Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS (PSK Laboratorium 4)1 Projektowanie Sieci Komputerowych (laboratorium 4)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS (PSK Laboratorium 4)1 Projektowanie Sieci Komputerowych (laboratorium 4)"— Zapis prezentacji:

1 MS (PSK Laboratorium 4)1 Projektowanie Sieci Komputerowych (laboratorium 4)

2 MS (PSK Laboratorium 4)2 Routing dynamiczny cześć 1

3 MS (PSK Laboratorium 4)3 Plan Laboratorium 4 (Routing dynamiczny cześć 1) 1.Protokoły dynamicznego routingu 2.Kryteria wyboru protokołu routingu 3.Cechy protokołów routingu 4.Routing klasowy, routing bezklasowy, sumowanie tras 5.Protokoły routingu oparte na metryce wektora odległości Omówienie protokołów routingu RIPv1, RIPv2, EIGRP 6.Zasady konfiguracji protokołu: RIPv1, RIPv2, EIGRP 7.Projektowanie sieci LAN z wykorzystaniem powyższych protokołów 8.Ćwiczenia do wykonania

4 MS (PSK Laboratorium 4)4 1.Protokoły routingu używają metryk do określenia najlepszej trasy prowadzącej do sieci docelowej. Niektóre używają pojedynczych wartości jak na przykład ilość skoków. 2.Inne obliczają metryki używając większej liczby parametrów. Routing dynamiczny

5 MS (PSK Laboratorium 4)5 Protokoły routingu wektora odległości 1.Pierwszymi używanymi protokołami wewnętrznymi były protokoły typu wektora odległości. 2.Do budowania tablic routingu używały one algorytmu Bellmana-Forda. 3.Przy użyciu protokołów wektora odległości, trasy były ogłaszane jako wektory odległości i kierunku. 4.Miarą odległości jest zazwyczaj liczba skoków przez router. 5.Kierunkiem jest następny router (IP adres), do którego przesyłane są pakiety.

6 MS (PSK Laboratorium 4)6 1.Każdy router tworzy kopię otrzymanych informacji i przekazuje je dalej bez wprowadzania zmian. 2.Każdy router niezależnie oblicza najlepszą ścieżkę do sieci docelowych, używając drzewa rozpinającego (ang. spanning tree) ze sobą samym jako korzeniem (root) 3.w ten sposób utrzymując mapę sieci. Poniżej przedstawiona została lista protokołów stanu łącza (zawierająca również protokoły spoza rodziny IP): OSPF, IS-IS, IPXNLSP, DECnet Phase V. Protokoły routingu Łącze-stan

7 MS (PSK Laboratorium 4)7 Protokoły wektora odległości a protokoły łącze-stan 1.Protokoły łącze-stan nie generują znaczącego obciążenia pasma ale znacznie bardziej obciążają procesor i pamięć routera niż protokoły wektora odległości. 2.Pasmo w sieci rozległej (WAŃ) jest jednak zasobem znacznie droższym niż wydajność procesora i pamięć routera w nowoczesnych urządzeniach. 1.Wybierając protokół routingu należy wziąć pod uwagę to, że protokoły wektora odległości znacznie bardziej obciążają pasmo niż protokoły łącze-stan. 2.Protokoły wektora odległości generują większe stałe obciążenie spowodowane cyklicznym wysyłaniem dużych pakietów uaktualniających.

8 MS (PSK Laboratorium 4)8 Dystans administracyjny

9 MS (PSK Laboratorium 4)9 1.Routery przydzielają dla każdego protokołu dystans administracyjny. Gdy istnieje wiele tras do sieci docelowej, router wybiera najdłuższy prefiks. 2.W przypadku gdy dwa lub więcej protokoły routingu oferują tą samą trasę (z tą samą długością prefiksu) do tabeli routingu wybierana jest trasa z najmniejszym dystansem administracyjnym. 3.Trasy statyczne mają domyślny dystans administracyjny równy 1. Dystans administracyjny

10 MS (PSK Laboratorium 4)10 Tabela pokazuje domyślne dystanse administracyjne dla tras statycznych oraz dynamicznych. Widać tam wyraźnie, że trasy statyczne są bardziej wiarygodne niż trasy wprowadzone dynamicznie. Dystans administracyjny

11 MS (PSK Laboratorium 4)11 Metryki protokołów routingu Protokoły routingu używają metryk w celu wyznaczenia najlepszej trasy. Niektóre protokoły stosują kombinację różnych parametrów do utworzenia łącznej metryki dla najlepszego wyboru ścieżki. 1.liczba skoków (ang. hop count), 2.pasmo (ang. bandwidth), 3.koszt (ang. cosf), 4.obciążenie (ang. load), 5.opóźnienie (ang. delay), 6.niezawodność (ang. reliability), 7.maksymalna wielkość transmitowanej jednostki (MTU).

12 MS (PSK Laboratorium 4)12 Na przykład spomiędzy dwu ścieżek do sieci docelowej, jednej z dwoma łączami 56 kb/s i drugiej z czterema łączami Tl, Router wybiera pierwszą ze względu na mniejszą liczbę skoków. Jednak nie jest to najlepsza ścieżka. Z pewnością lepiej byłoby wysłać plik 20 MB poprzez łącze Tl, zamiast przez 56 kb/s. Liczba skoków Metryka - Liczba skoków

13 MS (PSK Laboratorium 4)13 Na rysunku, Ścieżka l ma dwa segmenty, jeden 256 kb/s i drugi 512 kb/s. Ponieważ 256 kb/s jest wartością mniejszą, jest ona stosowana jako szerokość pasma dla Ścieżki 1. Najmniejszą wartością dla Ścieżki 2 jest 384kb/s. Gdy router dokonuje wyboru pomiędzy Ścieżką l a Ścieżką 2, wybiera Ścieżkę 2, ponieważ pasmo 384 kb/s jest lepsze od 256 kb/s. Metryka - Szerokość pasma

14 MS (PSK Laboratorium 4)14 Rysunek pokazuje przykład obliczania kosztu ścieżki. Kosztem ścieżki jest suma wszystkich kosztów wchodzących w jej skład. Koszt dla Ścieżki l wynosi: = 530, a koszt dla Ścieżki 2 wynosi: = 215. Ponieważ koszt Ścieżki 2 jest mniejszy niż koszt Ścieżki l, Ścieżka 2 jest wybierana jako najlepsza trasa prowadząca do celu. Metryka - Koszt

15 MS (PSK Laboratorium 4)15 Metryka - Maksymalna wielkość transmitowanej jednostki (MTU) 1.MTU (ang. Maximum Tmnsmission Unit) jest maksymalną liczbą bajtów jednostki wysyłanej przez interfejs. 2.Jeśli wychodzący pakiet jest większy niż MTU, protokół IP może przeprowadzić fragmentację. Jeśli pakiet większy niż MTU ma ustawioną flagę nie fragmentować" (ang. do not fragment), jest on odrzucany. 3.przy użyciu polecenia show interface sprawdzić wartość MTU

16 MS (PSK Laboratorium 4)16 Uaktualnienia protokołu Distance Vector 1.Uaktualnienia w tablicy routingu pojawiają się co pewien stały i określony czas, lub gdy w sieci zostaną wykryte jakieś zmiany. 2.Uaktualnienia te są bardzo ważne i sprawiają, że protokół jest bardziej wydajniejszy. W procesie poznawania sieci routery wymieniaja sie między sobą zdobytymi informacjami wysyłąjąc własnie takie uaktualnienia. 3.Algorytmy routingu typu distance vector domagają sie od routera, aby ten co pewien czas rozsyłał do wszystkich swoich bezpośrednich sąsiadów swoją aktualną tablicę routingu. 4.Tablica routingu zawiera informacje na temat kosztu ścieżki, który jest określony za pomocą metryk routingu oraz logiczny adres do pierwszego routera, któy znajduje sie na tej ścieżce.

17 MS (PSK Laboratorium 4)17 Problem pętli w protokołach typu Distance Vector Pętle routingu pojawiają się, gdy tablice toutingu są niezgodne z rzeczywistym stanem sieci, lub gdy zbieżność sieci (w przypadku jakiś zmian) jest osiągana zbyt długo

18 MS (PSK Laboratorium 4)18 Problem pętli w protokołach typu Distance Vector Przed awarią sieci 1 wszystkie tablilce routingu były poprawne i sieć miała osiągniętą zbieżność. Router C preferuje scieżkę do sieci 1 poprzez router B, jego dystans do tej sieci w tym przypadku wyności 3

19 MS (PSK Laboratorium 4)19 Problem pętli w protokołach typu Distance Vector

20 MS (PSK Laboratorium 4)20 Zapobieganie powstawaniu pętli Niektóre protokoły routingu korzystają z metod zapobiegania powstawaniu pętli w sieci. Do tych metod należą: 1.zasada dzielonego horyzontu (ang. split horizon), 2.zasada dzielonego horyzontu z zatruciem powrotu (ang. split hońzon with poison reverse), 3.zliczanie do nieskończoności (ang. counting to infinity) lub Technika Holddown

21 MS (PSK Laboratorium 4)21 Zapobieganie powstawaniu pętli - Zasada podzielonego horyzontu 1.Jest to metoda używana przez protokoły wektora odległości w celu zapobiegania powstawaniu pętli. 2.Trasy, o których router dowiedział się od swojego sąsiada, nie są do tego sąsiada zwracane, co powoduje ich wytłumienie. 3.Jeżeli sąsiad znajduje się bliżej sieci docelowej ma już lepszą ścieżkę.

22 MS (PSK Laboratorium 4)22 1.Routery l, 2 oraz 3 dowiadują się o Sieci A, B, C oraz D. 2.Router 2 dowiaduje się o A od Routera l, mając już w tablicy routingu Sieci B i C. 3.Router 3 ogłasza Sieć D Routerowi 2. Teraz Router 2 wie już o wszystkich sieciach. 4.Router 2 wyśle swoją tablicę routingu do Routera 3 bez trasy do Sieci D, ponieważ dowiedział się o niej właśnie od Routera 3. Zapobieganie powstawaniu pętli - Zasada podzielonego horyzontu

23 MS (PSK Laboratorium 4)23 Zapobieganie powstawaniu pętli – Zasada podzielonych sieci z zatruciem powrotu 1.Jest to metoda powrotnego wysyłania informacji przez interfejs, od którego router dowiedział się o istnieniu trasy ze zmienioną metryką równą nieskończoności. 2.Metryka równa nieskończoności oznacza, że taka trasa jest nieosiągalna. 3.Jest to pewniejsza metoda niż sama zasada podzielonych sieci.

24 MS (PSK Laboratorium 4)24 Zamiast wygaszenia (nie wysyłania) trasy do Sieci D, Router 2 wyśle tę trasę oznaczoną jako nieosiągalna. W przypadku RIP trasa taka otrzymuje metrykę 16 (nieskończoność) dzięki temu nie jest brana pod uwagę przez Router 3. Zapobieganie powstawaniu pętli – Zasada podzielonych sieci z zatruciem powrotu

25 MS (PSK Laboratorium 4)25 Zapobieganie powstawaniu pętli Zliczanie do nieskończoności 1.Niektóre protokoły przechowują informacje dotyczące ilości routerów jakie przebył pakiet podróżując przez sieć. 2.W dużych sieciach, gdzie pętle mogą nie występować z powodu awarii, routery mogą przekazywać pakiety, które nigdy nie osiągną celu. 3. Zakłada się, że średnica sieci jest mniejsza niż maksymalna liczba skoków. Router używa pola TTL (Time-To-Live) do określenia liczby skoków. 4.Wartość początkowa TTL jest ustalana, a następnie pomniejszana przy przejściu przez kolejny router. Gdy TTL osiąga wartość O, pakiet jest odrzucany.

26 MS (PSK Laboratorium 4)26 Routing Information Protocol (RIP)

27 MS (PSK Laboratorium 4)27 1.Routing Information Protocol (RIP) jest protokołem typu distance vector działąjącym w tysiącach sieci na całym świecie. 2.Fakt, że RIP jest standardem otwartym sprawia, że jest on bardzo prosty do implementacji i bardzo chętnie wybierany przez administratorów, mimo że nie posiada takich możliwości jak bardziej zaawansowane protokoły. 3.Protokół RIP nadaje się także świetnie do nauki routingu. 4.Podobnie jak RIP, także i Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) wybrania najlepszej scieżki dla pakietu. Routing Information Protocol (RIP)

28 MS (PSK Laboratorium 4)28 1.Protokół RIP na granicy sieci dokonuje sumowania podsieci. Granica sieci pojawia się na routerze, który ma jeden lub więcej interfejsów nie należących do danej sieci IP. 2.Adres IP przypisany do tego interfejsu wskazuje na przynależność do sieci. Klasa IP określa wartość sieci. 3.Na przykład sieć EP używająca 24-bitowych podsieci z przedziału od /24 do /24 jest sumowana i przedstawiana jako /16 na granicy sieci. Routing Information Protocol (RIP)v1

29 MS (PSK Laboratorium 4)29 Podstawy przekazywania informacji RIPv1 Protokół RIPvl ma następujące informacje na temat każdego celu: 1.adres IP - adres IP docelowego hosta lub sieci, 2.brama - pierwsza brama na drodze w kierunku celu, 3.interfejs - fizyczna sieć, która musi być użyta, aby osiągnąć cel, 4.metryka - liczba skoków do osiągnięcia celu, 5.zegar- czas, który upłynął od ostatniego uaktualnienia

30 MS (PSK Laboratorium 4)30 Format wiadomości RIPv1 Polecenie (ang. command) - opisuje cel pakietu. RFC podaje pięć poleceń, dwa spośród nich są przestarzałe, a jedno zarezerwowane. Dwa używane polecenia to: 1.prośba (ang. reąuesf) - prosi wszystkie lub część routerów o tablice routingu. 2.odpowiedź (ang. response) - zawiera całą lub część tabeli routingu nadawcy. Może to być odpowiedź na prośbę lub wiadomość uaktualniająca wygenerowana przez nadawcę.

31 MS (PSK Laboratorium 4)31 1.Wersja (ang. versioń) - dla RIPvl wynosi 1 2.Identyfikator rodziny adresów (AFI) - dla IP wynosi 2. 3.Adres IP - trasa docelowa. Może to być adres sieci, podsieci lub hosta. Trasa specjalna jest używana jako trasa domyślna. 4.Metryka - pole o długości 32 bitów. Zawiera wartość od l do 15 określającą aktualną odległość od celu. Wartość ustawiona na 16 informuje, że cel jest nieosiągalny Format wiadomości RIPv1

32 MS (PSK Laboratorium 4)32 1.Ponieważ RIP ma określoną nieprzekraczalną liczbę skoków, dlatego też stosuje metodę zliczania do nieskończoności (inaczej: maksymalną liczbę skoków). Dla protokół RIP nieskończonością jest 16 skoków. 2.Należy zauważyć, że w wiadomości przesyłane przez RIP trasy nie zawierają maski podsieci. Każda trasa jest ogłaszana za pomocą pięcu 32-bitowych słów: AFI (16 bitów); pole nieużywane o wartości O (16 bitów); adres IF dwa pola nieużywane po 32 bity; 32 bity na metrykę. Pięć 32-bitowych słów daje 20 bajtów dla każdej trasy. Format wiadomości RIPv1

33 MS (PSK Laboratorium 4)33 W jednej wiadomości RIP może być przesłanych do 25 tras. Maksymalny rozmiar datagramu jest ograniczony do 512 bajtów, nie wliczając w to nagłówka H Mnożąc 25 tras po 20 bajtów każda, plus nagłówek RIP 4 bajty oraz nagłówek UDP £ bajtów otrzymujemy 512. Format wiadomości RIPv1

34 MS (PSK Laboratorium 4)34 Zegary stosowane w RIPv1 Implementacja Cisco RIPvl używa czterech zegarów: 1.uaktualnienia (ang. update), 2.unieważnienia (ang. invalid), 3.wyczyszczenia (ang.flush), 4.wstrzymania (ang. holddown).

35 MS (PSK Laboratorium 4)35 Określa częstotliwość rozgłoszeń cyklicznych. Domyślnie jest ustawiony na 30 s. Każda trasa ma określony czas wygaśnięcia (ang. timeout), który jest resetowany za każ­dym razem, gdy router otrzyma uaktualnienie zawierające tą trasę. Zegar uaktualnienia Gdy minie czas wygaśnięcia, trasa jest oznaczana jako nieważna. Router ustawia jej metrykę na 16, co oznacza, że jest to trasa nieosiągalna. Trasa pozostaje jednak w tablicy routingu. Czas unieważnienia wynosi 180 s lub sześciokrotną wartość cyklu (30 x 6) = 180 s. Zegar unieważnienia

36 MS (PSK Laboratorium 4)36 Zegar wyczyszczenia Wpis trasy w tablicy routingu oznaczonej jako trasa nieważna pozostaje w tablicy aż do upłynięcia czasu wyczyszczenia. Domyślnie czas wyczyszczenia wynosi 240 sekund, jest on zatem dłuższy o 60 sekund od czasu unieważnienia. Zegar wstrzymania Cisco wprowadza dodatkowy zegar dla RIP, zegar wstrzymania. Zegar wstrzymania stabilizuje trasy poprzez ustawienie czasu zezwolenia, po którym jest wytłumiana informacja o routingu dotycząca różnych ścieżek. Gdy zmieni się metryka trasy, router nie akcep­tuje żadnych uaktualnień, dopóki nie upłynie czas wstrzymania. Domyślnie czas ten wyno­si 180 s.

37 MS (PSK Laboratorium 4)37 Najistotniejszy przy projektowaniu sieci stosującej RIPvl jest fakt, że RIPvl nie obsługuje VLSM ani CIDR. Schemat adresowania wymaga tej samej maski podsieci dla całej sieci IP, co sprawia, że jest to sieć płaska. RIPvl jest ograniczony do 15 skoków, więc średnica sieci nie może przekraczać tego limitu. RIPvl ogłasza swoją tablicę routingu co 30 s. Projektowanie RIPv1

38 MS (PSK Laboratorium 4)38 RIPv1 - własności 1.protokół wektora odległości, 2.stosuje port UDP 520, 3.protokół klasowy (brak obsługi VLSM i CIDR), 4.metryką jest liczba skoków, 5.maksymalna liczba skoków wynosi 15; trasa nieosiągalna ma metrykę równą 16, 6.cykliczne uaktualnienia rozgłoszeniowe co 30 sekund, 7.25 tras w jednej wiadomości RIP, 8.stosuje metodę podziału horyzontu z zatrutym powrotem, 9.stosuje uaktualnienia wywoływane, 10.brak obsługi uwierzytelniania, 11.dystans administracyjny dla RIP wynosi 120, 12.stosowany w małych, płaskich sieciach lub na brzegach większych sieci.

39 MS (PSK Laboratorium 4)39 RIPv2 1.RIPv2 został po raz pierwszy opisany w dokumencie RFC 1723 (1994 r); aktualnie obowiązuje dokument 2453 z listopada 1998 r. 2.Mimo że obecne środowiska sieciowe korzystają z bardziej zaawansowanych protokołów routingu jak OSPF lub EIGRP, to są nadal sieci używające RIP. 3.Potrzeba stosowania VLSM oraz inne wymagania doprowadziły do zdefiniowania RIPv2. 4.RIPv2 można stosować w małych sieciach, gdzie wymagane jest obsługa VLMS. Stosuje się go również na brzegach większych sieci

40 MS (PSK Laboratorium 4)40 RIPv2 - własności 1.protokół wektora odległości, 2.stosuje port UDP 520, 3.protokół bezklasowy (obsługa CIDR), 4.obsługuje VLSM, 5.metryką jest liczba skoków, 6.maksymalna liczba skoków wynosi 15; trasa nieosiągalna posiada metrykę 16, 7.cykliczne uaktualnienia co 30 s na adres multicastowy , 8.25 tras w jednej wiadomości RIP, 9.obsługuje uwierzytelnianie, 10.stosuje metodę podziału horyzontu z zatrutym powrotem, 11.stosuje uaktualnienia wywoływane, 12.maska podsieci zawarta jest w opisie trasy, 13.dystans administracyjny dla RIP wynosi 120, 14.stosowany w małych, płaskich sieciach lub na brzegach większych sieci.

41 MS (PSK Laboratorium 4)41 Konfiguracja RIP Polecenie router rip uaktywnia protokół. Jednak wcześniej mósimy wybrać interfejs, na którym RIP ma być uruchomiony. Należy także podać adres IP sieci oraz adres IP interfesju. Protokół RIP rozsyła swoje uaktualnienia w regularnych odstępach czasu. Kiedy router otrzyma uaktualnienie zawieraące zmiany w topologii sieci wpisuje je do stwojej tablicy routingu i w razie konieczności wybiera nowa trasę routingu dla pakietów. Przykładowa konfiguracja protokołu może wyglądać następująco: BHM(config)#router rip -wybranie protokołu routingu BHM(config-router)#network wybór sieci BHM(config-router)#network Wybór sieci

42 MS (PSK Laboratorium 4)42 RIPv2 -przykład

43 MS (PSK Laboratorium 4)43 RIPv2 -przykład konfiguracja Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router rip Router(config-router)#network Router(config-router)#network Router(config-router)#exit Sekwencja poleceń dla Routera 1 Sekwencja poleceń dla Routera 2 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router rip Router(config-router)#network Router(config-router)#network Router(config-router)#exit

44 MS (PSK Laboratorium 4)44 Sekwencja poleceń dla Routera 3 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router rip Router(config-router)#network Router(config-router)#network Router(config-router)#exit RIPv2 -przykład konfiguracja

45 MS (PSK Laboratorium 4)45 1. show ip rip database - dzięki tej instrukcji można się zapoznać ze szczegółowymi informacjami na temat każdej z tras zapisanej w bazie danych RIP. 2. show ip protocols 3. show ip route RIPv2 -przykład sprawdzanie konfiguracji

46 MS (PSK Laboratorium 4)46 Router#show ip rip database /24 directly connected, FastEthernet0/ /24 [2] via , 00:00:27, Serial1/ /24 directly connected, Serial1/ /24 [1] via , 00:00:27, Serial1/0 Router# RIPv2 -przykład sprawdzanie konfiguracji

47 MS (PSK Laboratorium 4)47 Router#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C /24 is directly connected, FastEthernet0/0 R /24 [120/2] via , 00:00:00, Serial1/0 C /24 is directly connected, Serial1/0 R /24 [120/1] via , 00:00:00, Serial1/0 Router# RIPv2 -przykład sprawdzanie konfiguracji (router1)

48 MS (PSK Laboratorium 4)48 Router#show ip protocols Routing Protocol is "rip" Sending updates every 30 seconds, next due in 27 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Redistributing: rip Default version control: send version 1, receive any version Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain FastEthernet0/ Serial1/ Automatic network summarization is in effect Maximum path: 4 Routing for Networks: Passive Interface(s): Routing Information Sources: Gateway Distance Last Update :00:06 Distance: (default is 120) RIPv2 -przykład sprawdzanie konfiguracji (router1)

49 MS (PSK Laboratorium 4)49 1.Równoważenie obciążenia polega na tym, aby jako trasę do danego miejsca docelowego wykorzystywać kilka ścieżek o najlepszych metrykach. 2.Ścieżki te są albo zdefiniowane statycznie przez administratora sieci, albo wyliczone w protokole routingu dynamicznego. 3.W protokole RIP możliwe jest zrównoważenie obciążenia na maksymalnie sześciu ścieżkach o równych kosztach przesyłania. 4.Ustawieniem domyślnym są cztery ścieżki. Przy równoważeniu obciążenia w protokole RIP używany jest algorytm round robin". 5.Protokół RIP przesyła pakiety kolejno przez wszystkie równoległe ścieżki. Równoważenie obciążenia w protokole RIP

50 MS (PSK Laboratorium 4)50 Równoważenie obciążenia w protokole RIP Kb/s 12 Kb/s 64 Kb/s 12 Kb/s 64 Kb/s 1.2 Kb/s

51 MS (PSK Laboratorium 4)51 Ćwiczenie 1 Równoważenie obciążenia w protokole RIP 1.Zbuduj model symulacyjny z poprzedniej strony 2.Sprawdź jego funkcjonowanie 3.Sprawdź w jaki sposób odbywa się równoważenie obciążenie w tym modelu ( jakimi drogami są przesyłane kolejne pakiety) 4.Sprawdź dystans administracyjny poszczególnych tras

52 MS (PSK Laboratorium 4)52 Ćwiczenie 2 Równoważenie obciążenia w protokole RIP 1.Zbuduj model symulacyjny (zakładają iż wszystkie routery budują tablice dynamicznie) 2.Sprawdź jego funkcjonowanie 3.Sprawdź w jaki sposób odbywa się równoważenie obciążenie w tym modelu ( jakimi drogami są przesyłane kolejne pakiety) 4.Sprawdź jak wyglądają tablice routingu wraz z odległościami poszczególnych routerów) 5.Które drogi są preferowane

53 MS (PSK Laboratorium 4)53 1.Na poniższym rysunku pokazano przykład routingu RIP z wykorzystaniem trzech ścieżek o równych kosztach. 2.Router rozpoczyna pracę z wskaźnikiem interfejsu wskazującym na interfejs połączony z routerem 1. Następnie wskaźnik interfejsu przesuwa się cyklicznie i pakiety są przesyłane przez kolejne interfejsy: i tak dalej. 3.Ponieważ metryką używaną w protokole RIP jest liczba przeskoków, szybkość łącza nie jest brana pod uwagę. 4.Dlatego też ścieżka o przepustowości 50 Kb/s będzie traktowana na równi ze ścieżką o przepustowości 1.2 Kb/s. Równoważenie obciążenia w protokole RIP

54 MS (PSK Laboratorium 4)54 Ćwiczenie 3 Równoważenie obciążenia w protokole RIP 1.Zbuduj model symulacyjny 2.Sprawdź jego funkcjonowanie 3.Sprawdź w jaki sposób odbywa się równoważenie obciążenie w tym modelu ( jakimi drogami są przesyłane kolejne pakiety) 4.Sprawdź jak wyglądają tablice routingu wraz z odległościami poszczególnych routerów) 5.Które drogi są preferowane Routing statyczny

55 MS (PSK Laboratorium 4)55 Ćwiczenia 4 1.Korzystając z RIP przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż dwa komputery znajdują się w różnych sieciach ( , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

56 MS (PSK Laboratorium 4)56 Ćwiczenia 5 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż trzy komputery znajdują się w różnych sieciach ( , , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

57 MS (PSK Laboratorium 4)57 Ćwiczenia 6 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż 4 komputery znajdują się w różnych sieciach ( , , , , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

58 MS (PSK Laboratorium 4)58 Ćwiczenia 7 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż wszystkie komputery znajdują się w tej samej sieci / ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

59 MS (PSK Laboratorium 4)59 Ćwiczenia 8 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż 4 komputery znajdują się w różnych sieciach ( , , , , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

60 MS (PSK Laboratorium 4)60 Ćwiczenia 9 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Zaproponuj adresowanie, komputery znajdujące się w poszczególnych budynkach powinny stanowić odziemną domenę ogłoszeniową 3.W każdym z budynków jest 5 komputerółw PC 4.Na każdym serwerze zainstalowany jest serwer WWW, oraz FTP 5.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 6.Zbuduj model sieci symulacyjny 7.Zbuduj tablice routingu 8.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

61 MS (PSK Laboratorium 4)61 Ćwiczenia 10 1.Korzystając z routingu statycznego Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż 4 lokalizacje sieci lokalnej znajdują się w różnych sieciach ( , , , , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

62 MS (PSK Laboratorium 4)62 EGIRP

63 MS (PSK Laboratorium 4)63 Metryki EIGRP EIGRP używa tych samych parametrów do obliczania łącznej metryki, jedyną różnicą jest mnożenie pasma przez 256 dla ułatwienia obliczeń. Łączna metryka opiera się na: 1. na paśmie, 2.opóźnieniu, 3. obciążeniu 4. niezawodności. MTU nie jest tu brane pod uwagę.

64 MS (PSK Laboratorium 4)64 1.W tym wzorze jako pasmo podstawiane jest najniższe pasmo występujące na ścieżce. 2.Opóźnienie jest sumą wszystkich opóźnień na interfejsach wyjściowych wzdłuż ścieżki. 3.Router dynamicznie mierzy niezawodność i obciążenie. 100% niezawodność jest wyrażona jako 255/255. W ten sposób przedstawiane jest /także obciążenie. 4.Interfejs bez obciążenia reprezentowany jest przez liczbę 1/255 Metryki EIGRP

65 MS (PSK Laboratorium 4)65 1.Zmienić sposób obliczania metryki EIGRP za pomocą polecenia metric weights można. 2.Dzięki zmianom poszczególnych parametrów k można zdecydować, które metryki mają brać udział w obliczaniu metryki łącznej. 3.Aby zmienić wartość parametrów k, należy użyć najpierw polecenia router eigrp n, a następnie metric weights tos kl k2 k3 k4 k5. Wartość są zawsze jest równa 0. Pozostałe argumenty ustawia się na l lub O w celu zmiany łącznej metryki. 4.Na przykład, jeśli chcemy, aby łączna metryka EIGRP korzystała ze wszystkich parametrów, postać polecenia jest następująca: router eigrp n metric weights Metryki EIGRP

66 MS (PSK Laboratorium 4)66 Typy pakietów EIGRP Wyróżnia się pięć typów pakietów protokołu EIGRP: 1.Hello, 2.potwierdzenie (Acknowledgment), 3.aktualizacja (Update), 4.zapytanie (Query), 5.odpowiedź (Reply).

67 MS (PSK Laboratorium 4)67 Typy pakietów EIGRP – Pakiety hello 1.EIGRP używa tych pakietów w celu rozpoznawania sąsiednich routerów. 2.Pakiety te są rozsyłane na multicastowy adres Domyślnie EIGRP wysyła pakiety hello co 5 s (co 60 s na łączach WAN o przepustowości 1544 kb/s lub mniej). 3.Routery EIGRP wysyłają pakiety hello w stałych, ale konfigurowalnych odstępach czasu zwanych czasem między pakietami hello. D 4.Domyślny czas między pakietami hello zależy od szerokości pasma interfejsu.

68 MS (PSK Laboratorium 4)68 1.Potwierdzenie odbioru (ang. acknowledgment) - Pakiety te potwierdzają odbiór pakietu uaktualniającego. 2.Jest to pakiet hello nie zawierający danych. EIGRP odsyła pakiet potwierdzający na adres nadawcy pakietu uaktualniającego. Typy pakietów EIGRP 1. Uaktualnienie (ang. update) - Pakiety uaktualniające zawierają informacje routingu. EIGRP wysyła pakiety uaktualniające na adres nowo poznanego sąsiada lub też na adres multicastowy w przypadku zmian łącza lub metryki. 2. Pakiety uaktualniające są potwierdzane w celu zapewnienia niezawodności transmisji.

69 MS (PSK Laboratorium 4)69 Typy pakietów EIGRP 1. Zapytanie (ang. ąuejy) - EIGRP wysyła zapytania w celu odnalezienia możliwych następców do punktu docelowego. 2.Zapytania są zawsze rozsyłane na adres multicastowy. 1.Odpowiedź (ang. reply) - EIGRP wysyła odpowiedzi po otrzymaniu zapytania. Pakiety odpowiedzi dostarczają informację o możliwych następcach. 2.Pakiety odpowiedzi wysyłane są tylko na adres pytającego

70 MS (PSK Laboratorium 4)70 1.Projektując sieci z EIGRP należy pamiętać, że EIGRP obsługuje VLSM, CIDR oraz sumowanie sieci. 2.EIGRP pozwala na sumowanie tras w sieciach hierarchicznych. EIGRP nie jest ograniczony do 15 skoków tak jak RIP, stąd też średnica sieci może wykraczać poza ten limit. 3.EIGRP nie rozsyła cyklicznych uaktualnień na adres broadcastowy, dzięki l temu nie pojawia się duże stałe obciążenie sieci. EIGRP dobrze sprawdza się w dużych sieciach, jest przystosowany do pracy w rdzeniu dużej sieci. Poza tym EIGRP umożliwia uwierzytelnianie tras. Projektowanie EIGRP

71 MS (PSK Laboratorium 4)71 EIGRP Podsumowanie 1.hybrydowy protokół routingu (protokół wektora odległości z pewnymi cechami protokołu łącze-stan) 2.używa protokołu IP 88 3.domyślna łączna metryka korzysta z pasma i opóźnienia 4.do obliczania metryki można wykorzystać obciążenie i niezawodność 5.stosuje DUAL w celu zapobiegania pętlom, 6.domyślnie równoważy obciążenie, nierównomierny rozkład obciążenia jest możliwy po użyciu polecenia variance 7.stosowany w dużych sieciach, potencjalnie w rdzeniu dużych sieci 8.dystans administracyjny wynosi 90 dla tras wewnętrznych EIGRP, 170 dla tras zewnętrznych i 5 dla tras sumowanych

72 MS (PSK Laboratorium 4) Algorytm DUAL - własności 1.2 Kb/s 80 Kb/s 1.2 Kb/s 80 Kb/s

73 MS (PSK Laboratorium 4)73 Algorytm DUAL - własności Router#show ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for AS 10 Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status P /24, 1 successors, FD is via Connected, FastEthernet0/0 P /24, 1 successors, FD is via Connected, Serial1/0 P /24, 1 successors, FD is via Connected, Serial1/1 P /24, 1 successors, FD is via ( / ), Serial1/0 via ( / ), Serial1/1 P /24, 2 successors, FD is via ( / ), Serial1/0 via ( / ), Serial1/1 P /24, 1 successors, FD is via ( / ), Serial1/1 via ( / ), Serial1/0 Router#

74 MS (PSK Laboratorium 4)74 EIGRP -przykład

75 MS (PSK Laboratorium 4)75 EIGRP -przykład Router#configure terminal Router(config)#router eigrp 10 Router(config-router)#network Router(config-router)#network Router(config-router)#exit Router(config)# Sekwencja poleceń dla Routera 1 Router#configure terminal Router(config)#router eigrp 10 Router(config-router)#network Router(config-router)#network Router(config-router)#exit Router(config)# Sekwencja poleceń dla Routera 2

76 MS (PSK Laboratorium 4)76 EIGRP -przykład Router#configure terminal Router(config)#router eigrp 10 Router(config-router)#network Router(config-router)#router rip Router(config-router)#network Router(config-router)#exit Sekwencja poleceń dla Routera 3

77 MS (PSK Laboratorium 4)77 Router#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set D /24 [90/ ] via , 00:03:30, Serial1/0 D /24 [90/ ] via , 00:30:01, Serial1/1 C /24 is directly connected, Serial1/0 C /24 is directly connected, Serial1/1 Router# EIGRP -przykład (show ip route)

78 MS (PSK Laboratorium 4)78 Router#show ip eigrp traffic IP-EIGRP Traffic Statistics for process 10 Hellos sent/received: 866/854 Updates sent/received: 15/9 Queries sent/received: 1/1 Replies sent/received: 1/1 Acks sent/received: 11/9 Input queue high water mark 1, 0 drops SIA-Queries sent/received: 0/0 SIA-Replies sent/received: 0/0 EIGRP -przykład (show ip eigrp traffic)

79 MS (PSK Laboratorium 4)79 EIGRP -przykład (show ip eigrp topology) Router#show ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for AS 10 Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status P /24, 1 successors, FD is via Connected, Serial1/1 P /24, 1 successors, FD is via Connected, Serial1/0 P /24, 1 successors, FD is via ( /28160), Serial1/1 P /24, 1 successors, FD is via ( /28160), Serial1/0 Router#

80 MS (PSK Laboratorium 4)80 EIGRP -przykład (ip eigrp neighbors) Router#show ip eigrp neighbors IP-EIGRP neighbors for process 10 H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq (sec) (ms) Cnt Num Ser1/ :38: Ser1/ :37: Router#

81 MS (PSK Laboratorium 4)81 Router#show ip protocols Routing Protocol is "eigrp 10 " Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Default networks flagged in outgoing updates Default networks accepted from incoming updates EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0 EIGRP maximum hopcount 100 EIGRP maximum metric variance 1 Redistributing: eigrp 10 Automatic network summarization is in effect Automatic address summarization: Maximum path: 4 Routing for Networks: Routing Information Sources: Gateway Distance Last Update Distance: internal 90 external 170 EIGRP -przykład sprawdzanie konfiguracji (router2)

82 MS (PSK Laboratorium 4)82 Równoważenie obciążenia w protokole EIGRP Kb/s 12 Kb/s 64 Kb/s 12 Kb/s 64 Kb/s 1.2 Kb/s

83 MS (PSK Laboratorium 4)83 Ćwiczenie 11 Równoważenie obciążenia w protokole EIGRP 1.Zbuduj model symulacyjny z poprzedniej strony 2.Sprawdź jego funkcjonowanie 3.Sprawdź w jaki sposób odbywa się równoważenie obciążenie w tym modelu ( jakimi drogami są przesyłane kolejne pakiety)

84 MS (PSK Laboratorium 4)84 Ćwiczenie 12 Równoważenie obciążenia w protokole EIGRP 1.Zbuduj model symulacyjny (zakładają iż wszystkie routery budują tablice dynamicznie) 2.Sprawdź jego funkcjonowanie 3.Sprawdź w jaki sposób odbywa się równoważenie obciążenie w tym modelu ( jakimi drogami są przesyłane kolejne pakiety) 4.Sprawdź jak wyglądają tablice routingu wraz z odległościami poszczególnych routerów) 5.Które drogi są preferowane

85 MS (PSK Laboratorium 4)85 Ćwiczenie 13 Równoważenie obciążenia w protokole EIGRP 1.Zbuduj model symulacyjny 2.Sprawdź jego funkcjonowanie 3.Sprawdź w jaki sposób odbywa się równoważenie obciążenie w tym modelu ( jakimi drogami są przesyłane kolejne pakiety) 4.Sprawdź jak wyglądają tablice routingu wraz z odległościami poszczególnych routerów) 5.Które drogi są preferowane Routing statyczny

86 MS (PSK Laboratorium 4)86 Ćwiczenie 14 Równoważenie obciążenia w protokole EIGRP 1.Zbuduj model symulacyjny 2.Sprawdź jego funkcjonowanie 3.Sprawdź w jaki sposób odbywa się równoważenie obciążenie w tym modelu ( jakimi drogami są przesyłane kolejne pakiety) 4.Sprawdź jak wyglądają tablice routingu wraz z odległościami poszczególnych routerów) 5.Które drogi są preferowane Routing statyczny

87 MS (PSK Laboratorium 4)87 Ćwiczenia 15 1.Korzystając z EIGRP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż trzy komputery znajdują się w różnych sieciach ( , , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

88 MS (PSK Laboratorium 4)88 Ćwiczenia 16 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż 4 komputery znajdują się w różnych sieciach ( , , , , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

89 MS (PSK Laboratorium 4)89 Ćwiczenia 17 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż wszystkie komputery znajdują się w tej samej sieci / ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

90 MS (PSK Laboratorium 4)90 Ćwiczenia 18 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 3.Zbuduj model sieci symulacyjny 4.Zakładając iż 4 komputery znajdują się w różnych sieciach ( , , , , ) 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci

91 MS (PSK Laboratorium 4)91 Ćwiczenia 19 1.Korzystając z RIP Należy przyjąć iż poszcególe routery znajdują się w tej samej się LAN 2.Zaproponuj adresowanie, komputery znajdujące się w poszczególnych budynkach powinny stanowić odziemną domenę ogłoszeniową 3.W każdym z budynków jest 5 komputerółw PC 4.Na każdym serwerze zainstalowany jest serwer WWW, oraz FTP 5.Połączenie pomiędzy routerami jest zrealizowane za pomocą Ethernetu 6.Zbuduj model sieci symulacyjny 7.Zbuduj tablice routingu 8.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci


Pobierz ppt "MS (PSK Laboratorium 4)1 Projektowanie Sieci Komputerowych (laboratorium 4)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google