Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy."— Zapis prezentacji:

1

2 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy. Jeśli tak to.....

3 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Czym jest podejmowanie decyzji? Definicja: Decyzja jest aktem wyboru pomiędzy dwiema lub więcej alternatywami. Uwaga: Jeśli mamy tylko jedną alternatywę to nie ma procesu podejmowania decyzji (np. jak w wyborach, w których startuje tylko jeden kandydat)

4 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Rola informacji w podejmowaniu decyzji Podstawowa różnica pomiędzy DANYMI a INFORMACJĄ DANE- to nieuporządkowany zbiór faktów losowo opisujących rzeczywistość INFORMACJA- to rezultat przetworzenia danych, który zwiększa wiedzę decydenta o rzeczywistości i pomaga w rozwinięciu alternatyw.

5 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Podejmowanie decyzji Dane ???? Informacja Problem! Alternatywy Alternatywy niedostrzeżone Decyzja

6 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Podejmowanie decyzji Dane Narzędzia Zarządzania jak n.p. Projekt Management- MS Project Informacja Decyzja Alternatywy Alternatywy niedostrzeżone Problem!

7 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Co sądzisz o następującym stwierdzeniu? Nie ma złych decydentów, są tylko dobrzy decydenci, gdyż każdy wybiera najlepszą alternatywę z tych, które jest w stanie dostrzec. Jedynym powodem złych decyzji jest opieranie alternatyw o: Niepełną informację Fałszywą informację Informację przestarzałą

8 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Cel Waszych studiów Ćwiczenie: Proszę wziąć kartkę papieru i napisać na niej jedno zdanie: Moim zdaniem celem podjęcia przeze mnie studiów jest.......

9 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Cel firmy Podstawowym warunkiem sukcesu Firmy jest: Jasno zdefiniowany oraz zrozumiały dla wszystkich cel nadrzędny firmy CEL jest również punktem wyjścia dla procesu PLANOWANIA w firmie.

10 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Od celu do planu X niezbędne do realizacji celu X PLAN Czynności Zasoby Ludzie Czas Technologia Dekompozycja celów

11 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Plan i planowanie Kilka złotych myśli na temat planowania: Każdy plan jest zły jeśli jest niepodatny na zmiany- Bartolommeo de San Concordio, 1475-1517, Każda godzina spędzona nad planem zaoszczędza trzy albo cztery w czasie jego realizacji- Crawford Greenwalt, President of Du Pont.

12 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Czytamy książki od początku do końca a planujemy biznes odwrotnie - zaczynamy od wizji tego gdzie chcemy być na końcu i robimy wszystko by tam dojść- Harold Geneen, CEO of IT&T Jeżeli cokolwiek może nie wyjść, to nie wyjdzie i to w najgorszym momencie- Murphys Law Plan i planowanie

13 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Czy jest plan ? Plan jest szczegółowym określeniem: – Co ma zostać zrobione? – Przez kogo? – Kiedy ma zostać zrobione? w celu wypełnienia nałożonych zobowiązań.

14 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Po co planować ? By wyeliminować lub zredukować niepewność By poprawić efektywność działania By uzyskać lepsze zrozumienie celów w firmie By stworzyć bazę i punkt odniesienia do pomiaru postępu i kontroli prac

15 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Do czego prowadzi brak właściwego planowania? inicjacja projektu wielki entuzjazm rozczarowanie chaos poszukiwanie winnego ukaranie niewinnych promocja biernych poprawiona definicja wymagań

16 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski 9 Głównych Składników Planowania Cel:cel nadrzędny, końcowy lub standard do osiągnięcia do określonej daty, Program: strategia i główne zadania do wykonania dla osiągnięcia i przekroczenia założonych celów, Plan czasowy/Harmonogram:(schedule) plan pokazujący kiedy indywidualne zadania lub ich grupy rozpoczną się i zakończą

17 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Budżet: planowane wydatki niezbędne do wykonania lub przekroczenia planu, Prognoza: projekcja tego, co się stanie w określonym czasie w przyszłości Organizacja: propozycja liczby oraz rodzajów stanowisk wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności niezbędnych dla wykonania planu, Polityka: ogólne zasady podejmowania decyzji

18 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Procedury: szczegółowe zasady realizacji polityki firmy Standard: poziom jakości działania osób lub grup oceniany jako adekwatny lub akceptowalny

19 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Produkty Procesu Planowania - Rodzaje Planów CELE- końcowe rezultaty POLITYKA FIRMY- celowe zachowania PROCEDURY- zasady reagowania BUDŻETY- rezultaty finansowe PLANY PROJEKTÓW- kombinacje powyższych elementów PLANY FUNKCJONALNE- działania dla danego obszaru funkcjonalnego

20 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Plan Programowy Plan Programowy jest standardem względem którego nie tylko Klient ale i Zarząd może mierzyć postęp prac Analiza Planu Programowego umożliwia zarówno Kontraktorowi jak i Klientowi zdefiniowanie i weryfikacje: Wymagań Programu Systemu Zarządzania Programem Planu Czasowego Programu (Pr. Schedule) Wymaganych Środków Wspomagania Logistycznego Wsparcia Finansowego Wymagań w zakresie Siły Roboczej i Organizacji Plan Programowy nie jest tylko zborem instrukcji. Jest on zabezpieczeniem przed odchyłkami, jest udokumentowany oraz zatwierdzony przez Klienta i Kontraktora.

21 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Plan Przedsięwzięcia Dlaczego działania są wymagane? Jakie działania będą przedsięwzięte? Jakie środki będą niezbędne do realizacji? Do czego działania mają doprowadzić? Kiedy należy oczekiwać rezultatów działań? Jakie cele i warunki muszą zostać spełnione?

22 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Waga Zarządzania Projektem Celem Zarządzania Projektem jest efektywne wykorzystanie zasobów takich jak: siła robocza urządzenia materiały pieniądze Informacja i technologia

23 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski W taki sposób, żeby cele Firmy zostały osiągnięte: W ramach budżetu Na czas Na wymaganym poziomie jakości technologii Przy jednoczesnym ciągłym dostosowaniu do zmieniającego się otoczenia: prawnego społecznego ekonomicznego politycznego technologicznego

24 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Dlaczego Plany się nie udają? Cele korporacji nie są zrozumiałe na niższych szczeblach organizacji Plan obejmuje zbyt wiele w zbyt krótkim przedziale czasu Plan zawiera złe estymaty finansowe Plan bazuje na niewystarczających danych Brak systematycznego podejścia do procesu planowania Założenie Zarządu, że wszystkie czynności zostaną zakończone zgodnie z planem Brak realistycznego oszacowania niepewności i ryzyka

25 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Słownik Pojęć PROJEKT Definicja: Projekt jest ograniczonym czasowo przedsięwzięciem w celu wytworzenia unikalnego produktu lub usługi.

26 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Przedsięwzięcie- zespół celowych działań główna forma aktywności firmy oprócz operacji Czasowość- projekt ma zawsze określony początek i koniec Unikalność- projekt musi prowadzić do rezultatów, które są oryginalne w sensie treści czasu, miejsca, jakości lub technologii oraz zaspakajanych potrzeb klienta. Pojęcia

27 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Faza Projektu- etap projektu, który kończy się określonym mierzalnym rezultatem takim jak raport feasibility study, szczegółowy plan konstrukcyjny czy działający prototyp Powody podziału Projektu na Fazy: decyzja o przejściu do fazy następnej wychwycenia i poprawa błędów w sposób efektywny (na czas) zmniejszenie poczucia niepewności Pojęcia

28 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Cykl Życia Projektu – definicja sekwencji faz projektu na osi czasu zawierająca informacje: - jakie techniczne czynności będą wykonane w ramach każdej fazy ? -kto je wykona ? (Nie mylić z Cyklem Życia Produktu!) Pojęcia

29 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski - zaangażowanie środków i ludzi jest niskie na początku, rośnie stopniowo do maksymalnego w 2/3 cyklu, poczym gwałtownie spada w końcowej fazie. - prawdopodobieństwo sukcesu jest najniższe na początku (ryzyko najwyższe) i rośnie sukcesywnie w kolejnych fazach cyklu. - możliwości i efektywność korekty błędów jest najwyższa na początku zmniejsza się w trakcie realizacji projektu Charakterystyka Cyklu życia Projektu:

30 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Wykres cyklu projektowego Czas Zaangażowanie zasobów Faza początkowa Faza końcowa Fazy pośrednie

31 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Przykład Cyklu Projektowego Określenie Potrzeby Projektu Faza IFaza IIFaza IIIFaza IV Decyzja o rozpoczęciu Projektu Ustalenie ram kontaktu Instalacja prawie zakończona Pełna operacyjność FEASIBILITY –formułowanie – badanie -strategia -akceptacja - PLAN-PROJEKT - założenie -koszt oraz harmonogram -warunki kontraktu PRODUKCJA -wytwarzanie -dostarczenie -instalacja -testowanie PRZEKAZANIE- WDROŻENIE -ostateczne testy -gwarancja -serwis

32 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Rodzaje Projektów Projekt Indywidualny: krótki projekt zazwyczaj przypisany jednemu człowiekowi, który pełni funkcję menadżera Projektu i menadżera Funkcjonalnego Projekt Kadrowy: projekt, który może być wykonany przez jedną jednostkę organizacyjną n.p. jeden Dział. Kadra projektu wywodzi się tylko z jednego Działu. Rozwiązanie dla Projektów tylko jednego Działu Funkcjonalnego.

33 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Projekt Specjalny: bardzo często są to projekty, które wymagają tymczasowego przypisania specjalnych obowiązków i władzy innym osobom i działom. Pożądane rozwiązanie dla kompleksowych projektów krótkoterminowych. Na dłuższą metę prowadzi to do konfliktów. Projekt Macierzowy: projekty, które wymagają udziału dużej liczby jednostek funkcjonalnych i różnorodnych i dużych zasobów i środków.

34 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Istota Zarządzania Przedsięwzięciem CZASKOSZT $$$ Jakość utrzymanie równowagi pomiędzy trzema elementami:

35 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Jakość Projektu Paradygmaty usprawnienia- TQM Cele: Celem tej części prezentacji jest: Zrozumienie siedmiu paradygmatów JAKOŚCI w sensie zastosowaniu narzędzi oraz zasad pracy zespołów projektowych (project teams).

36 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Siedem Paradygmatów TQM Przedefiniowanie Jakości Filozofia Ciągłego Ulepszania Decydujący Czynnik Ludzki Ulepszanie Procesów a Polepszanie Rezultatów Myślenie Systemowe Struktura Horyzontalna Zespół jako System

37 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Paradygmat No.1: Redefinicja Jakości Jakość jest zaspokojeniem lub przewyższeniem oczekiwań klienta. Jakość rzeczywiście kosztuje mniej. Produkty, które są trwałe pozwalają firmie na zwiększenie jej rynku zbytu. Doskonałość na dzisiaj jest jutro zaledwie przeciętnością. Jakość jest determinowana przez najwyższe standardy światowe.

38 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Paradygmat No.2: Ciągłe Ulepszanie Krokowy i Systematyczny proces ulepszania w czasie. Porównywanie się do swoich najlepszych uprzednich wyników Koncentracja na kliencie i pracy zespołowej. Filozofia i zespół uporządkowanych działań.

39 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Cykl Ciągłego Ulepszania Wizja Misja Cele Firmy Poprawa/ Ulepszenie Obietnica Jakości Spełnienie oczekiwań Ocena

40 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Paradygmat No. 3: Czynnik Ludzki jest decydujący Zasady budowania poczucia Dumy Cel: wspólny cel, który pokazuje co jest najważniejszego w działaniu organizacji. Nagrody i Uznanie: Formalny i nieformalny system wynagradzania za dobre wyniki. Zaangażowanie: Każda osoba jest członkiem zespołu. Rozwój profesjonalny: Każda osoba ma szansę rozwinąć nowe umiejętności i udoskonalać się w trakcie rozwiązywania każdego problemu. Delegowanie Władzy: Zespół odpowiada za decyzje najlepsze dla klienta i biznesu.

41 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Paradygmat No.4: polepszanie procesu a polepszanie rezultatu A BCD E Wysiłek Ulepszania Działanie Wynikowe Wspomaganie i Symulacja Kontrola Orientacja na Proces Orientacja na Rezultat Japonia Zachód

42 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Paradygmat No.5: Myślenie Systemowe Myślenie Systemowe: Zrozumienie problemu poprzez uświadomienie sobie jak wszystkie części tworzą jedną całość. Systemy Dysfunkcjonalne (nieprawidłowe): Systemy, w których jedne elementy funkcjonują na przekór innym. Każdy broni swoich praw i przepisów niezależnie od wpływu jaki to ma na wynik całościowy. Samodzielni naprawiacze próbują obejść przepisy.

43 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Paradygmat No.6: Struktura Horyzontalna Dostawcy Sprzed.Zamów.ProdukcjaDystryb.Serwis Klienci Feedback Bezbłędna wewnętrzna współpraca między wewnętrznymi klientami i dostawcami

44 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Paradygmat No.7: System Pracy Zespołów Klienci Dostawcy Zespoły są właścicielami części procesu. Zespoły mierzą swoją własną skuteczność. Zespoły ulepszają przypisaną im część procesu. Zespoły służą jako główny kanał zarządzania. Zespół

45 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Ulepszanie Organizacyjnych Zdolności firmy Ciągłe Ulepszanie oznacza ulepszanie zdolności organizacyjnych firmy. Zdolność jest to poziom działania jakiego klient może zawsze oczekiwać od firmy - Zdolność musi być wbudowana w proces produkcyjny. - Zdolność musi być ciągle trenowana by utrzymywać się na wymaganym poziomie.

46 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Istota Zarządzania Przedsięwzięciem Czas KOSZT $$$ Jakość Utrzymanie równowagi pomiędzy trzema elementami:

47 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Koszty projektu: Planowanie Zasobów Szacowanie kosztów Budżetowanie Kontrola Kosztów Interpretacje w MS Project

48 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Planowanie Zasobów Polega głównie na określeniu fizycznych zasobów takich jak: Ludzie Narzędzia i maszyny Materiały Które są niezbędne do wykonania planowanych czynności Ważnym elementem planowania i szacowania niezbędnych zasobów jest wiedza ekspertów i doświadczenia z podobnych przedsięwzięć projektowych.

49 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Pytania, na które należy odpowiedzieć w czasie Planowania Zasobów: 1. Jaki jest rzeczywisty poziom trudności na poszczególnych czynnościach? 2. Czy jest coś szczególnego (unikalnego) w określeniu zakresu projektu co może mieć wpływ na niezbędne zasoby? 3. Czy podobne czynności były wykonywane w przeszłości przez naszą firmę? 4. Czy mamy w firmie ludzi, wyposażenie i materiały do wykonania takiej czynności? 5. Czy musimy zakupić potrzebne zasoby? 6. Czy ma sens podzlecenie wykonania tej czynności/ zadania?

50 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Bilansowanie Zasobów

51 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Bilansowanie Zasobów- Rozwiązanie

52 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Budżetowanie Dwie informacje stanowiące wejście do procesu budżetowania to: - WBS (Work Breakdown Structure) struktura zadaniowa oraz - Harmonogram projektu Budżetowanie jest przyporządkowaniem oszacowanych elementów kosztów do poszczególnych zadań określonych w WBS i rozłożonych w czasie zgodnie z Harmonogramem. Budżetowanie kosztu jest podstawą do określenia Czasowego Profilu Kosztów (cost baseline), który później jest podstawą do pomiaru i kontroli realizacji kosztu projektu.

53 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Budżet- Poziom Szczegółowości Czas na planowanie plus doświadczenie Poziom Szczegółowości Ostateczny budżet: -5% do +10% Estymowany budżet: -10% do +25% Zgrubna estymata budżetu: -25% do +75%

54 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Rodzaje Budżetów: Wstępny- zgrubna estymata budżetu -Wspiera decyzję o zasadności projektu -Zawiera historyczne dane o kosztach -Koszt rzeczywisty jest w granicach –25% do +75% Budżet Estymowany -Wspiera decyzje planistyczne projektu -Zawiera koszty parametryczne (zł/m 2 ) -Koszt rzeczywisty jest w granicach –10% do +25% Budżet ostateczny -Wspiera realizację projektu -Zawiera dane kosztowne dla każdej czynności (WBS) -Koszt rzeczywisty jest w granicach –5% do +10%

55 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Główne Kategorie Kosztów Robocizna płace plus świadczenia Szkolenia Dodatki zminowe, narzuty Materiały Cena zakupu Podatki (VAT) Koszty składowania, harmonogramowanych dostaw Sprzęt/ wyposażenie Zakup, wynajem, leasing Paliwo, energia Instalacja, rozruch, remonty, trening Dostawcy z zewnątrz/ konsultanci Koszty usługi

56 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Dodatkowe Składniki Kosztów Koszty ogólne (narzuty) Energia, woda, telefony Wynajem, komputery, administracja, podróże Rezerwa (ryzyko) Opóźnienia z powodu złej pogody Zmiany w projekcie (konstrukcji) Nieprzewidywalne wzrosty cen (kursów walut) Błędy w oszacowaniu kosztów Inne elementy ryzyka projektu (strajk) Budynki/ Pomieszczenia Przebudowy, adaptacje Przemeblowanie, zmiana rozmieszczenia sprzętu Przebudowa linii zasilania (kabli, rur...)

57 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Cztery techniki szacowania kosztów : 1. Metoda Analogii lub metoda Z góry w dół- kiedy ogólny koszt jest estymowany na zasadzie podobieństwa do innego zakończonego projektu. 2. Metoda Z dołu do góry- kiedy szacowanie kosztów jest wykonane przez wielu ludzi odpowiedzialnych za cząstkowe zadania agregowane w koszt ogólny. 3. Metoda Parametryczna- kiedy ustala się parametr na powtarzanie czynności np. 50 zł za linijkę kodu w programowaniu lub 100 zł mb wykopu etc. 4. Modele komputerowe-przygotowane np. na spreadsheets lub stanowiące część softwareu do Project Management

58 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Kontrola Kosztów Podstawowym wejściem do procesu Kontroli Kosztów jest: Czasowy Profil Kosztów (cost baseline) Raporty postępu prac Zapotrzebowania zmian Podstawowym rezultatem procesu Kontroli Kosztów jest: Zweryfikowanie estymatów kosztów Zaktualizowany budżet Plan działań korygujących Zweryfikowana data zakończenia projektu

59 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Czas i Zakres Projektu Inicjacja Projektu Planowanie Zakresu Projektu Definicja Zakresu Projektu Weryfikacja i Kontrola Zakresu

60 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Typowe przyczyny inicjacji projektu: 1. Problem- niepożądana sytuacja, która wymaga rozwiązania w postaci sekwencji działań i przy pomocy nakładów 2. Okazja- potencjalna możliwość np. rynkowa związana z możliwością wygenerowania zysku dla firmy 3. Dyrektywa- w postaci odgórnego wymogu, przepisu czy narzuconej normy, której nie przestrzeganie może spowodować nałożenia kar etc.

61 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Zarządzanie Czasem Projektu Definicja Czynności Logiczna Sekwencja Czynności Szacowanie Czasów Trwania Czynności Budowa, Kontrola i Aktualizacja Harmonogramu

62 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Opis prac i instrukcje PERT/CPM Harmonogr. Budzet Raporty Czas/Koszt Kontrola Cele Decyzje Planowanie projektu/ Kontrola Sprzężenie zwrotne

63 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Rodzaje formalnych technik planowania przedsięwzięcia; W zależności od stopnia sformalizowania i poziomu niepewności stosuje się pięć rodzajów technik planowania: Time Mamagement Techniques- Zarządzanie Czasem Milestones Method- metoda Kamieni Milowych Gantt Chart- Metoda Wykresów Gantta PERT- Project Evaluation and Review Technique CPM- Critical Path Method- Metoda Ścieżki Krytycznej

64 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Time Management Techniques czyli Zarządzanie Czasem CZAS- jest coraz droższym zasobem używanym w Twojej firmie. Sprawna organizacja czasu jest jednym z podstawowych warunków sprawnego Zarządzania Projektem. Techniki Zarządzania Czasem- obejmują narzędzia tak prosto jak Dzienna/Tygodniowa Lista Zadań i prosty harmonogram oraz tak wszechstronne jak Scheduler czy Outlook, program firmy Microsoft (który jest częścią WINDOWS 95 i 98) czy Meeting Maker. W ostatnich latach rekordy popularności w Zarządzaniu Czasem bija PDA (Personal Digital Assistans) takie jak Palm czy iPAQ.

65 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Techniki Planowania 1. KARTY PRZEPŁYWU 2. GRAF GANTTA 3. PERT/ CPM

66 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Karty Przepływu Plan ATAK NIE B

67 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Graf Gantta CO?KTO?CZAS 1.AKowalski 2. 3. 4. 5. 6. 7.

68 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski PERT/ CPM OPIS PROBLEMU: Pan XXX ma za zadanie organizację wykładu na temat nowych technologii ochrony środowiska. Czynności wymagane w tym projekcie: CzynnośćOpis Bezpośredni poprzednik Azaplanuj temat----- Bnawiąż kontakt z wykładowcąA Cwarianty miejsca spotkań----- Dwybierz lokalizacjęC Eplany podróży wykładowcyB,D Fostateczne sprawdzenie wszystkiego z wykładowcąE Gprzygotuj i wyślij broszuręB,D Hzrób rezerwacjęG Iszczegóły ostatniej chwiliF,H

69 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski PERT/CPM- SIEĆ 63 1874 25 A B E D G CH F I

70 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski PERT/CPM Czas czynności, oszacowany w tygodniach, wynosi: CzynnośćZałożeniaZałożenia Założenia optymistyczne prawdopodobne pesymistyczne A1,522,5 B22,56 C123 D1,522,5 E0,511,5 F123 G33,57 H345 I1,522,5

71 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Przewidywany czas czynności: t = (a+4m+b)/6 Wariancja 2 = ((b-a)/6) 2 Np. t A = (1,5 + 4*2 + 2,5)/6 = 2 2 A = ((2,5 – 1,5)/6) 2 = 0,03 PERT/CPM

72 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Oszacowanie Czasów Czynności CzynnośćCzas optymCzas prawdCzas pesymCzas średWariancja A1.522.52.03 B22.563.44 C1232.11 D1.522.52.03 E0.511.51.03 F1232.22 G33.574.44 H3454.11 I1.222.52.03

73 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Określenie Ścieżki Krytycznej Przejście do przodu [ES,EF] Przejście do tyłu [LS,LF] EF=ES+tLS=LF-t Gdzie: ES= największa wartość czasów EF, dla wszystkich czynności wchodzących do węzła początkowego LF=najmniejsza wartość czasów LS, dla wszystkich czynności opuszczających węzeł końcowy ES=najwcześniejszy startEF=najwcześniejsze zakończenie LS=najpóźniejszy startLF=najpóźniejsze zakończenie

74 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Rezultat Obliczeń (w przód i w tył) 6 9/9 3 2/3 1 0/0 8 15/15 7 13/13 4 5/5 2 2/2 5 6/11 A=2 B=3 E=1 D=2 G=4 C=2H= 4 F=2 I=2

75 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Zapas Czasu = NPnast – NWpoprz - t 6 9/9 3 2/3 1 0/0 8 15/15 7 13/13 4 5/5 2 2/2 5 6/11 A=2 B=3 E=1 D=2 G=4 C=2H= 4 F=2 I=2 0 0 1 10 0 0 5 5 NWNP

76 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Rezultaty obliczeń Ścieżka krytyczna: A-B-G-H-I Czas zakonczenia: 15 tygodni

77 14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Spodziewane czasy i wariancje


Pobierz ppt "14 stycznia 2014 Lech Barszczewski Wprowadzenie Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania firmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google