Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI"— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI
Materiały do zajęć: ZPiU, kierunek Logistyka 2009 Autor: Jacek Banasiuk PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI SGGW 2009 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) prowadzący: L. Wicki, WNE SGGW

2 Definicje produktu PRODUKT – wyrób lub usługa będąca materialnym, energetycznym lub informacyjnym rezultatem funkcjonowania systemu produkcyjnego. PRODUKT – efekt twórczego lub odtwórczego działania człowieka, a praca nad nim ma charakter ciągły. PRODUKT - wszystko co jest wytworem wszelkiego rodzaju działalności (wyrób lub usługa). Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

3 Produkt w koncepcji marketingowej T.Levitta.
RDZEŃ (istota produktu) co jest przedmiotem zainteresowania (właściwości, zastosowanie) PRODUKT RZECZYWISTY (marka, kolorystyka, estetyka, jakość) PRODUKT POSZERZONY (czynności i usługi dodatkowe) 3. PR. POSZERZONY PRZYKŁAD: Odkurzacz Rdzeń: ma wciągać śmieci PR. Rzeczywisty: marka Zelmer, czerwony kolor PR. Poszerzony: Gwarancja i serwis 2. PR. RZECZYWISTY 1. RDZEŃ (korzyści) Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

4 Przygotowanie produkcji (aspekty jakie bierze się pod uwagę przy przygotowywaniu produkcji)
KONSTRUKCYJNE (co produkujemy?) TECHNOLOGICZNE (jak produkujemy?) ORGANIZACYJNE (kiedy? i na czym?) EKONOMICZNE (ile będzie kosztować produkcja?) Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

5 Przygotowanie produkcji wiąże się z:
PRODUKTEM – przygotowanie konstrukcyjne (wykonanie projektu) PROCESAMI – przygotowanie technologiczne do produkcji (opracowanie technologicznego procesu wytwarzania) PRZEDSIĘBIORSTWEM – przygotowanie organizacyjne Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

6 Możliwość skrócenia czasu przygotowania produkcji:
Skracając czas trwania poszczególnych etapów przygotowywania produkcji. Zastępowanie tradycyjnego projektowania sekwencyjnego projektowaniem współbieżnym (równoległym) - kilka czynności przygotowawczych odbywa się w tym samym czasie np. przygotowywanie technologiczne produktu i produkcji. Projektowanie rozproszone (komunikacja elektroniczna) – poszczególne elementy składające się na całość produkcji projektowane są przez różne podmioty rozproszone na całym świecie, efekty ich pracy przesyłane są do jednego miejsca i tam organizowane w spójną całość. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

7 Projektowanie Jest to zbiór czynności powiązanych ze sobą, zmierzających do osiągnięcia określonego celu np. wytworzenie unikalnego produktu lub usługi. Posiadają zaplanowany z góry początek i koniec. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

8 Projektowanie sekwencyjne, a współbieżące
PROJEKTOWANIE WSPÓŁBIEŻĄCE Dłuższy czas realizacji Podział na zadania funkcjonalne Rozpoczęcie nowego zadania po wykonaniu poprzedniego Trudności we współpracy między komórkami Krótszy czas realizacji Nastawienie na bieżącą współprace w przygotowaniu projektu (wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa) Równoległe wykonywanie niektórych procesów Likwidacja niezgodności na bieżąco Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

9 Proces wprowadzania produktu na rynek
Marketing Przygotowanie Produkcji Wytwarzanie Klient Rozpoznanie potrzeb klientów Przygotowanie konstrukcyjne wyrobu Przygotowanie technologiczne do produkcji Przygotowanie organizacyjne do produkcji Wytwarzanie produktu Produkt Dystrybucja Klient Na schemacie przedstawiono etapy wprowadzania produktu na rynek. Widać na nim przenikanie się marketingu i działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Działalność podstawowa przedsiębiorstwa to: przygotowanie produkcji oraz wytwarzanie. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

10 Koszt spowodowany (wytworzenia) i koszt poniesiony
Komentarz: Koszt poniesiony – związany z przygotowaniem produkcji. Tyle ile wydaliśmy do danej chwili. Szacuje się, że w 70-80% Rzutuje na ostateczny koszt wytworzenia produktu. Koszt spowodowany (wytworzenia) – Szacuje się, że w 70-80% jest zależny od kosztu poniesionego. Im wyższy koszt poniesiony, tym wyższy koszt wytworzenia. Margines swobodnej zmiany kosztów – wraz z upływem czasu coraz trudniej zmieniać koszty. Najłatwiej je zmieniać na etapie przygotowania produkcji (można wprowadzać oszczędności) KOSZT 80% 15% PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI PRODUKCJA I EKSPLOATACJA CZAS Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

11 Model Model – zobrazowanie rzeczywistego obiektu za pomocą rysunku (model graficzny), schematu (model blokowy), zależności matematycznych (model matematyczny) itd. Wykorzystywany jest podczas symulacji, czyli odtwarzania zachowania się obiektu badań w warunkach rzeczywistych. Tworzy się wirtualną rzeczywistość, która symuluje procesy i pozawala na dokładną ich analizę. W końcowym efekcie wybiera się i realizuje proces najbardziej efektywny, umożliwiający uzyskanie najwyższej produktywności działania systemu produkcyjnego. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

12 New Product Development (termin oznaczający wprowadzanie nowego produktu na rynek, opracowanie koncepcji nowego produktu) Badanie i rozwój KOCEPCJA Marketing Wybór rozwiązania Proces ten może być: Rewolucyjny – np. wynalezienie telefonu (produkt oryginalny, odbiegający od istniejącego w danym czasie poziomu techniki) Ewolucyjny – powstanie telefonu z wyświetlaczem numerycznym (produkt zmodyfikowany, ma charakter naśladowczy, modyfikacja już istniejącego produktu) Opracowanie projektu Symulacje (np. Komputerowe) Prototyp Badania statystyczne (dot. usterek, wydajności czy trwałości) Próby prototypu Przygotowanie organizacyjne i technologiczne Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) WYTWARZANIE

13 Strategie rynkowe produktu
Strategie wzrostu (zwiększania): Penetracji rynku (w celu wzrostu sprzedaży produktów na bieżącym rynku) Rozwoju produktu Na istniejących rynkach Na nowych rynkach Strategia rozwoju rynku (wchodzenie z produktem na nowe rynki) Dywersyfikacja koncentryczna (współdziałanie z firmami istniejącymi na nowym rynku) Dywersyfikacja horyzontalna (tworzenie nowego zakładu działającego na nowym rynku) Strategie konsolidacji (umacniania): Ograniczenia (skupienie się na rynkach przynoszących zysk, a wyjście z nie rentownych) Redukcji (zmniejszenie ilości produktów na danym rynku) Pozbycia się (usunięcie produktu, które nie przynoszą zysku) Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

14 Opracowanie konstrukcyjne produktu
KONCEPCJA PRODUKTU WYTWORZENIE PROTOTYPU Opracowanie konstrukcyjne produktu wiąże się z przejściem od opracowania koncepcji produktu, poprzez fazę jego projektowania do wytworzenia prototypu. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

15 Przygotowanie konstrukcyjne produktu
To jaki produkt powstanie wymaga poznania potrzeb i wymagań klientów. Potrzeby klientów analizuje dział marketingu, dlatego współcześnie produkcja jest dość ściśle związana z marketingiem. Potrzeby i wymagania są związane z klientem, a funkcje z produktem. Funkcje mają realizować potrzeby przy spełnieniu wymagań w stopniu możliwym do akceptacji przez klienta. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

16 Funkcje produktu F. Podstawowe – są niezbędne do działania produktu
F. Podrzędne – nie są niezbędne do działania produktu F. Zbędne - są, ale nikt ich nie oczekuje PRZYKŁAD: Lodówka F. Zbędne (wydziela ciepło) F. Podrzędne (kostkarka do lodu) F. Podstawowa (ma chłodzić) Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

17 Analiza wartości Spełnienie każdej funkcji kosztuje. Analiza wartości pozwala na dokonanie oceny kosztów spełniania określonych funkcji produktu. ANALIZA WARTOŚCI - jest to planowe, zorientowane na koszty postępowanie zmierzające do osiągnięcia funkcjonalności produktu, jak i spełnienia innych wymagań z nim związanych (np. jakościowych) przy jak najmniejszych kosztach wytwarzania. Chodzi o to, żeby produkt spełniał swoje funkcje oraz zaspokajał oczekiwania i wymagania klientów przy jak najmniejszych kosztach wytwarzania. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

18 Analiza wartości Zdefiniowanie potrzeb klientów.
Analiza funkcji jakie ma spełniać produkt. Opracowywanie rozwiązań np. burze mózgów, skojarzenia w zespołach. Wybór rozwiązania najkorzystniejszego np. zastosowanie techniki wartościowania. Dokumentacja, badanie i produkcja prototypu Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

19 Warunki ograniczające w procesie projektowania
Wskaźniki techniczne wyrobu (zużycie energii, wymiary) Technologia wytwarzania (droga, ograniczenia z nią związane) Materiały do produkcji (ich dostępność, trwałość) Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

20 Technologiczność konstrukcji
Technologiczność konstrukcji – to taki sposób konstruowania produktu, aby wytwarzanie jego poszczególnych części, jak i montaż były w warunkach danego systemu produkcyjnego najprostsze i najtańsze. (Taka konstrukcja produktu by można go było jak najprościej i jak najtaniej złożyć, a później rozłożyć w procesie recyclingu.) Uzyskanie technologiczności konstrukcji wiąże się z: Doborem techniki wytwarzania materiałów wyjściowych. – kształt i jakość materiałów wyjściowych ma być w jak największym stopniu zbliżony do wymagań stawianych gotowej części. Dostosowaniem konstrukcji produktu do wielkości produkcji. – produkt ma być tak skonstruowany by można go było wyprodukować w danym systemie produkcyjnym przy wykorzystaniu istniejących środków (maszyn, urządzeń). Uproszczeniem technologii wytwarzania. – operacje procesu wytwarzania zaprojektowane tak by można było wykonywać je jak najłatwiej. Uproszczeniem technologii montażu. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

21 Cykl życia produktu Można podzielić na dwa etapy:
Cykl Powstawania produktu (przed wprowadzeniem na rynek – projekt, prototyp, próby prototypu) Cykl życia produktu na rynku (po wprowadzeniu produktu na rynek) Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

22 Cykl życia produktu Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

23 Niezawodność NIEZAWODNOŚĆ – prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń w czasie (produkty niskiej jakości są narażone na uszkodzenia, których prawdopodobieństwo wystąpienia rośnie z biegiem czasu). Miary niezawodności: Prawdopodobieństwo działania produktu w danym czasie Gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia – prawdopodobieństwo uszkodzenia w danej chwili „t”. Intensywność uszkodzeń – stosunek jednostek działających do niedziałających w danej chwili „t” Do badania niezawodności służy statystyka matematyczna. Rozkłady które opisują występowanie uszkodzeń w czasie: Normalny Wykładniczy Weibulla Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

24 Niezawodność KOMENTARZ:
Wraz z upływem czasu prawdopodobieństwo działania maleje, a prawdopodobieństwo uszkodzeń rośnie. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

25 Liczba uszkodzeń jako funkcja czasu (eksploatacji) produktu
KOMENTARZ: W I okresie eksploatacji występuje dużo uszkodzenia związanych z „docieraniem” się urządzenia w początkowej fazie jego użytkowania. Po usunięciu wad „wieku dziecięcego” produkt funkcjonuje normalnie, liczba uszkodzeń jest niska. Natomiast w III okresie eksploatacji liczba uszkodzeń zaczyna wzrastać, ma to związek ze starzeniem się urządzenia. CZAS I OKRES CHORÓB WIEKU DZIECIĘCEGO II OKRES NORMALNEJ EKSPLOATACJI III OKRES USZKODZEŃ STARZENIOWYCH Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

26 OKRESY EKSPLOATACJI CHORÓB WIEKU DZIECIĘCEGO – występuje wiele uszkodzeń spowodowanych „docieraniem się” urządzenia. NORMALNEGO UŻYTKOWANIA – liczba uszkodzeń niska. CHORÓB WIEKU STARCZEGO – wzrasta liczba uszkodzeń ponieważ urządzenie jest stare. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

27 Niezawodność strukturalna
NIEZAWODNOŚĆ STRUKTURALNA - w tym przypadku niezawodność podzielona jest na elementy składowe z których składa się produkt Rodzaje niezawodności strukturalnej: SZEREGOWA np. samochód – gdy zepsuje się jedna część cały samochód nie działa RÓWNOLEGŁA np. dostawa prądu – gdy zepsuje się jedna linia, prąd i tak jest dostarczany drugą. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

28 Niezawodność strukturalna c.d.
Niezawodność szeregowa Wyjaśnienie: załóżmy, że układ AB to samochód, który składa się ze składowej 1 (silnik) i 2 (akumulator). Jeżeli silnik 1 lub akumulator 2 zepsuje się to cały samochód nie pojedzie. Niezawodność równoległa Wyjaśnienie: załóżmy, że A to elektrownia, a B to gospodarstwo domowe. 1 i 2 to linie wysokiego napięcia. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie jedna z linii to prąd i tak będzie przesyłany drugą, co zapewni funkcjonowanie układu. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

29 Jakość JAKOŚĆ (Juran) – stopień w jakim określony produkt zaspokaja potrzeby określonego nabywcy. JAKOŚĆ (Feigenbaum) – całkowita charakterystyka produktu lub usługi (poziom techniczny, wykonawstwa i obsługi), poprzez którą spełnia oczekiwania konsumenta. JAKOŚĆ (Crossy) – zgodność z wymaganiami klienta. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

30 CZTERY ERY JAKOŚCI W XX w.
Inspekcja jakości po 1910r. – wykrywanie wyrobów gotowych o jakości nie do zaakceptowania, a następnie dokonywanie poprawek lub sprzedaż po obniżonej cenie. Kontrola jakości po 1925 – stosowanie nadzoru nad umiejętnościami pracowników poprzez formułowanie wymagań na piśmie. Standaryzacja w procesie produkcji. Na podstawie wyników proces produkcyjny modyfikowano tak aby go ulepszać. Zapewnienie jakości po 1950 – zmiana orientacji produkcji na rynkową. Jakość oczekiwana przez użytkowników wyrobu Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM – Total Quality Managment) po 1980 – jakość postrzegana jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej i jest przedmiotem planowania strategicznego Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

31 Jakość Jakość techniczna JAKOŚĆ Marketingowa – estetyka,
wygląd, zgodność z modą Jakość typu – związana z projektem Jakość wykonania – na ile produkt jest zgodny z projektem Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

32 Czynniki determinujące jakość wyrobów.
Techniczne Właściwie dobrany i opracowany projekt Właściwie dobrane surowce i materiały Właściwie dobrany proces technologiczny Właściwie dobrany projekt Właściwie dobrane opakowanie Ekonomiczne Uzewnętrzniają się przede wszystkim w poniesionych kosztach. Koszty związane z wytworzeniem i dostarczeniem danego towaru nie mogą przewyższać korzyści z jego posiadania Psychologiczne Organizacyjne: Przepisy prawne Systemy jakości dobrowolne i obowiązkowe (GMP, GHP, ISO, TQM) Urzędowa kontrola jakości Oczekiwań i żądań konsumentów Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

33 Ochrona środowiska Wynika ze stopniowego wyczerpywania się zasobów naturalnych, a przejawia się w: Oszczędności surowców Recyclingu – odzyskiwanie surowców wtórnych Ograniczaniu emisji zanieczyszczeń Zwiększeniu się zakresu odpowiedzialności producenta (produkcja + eksploatacja + recycling) Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

34 Bariery i zagrożenia związane z nadmierną produkcją
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

35 Zakres odpowiedzialności wytwórcy za produkt
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA PRODUKCJA EKSPLOATACJA RECYCLING ORGANIZACJA WYTWARZANIA SERWIS I OBSŁUGA UTYLIZACJA POSTĘP WYTWARZANIA KOSZTY EKSPLOATACJI DALSZE UŻYTKOWANIE CZĘŚĆI I PODZESPOŁÓW TECHNIKI WYTWARZANIA NIEZAWODNOŚĆ PONOWEN UŻYCIE MATERIAŁÓW SPEŁNIENIE FUNKCJI PRODUKTU Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

36 Dla leniwych: Przygotowanie produkcji dotyczy obszarów konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego. Współcześnie proces przygotowywania produkcji wykonywany jest współbieżnie. Proces opracowywania nowych lub modernizacji istniejących produktów traktować należy jako proces ciągły. Produktem nazywamy zarówno towar jak i usługę. Z każdym produktem związane są jego funkcje, powinny one spełniać potrzeby i wymagania klienta Współcześnie coraz bardziej zwiększa się zakres odpowiedzialności producenta w cyklu życia produktu. Jakość jest szerokim pojęciem, mi. technicznym jak i marketingowym. Niezawodność produktu powiązana jest z jego jakością. Można ją traktować jako jakość produktu „rozłożoną” na okres jego eksploatacji. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

37 Bibliografia: Notatki z wykładów
Kotler Philip i inni „Marketing. Podręcznik europejski.”, PEW, Warszawa 2007 Pająk Edward „Zarządzenie produkcją.” ,PWN, Warszawa 2006 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google