Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek i spożycie ryb w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek i spożycie ryb w latach"— Zapis prezentacji:

1 Rynek i spożycie ryb w latach 2007-2008
Jadwiga Seremak-Bulge Zakład Badań Rynkowych

2 Zagadnienia przedstawione podczas referatu
Krajowa podaż ryb Spożycie ryb Ceny ryb i ich relacje Wnioski

3 Krajowa podaż ryb

4 Bilans ryb w Polsce (tys.ton)
Wyszczególnienie 2000 2004 2005 2006 2007 2008P Połowy morskie w tym bałtyckie z tego niekonsump. dalekomorskie 200 141 59 174 154 38 20 136 124 30 12 105 23 134 108 27 26 160 130 50 Połowy słodkowodne (łącznie z amatorskimi) w tym hodowlane z tego karpie pstrągi pozostałe 56 36,4 23,5 11,2 1,75 55 35,2 18,3 14,6 2,20 36,5 15,7 2,50 53 15,6 17,1 2,55 52 35,0 15,4 17,0 2,60 51 Razem połowy krajowe 256 229 191 178 185 211 Import 456 481 518 588 623 650 Eksport 250 227 263 297 323 335 Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy 463 445 417 446 458 476

5 Dostawy ryb na rynek krajowy (tys. ton wagi żywej)
Wyszczególnienie 2000 2004 2005 2006 2007 2008P Ogółem ryby 464 445 417 446 458 476 w tym ryby morskie 405 390 350 341 326 356 z tego łososie 4,5 16,0 14,6 20,1 18,6 9,5 ryby słodkowodne 39,7 36,1 50,2 88,4 118,2 106,8 z tego karpie 24,4 19,4 19,1 16,6 17,7 17,5 pstrągi 10,1 11,4 14,3 14,9 14,0 pozostałe 5,2 4,9 5,0 5,3 pangi 0,0 11,3 51,4 81,3 70,0 Razem ryby słodkowodne i łososie 44,2 52,1 64,8 108,5 136,8 116,3

6 Handel zagraniczny rybami
Eksport i import sektora rybnego Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008** 7 m-cy 2008 7 m-cy 2007* tys. ton Eksport 263 297 350 360 217 220 Import 518 588 648 680 348 333 Saldo -255 -291 -298 -320 -131 -113 mln euro 498 644 694 750 409 391 548 673 728 740 393 392 -50 -29 -34 +10 +17 -1

7 Handel zagraniczny rybami

8 Handel zagraniczny rybami

9 Eksport pstrągów 7 m-cy 2008 7 m-cy 2007 3,17 63,25 19,95 3,51 75,03
Wyszczególnienie 7 m-cy 2008 7 m-cy 2007 tys.ton mln.zł zł/kg Import ogółem w.ż 3,17 63,25 19,95 3,51 75,03 21,38 Import ogółem w. prod. 2,22 28,49 2,50 30,01 w tym ryby żywe (0301) 0,17 1,39 8,18 0,34 3,37 9,91 (0302) ryby świeże 0,10 1,20 12,00 0,12 1,43 11,39 (0303) ryby mrożone 0,06 0,71 11,83 0,03 0,41 13,67 (0304) filety i mięso rybie 0,00 (0305) ryby wędzone 1,90 59,94 31,55 2,01 69,75 34,70

10 Import pstrągów Wyszczególnienie 7 m-cy 2008 7 m-cy 2007 tys.ton mln.zł zł/kg Import ogółem wż 1,59 15,60 9,81 1,90 20,47 10,77 Import ogółem w. prod. 1,51 10,33 1,88 10,89 w tym ryby żywe (0301) 0,03 0,70 23,33 0,04 1,29 32,25 (0302) ryby świeże 0,37 3,93 10,62 0,36 4,00 11,11 (0303) ryby mrożone 0,99 8,98 9,07 1,46 14,75 10,10 (0304) filety i mięso rybie 0,05 0,54 10,80 0,02 0,30 10,00 (0305) ryby wędzone 0,07 1,44 20,57 0,01 0,14 14,00

11 Obroty handlowe pozostałymi rybami słodkowodnymi
Wyszczególnienie 7 m-cy 2008 7 m-cy 2007 tys.ton mln.zł zł/kg Import łososi 34,70 395,1 11,39 36,27 476,7 13,14 Eksport łososi 28,26 519,5 18,38 25,21 541,1 21,46 Import pang 34,57 91,7 2,65 39,98 147,1 3,68 Eksport pang bd Import karpi 0,02 0,15 7,50 0,30 1,70 5,67 Eksport karpi 0,10 0,76 7,60 0,01 0,12 12,00 Import innych ryb sł.wod 9,89 45,8 4,63 5,16 37,75 7,32 Eksport innych ryb sł.wod 5,74 42,6 7,42 5,40 48,13 8,91

12 Eksport i import ryb słodkowodnych i łososi
Wyszczególnienie 7 m-cy 2008 7 m-cy 2007 2008* 2007 2006 Eksport (tys. ton) pstrąg łosoś karp panga Razem słodkwod. 3,17 28,26 0,10 0,00 31,53 3,51 25,21 0,01 28,73 5,60 55,00 0,25 60,85 6,08 49,56 0,04 55,68 6,21 44,46 0,09 50,76 Import (tys. ton) 1,59 34,17 0,02 34,57 70,35 1,90 36,27 0,30 39,98 78,45 2,65 64,50 2,28 70,00 139,43 3,16 68,15 81,33 154,92 4,08 64,58 1,15 51,44 121,26 Saldo (mln zł) 47,7 124,4 0,55 -91,7 81,0 54,6 64,4 -1,58 -147,1 -29,7 86,0 310,0 -15,33 -175,0 205,6 95,4 201,0 -13,75 -276,3 6,4 84,4 177,9 -6,13 -208,7 47,5 * prognoza

13 Spożycie ryb w Polsce

14 Spożycie ryb w Polsce w latach 1988-2008

15 Spożycie ryb w Polsce w latach 1988-2008

16 Spożycie ryb w Polsce (w kg wagi żywej/osobę)
Wyszczególnienie 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 s Razem ryby 11,51 12,09 11,65 10,92 11,69 12,02 12,49 w tym ryby morskie 10,23 10,59 10,21 9,17 8,95 8,54 9,33 z tego śledzie 3,98 2,87 3,22 2,29 2,51 2,50 mintaje 3,19 1,66 2,64 2,86 2,95 3,00 morszczuki 0,84 0,70 0,89 0,73 0,42 0,50 makrele 1,30 1,06 0,98 0,86 0,92 0,94 tuńczyki 0,29 0,35 0,46 łososie 0,01 0,12 0,38 0,53 0,49 0,25 ryby słodkowodne 1,28 1,51 1,44 1,75 2,74 3,48 3,16 z tego karpie 0,51 0,64 0,48 0,41 0,40 pstrągi 0,11 0,26 0,45 0,44 pangi 0,00 0,30 1,35 2,13 1,84 pozostałe 0,67 0,60 0,57 0,56 0,54 0,47 krewetki 0,18 0,14 0,17 0,19 0,24

17 Produkcja i spożycie ryb w UE-25 w 2003 r

18 Struktura spożywanych ryb i ich przetworów

19 Przeciętne miesięczne spożycie ryb i przetworów w gospodarstwach domowych (kg/osobę w wadze produktu)

20 Średnie miesięczne spożycie ryb w gospodarst
Średnie miesięczne spożycie ryb w gospodarst. domowych (kg/osobę miesiecznie) Wyszczególnienie Pracownicze 0,43 0,35 0,38 0,37 Rolnicze 0,41 0,32 0,36 Pracujących na własny rachunek 0,46 0,42 Emerytów i rencistów 0,59 0,49 0,53 0,55 Utrzymujacych się ze źródeł niezarobkowych 0,31 0,26 Średnio Utrzym

21 Spożycie ryb w zależności od poziomu dochodów

22 Ceny ryb i ich relacje

23 Wskaźniki zmian cen detalicznych oraz cen zbytu
Wyszczególnienie 2007 8 m-cy 2008 Wynagrodzenia 156,7 128,6 113,8 109,2 98,0 Inflacja (CPI) 134,2 119,3 106,8 102,5 102,4 Żywność i napoje 132,5 113,5 104,9 101,1 Mięso i przetwory 128,0 108,2 108,0 104,8 105,4 Mleko i przetwory 114,0 107,4 105,1 99,6 Ryby i przetwory 130,9 120,2 105,5 101,6 101,8 w tym ryby bez przetworów 119,2 104,5 101,9 100,8 z tego słodkowodne 129,5 119,4 103,8 98,1 przetwory z ryb 134,8 120,8 107,0 103,5 Ceny zbytu ryb i przetworów 106,1 107,2 96,9 95,7

24 Ceny pierwszej sprzedaży ryb w latach 2007-2008 r. (zł/kg)

25 Ceny żywych pstrągów zł/kg
Rok Detal Zbyt I sprzed. hurtowo I sprzed. na bramie 2000 13,74 8,62 7,40 2001 14,29 9,07 7,70 2002 14,88 8,66 7,20 9,61 2003 8,76 7,88 10,50 2004 13,65 8,14 7,98 11,41 2005 15,13 8,01 8,09 11,39 2006 15,65 9,06 9,25 11,10 2007 16,28 9,60 8,65 11,40 I półr. 2008 16,47 8,69 11,24 VII 2008 16,51 9,39 11,58

26 Ceny uzyskiwane w eksporcie i imporcie pstrągów (zł/kg wż)

27 Ceny pstrągów (zł/kg)

28 Ceny żywych pstrągów (zł/kg)

29 Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs

30 Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs

31 Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rynek i spożycie ryb w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google