Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc horyzontalna na zatrudnienie Rozporządzenie nr 2204/2002 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy na zatrudnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc horyzontalna na zatrudnienie Rozporządzenie nr 2204/2002 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy na zatrudnienie."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc horyzontalna na zatrudnienie Rozporządzenie nr 2204/2002 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy na zatrudnienie

2 2 Pomoc na zatrudnienie – rozp. 2204/2002 Rozporządzenie określające, jaka pomoc na zatrudnienie jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega notyfikacji wynikającej z art. 88 ust. 3 TWE. Nie wyłącza z obowiązku notyfikacji do KE pomocy indywidualnej na zatrudnienie, gdyż ma ona ograniczony skutek na rynku pracy. Wyłącza programy pomocowe, czyli systemy przewidujące udzielanie pomocy na zatrudnienie.

3 3 Pomoc na zatrudnienie – rozp. 2204/2002 Nie stosuje się do następujących środków z zakresu polityki zatrudnienia, które nie spełniają kryteriów art. 87 TWE pomoc dla osób fizycznych, która nie faworyzuje niektórych przedsiębiorstw, ogólne środki w celu promocji zatrudnienia, niezakłócające konkurencji, ogólne środki na szkolenia bezrobotnych, inwestycje w dziedzinie edukacji, środki mające na celu udzielanie wskazówek i porad, ulepszenia w prawie pracy, itp.,

4 4 Pomoc na zatrudnienie – rozp. 2204/2002 Zakres: -pomoc w zakresie tworzenia miejsc pracy, -pomoc w rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji lub niepełnosprawnych, -pomoc w zakresie pokrycia dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

5 5 Pomoc na zatrudnienie – rozp. 2204/2002 – tworzenie zatrudnienia Intensywność pomocy: Pułapy regionalnej pomocy inwestycyjnej – 50% (40%, 30%) +15 punktów procentowych brutto dla MŚP W odniesieniu do kosztów płac przez okres dwóch lat (koszty płac = płaca brutto + obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne) Wzrost netto liczby pracowników Utrzymanie przez okres 3 lat (2 lat MŚP)

6 6 Pomoc na zatrudnienie – rozp. 2204/2002 – rekrutacja i dodatkowe koszty Dotyczy pracowników w szczególnie trudnej sytuacji – maks. intensywność pomocy 50 % Oraz pracowników niepełnosprawnych - maks. intensywność pomocy 60 % Pomoc na rekompensatę zmniejszonej wydajności pracowników niepełnosprawnych oraz koszty: -adaptacji pomieszczeń -zatrudnienia pracowników wyłącznie pomagających niepełnosprawnym -Adaptacji lub nabycia urządzeń do użytku niepełnosprawnych


Pobierz ppt "Pomoc horyzontalna na zatrudnienie Rozporządzenie nr 2204/2002 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy na zatrudnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google