Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w latach 2007 - 2008 marzec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w latach 2007 - 2008 marzec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w latach marzec 2009

2 Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu, Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu, Przedsiębiorstwa Handlowego Agroma Białystok Oddział w Opolu, Przedsiębiorstwa Handlowego Agroma Białystok Oddział w Opolu, Agencji Rynku Rolnego w Opolu. Agencji Rynku Rolnego w Opolu. Komisja powołana w 1994r. zrzesza przedstawicieli urzędów, instytucji, stowarzyszeń oraz podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa woj. Opolskiego, w tym: Członkami Komisji są również: Opolskie Kuratorium Oświaty, Opolskie Kuratorium Oświaty, Opolska Chorągiew ZHP - Komenda Hufca w Brzegu, Opolska Chorągiew ZHP - Komenda Hufca w Brzegu, Komenda Wojewódzka Policji. Komenda Wojewódzka Policji.

3 Formy realizacji zadań. Zadania realizowane są poprzez cztery zespoły robocze: 1. Zespół realizujący zadania poprzez środowiska szkolne: doskonalenie wypracowanych form promocji bhp w rolnictwie, organizacja olimpiad, konkursów i kolonii, doskonalenie wypracowanych form promocji bhp w rolnictwie, organizacja olimpiad, konkursów i kolonii, - XIII i IVX Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla dzieci i - XIII i IVX Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Konkursy plastyczne (657 prac w 2007r. i 483 prace w 2008r. ) - Konkursy plastyczne (657 prac w 2007r. i 483 prace w 2008r. ) - Konkursy podczas VI i VII Zlotu Dzieci i Młodzieży Klubów 4H - Konkursy podczas VI i VII Zlotu Dzieci i Młodzieży Klubów 4H - coroczne szkolenia dla uczniów Technikum Agrobiznesu z Namysłowa wyjeżdżających na praktykę zawodową do południowej Hesji w Niemczech. - coroczne szkolenia dla uczniów Technikum Agrobiznesu z Namysłowa wyjeżdżających na praktykę zawodową do południowej Hesji w Niemczech. - prelekcje dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - prelekcje dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

4 Spotkanie w Publicznym Gimnazjum w Głuchołazach w Prudniku w Radostyni

5 Organizatorzy i uczniowie - zwycięzcy XIII Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie ( )

6 Otwarcie i przebieg XIV Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie ( )

7 Rok Ilość dzieci biorących udział w konkursie plastycznym Ilość dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie wiedzy ok. 600 (tylko szkoły rolnicze) ok ok ok nie odbył się ok ok ok ok ok ok ok

8 Wyróżnione prace plastyczne

9 Formy realizacji zadań cd. Popularyzacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy rolniczej wśród harcerzy Popularyzacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy rolniczej wśród harcerzy - Wielka Gra Terenowa – (nie odbyła się w 2007 r. - sepsa), - Obóz harcerski Jarosławiec, Promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, Promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów, Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów, wizytacje gospodarstw, w których uczniowie podejmują praktyki szkolne, wizytacje gospodarstw, w których uczniowie podejmują praktyki szkolne,

10 Spotkanie z harcerzami Obóz ZHP w Jarosławcu

11 2. Zespół realizujący zadania na rzecz oświaty pozaszkolnej: kierowanie apeli i listów otwartych do rolników, kierowanie apeli i listów otwartych do rolników, szkolenia bhp dla rolników, szkolenia bhp dla rolników, podejmowanie zagadnień bhp podczas Olimpiad Młodych Producentów Rolnych, (OODR Łosiów) podejmowanie zagadnień bhp podczas Olimpiad Młodych Producentów Rolnych, (OODR Łosiów) propagowanie materiałów promocyjnych z zakresu bhp w gospodarstwach wydawanych nakładem PIP i KRUS, propagowanie materiałów promocyjnych z zakresu bhp w gospodarstwach wydawanych nakładem PIP i KRUS, promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych. promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych.

12 prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy: z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy: - wizytacje gospodarstw zgłoszonych do konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne, - wizytacje gospodarstw zgłoszonych do konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne, - wizytacje prowadzone wspólnie z członkami komisji, - wizytacje prowadzone wspólnie z członkami komisji, - wizytacje żniwne prowadzone przez członków komisji, - wizytacje żniwne prowadzone przez członków komisji, - wizytacje żniwne prowadzone przez inspektorów pracy. - wizytacje żniwne prowadzone przez inspektorów pracy. cd. działań na rzecz oświaty pozaszkolnej

13 Wizytacje prac żniwno-omłotowych prowadzonych przez członków Komisji Członkowie Komisji, którzy przeprowadzili wizytacje Ilość przeprowadzonych wizytacji 2005 r r r. 2008r. Okręgowy Inspektorat Pracy Komenda Wojewódzka Policji Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Regionalny KRUS Opole Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Wojewódzki Związek Kółek i Org. Rolniczych Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku Stacja Inseminacyjno – Hodowlana w Karczowie Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Agencja Nieruchomości Rolnych Opole Ogółem

14 3. Zespół ds. popularyzacji wiedzy: popularyzacja zagadnień bhp w rolnictwie w wiejskich szkołach podstawowych (zebrania rodziców, wywiadówki), popularyzacja zagadnień bhp w rolnictwie w wiejskich szkołach podstawowych (zebrania rodziców, wywiadówki), promowanie wyrobów ze Znakiem Bezpieczeństwa KRUS promowanie wyrobów ze Znakiem Bezpieczeństwa KRUS i wyróżnionych jako Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, organizacja konkursów, organizacja konkursów, bieżące współdziałanie z władzami samorządowymi, bieżące współdziałanie z władzami samorządowymi, popularyzacji bezpiecznych metod pracy na łamach miesięcznika Kurier Rolniczy, popularyzacji bezpiecznych metod pracy na łamach miesięcznika Kurier Rolniczy, prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów

15 4. Zespół lustracyjny: prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy, z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy, opracowywanie i przedstawienie wniosków na forum Komisji, opracowywanie i przedstawienie wniosków na forum Komisji, promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka. człowieka.

16 Rodzaj obserwacji Rok 2005 % obserw acji 2006 % obserw acji 2007 % obserw acji 2008 %obserwa cji Niewłaściwy stan techniczny ciągników i przyczep rolniczych Brak wymaganych osłon przy maszynach będących w ruchu, w tym na wałach przegubowo - teleskopowych Niebezpieczna obsługa pras do słomy Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów zbożowych Niewłaściwe sprzęganie ciągników rolniczych z przyczepami i sprzętem rolniczym Ustalenia wizytacji ukazały obraz bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach rolników, którego wymową są m.in. stwierdzenia

17 Zagrożenia wypadkowe wśród dzieci

18 Niebezpieczne przejazdy i przewozy

19 Wirujące części maszyn nie wyposażone w osłony Brak bocznej osłony hederu Brak osłony wałka przekazu mocy

20 Szlifierka bez osłony tarczy szlifierskiej Pilarka do drewna własnej konstrukcji

21 Zagrożenia wypadkowe Wykonywanie oprysku bez ochron indywidualnych Dziecko bawiące się wśród maszyn rolniczych

22 cd. Zagrożeń wypadkowych Puste opakowania po środkach ochrony roślin składowane na podwórzu gospodarczym Spawarka transformatorowa własnej produkcji

23 Efekty inicjatyw podejmowanych przez Komisję Lata Liczba ubezpieczonych wg stanu na dzień 31 grudnia Liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych Zgłoszone wypadki przy pracy rolniczej ogółem w tym śmiertelne w tym dzieci do lat , , , , , , , , ,56142 Brak danych ,15473 Brak danych , Brak danych , Brak danych spadek ilości wypadków przy pracy rolniczej: spadek ilości wypadków przy pracy rolniczej:

24 Ilość wypadków w Placówkach Terenowych Oddziału Regionalnego KRUS Opole Placówki Terenowe Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu Rok Opole10586 Brzeg7350 Głubczyce8268 Kluczbork7462 Nysa Olesno4647 Strzelce Opolskie10874

25 Efekty inicjatyw podejmowanych przez Komisję cd. wzrost świadomości rolników, członków ich rodzin oraz dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gospodarstwach wiejskich, wzrost świadomości rolników, członków ich rodzin oraz dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gospodarstwach wiejskich, pozytywna ocena zmian zachodzących na opolskiej wsi w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy pozytywna ocena zmian zachodzących na opolskiej wsi w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy

26 PODSUMOWANIE

27 Głównymi przyczynami rolniczych tragedii są: niewłaściwa organizacja pracy, niewłaściwa organizacja pracy, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, eksploatacja przestarzałego parku maszynowego, eksploatacja przestarzałego parku maszynowego, niestosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, niestosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, użytkowanie urządzeń fabrycznie przystosowanych do ręcznej obsługi przerobionych na napęd mechaniczny lub posługiwanie się urządzeniami własnej konstrukcji, nie odpowiadającym minimalnym wymaganiom. użytkowanie urządzeń fabrycznie przystosowanych do ręcznej obsługi przerobionych na napęd mechaniczny lub posługiwanie się urządzeniami własnej konstrukcji, nie odpowiadającym minimalnym wymaganiom.

28 Wnioski Kontynuować wizytacje obejść gospodarczych oraz prac polowych (zbiór traw, oraz okopowych), kończących się sporządzeniem stosownej ankiety. Kontynuować wizytacje obejść gospodarczych oraz prac polowych (zbiór traw, zbóż oraz okopowych), kończących się sporządzeniem stosownej ankiety. Utrzymać współpracę ze środkami masowego przekazu na rzecz popularyzacji problematyki. Utrzymać współpracę ze środkami masowego przekazu na rzecz popularyzacji problematyki. Kontynuować spotkania, prelekcje i konkursy na wszystkich szczeblach szkół. Kontynuować spotkania, prelekcje i konkursy na wszystkich szczeblach szkół. Prowadzić szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród kadry nauczycielskiej oraz osób sprawujących nadzór nad dziećmi w różnych organizacjach (np. półkolonie, spotkania seminaryjne z nauczycielami szkół o profilu rolniczym). Prowadzić szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród kadry nauczycielskiej oraz osób sprawujących nadzór nad dziećmi w różnych organizacjach (np. półkolonie, spotkania seminaryjne z nauczycielami szkół o profilu rolniczym). Zdynamizować współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem Sołtysów. Zdynamizować współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem Sołtysów.

29 Rozszerzać współpracę z jednostkami samorządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa Rozszerzać współpracę z jednostkami samorządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa Propagować w szerokim zakresie pozytywne wzorce i zachowania rolników osiągających sukcesy w konkursach na bezpieczne gospodarstwo rolne. Propagować w szerokim zakresie pozytywne wzorce i zachowania rolników osiągających sukcesy w konkursach na bezpieczne gospodarstwo rolne. Upowszechniać wśród społeczności wiejskiej, wszelkimi dostępnymi środkami informacje dotyczące szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka. Upowszechniać wśród społeczności wiejskiej, wszelkimi dostępnymi środkami informacje dotyczące szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka. Prowadzić kampanię w zakresie zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów. Prowadzić kampanię w zakresie zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów. Położyć szczególny nacisk w działalności Komisji na powiaty, w których występuje największa wypadkowość przy pracy rolniczej, tj. w powiatach Nyskim, Opolskim i Strzeleckim. Położyć szczególny nacisk w działalności Komisji na powiaty, w których występuje największa wypadkowość przy pracy rolniczej, tj. w powiatach Nyskim, Opolskim i Strzeleckim.

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w latach 2007 - 2008 marzec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google