Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicja: Sponsoring jest to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicja: Sponsoring jest to."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicja: Sponsoring jest to obustronnie zobowiązująca umowa, charakteryzująca się następującymi cechami: Sponsoring

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sponsoring Sponsor udostępni osobie sponsorowanej świadczenie pieniężne, rzeczowe lub usługi. Obie strony będą decydować, jakie działanie w ramach sponsoringu ma być wspierane. Sponsor kieruje się, oprócz pobudek wspierania osoby sponsorowanej, również własnymi (odnoszącymi się do firmy) celami reklamy lub działań PR.

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Niebezpieczeństwa sponsoringu Niebezpieczeństwo wpływania osób trzecich na działalność administracji publicznej. Wrażenie zależności finansowej od określonych kręgów gospodarczych lub społecznych. Zachwiane zostaje zaufanie obywateli do administracji. Wrażenie, że państwo nie jest już w stanie samo finansować swoich wydatków.

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Niebezpieczeństwa sponsoringu Odnośnie prawa konstytucyjnego: Demokratyczna legitymacja wypełniania władzy państwowej (=nie reprezentatywny merytoryczny wpływ dawców środków) Związanie władzy wykonawczej prawem i ustawą (=nie dopuszczalne wywieranie wpływu) Zasada równości (=nie uprawnione preferowanie dawcy środków)

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Niebezpieczeństwa sponsoringu Niebezpieczeństwa karno-prawne i dla przepisów służbowych: Podejrzenie przyjęcia korzyści W związku z wypełnianiem obowiązków służbowych Zakaz przyjmowania wynagrodzeń i prezentów Sprawowanie opieki nad funkcjonariuszami zobowiązuje osobę prawną prawa publicznego mająca prawo zatrudniać urzędników do wydania jednoznacznych uregulowań

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sponsoring Sponsoring policyjny ? Zasadniczo w administracji władczej nie dopuszczalny (zakres zadań policji, administracji finansowej, cła, np. przez wyposażenie przedmiotowe) Tylko wyjątkowo w zakresie prewencji (np. wsparcie działań PR, jeżeli nie istnieje obawa wpływu na klasyczne zadania policji)


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicja: Sponsoring jest to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google