Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie Nr Umowy UDA-POKL /08-00 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od do Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

2 PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT

3 ZARZĄD PROJEKTU Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Leszczyńska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄD PROJEKTU Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Leszczyńska Specjalista ds. finansowych: mgr Joanna Dyksa Koordynator: mgr Jolanta Fidala Pracownik ds. monitoringu: mgr Zofia Mariola Gaszewska Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie” Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Budżet Projektu: 1 397 381,06 zł Projektodawca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Czas trwania realizacji Projektu: do Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11, tel/fax: , Kierownik Projektu: mgr inż. Barbara Leszczyńska – tel/fax: , Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Istota Projektu: Wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i psychoruchowego uczniów niepełnosprawnych i uczniów, którzy z różnych przyczyn zagrożeni są wykluczeniem społecznym, pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli, psychologów, terapeutów i rehabilitantów. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cele Projektu: Zapewnienie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo i wczesne usprawnienie zapewniające wyrównanie szans edukacyjnych Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym realizowania swoich uzdolnień na miarę ich możliwości psychofizycznych i jak najlepsze przygotowanie ich do edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych a w dalszej perspektywie do funkcjonowania w społeczeństwie Wdrożenie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym do funkcjonowania i edukacji w grupach rówieśniczych i zapewnienie jak najwyższego stopnia integracji społecznej w warunkach szkoły masowej Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnicy Projektu: Niepełnosprawni i zagrożeni wykluczeniem społecznym uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie, czyli uczniowie o najbardziej utrudnionym dostępie do edukacji, którzy bez odpowiedniego wsparcia działaniami specjalistycznymi, terapeutycznymi, wyrównawczymi, rehabilitacyjnymi, nie są w stanie dorównać rówieśnikom w systemie szkolnym. Uczniowie ci, odpowiednio wspierani i ukierunkowywani, często mogą osiągnąć znaczne sukcesy, które w przyszłości pozwolą im na realizowanie się w systemie edukacyjnym szkół ponadgimnazjalnych oraz na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym w społeczeństwie informacyjnym. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

8 Projektem objęte będą:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektem objęte będą: Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF Gimnazja: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego Publiczne Gimnazjum nr 4 im. K.K. Baczyńskiego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

9 Zajęcia realizowane w ramach Projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia realizowane w ramach Projektu: Terapia metodą Weroniki Sherbourne – 30 godzin/tygodniowo Terapia metodą BIOFEEDBACK – 60 godzin / tygodniowo Warsztaty terapii zajęciowej – 30 godzin/tygodniowo Terapia logopedyczna – 20 godzin/ tygodniowo „W świecie ciszy” – zajęcia dla uczniów niesłyszących i niedosłyszących – 18 godzin/tygodniowo Zajęcia wyrównawcze – 146 godzin/tygodniowo Małymi krokami do dużych sukcesów – zajęcia wszechstronnego rozwoju – 60 godzin/ tygodniowo Zajęcia stymulacji polisensorycznej – 8 godzin/ tygodniowo Interaktywne zajęcia reedukacyjne – 36 godzin/tygodniowo Na podstawie wstępnej analizy dokumentacji przesłanej ze szkół do Biura Projektu, Zarząd Projektu w obecności obserwatora Organu Prowadzącego, ustalił liczbę godzin zajęć przypadającą na poszczególne szkoły: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoły Terapia Metodą Weroniki Sherbourne Warsztaty Terapii Zajęciowej Interaktywne zajęcia reedukacyjne Zajęcia usprawniające aparat mowy i słuch fonematyczny Zajęcia wszechstronne-go rozwoju „W świecie ciszy” Terapia metodą EEG Biofeedback Zajęcia stymulacji polisensorycznej Zajęcia wyrów - nawcze Razem SP1 6 5 4 7 13 17 67 SP3 1 16 18 SP4 3 10 8 15 42 SP5 2 SP8 11 SP9 SP12 SP13 45 PG1 14 46 PG2 12 20 PG3 25 56 PG4 PG5 22 RAZEM 30 36 60 146 408 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizować będą nauczyciele bełchatowskich szkół: pedagodzy, oligofrenopedagodzy, psychopedagodzy, terapeuci , rehabilitanci, logopedzi i nauczyciele przedmiotów ze szkół, które przystąpią do Projektu. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w poszczególnych szkołach, z wyjątkiem: Terapia metodą EEG Biofeedback realizowana będzie w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 112A i w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia wszechstronnego rozwoju – usprawniające rozwój ruchowy dzieci, prowadzone mogą być w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11. Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażoną salą do prowadzenia tych zajęć. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia stymulacji polisensorycznej prowadzone będą w Integracyjnym Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Bełchatowie, os. Okrzei 15A i w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 112A Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

14 Terapia Metodą Weroniki Sherbourne (uwzględnia elementy muzykoterapii)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia grupowe: Terapia Metodą Weroniki Sherbourne (uwzględnia elementy muzykoterapii) Warsztaty Terapii Zajęciowej Zajęcia wyrównawcze Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

15 Interaktywne zajęcia reedukacyjne ( nie więcej niż 5 uczniów w grupie)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia, które mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie wg decyzji komisji rekrutacyjnej w każdej szkole: Interaktywne zajęcia reedukacyjne ( nie więcej niż 5 uczniów w grupie) Zajęcia wszechstronnego rozwoju (przystosowanie społeczne, alternatywna komunikacja, inne np. socjoterapeutyczne), Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

16 Zajęcia indywidualne:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia indywidualne: Zajęcia usprawniające aparat mowy i słuch fonematyczny Zajęcia stymulacji polisensorycznej Zajęcia terapii metodą EEG Biofeedback Zajęcia „W świecie ciszy” dla uczniów niedosłyszących i niesłyszących Zajęcia wszechstronnego rozwoju usprawniające ruchowo Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zasady uczestnictwa w projekcie ustala Regulamin Uczestnictwa w Projekcie nr Umowy UDA-POKL /08-00 znajdujący się w przygotowanych materiałach z dzisiejszego szkolenia. Najważniejsze zapisy Regulaminu dotyczące rekrutacji i kwalifikowalności: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

18 Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego § 3 Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników 1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie: a) niepełnosprawni uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie, b) zagrożeni wypadnięciem z systemu oświaty, c) mający problemy z nauką i przystosowaniem społecznym 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych: orzeczenie o niepełnosprawności opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie opinia pedagoga lub psychologa szkolnego dotycząca wyników w nauce i sytuacji materialno-bytowej wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na udział dziecka w zajęciach realizowanych w ramach projektu możliwość uczestniczenia w projekcie przez okres dwóch lat tj. do r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

19 6. Do deklaracji uczestnictwa pedagog szkolny dołącza:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Rodzice uczniów, którzy spełniają określone powyżej kryteria wypełniają deklarację uczestnictwa i składają ją u pedagoga szkolnego w szkole, do której uczeń uczęszcza. 4. Deklaracje uczestnictwa dostępne są u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza a także na stronie internetowej 5. Ostateczny termin składania deklaracji uczestnictwa upływa 20 lutego 2009r. 6. Do deklaracji uczestnictwa pedagog szkolny dołącza: 1) opinię wychowawcy klasy, 2) opinię pedagoga szkolnego Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7. W każdej szkole powołuje się jeden zespół rekrutacyjny dla każdego rodzaju zajęć. Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej trzy osoby i składa się z pedagoga szkolnego i nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu ( rodzaju zajęć). 8. W rekrutacji na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze preferowane jest przeprowadzenie testu umiejętności wśród uczniów którzy kwalifikują się zgodnie z regulaminem do zajęć – dzieci które wypadną najsłabiej kwalifikują się na zajęcia. 9. Zespół rekrutacyjny przeprowadza analizę złożonych deklaracji, wniosków i opinii. 10. Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową. 11. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony jest dostęp obu płci. 12. Jeśli w szkole są przewidziane dwie lub więcej grup z danego rodzaju zajęć, zespół rekrutacyjny decyduje o przydziale ucznia do danej grupy stosując kryterium wieku, poziomu umiejętności. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13. Na zajęcia, które prowadzone będą indywidualnie z uczniem zespół rekrutacyjny kieruje ucznia o największych potrzebach. 14. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników na dany rodzaj zajęć utworzona zostanie grupa rezerwowa. 15. W przypadku rezygnacji uczestników Projektu , do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej jeżeli jego rodzice, prawni opiekunowie wyrażą ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie i ponownie wypełnią deklarację uczestnictwa. 16. Prace komisji rekrutacyjnej udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy rezerwowej. 17. Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnionych kryteriów, decyzje taką podejmuje zespół rekrutacyjny. 18. Listy zostają podane do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

22 Obowiązki uczestników
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego § 4  Obowiązki uczestników 1.W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek: a) podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. b) wypełnić wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym formularz danych osobowych ( Formularz PEFS 2007) do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przeprowadzenia badan ewaluacyjnych. ( do pobrania ze strony internetowej  2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie. 3. Dodatkowe obowiązki uczestnika: a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, b) przestrzeganie punktualności c) poddanie się badaniom monitorującym przed przystąpieniem do projektu , w trakcie jego trwania i po zakończeniu projektu d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dyrektor szkoły, która przystępuje do Projektu zobowiązany jest do podpisania Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie, która znajduje się w przekazanym materiale i jest do pobrania na stronie internetowej w terminie do r. i dostarczenia jej do Biura Projektu wraz z załącznikami. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W terminie do dnia r. Dyrektor szkoły, która zgłosiła swój udział w Projekcie przekazuje do Biura Projektu: Imienny wykaz nauczycieli, którzy realizować będą zajęcia w danej szkole, z zaznaczeniem rodzaju zajęć i ilości godzin realizowanych przez nauczyciela ( w załączonym materiale i do pobrania na stronie Deklaracje uczestnictwa nauczycieli ( w załączonym materiale i do pobrania na stronie Kwestionariusze osobowe nauczycieli realizujących Projekt ( w załączonym materiale i na stronie Deklaracje zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie Oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy o ochronie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie Wykaz zajęć, do realizacji których, brak w szkole nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami lub brak odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr Umowy UDA-POKL /08-00 Ja, niżej podpisany …………………………………………………..deklaruję udział imię i nazwisko w Projekcie p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie”, realizowanym od dnia r. do dnia r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowisku……………………………………………………………………………………………………………………………. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie i zasad zawartych w umowie-zlecenie, w tym w szczególności: a) wykonywania zadań określonych w umowie z należytą starannością w czasie i miejscu wskazanym w umowie, b) przestrzegania Wytycznych dotyczących oznakowania miejsca realizacji Projektów współfinansowanych przez EFS i budżet państwa, c) utrzymywania stałego kontaktu z Koordynatorem Projektu i pracownikiem ds. monitoringu, informowanie o wszystkich zmianach adresowo-kontaktowych, d) natychmiastowego informowania o wszelkich okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających realizację zadań zawartych w umowie oraz o rezygnacji udziału w zajęciach uczestnika wraz z pisemnym oświadczeniem przyczyn rezygnacji, c) natychmiastowego podjęcia działań w celu objęcia wsparciem kandydata z listy rezerwowej w przypadku rezygnacji w zajęciach uczestnika Projektu, d) prowadzenia wymaganej dokumentacji z należytą starannością i dokładnością: opracowanie programu własnego, prowadzenia dziennika lekcyjnego zajęć, karty czasu pracy, e) dokonywania ewaluacji w terminach zgodnych z harmonogramem zawartym w Projekcie w sposób i w formie uzgodnionej z pracownikiem ds. monitoringu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć. …………………………………………… ……………………………….. Miejscowość, data podpis Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pedagodzy szkolni w szkołach, które przystąpią do projektu w dniu r. organizują spotkania informacyjne dla rodziców uczniów niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, na których przedstawiają rodzicom/prawnym opiekunom Istotę Projektu, Regulamin Uczestnictwa w Projekcie, dostarczają rodzicom deklaracje uczestnictwa do wypełnienia oraz powiadamiają o terminie i miejscu złożenia wymaganych dokumentów. Gabinet pedagoga, sekretariat szkoły – termin do r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

28 Dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia danego rodzaju dokonują
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W terminie od r. do r. Komisje Rekrutacyjne w każdej szkole, w skład których wchodzą: Pedagog szkolny Dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia danego rodzaju dokonują kwalifikacji uczniów na poszczególne zajęcia w oparciu o Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie sporządzają listę grupy docelowej sporządzają listę grupy rezerwowej W oparciu o sporządzone listy pedagog szkolny wypełnia z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci zakwalifikowanych do Projektu Formularz PEFS ( w załączonym materiale i na stronie internetowej i do dnia r. przekazuje do Biura Projektu: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Listę grupy docelowej wraz z deklaracjami uczestnictwa dzieci w Projekcie, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i Formularzem PEFS – podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów z określeniem rodzaju wsparcia ( rodzaj zajęć, ilość godzin, nauczyciel prowadzący, miejsce prowadzenia zajęć – szkoła, sala dydaktyczna) Listę grupy rezerwowej wraz z deklaracją uczestnictwa dzieci i określeniem rodzaju wsparcia Wzory druków znajdują się w materiale ze szkolenia oraz do pobrania na stronie internetowej Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LISTA GRUPY DOCELOWEJ (REZERWOWEJ) GIMNAZJUM NR ………………………….. Na podstawie protokołów z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych na listę docelową (rezerwową) uczestników Projektu nr Umowy UDA-POKL /08-00 zakwalifikowani zostali następujący uczniowie: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

31 Lp Imię i nazwisko uczestnika Projektu klasa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA LISTY GRUPY DOCELOWEJ ( REZERWOWEJ) Lp Imię i nazwisko uczestnika Projektu klasa Rodzaj zajęć ( jeżeli dziecko zakwalifikowano do kilku zajęć należy podać wszystkie) Nauczyciel prowadzący zajęcia Ilość godzin tygodniowo Miejsce realizacji zajęć (szkoła) Miejsce realizacji zajęć ( pracownia nr) 1 Anna Iksińska III a Terapia Metodą Weroniki Sherbourne Terapia EEGBiofeedback Zofia I Igrekowska Brak nauczyciela Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 8 Pracownia 10 I Piętro Gabinet 105 2 3 Pieczątka firmowa szkoły Podpis dyrektor szkoły Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarząd Projektu, po sprawdzeniu kompletności przedstawionej dokumentacji zawiadomi pisemnie nauczyciela realizującego projekt o terminie rozpoczęcia zajęć i terminie podpisania Umowy na realizację zajęć. Nauczyciel realizujący zajęcia zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu ostatecznej listy uczestników projektu wraz z podaniem dnia, godziny i dokładnego miejsca realizacji zajęć do dnia r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr Umowy UDA-POKL /08-00 Ja, niżej podpisany …………………………………………………..deklaruję udział mojego syna/córki …………………………………… imię i nazwisko imię i nazwisko dziecka w Projekcie p.t. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie”, realizowanym od dnia r. do dnia r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Uczestnictwa w Projekcie. …………………………………………… …………………………… Miejscowość, data podpis Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

34 O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU nr Umowy UDA-POKL /08-00 O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. ………………………………………………………………. Podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu miejscowość, data Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

35 Harmonogram realizacji Projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram realizacji Projektu: I. Podpisanie przez dyrektorów szkół Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie i dostarczenie jej do Biura Projektu – r. II. Dostarczenie przez dyrektora szkoły, które zgłosiły udział w projekcie niżej wymienionych dokumentów do Biura Projektu: Imienny wykaz nauczycieli, którzy realizować będą zajęcia w danej szkole, z zaznaczeniem rodzaju zajęć i ilości godzin realizowanych przez nauczyciela Deklaracje uczestnictwa nauczycieli ( w załączonym materiale i do pobrania na stronie Kwestionariusze osobowe nauczycieli realizujących Projekt ( w załączonym materiale i na stronie Deklaracje zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie Oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy o ochronie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie Wykaz zajęć, do realizacji których, brak w szkole nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami lub brak odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego - do r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami/prawnymi opiekunami – IV. Dostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów deklaracji uczestnictwa w Projekcie – V. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych w szkołach – do VI. Sporządzenie przez szkoły na podstawie protokołów Komisji Rekrutacyjnych list uczestników docelowych i list uczestników rezerwowych oraz dostarczenie ich do Biura Projektu wraz z deklaracjami uczestnictwa, oświadczeniami zgody na przetwarzanie danych osobowych i Formularzami PFES – Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

37 Łącznie w roku szkolnym 2008/2009
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VII. Opracowanie programów własnych przez nauczycieli - od do VIII. Rozpoczęcie zajęć z dziećmi – r. I realizacja zajęć wg niżej przedstawionego harmonogramu: - I kwartał 2009r. – 4 tygodnie zajęć - II kwartał 2009r. – 12 tygodni zajęć - III kwartał 2009r. – 4 tygodnie zajęć - IV kwartał 2009r. – 12 tygodni zajęć IX. Dostarczenie przez nauczycieli realizujących zajęcia ostatecznej listy realizowanych zajęć z podaniem dnia, godziny i miejsca realizowanych zajęć – r. Łącznie w roku szkolnym 2008/2009 32 tygodnie zajęć Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

38 Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 Łącznie w projekcie 60 tygodni zajęć
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - I kwartał 2010r. – 10 tygodni zajęć - II kwartał 2010r. – 11 tygodni zajęć - III kwartał 2010r. – 2 tygodnie zajęć - IV kwartał 2010r. – 5 tygodni zajęć Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 28 tygodni zajęć Łącznie w projekcie 60 tygodni zajęć Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

39 X. Ewaluacja: Wstępna do dnia 19.06.2009r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego X. Ewaluacja: Wstępna do dnia r. Okresowa do dnia r. Okresowa do dnia r. Końcowa do dnia r. przeprowadzona w sposób i w formie uzgodnionej z pracownikiem ds. monitoringu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XI. Ogłoszenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych – luty 2009 XII. Zakupienie pomocy dydaktycznych, montaż i szkolenie – marzec 2009 Zakończenie zajęć , ewaluacja końcowa, sprawozdawczość ze szkół do r. Końcowe rozliczenie projektu – r. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI 1. Pedagodzy szkolni za przeprowadzenie spotkań informacyjnych - w łącznym wymiarze 13 godzin 2. Pedagodzy szkolni za przeprowadzenie rekrutacji uczestników – w łącznym wymiarze 39 godzin 3. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych szkołach w łącznym wymiarze 408 godzin zajęć tygodniowo Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

41 Wynagrodzenie nauczycieli wg stawki 42 zł/godzinę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie ewaluacji: Wstępnej do dnia r. – w łącznym wymiarze 316 godzin Okresowa do dnia r. – w łącznym wymiarze 316 godzin Okresowa do dnia r. - w łącznym wymiarze 316 godzin Końcowa do dnia r. - w łącznym wymiarze 316 godzin Wynagrodzenie nauczycieli wg stawki 42 zł/godzinę ( z narzutami pracodawcy) na podstawie podpisanej umowy-zlecenia Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM DO DYSKUSJI BEŁCHATÓW, 11.01.2009R.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM DO DYSKUSJI BEŁCHATÓW, R. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel ,


Pobierz ppt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google