Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 -Korupcja - -Korupcja - (Nie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 -Korupcja - -Korupcja - (Nie)"— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 -Korupcja - -Korupcja - (Nie) dotyczy Federalnej Straży Granicznej? § 332 StGB Bestechlichkeit Celem niżej zamieszczonego antykorupcyjnego kodeksu zachowań jest wskazywanie na zagrożenia, które mogą wbrew Twojej woli spowodować, że znajdziesz się w kręgu osób podejrzanych o korupcję. Prewencja § 331 StGB Vorteilsannahme § 334 StGB Bestechung § 333 StGB Vorteils- gewährung Co powinieneś wiedzieć o najważniejszych zasadach postępowania w kontekście aktualnego rozporządzenia do § 70 Ustawy o urzędnikach państwowych – zakaz przyjmowania wynagrodzenia i prezentów Ważne…

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Nasze obowiązki służbowe wypełniamy prawidłowo i sumiennie! § 332 StGB Bestechlichkeit Prewencja § 331 StGB Vorteilsannahme § 334 StGB Bestechung § 333 StGB Vorteils- gewährung Bądź dla innych wzorem: Niech Twoje zachowanie wskazuje na to, że ani nie tolerujesz, ani nie wspierasz korupcji. Natychmiast stawiaj czoła próbom korumpowania oraz niezwłocznie informuj o tym pełnomocnika ds. prewencji antykorupcyjnej lub swoich przełożonych. Jeżeli przypuszczasz, że ktoś zamierza Cię poprosić o niezgodną z prawem protekcję, wówczas poproś koleżankę/kolegę, aby była/był świadkiem takiej rozmowy. Pracuj w taki sposób, aby Twoja praca była zawsze przejrzysta i zrozumiała. Rozdzielaj zdecydowanie sprawy służbowe od spraw prywatnych. Patrz, czy Twoje prywatne interesy nie kolidują z obowiązkami służbowymi. Wspieraj swoją jednostkę służbową przy wykrywaniu i ujawnianiu przypadków korupcji. Informuj pełnomocnika ds. prewencji antykorupcyjnej lub swoich przełożonych o konkretnych podejrzeniach wystąpienia korupcyjnego zachowania. Wspieraj swoją jednostkę służbową przy wykrywaniu wadliwych struktur organizacyjnych sprzyjających występowaniu korupcji. Bierz udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym z zakresu prewencji antykorupcyjnej. Wplątałeś się w korupcję ??? Uwolnij się od nieustannego lęku przed ujawnieniem tego faktu! Oczyść sytuację! Ujawnij się z własnej inicjatywy i przedstaw wszystkie szczegóły sprawy w celu jej pełnego wyjaśnienia. Może to pociągnąć za sobą łagodniejszy wymiar kary, a także łagodniejsze skutki prawno- służbowe. Kto przestrzega tych zasad nie naraża się na wejście w konflikt z § 70 Ustawy o urzędnikach państwowych, z odpowiednimi przepisami dotyczącymi pracowników cywilnych i osób zatrudnionych na umowę o pracę w sektorze publicznym oraz z przepisami kk. Zachodzi raczej możliwość zastosowania § 70 jako przepisu ochronnego. W żadnym wypadku nie wolno przyjmować prezentów w postaci pieniężnej. Nie wolno również przyjmować wynagrodzenia lub prezentów oferowanych za czynności związane z pełnieniem służby (przyjmowanie korzyści, § 331 kk)! Tylko w wyjątkowych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przyjęcie takich korzyści. W przypadku zaistnienia faktu przyjmowania wynagrodzenia lub prezentów o wartości rynkowej do 25,00 przyznawanych w związku z piastowaniem danego urzędu musi zostać złożone doniesienie. Dotyczy także gadżetów! Jeżeli wartość rynkowa danego świadczenia w związku z piastowaniem danego urzędu, które jego adresat chciałby zachować, przekracza 25,00, wówczas musi on na drodze służbowej wystąpić o stosowne pozwolenie. Każdy przypadek oferowania świadczenia w związku z piastowaniem danego urzędu musi być automatycznie zgłoszony do prezydium BGS. Ważne…

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Osoba kontaktowa Sygnały ostrzegawcze Korupcja szkodzi wszystkim. Korupcja narusza wizerunek państwa i jego urzędników. Korupcja nie jest drobnym występkiem; prowadzi bezpośrednio do odpowiedzialności karnej. Korupcja zaczyna się już od drobnych przysług. Korupcja uzależnia. Korupcja pozbawia pracy. Czym jest korupcja Korupcja często związana jest z zachowaniami, które można określić mianem sygnałów korupcyjnych (sygnałów ostrzegawczych), np.: omijanie lub przeoczanie przepisów; różne oceny i decyzje przy czynnościach dotyczących tej samej sprawy i różnych wnioskodawców; nadużywanie uznaniowości; wydawanie zezwoleń bez uwzględnienia innych właściwych urzędów; utajnianie czynności; sprzyjanie określonemu wnioskodawcy; wielokrotna protekcja i milczące tolerowanie; znaczące i wielokrotne zawyżanie przewidzianych wartości zamówienia, częste błędy rachunkowe; chwalenie się kontaktami służbowymi / prywatnymi; coraz słabsze utożsamianie się z pracodawcą lub z obowiązkami służbowymi; tolerowanie niewłaściwego postępowania innych; Wykonywanie dodatkowej pracy zarobkowej bez uzyskania wymaganej zgody lub bez zgłoszenia tego faktu; Korupcję określa się jako sprzedajność, łapownictwo względnie jako deprawację i upadek, zepsucie obyczajów. Pod pojęciem korupcji rozumiemy: Wywieranie wpływu z zewnątrz na osoby zatrudnione w sektorze publicznym, na posłów, na osoby zatrudnione w sektorze prywatnym lub też wspólne ustalenia pomiędzy takimi osobami a osobami z zewnątrz mające na celu zapewnienie sobie i/lub innym korzyści, oraz niedopuszczalne przyjmowanie wynagrodzenia, prezentów i innych korzyści.

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Czy masz jeszcze jakieś pytania?...... osobą kontaktową w sprawach związanych z prewencją antykorupcyjną jest: Negatywne skutki korupcji kładące się cieniem na wizerunku, nieskazitelności, sprawnym funkcjonowaniu i na wypełnianiu powierzonych zadań dotyczą wszystkich funkcjonariuszy Federalnej Straży Granicznej. Społeczeństwo traci zaufanie do naszej niezależności, niesprzedajności i zdolności do skutecznego działania. Funkcjonariusze, a także pracownicy administracji oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę muszą bezwarunkowo uświadomić sobie, iż pełnione przez nich funkcje służbowe oparte są na zaufaniu zobowiązującym do działania w interesie ogółu oraz do prawidłowego i sumiennego wypełniania powierzonych im zadań. Nikt nie jest uodporniony na próby korumpowania! Skuteczne zwalczanie korupcji musi więc mieć swój początek we własnych szeregach. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie skutecznie zwalczać korupcję! Osoba kontaktowa Korupcja - jest systemem i ma system - Razem przeciw korupcji Odpowiedzial -ność kadry kierowniczej Wczesne rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych umożliwia szybkie podejmowanie działań Budowanie zaufania - unikanie braku zaufania Pozytywne wzory mogą być pomocne przy zapobieganiu korupcji Uświadamianie pracowników i ich uwrażliwienie Protekcja jednej osoby oznacza dyskryminację drugiej Pełnomocnik ds. prewencji antykorupcyjnej - doradca, multiplikator, punkt pierwszego kontaktu, uświadamianie - Uwaga !! Prewencja antykorupcyjna nie oznacza braku zaufania do danego człowieka; nie może ona prowadzić do stygmatyzacji poszczególnych jednostek organizacyjnych lub urzędników, nawet jeśli stopień zagrożenia danej czynności różnie można zakwalifikować. Sygnały ostrzegawcze Czym jest korupcja


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 -Korupcja - -Korupcja - (Nie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google