskać nowych informacji Cechy Miesięczne raportowanie analityk / kontroler Tradycyjne raportowanie nie spełnia potrzeb informacyjnych dzisiejszego kierownictwa. Analitycy i kontrolerzy, niezależnie od siebie nwzajem, w oparciu o dane uzyskane z systemu transakcyjnego (głównie księgowego) projektują raporty, sprawdzają i uzgadniają ściągnięte dane i przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych uzupełniają raporty. Konsekwencje w zarządzaniu firmą: 1. Informacja, że na przykład, nastąpiło pogorszenie w sprzedaży w sprzedaży i zyskach określonego produktu będzie dostępna dopiero na początku następnego miesiaca. Wtedy jest już oczywiście za późno skuteczną reakcję kierownictwa. 2. Kierownictwo wymaga informacji o wszystkich powiązanych za sobą czynnikach skutecznego działania. Aby zapobiec złym wynikom finansowym w przyszłości, można na przykład, skorzystać z informacji wczesnego ostrzegania o słabej sytuacji rynkowej lub nienajlepszym wewnętrznym funkcjonowaniu firmy (satysfakcja klienta, czas realizacji itp.). Jednak kontrolerzy i analitycy często tak wiele czasu spędzają n aręcznym tworzeniu raportów, że nie mają czasu na opracowywnie i uwzględnianie takich informacji. 3. Podjęcie okreslonej decyzji przez kierownictwo wymaga szeczgółowych informacji, co oznacza ścisłą współpracę z analitykami i kontrolerami. Uruchomienie następujuącego procesu przetwarzania informacji: gromadzenie danych, uzgadnianie i rozliczenia danych, tworzenie raportów, zabiera kilka dni, i kierownictwo nie jest w stanie podjąć szybkiej decyzji. 4. Każdy pracownik opracowuje własne dane na dysku lokalnym, ponieważ nie ma wspólnej bazy do raportowania. Raporty z różnych działów dotyczące tych samych kwestii mogą przedstawiać różne wyniki, co oznacza, że dla kierownictwa raporty nie mogą być wiarygodne. 5. Uzyskanie nowej informacji wymaga czasu za względu na olbrzymi nakład ręcznej pracy, którą przy braku przekrojowej infrastruktury firmy trzeba włożyć w utworzenie raportu. Czy EIS jest rozwiązaniem? Sprzedaż Księgo- wość Produ- kcja Systemy OLTP Lech Barszczewski

11 Cechy klasycznego rozwiązania EIS
Systemy OLTP Dane zewnętrzne EIS Ekrany Funkcjonalność Gromadzenie danych Programowanie informacje ad hoc brak standardowej infrastruktury systemu wymaga ciągłego opracowywaniakodu można podejmować szybkie decyzje zbyt długi czas implementacji wysokie koszty utrzymania nieelastyczny / zbyt wolna adaptacja do zmian w otoczeniu gosp. brak automat. gromadzenia danych / brak dostępu do poziomu OLTP Cechy Konsekwencje brak integracji z OLTP / niekompleksowa architektura informacyjna analityk / kontroler Klasyczne rozwiązanie EIS Cechy: - dostęp do ważnych informacji przez interfejs przyjazny dla użytkownika - interfejs jest skonfigurowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i pozwala na dostęp do aktualnych informacji o danym zakresie odpowiedzialności - funkcje wczesnego ostrzegania natychmiast informują o obszarach zagrożenia Problemy: - duży nakład pracy działu technicznego, aby dostosować EIS do specyfiki firmy i potrzeb kadry zarządzającej (należy oprogramować ekrany, funkcjonalność i gromadzenie danych) - zmiany w biznesie powinny być szybko odzwierciedlane w systemie poprzez dostarczanie nowych informacji. Odpowiednie opracowanie kodu jest czasochłonne. - brak automatycznego dostępu do szczegółowych danych na poziomie OLTP Podsumowanie: 1.Klasyczne rozwiązanie EIS dostarcza informacji ad hoc na temat najważniejszych kwestii (nie tylko informacji finansowych), ale robi to w predefiniowanych i ustalonych ramach, które nie mogą być zmienione. 2. Z braku standardowej infrastruktury narzędziowej dla wszystkich niezbędnych funkcji potrzebnych do uruchomienia EIS (do gromadzenia danych, zarządzania danymi i raportowania), istnieje potrzeba tworzenia dodatkowego indywidualnego oprogramowania, co jest czasochłonne. 3. Ponieważ większość funkcji EIS wymaga dodatkowego oprogramowania, to należy liczyć się z koniecznością ciągłego opracowywania kodu, aby przystosować EIS do nieuchronnie następujących zmian w biznesie. To oznacza kolejny nakład czasu, pracy i pieniędzy, więc szybkie przystosowanie do zmian nie jest możliwe. 4. Ponieważ EIS nie jest zintegrowany z innymi systemami OLTP w firmie, to niemożna automatyczne gromadzić danych (wymaga to dużego nakładu pracy przy oprogramowaniu interfejsu) i dostać się do poziomu OLTP, gdzie istnieją informacje szczegółowe. Szczegółowy raport może dopiero stworzyć kontroler lub analityk. Lech Barszczewski

12 Funkcjonalne systemy raportowania / konsolidacja
Architektura EIS Skoroszyt sprawozdań Inteligentne raportowanie Raporty dochodzenia Data Mining Baza danych EIS Sprzedaż Marketing Finanse Produkcja Inne inform. SAP-EIS nie jest jedynie narzędziem do raportowania. Dostarcza całościowej infrastruktury, która wspomaga podejmowanie decyzji na poziomie zarządzania. Zawiera trzy główne obszary funkcjonalne: · Inteligentne raportowanie umożliwia użytkownikowi końcowemu, który nie musi posiadać wiedzy technicznej, samodzielnie opracowanie (definiowanie i konfigurowanie) raportów. Użytkownik dokonuje wielowymiarowej analizy “drill down” lub korzysta z automatycznego mechanizmu “data mining” (wyszukwania/kopania/wydobywania danych) opartego na bazie danych EIS. W celu posegregowania raportów można skorzystać z dowolnie definiowalnej teczki raportów. Użytkownik może również wykorzystać system wczesnego ostrzegania (swiatła ruchu drogowego sygnalizują kolorami status raportu). Dodatkowo mozliwe jest łączenie przez RFC innych narzędzi EIS (dla indywidualnych intrfejsów, w których nie chcemy korzystać ze standardowego SAP-GUI) z funkcją raportowania i analizy w SAP-EIS. Baza danych EIS może zostać skonfigurowana i posegregowana zgodnie z potrzebami użytkownika (który dzieki temu nie jest ograniczony do struktury bazy danych w systemie podstawowym). Baza danych może być podzielona na rózne obszary danych (tzw. aspekty) np. obszar sprzedaży, marketingu lub obszar informacji przekrojowych. Baza danych EIS jest otwarta bazą danych, do której istnieje dostęp przez narzędzia raportowania SAP lub przez jakiekolwiek inne wykorzystujące ODBC lub SQL. · Narzędzie do gromadzenia danych pozwala na automatyczne wypełnianie indywidualnej bazy danych EIS danymi z różnych systemów OLTP (SAP R/3, SAP R/2, inne systemy) i zeźródeł zewnętrznych (np. informacje rynkowe). Narzędzie to zawiera potężne mechanizmy do filtrowania i konwersji danych i struktur danych z innych źródeł do wspólnej struktury EIS. Jest to kontrolowane przez definiowane reguły użytkownika. Gromadzenie danych Reguły gromadzenia danych Funkcjonalne systemy raportowania / konsolidacja Systemy transakcyjne R/3 Inne systemy Inne systemy Dane zewnętrzne Lech Barszczewski

13 Interfejs użytkownika danych EIS
ORLEN Logo firmy Używając otwartego składu informacyjnego SAP można połączyć zalety “samo-controllingu” w codziennym działaniu firmy ze scentralizowanym controllingiem całego przedsiębiorstwa i zarządzaniem grupy. Poniższy scenariusz jest typowym przykładem. Filie przedsiębiorstwa posiadaja lokalne otwarte składy informacyjne dla własnych potrzeb (na bazie systemu R/2, R/3 lub systemów nie-SAP’owskich). Wszystkie dane są zebrane razem w otwartym składzie informacyjnym dla przedsiębiorstwa macierzystego i sformatowane wedug wymagań grupy. Oznacza to, że mawet jeśli odpowiedzialność za controlling jest przeniesiona na niezależne jednostki gospodarcze czy przedsiębiorstwa zależne, to centralny przegląd na poziomie grupy jest zachowany. Bitmapa Pasek przewijania Przyciski Przyciski radiowe Przyciski wyboru Lech Barszczewski

14 E-Serwisy E-service do rezerwowania podróży
Aplikacje dla nowo zatrudnianych (ale dostarczane przez kogoś znajdującego się po drugiej stronie zapory ochronnej (firewall). E-service, która zaopatruje firmę -przynosząc milionowe oszczędności. E-service do przeprowadzek, pomoże sprzedać dom, wyszuka nowy, zarezerwuje transport, powiadomi szkołę dziecka, a nawet rezerwuje Twój bilet lotniczy. Księgowe E-services, z których korzystasz poprzez Internet E-service zamieniająca głos na tekst. E-service do dzierżawy zasobów komputerowych. E-service do administrowania bezpieczeństwem danych. E-service aby zamówić jedzenie. E-service automatyzująca nadzór. E-service realizująca transakcje kartą kredytową. E-service automatycznie uaktualniająca oprogramowanie. E-service do nauki języków obcych. E-service do planowania tras dostaw. E-service do rozliczeń. E-service do planowania zasobów przedsiębiorstwa. E-service do monitorowania stanu zdrowia. E-service automatyzująca dostawy. E-service do nauki korespondencyjnej. Lech Barszczewski

15 E-Serwisy E-service do pro-aktywnego monitorowania urządzeń.
E-service do realizacji dostaw. E-service do zarządzania personelem. E-service do planowania terminów dostaw. E-service do bieżącego przechowywania danych. E-service do obliczania opłat za korzystanie z usług. E-service dla kosultingu. E-service do tworzenia witryn WWW. E-service do zarządzania budżetem domowym. E-service do wyceny papierów wartościowych. E-service do wyceny na bieżąco. E-service do pomiaru wydajności systemu. E-service do oceny innych e-services. E-service do regulowania podatków. E-service do automatycznej archiwizacji danych. E-service dla małych firm. E-service do przetwarzania zamówień. E-service do konsolidacji rachunków. E-service do głosowania w wyborach. E-service dla drążenia danych. E-service dla hurtowni danych. E-service do optymalizacji procesów produkcyjnych. E-service do korekty tekstów. E-service do wyszukiwania aktów prawnych. E-service do zarządzania łańcuchem dostaw. E-service dla brokeringu usług. Lech Barszczewski

16 Model B2B B2B specjalistyczne B2B spekulacyjne B2B lokalne KUPUJĄCY
SPRZEDAJĄCY B2B zorientowane na wolumen B2B integratorskie Lech Barszczewski

17 SCM Lech Barszczewski

18 Montaż na zamówienie Cechy modelu Zakres modelu
       [MTS] [MTO] [ATO] [ETO] [PBM] [PRI] [ASP] [SMC] [AiD] [WSL] [TRD] [SMA] [FIN] [FRM] [INNE] Montaż na zamówienie Cechy modelu Następujące cechy mogą być rozróżnione dla wytwórców stosujących model ATO: Stosunkowo krótki czas realizacji w montażu końcowym Modułowa struktura wyrobów, konfiguracja produktów na zlecenie klienta dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności Standaryzacja części Hierarchiczne poziomy planistyczne wspomagane planowaniem głównym (planowanie popytu, plan główny produkcji - MPS), planowanie potrzeb (planowanie potrzeb materiałowych MRP, planowanie utrzymania poziomu zapasu z zastosowaniem metod statystycznych SIC, planowanie uzupełnień RPL) i planowanie produkcji Skoncentrowanie w planowaniu bardziej na materiałach, niż na zdolnościach Większość materiałów znajdujących się w strukturze wyrobu jest kupowana, co skutkuje dużą zależnością od dostawców Uproszczone techniki wytwarzania, bez kontroli każdego kroku w produkcji za pomocą rachunku MRP. Wykorzystanie także technik Kanban i powtarzalności planowanie z ograniczeniami Ścisła współpraca z dostawcami (wymuszające Just-In-Time, Call-off) Duże znaczenie mają kontrola jakości i zarządzanie, jak też serwis posprzedażny i utrzymanie Zakres modelu Model ATO wspiera: Funkcję ustawiania danych wspólnych, zarządzanie produktami, rozliczenie czasu pracy, zarządzanie jakością i kontrolę jakości Planowanie główne Planowanie potrzeb Planowanie z ograniczeniami Sprzedaż Montaż końcowy Produkcję Zakupy Magazynowanie Serwis i utrzymanie Finanse. Lech Barszczewski

19 CRM Zarządzanie Interakcyjne z klientem
Integracja z innymi aplikacjami Marketing Sprzedaż Obsługa klienta Co to jest CRM Nazwa CRM, jest skrótem od Customer Relationship Management, co tłumaczy się w języku polskim jako: Zarządzanie Relacjami z Klientem. CRM, jest strategią biznesową, zorientowaną na wsparcie firmy w kontaktach z obecnymi i przyszłymi klientami oraz uzyskiwaniu z tych kontaktów jak największych korzyści. Kluczowe inicjatywy w CRM są związane z: efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wiedzy na temat klientów; zarządzaniem całym cyklem relacji klient-firma; spójnymi działaniami we wszystkich obszarach na styku klient-firma. Nie można wdrożyć CRM w trakcie jednego projektu. Najlepszą metodą, jest rozbicie działań zmierzających do pełnej kontroli nad relacjami z klientami, na szereg podprojektów. W ramach tych podprojektów, realizuje się działania skoncentrowane na jednym, dwóch lub kilku wybranych tematach (na przykład można wdrożyć CRM tylko w obszarze serwisu), w kolejności wynikającej z celów strategicznych firmy i w obszarach mogących przynieść największe korzyści. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że strategia CRM musi zmieniać się tak samo, jak zmienia się firma i jej otoczenie. Bardzo istotnym elementem wykorzystania CRM w firmie, jest określenie mierników, a więc tego co się mierzy i w jaki sposób. Mierniki powinny odzwierciedlać zjawiska istotne dla firmy, mające wpływ na jej zdolność przeżycia. Firma ma ułatwione zadanie jeżeli wykorzystuje BSC (Balanced Scorecard – Zrównoważoną Kartę Wyników) ze względu często wykorzystywaną tam perspektywę klienta oraz powiązanie tej perspektywy z strategią i misją firmy. Przygotowując się do wdrożenia CRM warto wykonać następujące działania: Przyporządkować budżet do inicjatywy CRM w firmie oraz określić priorytety i mierniki. Określić, jakie umiejętności, wiedza i zachowania pracowników są potrzebne w celu wsparcia strategii CRM firmy a także oszacować: Określić, jakie procesy biznesowe muszą być zoptymalizowane i w jaki sposób, w celu wsparcia strategii CRM Oszacować część korzyści związanych z automatyzacją lub usprawnieniem funkcjonowania części procesów biznesowych.  CRM nie jest technologią informatyczną. Istnieje szereg firm dla których nowe narzędzia informatyczne są konieczne w celu wsparciu strategii CRM, są również takie gdzie wystarczy wykorzystać istniejące narzędzia informatyczne lub koncepcje Dlatego zasadność wykorzystania narzędzi informatycznych musi być zawsze podporządkowana celowi biznesowemu. Kwestią kluczową w projektach CRM, jest właściwy wybór grupy rozwiązań informatycznych w oparciu o cele biznesowe projektu. Dane o klientach Narzędzia analityczne Lech Barszczewski

20 Ujednolicona obsługa wiadomości / przekierowywanie
CRM BW CRM Szczegóły dotyczące obsługi CRM analityczny Historia kontaktów z klientem SCM ERP Dane o potencjalnych klientach Zarządzanie wiedzą CRM Operacyjny Sprzedaż przez partnerów Centrum kontaktów zklientem Sprzedaż Marketing Ujednolicona obsługa wiadomości / przekierowywanie CRM Interakcyjny Telefon Chat Forum VoIP IVR Fax Poczta Klient Lech Barszczewski

21 CRM Wielowymiarowa segmentacja klientów Analiza wartości klientów
Identyfikacja grup klientów, charakteryzujących się podobnymi cechami, podobnie zachowujących się, kupujących podobne towary Analiza wartości klientów Analiza klientów pod kątem prognozowanych dochodów, wykrywanie najlepszych i najgorszych klientów Analiza lojalności Modelowanie czynników wpływających na utratę klientów; wskazywanie klientów którzy mogą odejść Analiza zadowolenia Określanie poziomu zadowolenia klienta i jego zmian w czasie Analiza punktów zwrotnych w relacjach z klientem Identyfikacja zdarzeń zmieniających relacje z klientem Lech Barszczewski

22 CRM Badanie odpowiedzi na kampanie reklamowe Analiza koszyka
Określanie grup najbardziej podatnych na specyficzne akcje promocyjne Analiza koszyka Modelowanie grup towarów lub usług, które są nabywane przez klientów jednocześnie albo w określonej sekwencji Analiza wykorzystania kanałów elektronicznych Określanie typowych ścieżek nawigacji klientów Klasyfikacja i modelowanie predyktywne Pogrupowanie klientów w specyficzne segmenty w celu podniesienia skuteczności wnioskowania i wykrywania reguł mających wpływ na jakość klienta Lech Barszczewski

23 Standardy Serwisy aplikacyjne Serwisy aplikacyjne Analiza danych
Biznesowe: Zarządzanie zamówieniami Zarządzanie katalogiem Personalizacja Billing i fakturowanie Zarządzanie zawartością Zarządzanie cenami Wsparcie użytkownika: Call Center Chat Telefon SIK: Analiza danych Zarządzanie kampaniami Zarządzanie katalogami Zarządzanie wiedzą Optymalizacja Wyszukiwanie Lech Barszczewski

24 Infrastruktura softwarowa Infrastruktura sieciowa
Standardy Infrastruktura softwarowa Infrastruktura sieciowa Język (Java, C/C++, VB, Skrypty) System Operacyjny (UNIX, NT/W2K, AS/400, MVS, LINUS, ...) Architektura systemu (komponenty) (EJB, COM+, DCOM, CORBA, ...) Metody dostępu do danych (JDBC, ODBC, ADO, RFC, ...) Protokoły wymiany danych Firewall (HTTP, HTTPS/SSL, FTP, Telnet, SMTP, IMAP, POP, PPP, NNTP, IRC) Dostęp do katalogów (LDAP, NDS, Active Directory) Autentykacja (Radius, TACACS, TACACS+, Kerberos, X.509, SecureID, ...) Kryptografia (DES/3, DES, RSA, DSA, SSL) Routing Zarządzanie siecią Dostęp zdalny Load balancing Wysoka dostępność Protokoły (IP, SNMP, HTML, w/SSL, SSH) VPN (IPSec, PPTP, L2TP) PBX, VoIP Zarządzanie pamięciami masowymi (SCSI, FC, IDE, SSA, ESCON) Serwery ISP Poczta (SMTP, POP3, IMAP) Lech Barszczewski

25 Inicjatywy E-biznesowe
Standardy Inicjatywy E-biznesowe Serwisy aplikacyjne Rynki prywatne Rynki publiczne E-Sklep E-zaopatrzenie Portal korporacyjny Podstawowe: Monitor transakcyjny System bazy danych EAI Middleware Integracja ze środowiskami partnerów Zarządzanie uprawnieniami i dostępem Workflow Lech Barszczewski

26 Archiwizacja Wskazane aby:
Zarządzanie informacją Wskazane aby: Wdrażanie kolejnego etapu nie wymagało zmiany dotychczas eksploatowanych rozwiązań Coraz silniejsze oparcie się na aplikacji ERP wymaga lepszego zabezpieczenia danych W dalszych krokach rozwiązania sprzętowe i mechanizmy zawarte w aplikacjach już nie wystarczają Archiwizacja danych z innych aplikacji Archiwizacja dokumentów R/3 Archiwizacja danych R/3 The biggest drawback of the framework is that it requires the input device to be located on the initial workstation. This makes it difficult to streamline the document entry process in large volume applications. It also ties the possible types of documents that can be worked with to the available integrated input software. Since FileNET has an overwhelming amount of experience in production volume scenarios we have found that separating the document entry process from the initial linking to SAP removed all the barriers to the options that our customers would want. Documents can be submitted to the repository from ANY source the customer desires using interactive or automated components. Facilities for batch scanning and high speed automated import can be utilized to maximum effect. Document volumes using these methods can attain transaction rates of over 1Million documents per day to a single repository system. The first SAP station now becomes a document selection station. FileNET provides both adhoc browse/find and also queue based FIFO methods of document selection and processing. If full automation is feasible in the business application, Late/Early input with barcode can be utilized to achieve higher input rates. Odtwarzanie po awarii Replikacja Odtwarzanie Bakapu Lech Barszczewski

27 Archiwizacja 50% 20% Przyrost danych
Wzrost wymagań na przestrzeń dyskową Spadek wydajności systemów Zwiększone zadania dla administratorów Czynnik krytyczny – czas archiwizacji Możliwe działania: Zwiększenie wydajności serwerów (upgrade hardware’u ) Usunięcie danych Archiwizacja 1 2 3 lata 50% 20% 400 50 100 150 200 250 300 350 1998 1999 2000 2001 2002 2003 GB Dane niewykorzystywane Dane potrzebne online Lech Barszczewski

28 Archiwizacja Przeniesienie niewykorzystywanych już danych z bazy danych do plików archiwizacyjnych Baza danych R/3 Program Archiwizacyjny Pliki archiwizacyjne Lech Barszczewski

29 Oszczędności w wyniku archiwizacji dokumentów
Dystrybucja 70 % 8% 10 % Archiwizacja 2% Przetwarzanie 20 % 20% Źródło: Andersen Consulting Lech Barszczewski


Pobierz ppt "Systemy zarządzania cz. 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google