Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji, traktowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji, traktowanie."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji, traktowanie podejrzenia Trudności z potwierdzeniem początkowego podejrzenia

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Sygnały wynikające z samego postępowania, bez odniesienia do działających osób Oznaki procesowe Sygnały wypływające od działających osób, bez odniesienia do określonego działania procesowego Oznaki osobowe

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Zmieniające się, nietypowe decyzje Decyzje wbrew sytuacji prawnej Decyzje bez wcześniejszego sprawdzenia Rezygnacja z kontroli Zawieranie umów długo wiążących urząd lub sprawiających wrażenie niekorzystnych z innych powodów Niewytłumaczalne przyspieszanie postępowań Rezygnacja z przetargu publicznego Oznaki procesowe Niekompletne lub błędne akta

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Specyficzne oznaki przy udzielaniu zamówień Zamówienia rozpraszane z tego samego powodu! Sam zamawiający lub jego pracownik posiada udziały w firmie wykonawcy, lub u jednego z członków jego rodziny. Kontynuowanie udzielania zamówienia na rzecz określonej firmy mimo rozpoznanych wad w wykonaniu. Przedsiębiorstwa szukają rozmowy tylko z określonym pracownikiem i odrzucają kontakt z reprezentantem mimo znacznej straty czasu. Koszty całkowite ustalone za nisko w celu obejścia przekroczenia własnej kompetencji w zakresie zamówień publicznych.

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Specyficzne oznaki przy udzielaniu zamówień Przekazywanie informacji z dokumentacji ofertowej na rzecz określonego oferenta Wybór niedopuszczalnego trybu udzielania zamówień Częste dodawanie zamówień względnie rozszerzanie zamówienia Niewytłumaczalne przedłużenia terminów przy przetargach Zawężanie konkurencji poprzez formułowanie niepotrzebnych wymogów technicznych; przez to praktycznie wykluczenie określonych firm

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Specyficzne oznaki przy udzielaniu zamówień Powoływanie się na porozumienie cenowe/ Kartele oferentów Nielogiczna ocena ofert dodatkowych Niedopuszczalne negocjacje w trakcie przetargu

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Specyficzne oznaki po udzieleniu zamówienia Piętrzenie się zamówień dodatkowych Nielogiczne dopłaty specjalne Rozliczenia i kosztorysy różnią się - bazując na doświadczeniu - ponadproporcjonalnie (pozycje pozorne) Niewytłumaczalna rezygnacja z reklamacji / kar umownych

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Osobowe oznaki korupcji Rzucające się w oczy spoufalanie się podczas obsługi petentów / wnioskodawców Psychiczna niestabilność w związku z problemami rodzinnymi albo też finansowymi Ewidentnie kosztowny tryb życia, którego także nie da się racjonalnie wyjaśnić. Tzw. ryzykowne sposoby na życie, np. uzależnienie od hazardu, alkoholizm etc. Bliskie prywatne stosunki z osobami lub firmami, z którymi istnieje także kontakt służbowy.

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Osobowe oznaki korupcji Nakierowywanie kompetencji na własną osobę, przejmowanie petentów / wnioskodawców Celowe zaniechanie środków zabezpieczających, (zamykanie drzwi, rezygnacja z zasady 4 oczu) Nadmierna argumentacja za określonym zamówieniem publicznym, nie pozbawionym kontrowersyjnych cech. Postawa odmowy w przypadku grożącej realizacji przywiązanie do stołka Izolowanie się od innych pracowników stała obecność, rezygnacja z urlopu

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Osobowe oznaki korupcji Obstawanie petentów / wnioskodawców przy jednym określonym ekspercie Nagła, niewytłumaczalna zmiana zdania Wykonywanie czynności dodatkowej, na którą nie wydano zgody lub która nie kwalifikuje się do zaakceptowania Istniejące plotki

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji Oznaki prób skorumpowania Otwarte, bezpośrednie zwracanie się Umizgiwanie się do pracownika służby publicznej Częste nawiązywanie kontaktu, zbędne ze względów merytorycznych Symulowanie zrozumienia dla przeciążenia pracą Sprowokowanie pracownika do odbicia piłeczki Apelowanie do poczucia odpowiedzialności Przekazywanie drobnych prezentów, np. długopisów, kalendarzy etc.

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji W przypadku ofert nie artykułowanych otwarcie lub subtelnych oznak należy zadać pytanie: Oznaki prób skorumpowania - Dlaczego on to robi? - Co chce wnioskodawca przez to osiągnąć? - Co sobie po tym obiecuje?

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Traktowanie podejrzeń Oznaki nie są dowodami! Występowanie określonych oznak nie jest jeszcze samo w sobie dowodem na powiązania korupcyjne! Dopiero kiedy oznaki się spiętrzają lub występują w określonych konstelacjach, to z poszczególnych oznak powstaje łańcuch i w rezultacie także dowód. W tym miejscu pojawia się apel do każdego przełożonego o zróżnicowane traktowanie faktów. Zdolność oceny wzrokowej i posiadana wiedza to konieczne i nieodzowne warunki do zachowania niezbędnego dystansu w obszarze napięcia obowiązek opieki nadzór służbowy oraz do podjęcia właściwych decyzji. Ocenianie oznak

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Traktowanie podejrzeń Występowanie oznak Kreowanie podejrzeń Obowiązek opieki Nadzór służbowy i fachowy Błędna interpretacja/ Oszczerstwo/Zemsta Obszar napięcia Podejrzenie korupcji

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Traktowanie podejrzeń Poszczególne oznaki jeszcze niczego nie udowadniają; stanowią jednak punkt wyjścia podwyższonej uwagi i bardziej wyczulonego towarzyszenia w trakcie realizacji projektu. Podejrzenie nie zaostrza się lub może zostać usunięte Podejrzenie zaostrza się lub nie może zostać usunięte Ewentualnie dalsze działania Obszar napięcia Podejrzenie korupcji Organ dochodzeniowy

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Traktowanie podejrzeń Sprawdzanie zgłoszenia odnośnie: W żadnym wypadku nie informować niezwłocznie rzekomo skorumpowanego pracownika! Rekomendowane zachowania w traktowaniu anonimowych zgłoszeń Czy fakty są logiczne? Tzn. czy zgadzają się np. kompetencje albo procedury pracy, o których mowa w zgłoszeniu? Czy zarzut jest logiczny? Sprawdzenie np. z kupieckiego punktu widzenia. Czy dotacja jest wytłumaczalna z perspektywy dającego? Czy rzekomy biorca ma w ogóle możliwości wpływu? Czy może w ogóle przynieść korzyści wnioskodawcy/petentowi?

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Traktowanie podejrzeń Rekomendowane zachowania w traktowaniu anonimowych zgłoszeń Czy sugerowany stan rzeczy przedstawia być może jakiś przypadek normalny? Czy ewentualnie od niedawna pracuje się w każdym przypadku szczególnie szybko albo szczególnie uprzejmie? Jeżeli podejrzenie się zaostrza, to wtedy zawsze włączyć audyt wewnętrzny, centralne komórki ds. zagrożeń korupcyjnych stworzone w danych urzędach albo Wydział Dochodzeń Wewnętrznych.


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji, traktowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google