Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy. Jeśli tak to..... Lech Barszczewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy. Jeśli tak to..... Lech Barszczewski."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy. Jeśli tak to..... Lech Barszczewski 26 marca 2017

2 Czym jest podejmowanie decyzji?
Lech Barszczewski Definicja: Decyzja jest aktem wyboru pomiędzy dwiema lub więcej alternatywami. Uwaga: Jeśli mamy tylko jedną alternatywę to nie ma procesu podejmowania decyzji (np. jak w wyborach, w których startuje tylko jeden kandydat) 26 marca 2017

3 Rola informacji w podejmowaniu decyzji
Podstawowa różnica pomiędzy DANYMI a INFORMACJĄ DANE- to nieuporządkowany zbiór faktów losowo opisujących rzeczywistość INFORMACJA- to rezultat przetworzenia danych, który zwiększa wiedzę decydenta o rzeczywistości i pomaga w rozwinięciu alternatyw. Lech Barszczewski 26 marca 2017

4 Podejmowanie decyzji Dane ???? Problem! Decyzja Informacja Alternatywy
Lech Barszczewski Alternatywy Problem! ???? Informacja Decyzja 26 marca 2017 Alternatywy niedostrzeżone

5 Podejmowanie decyzji Dane Narzędzia Zarządzania jak n.p.
Lech Barszczewski Narzędzia Zarządzania jak n.p. Problem! Projekt Management- MS Project Alternatywy Informacja 26 marca 2017 Decyzja Alternatywy niedostrzeżone

6 Co sądzisz o następującym stwierdzeniu?
Lech Barszczewski Nie ma złych decydentów, są tylko dobrzy decydenci, gdyż każdy wybiera najlepszą alternatywę z tych, które jest w stanie dostrzec. Jedynym powodem złych decyzji jest opieranie alternatyw o: Niepełną informację Fałszywą informację Informację przestarzałą 26 marca 2017

7 Cel Waszych studiów Ćwiczenie:
Lech Barszczewski Ćwiczenie: Proszę wziąć kartkę papieru i napisać na niej jedno zdanie: Moim zdaniem celem podjęcia przeze mnie studiów jest 26 marca 2017

8 Cel firmy Podstawowym warunkiem sukcesu Firmy jest:
Lech Barszczewski Podstawowym warunkiem sukcesu Firmy jest: Jasno zdefiniowany oraz zrozumiały dla wszystkich cel nadrzędny firmy CEL jest również punktem wyjścia dla procesu PLANOWANIA w firmie. 26 marca 2017

9 niezbędne do realizacji celu X
Od celu do planu Lech Barszczewski Dekompozycja celów X niezbędne do realizacji celu X PLAN 26 marca 2017 Czynności Zasoby Ludzie Czas Technologia

10 Plan i planowanie Kilka złotych myśli na temat planowania:
Lech Barszczewski Kilka złotych myśli na temat planowania: ”Każdy plan jest zły jeśli jest niepodatny na zmiany”- Bartolommeo de San Concordio, , ”Każda godzina spędzona nad planem zaoszczędza trzy albo cztery w czasie jego realizacji”- Crawford Greenwalt , President of Du Pont. 26 marca 2017

11 Plan i planowanie Lech Barszczewski ”Czytamy książki od początku do końca a planujemy biznes odwrotnie - zaczynamy od wizji tego gdzie chcemy być na końcu i robimy wszystko by tam dojść”- Harold Geneen, CEO of IT&T ”Jeżeli cokolwiek może nie wyjść, to nie wyjdzie i to w najgorszym momencie”- Murphy’s Law 26 marca 2017

12 Czy jest plan ? Plan jest szczegółowym określeniem:
Lech Barszczewski Plan jest szczegółowym określeniem: Co ma zostać zrobione? Przez kogo? Kiedy ma zostać zrobione? w celu wypełnienia nałożonych zobowiązań. 26 marca 2017

13 Po co planować ? By wyeliminować lub zredukować niepewność
Lech Barszczewski By wyeliminować lub zredukować niepewność By poprawić efektywność działania By uzyskać lepsze zrozumienie celów w firmie By stworzyć bazę i punkt odniesienia do pomiaru postępu i kontroli prac 26 marca 2017

14 Do czego prowadzi brak właściwego planowania?
inicjacja projektu wielki entuzjazm rozczarowanie chaos poszukiwanie winnego ukaranie niewinnych promocja biernych poprawiona definicja wymagań Lech Barszczewski 26 marca 2017

15 9 Głównych Składników Planowania
Lech Barszczewski Cel:cel nadrzędny, końcowy lub standard do osiągnięcia do określonej daty, Program: strategia i główne zadania do wykonania dla osiągnięcia i przekroczenia założonych celów, Plan czasowy/Harmonogram:(schedule) plan pokazujący kiedy indywidualne zadania lub ich grupy rozpoczną się i zakończą 26 marca 2017

16 Polityka: ogólne zasady podejmowania decyzji
Budżet: planowane wydatki niezbędne do wykonania lub przekroczenia planu, Prognoza: projekcja tego, co się stanie w określonym czasie w przyszłości Organizacja: propozycja liczby oraz rodzajów stanowisk wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności niezbędnych dla wykonania planu, Polityka: ogólne zasady podejmowania decyzji Lech Barszczewski 26 marca 2017

17 Procedury: szczegółowe zasady realizacji polityki firmy
Lech Barszczewski Procedury: szczegółowe zasady realizacji polityki firmy Standard: poziom jakości działania osób lub grup oceniany jako adekwatny lub akceptowalny 26 marca 2017

18 Produkty Procesu Planowania - Rodzaje Planów
Lech Barszczewski CELE- końcowe rezultaty POLITYKA FIRMY- celowe zachowania PROCEDURY- zasady reagowania BUDŻETY- rezultaty finansowe PLANY PROJEKTÓW- kombinacje powyższych elementów PLANY FUNKCJONALNE- działania dla danego obszaru funkcjonalnego 26 marca 2017

19 Plan Programowy Plan Programowy jest standardem względem którego nie tylko Klient ale i Zarząd może mierzyć postęp prac Analiza Planu Programowego umożliwia zarówno Kontraktorowi jak i Klientowi zdefiniowanie i weryfikacje: Wymagań Programu Systemu Zarządzania Programem Planu Czasowego Programu (Pr. Schedule) Wymaganych Środków Wspomagania Logistycznego Wsparcia Finansowego Wymagań w zakresie Siły Roboczej i Organizacji Plan Programowy nie jest tylko zborem instrukcji. Jest on zabezpieczeniem przed odchyłkami, jest udokumentowany oraz zatwierdzony przez Klienta i Kontraktora. Lech Barszczewski 26 marca 2017

20 Plan Przedsięwzięcia Dlaczego działania są wymagane?
Lech Barszczewski Dlaczego działania są wymagane? Jakie działania będą przedsięwzięte? Jakie środki będą niezbędne do realizacji? Do czego działania mają doprowadzić? Kiedy należy oczekiwać rezultatów działań? Jakie cele i warunki muszą zostać spełnione? 26 marca 2017

21 Waga Zarządzania Projektem
Lech Barszczewski Celem Zarządzania Projektem jest efektywne wykorzystanie zasobów takich jak: siła robocza urządzenia 26 marca 2017 materiały pieniądze Informacja i technologia

22 W taki sposób, żeby cele Firmy zostały osiągnięte:
Lech Barszczewski W taki sposób, żeby cele Firmy zostały osiągnięte: Przy jednoczesnym ciągłym dostosowaniu do zmieniającego się otoczenia: W ramach budżetu prawnego Na czas społecznego 26 marca 2017 Na wymaganym poziomie jakości technologii ekonomicznego politycznego technologicznego

23 Dlaczego Plany się nie udają?
Lech Barszczewski Cele korporacji nie są zrozumiałe na niższych szczeblach organizacji Plan obejmuje zbyt wiele w zbyt krótkim przedziale czasu Plan zawiera złe estymaty finansowe Plan bazuje na niewystarczających danych Brak ”systematycznego” podejścia do procesu planowania Założenie Zarządu, że wszystkie czynności zostaną zakończone zgodnie z planem Brak realistycznego oszacowania niepewności i ryzyka 26 marca 2017

24 Słownik Pojęć PROJEKT Definicja:
Lech Barszczewski PROJEKT Definicja: 26 marca 2017 Projekt jest ograniczonym czasowo przedsięwzięciem w celu wytworzenia unikalnego produktu lub usługi.

25 Pojęcia Lech Barszczewski Przedsięwzięcie- zespół celowych działań główna forma aktywności firmy oprócz ”operacji” Czasowość- projekt ma zawsze określony początek i koniec Unikalność- projekt musi prowadzić do rezultatów, które są oryginalne w sensie treści czasu, miejsca, jakości lub technologii oraz zaspakajanych potrzeb klienta. 26 marca 2017

26 Pojęcia Lech Barszczewski Faza Projektu- etap projektu, który kończy się określonym mierzalnym rezultatem takim jak raport ”feasibility study”, szczegółowy plan konstrukcyjny czy działający prototyp Powody podziału Projektu na Fazy: decyzja o przejściu do fazy następnej wychwycenia i poprawa błędów w sposób efektywny (na czas) zmniejszenie poczucia niepewności 26 marca 2017

27 (Nie mylić z Cyklem Życia Produktu!)
Pojęcia Lech Barszczewski Cykl Życia Projektu – definicja sekwencji faz projektu na osi czasu zawierająca informacje: -jakie techniczne czynności będą wykonane w ramach każdej fazy ? -kto je wykona ? 26 marca 2017 (Nie mylić z Cyklem Życia Produktu!)

28 Charakterystyka Cyklu życia Projektu:
Lech Barszczewski - zaangażowanie środków i ludzi jest niskie na początku, rośnie stopniowo do maksymalnego w 2/3 cyklu, poczym gwałtownie spada w końcowej fazie. - prawdopodobieństwo sukcesu jest najniższe na początku (ryzyko najwyższe) i rośnie sukcesywnie w kolejnych fazach cyklu. - możliwości i efektywność korekty błędów jest najwyższa na początku zmniejsza się w trakcie realizacji projektu 26 marca 2017

29 Wykres cyklu projektowego
Lech Barszczewski Faza początkowa Faza końcowa Zaangażowanie zasobów Fazy pośrednie 26 marca 2017 Czas

30 Przykład Cyklu Projektowego
Lech Barszczewski Faza I Faza II Faza III Faza IV Określenie Potrzeby Projektu FEASIBILITY –formułowanie – badanie strategia akceptacja - PLAN-PROJEKT założenie koszt oraz harmonogram warunki kontraktu PRODUKCJA wytwarzanie dostarczenie instalacja testowanie PRZEKAZANIE- WDROŻENIE ostateczne testy gwarancja serwis 26 marca 2017 Pełna operacyjność Decyzja o rozpoczęciu Projektu Ustalenie ram kontaktu Instalacja prawie zakończona

31 Rodzaje Projektów Projekt Indywidualny: krótki projekt zazwyczaj przypisany jednemu człowiekowi, który pełni funkcję menadżera Projektu i menadżera Funkcjonalnego Projekt Kadrowy: projekt, który może być wykonany przez jedną jednostkę organizacyjną n.p. jeden Dział. Kadra projektu wywodzi się tylko z jednego Działu. Rozwiązanie dla Projektów tylko jednego Działu Funkcjonalnego. Lech Barszczewski 26 marca 2017

32 Projekt Specjalny: bardzo często są to projekty, które wymagają tymczasowego przypisania specjalnych obowiązków i władzy innym osobom i działom. Pożądane rozwiązanie dla kompleksowych projektów krótkoterminowych. Na dłuższą metę prowadzi to do konfliktów. Projekt Macierzowy: projekty, które wymagają udziału dużej liczby jednostek funkcjonalnych i różnorodnych i dużych zasobów i środków. Lech Barszczewski 26 marca 2017

33 Istota Zarządzania Przedsięwzięciem
utrzymanie równowagi pomiędzy trzema elementami: Lech Barszczewski CZAS KOSZT $$$ 26 marca 2017 Jakość

34 Paradygmaty usprawnienia- TQM Cele: Celem tej części prezentacji jest:
Jakość Projektu Paradygmaty usprawnienia- TQM Cele: Celem tej części prezentacji jest: Zrozumienie siedmiu paradygmatów JAKOŚCI w sensie zastosowaniu narzędzi oraz zasad pracy zespołów projektowych (project teams). Lech Barszczewski 26 marca 2017

35 Siedem Paradygmatów TQM
Przedefiniowanie Jakości Filozofia Ciągłego Ulepszania Decydujący Czynnik Ludzki Ulepszanie Procesów a Polepszanie Rezultatów Myślenie Systemowe Struktura Horyzontalna Zespół jako System Lech Barszczewski 26 marca 2017

36 Paradygmat No.1: Redefinicja Jakości
Jakość jest zaspokojeniem lub przewyższeniem oczekiwań klienta. Jakość rzeczywiście kosztuje mniej. Produkty, które są trwałe pozwalają firmie na zwiększenie jej rynku zbytu. Doskonałość na dzisiaj jest jutro zaledwie przeciętnością. Jakość jest determinowana przez najwyższe standardy światowe. Lech Barszczewski 26 marca 2017

37 Paradygmat No.2: Ciągłe Ulepszanie
Krokowy i Systematyczny proces ulepszania w czasie. Porównywanie się do swoich najlepszych uprzednich wyników Koncentracja na kliencie i pracy zespołowej. Filozofia i zespół uporządkowanych działań. Lech Barszczewski 26 marca 2017

38 Cykl Ciągłego Ulepszania
Lech Barszczewski Obietnica Jakości Wizja Misja Cele Firmy Poprawa/ Ulepszenie Spełnienie oczekiwań 26 marca 2017 Ocena

39 Paradygmat No. 3: Czynnik Ludzki jest decydujący
Zasady budowania poczucia Dumy Cel: wspólny cel, który pokazuje co jest najważniejszego w działaniu organizacji. Nagrody i Uznanie: Formalny i nieformalny system wynagradzania za dobre wyniki. Zaangażowanie: Każda osoba jest członkiem zespołu. Rozwój profesjonalny: Każda osoba ma szansę rozwinąć nowe umiejętności i udoskonalać się w trakcie rozwiązywania każdego problemu. Delegowanie Władzy: Zespół odpowiada za decyzje najlepsze dla klienta i biznesu. Lech Barszczewski 26 marca 2017

40 Paradygmat No.4: polepszanie procesu a polepszanie rezultatu
Lech Barszczewski A B C D E Działanie Wynikowe Wysiłek Ulepszania 26 marca 2017 Kontrola Wspomaganie i Symulacja Orientacja na Rezultat Orientacja na Proces Zachód Japonia

41 Paradygmat No.5: Myślenie Systemowe
Zrozumienie problemu poprzez uświadomienie sobie jak wszystkie części tworzą jedną całość. Systemy Dysfunkcjonalne (nieprawidłowe): Systemy, w których jedne elementy funkcjonują na przekór innym. Każdy broni swoich praw i przepisów niezależnie od wpływu jaki to ma na wynik całościowy. Samodzielni ”naprawiacze” próbują obejść przepisy. Lech Barszczewski 26 marca 2017

42 Paradygmat No.6: Struktura Horyzontalna
Lech Barszczewski Dostawcy Klienci Feedback Sprzed. Zamów. Produkcja Dystryb. Serwis 26 marca 2017 Bezbłędna wewnętrzna współpraca między wewnętrznymi klientami i dostawcami

43 Paradygmat No.7: System Pracy Zespołów
Lech Barszczewski Klienci Zespół Zespół Zespół Dostawcy Zespół Zespół 26 marca 2017 Zespoły są właścicielami części procesu. Zespoły mierzą swoją własną skuteczność. Zespoły ulepszają przypisaną im część procesu. Zespoły służą jako główny kanał zarządzania.

44 Ulepszanie Organizacyjnych Zdolności firmy
Lech Barszczewski Ciągłe Ulepszanie oznacza ulepszanie zdolności organizacyjnych firmy. Zdolność jest to poziom działania jakiego klient może zawsze oczekiwać od firmy Zdolność musi być wbudowana w proces produkcyjny. Zdolność musi być ciągle trenowana by utrzymywać się na wymaganym poziomie. 26 marca 2017

45 Istota Zarządzania Przedsięwzięciem
Lech Barszczewski Utrzymanie równowagi pomiędzy trzema elementami: Czas KOSZT $$$ 26 marca 2017 Jakość

46 Koszty projektu: Planowanie Zasobów Szacowanie kosztów Budżetowanie
Lech Barszczewski Planowanie Zasobów Szacowanie kosztów Budżetowanie Kontrola Kosztów Interpretacje w MS Project 26 marca 2017

47 Planowanie Zasobów Lech Barszczewski Polega głównie na określeniu fizycznych zasobów takich jak: Ludzie Narzędzia i maszyny Materiały Które są niezbędne do wykonania planowanych czynności 26 marca 2017 Ważnym elementem planowania i szacowania niezbędnych zasobów jest wiedza ekspertów i doświadczenia z podobnych przedsięwzięć projektowych.

48 Pytania, na które należy odpowiedzieć w czasie Planowania Zasobów:
Jaki jest rzeczywisty poziom trudności na poszczególnych czynnościach? Czy jest coś szczególnego (unikalnego) w określeniu zakresu projektu co może mieć wpływ na niezbędne zasoby? Czy podobne czynności były wykonywane w przeszłości przez naszą firmę? Czy mamy w firmie ludzi, wyposażenie i materiały do wykonania takiej czynności? Czy musimy „zakupić” potrzebne zasoby? Czy ma sens podzlecenie wykonania tej czynności/ zadania? Lech Barszczewski 26 marca 2017

49 Bilansowanie Zasobów Lech Barszczewski 26 marca 2017

50 Bilansowanie Zasobów- Rozwiązanie
Lech Barszczewski 26 marca 2017

51 Budżetowanie Lech Barszczewski Dwie informacje stanowiące wejście do procesu budżetowania to: WBS (Work Breakdown Structure) struktura zadaniowa oraz Harmonogram projektu Budżetowanie jest przyporządkowaniem oszacowanych elementów kosztów do poszczególnych zadań określonych w WBS i rozłożonych w czasie zgodnie z Harmonogramem. Budżetowanie kosztu jest podstawą do określenia Czasowego Profilu Kosztów (cost baseline), który później jest podstawą do pomiaru i kontroli realizacji kosztu projektu. 26 marca 2017

52 Budżet- Poziom Szczegółowości
Lech Barszczewski Poziom Szczegółowości Ostateczny budżet: -5% do +10% 26 marca 2017 Estymowany budżet: -10% do +25% Zgrubna estymata budżetu: -25% do +75% Czas na planowanie plus doświadczenie

53 Rodzaje Budżetów: Wstępny- zgrubna estymata budżetu Budżet Estymowany
-Wspiera decyzję o zasadności projektu -Zawiera historyczne dane o kosztach -Koszt rzeczywisty jest w granicach –25% do +75% Budżet Estymowany -Wspiera decyzje planistyczne projektu -Zawiera koszty parametryczne (zł/m2) -Koszt rzeczywisty jest w granicach –10% do +25% Budżet ostateczny -Wspiera realizację projektu -Zawiera dane kosztowne dla każdej czynności (WBS) -Koszt rzeczywisty jest w granicach –5% do +10% Lech Barszczewski 26 marca 2017

54 Główne Kategorie Kosztów
Lech Barszczewski Robocizna płace plus świadczenia Szkolenia Dodatki zminowe, narzuty Materiały Cena zakupu Podatki (VAT) Koszty składowania, harmonogramowanych dostaw Sprzęt/ wyposażenie Zakup, wynajem, leasing Paliwo, energia Instalacja, rozruch, remonty, trening Dostawcy z zewnątrz/ konsultanci Koszty usługi 26 marca 2017

55 Dodatkowe Składniki Kosztów
Koszty ogólne (narzuty) Energia, woda, telefony Wynajem, komputery, administracja, podróże Rezerwa (ryzyko) Opóźnienia z powodu złej pogody Zmiany w projekcie (konstrukcji) Nieprzewidywalne wzrosty cen (kursów walut) Błędy w oszacowaniu kosztów Inne elementy ryzyka projektu (strajk) Budynki/ Pomieszczenia Przebudowy, adaptacje Przemeblowanie, zmiana rozmieszczenia sprzętu Przebudowa linii zasilania (kabli, rur...) Lech Barszczewski 26 marca 2017

56 Cztery techniki szacowania kosztów :
Lech Barszczewski Metoda Analogii lub metoda „Z góry w dół”- kiedy ogólny koszt jest estymowany na zasadzie podobieństwa do innego zakończonego projektu. Metoda „Z dołu do góry”- kiedy szacowanie kosztów jest wykonane przez wielu ludzi odpowiedzialnych za cząstkowe zadania agregowane w koszt ogólny. Metoda Parametryczna- kiedy ustala się parametr na powtarzanie czynności np. 50 zł za linijkę kodu w programowaniu lub 100 zł mb wykopu etc. Modele komputerowe-przygotowane np. na spreadsheets lub stanowiące część software’u do Project Management 26 marca 2017

57 Kontrola Kosztów Lech Barszczewski Podstawowym wejściem do procesu Kontroli Kosztów jest: Czasowy Profil Kosztów (cost baseline) Raporty postępu prac Zapotrzebowania zmian Podstawowym rezultatem procesu Kontroli Kosztów jest: Zweryfikowanie estymatów kosztów Zaktualizowany budżet Plan działań korygujących Zweryfikowana data zakończenia projektu 26 marca 2017

58 Czas i Zakres Projektu Inicjacja Projektu Planowanie Zakresu Projektu
Lech Barszczewski Inicjacja Projektu Planowanie Zakresu Projektu Definicja Zakresu Projektu Weryfikacja i Kontrola Zakresu 26 marca 2017

59 Typowe przyczyny inicjacji projektu:
Lech Barszczewski Problem- niepożądana sytuacja, która wymaga rozwiązania w postaci sekwencji działań i przy pomocy nakładów Okazja- potencjalna możliwość np. rynkowa związana z możliwością wygenerowania zysku dla firmy Dyrektywa- w postaci odgórnego wymogu, przepisu czy narzuconej normy, której nie przestrzeganie może spowodować nałożenia kar etc. 26 marca 2017

60 Zarządzanie Czasem Projektu
Lech Barszczewski Definicja Czynności Logiczna Sekwencja Czynności Szacowanie Czasów Trwania Czynności Budowa, Kontrola i Aktualizacja Harmonogramu 26 marca 2017

61 Planowanie projektu/ Kontrola
Lech Barszczewski Opis prac i instrukcje PERT/CPM Cele Harmonogr. 26 marca 2017 Budzet Decyzje Czas/Koszt Kontrola Raporty Sprzężenie zwrotne

62 Rodzaje formalnych technik planowania przedsięwzięcia;
W zależności od stopnia sformalizowania i poziomu niepewności stosuje się pięć rodzajów technik planowania: Time Mamagement Techniques- Zarządzanie Czasem Milestones Method- metoda Kamieni Milowych Gantt Chart- Metoda Wykresów Gantta PERT- Project Evaluation and Review Technique CPM- Critical Path Method- Metoda Ścieżki Krytycznej Lech Barszczewski 26 marca 2017

63 Time Management Techniques czyli Zarządzanie Czasem
Lech Barszczewski CZAS- jest coraz droższym zasobem używanym w Twojej firmie. Sprawna organizacja czasu jest jednym z podstawowych warunków sprawnego Zarządzania Projektem. Techniki Zarządzania Czasem- obejmują narzędzia tak prosto jak Dzienna/Tygodniowa Lista Zadań i prosty harmonogram oraz tak wszechstronne jak Scheduler czy Outlook, program firmy Microsoft (który jest częścią WINDOWS 95 i 98) czy Meeting Maker. W ostatnich latach rekordy popularności w Zarządzaniu Czasem bija PDA (Personal Digital Assistans) takie jak Palm czy iPAQ. 26 marca 2017

64 Techniki Planowania KARTY PRZEPŁYWU GRAF GANTT’A PERT/ CPM
Lech Barszczewski KARTY PRZEPŁYWU GRAF GANTT’A PERT/ CPM 26 marca 2017

65 Karty Przepływu Lech Barszczewski Plan A TAK NIE 26 marca 2017 B

66 Graf Gantt’a CO? KTO? CZAS 1. A Kowalski 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lech Barszczewski CO? KTO? CZAS 1. A Kowalski 2. 3. 4. 5. 6. 7. 26 marca 2017

67 PERT/ CPM OPIS PROBLEMU:
Lech Barszczewski OPIS PROBLEMU: Pan XXX ma za zadanie organizację wykładu na temat nowych technologii ochrony środowiska. Czynności wymagane w tym projekcie: Czynność Opis Bezpośredni poprzednik A zaplanuj temat B nawiąż kontakt z wykładowcą A C warianty miejsca spotkań D wybierz lokalizację C E plany podróży wykładowcy B,D F ostateczne sprawdzenie wszystkiego z wykładowcą E G przygotuj i wyślij broszurę B,D H zrób rezerwację G I szczegóły ostatniej chwili F,H 26 marca 2017

68 PERT/CPM- SIEĆ 2 5 F A B E I 1 4 7 8 C H D G 3 6 Lech Barszczewski
26 marca 2017 C H D G 3 6

69 PERT/CPM Czas czynności, oszacowany w tygodniach, wynosi:
Lech Barszczewski Czynność Założenia Założenia Założenia optymistyczne prawdopodobne pesymistyczne A 1, ,5 B 2 2,5 6 C D 1, ,5 E 0, ,5 F G 3 3,5 7 H I 1, ,5 26 marca 2017

70 PERT/CPM Lech Barszczewski Przewidywany czas czynności: t = (a+4m+b)/6 Wariancja 2= ((b-a)/6)2 26 marca 2017 Np. t A = (1,5 + 4*2 + 2,5)/6 = 2 2A = ((2,5 – 1,5)/6) 2 = 0,03

71 Oszacowanie Czasów Czynności
Lech Barszczewski Czynność Czas optym Czas prawd Czas pesym Czas śred Wariancja A 1.5 2 2.5 .03 B 6 3 .44 C 1 .11 D E 0.5 F .22 G 3.5 7 4 H 5 I 1.2 26 marca 2017

72 Określenie Ścieżki Krytycznej
Przejście do przodu [ES,EF] Przejście do tyłu [LS,LF] Lech Barszczewski EF=ES+t LS=LF-t Gdzie: ES= największa wartość czasów EF, dla wszystkich czynności wchodzących do węzła początkowego LF=najmniejsza wartość czasów LS, dla wszystkich czynności opuszczających węzeł końcowy ES=najwcześniejszy start EF=najwcześniejsze zakończenie LS=najpóźniejszy start LF=najpóźniejsze zakończenie 26 marca 2017

73 Rezultat Obliczeń (w przód i w tył)
Lech Barszczewski 2 2/2 5 6/11 F=2 A=2 B= E=1 I=2 1 0/0 4 5/5 7 13/13 8 15/15 26 marca 2017 C=2 H=4 D=2 G=4 3 2/3 6 9/9

74 Zapas Czasu = NPnast – NWpoprz - t
Lech Barszczewski 2 2/2 NW 5 6/11 NP F=2 A=2 B= E=1 5 5 I=2 1 0/0 4 5/5 7 13/13 8 15/15 26 marca 2017 1 1 C=2 H=4 D=2 G=4 3 2/3 6 9/9

75 Rezultaty obliczeń Ścieżka krytyczna: A-B-G-H-I
Lech Barszczewski 26 marca 2017 Ścieżka krytyczna: A-B-G-H-I Czas zakonczenia: 15 tygodni

76 Spodziewane czasy i wariancje
Lech Barszczewski 26 marca 2017


Pobierz ppt "Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy. Jeśli tak to..... Lech Barszczewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google