Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA. Typy analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Przykład: Testowano sprawność działania różnych szczurów w labiryncie o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA. Typy analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Przykład: Testowano sprawność działania różnych szczurów w labiryncie o."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA

2 Typy analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Przykład: Testowano sprawność działania różnych szczurów w labiryncie o kształcie litery "T". Jest to przykład prostego labiryntu, a zadaniem szczurów jest nauczenie się bezbłędnego biegania wprost do pożywienia, umieszczonego w danym położeniu. Do doświadczenia wykorzystano trzy rasy szczurów, których ogólną zdolność do rozwiązywania zadania w labiryncie można określić jako inteligentne, mieszane i głupie. Dodatkowo, w przypadku każdej z ras hodowano po 4 zwierzęta w środowisku zbliżonym do warunków na wolności oraz 4 zwierzęta w środowisku z ograniczeniami. Zmienną zależną jest liczba błędów popełnianych przez każdego ze szczurów podczas rozwiązywania zadania w labiryncie a zmiennymi niezależnymi (grupującymi) środowisko (wolne, ograniczone) i rasa. Naszym zadaniem jest zbadanie, czy istnieją statystycznie istotne różnice w liczbie popełnianych błędów pomiędzy trzema badanymi rasami oraz pomiędzy szczurami w środowisku wolnym i w środowisku ograniczonym.

3 Typy analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA RASABŁĘDY inteligentna …………….. mieszana …………….. głupia …………….. 5 2 3 3 6 5 5 4 8 9 10 7 Zmienna zależnaCzynniki grupujące inteligentna …………….. mieszana …………….. głupia …………….. ŚRODOWISKO wolne …………… wolne ograniczone …………… ograniczone 3

4 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Jednowymiarowe testy istotności Jeśli p<0,05 to dany efekt jest istotny Dodatkowo: interakcja środowisko*rasa!!!

5 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Statystyki opisowe Średnia wartość zmiennej zależnej w poszczególnych podgrupach

6 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Test SS dla pełnego modelu Parametry określające, jaki % wariancji wyjaśnia ŚRODOWISKO, RASA oraz interakcja „ŚRODOWISKO*RASA” (czyli jak mocno ilość popełnianych błędów zależy od środowiska i rasy)

7 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Etykiety kolumn Określa, pomiędzy jakimi podgrupami zachodzą porównania

8 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Oceny parametrów Jeśli p<0,05 to wyniki są podświetlone na czerwono i dla tej pary podgrup występują statystycznie istotne różnice

9 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA wykresy Pokazuje, w której podgrupie średnia ilość popełnianych błędów była wyższa

10 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA efektów głównych Sprawdzenie założeń Normalność reszt

11 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Sprawdzenie założeń Jeśli p>0,05 to wariancje są równe i założenie jednorodności wariancji jest spełnione

12 Interpretacja wyników analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Testy post-hoc Tukey’a Pokazują dokładnie, pomiędzy którymi podgrupami (dla interakcji) są statystycznie istotne różnice (czyli, gdzie p<0,05)


Pobierz ppt "Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA. Typy analizy ANOVA Czynnikowa ANOVA Przykład: Testowano sprawność działania różnych szczurów w labiryncie o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google