Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ1 Oferta Instytut u Problemów J ą drowych w Świerku dla Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Sławomir.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ1 Oferta Instytut u Problemów J ą drowych w Świerku dla Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Sławomir."— Zapis prezentacji:

1 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ1 Oferta Instytut u Problemów J ą drowych w Świerku dla Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Sławomir Wronka, 11.04.2007r

2 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ2 Instytut Problemów Jądrowych w Świerku od prawie 50 lat buduje akceleratory dla nauki, a od ponad 30 lat dla przemysłu i medycyny Najnowszy produkt – nowoczesne akceleratory radioterapeutyczne Coline uzyskały certyfikat europejski CE Przygotowaliśmy ofertę zoptymalizowaną dla Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

3 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ3 Zwiększenie dostępności radioterapii Doposażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt Wymiana bomb kobaltowych

4 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ4 Odpowiedź IPJ Zwiększenie dostępności radioterapii: Nowe, polskie akceleratory i symulatory po konkurencyjnych cenach Doposażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt: Unowocześnianie pracujących akceleratorów wymiana kluczowych podzespołów nowy system sterowania, nowoczesne opcje lepsze parametry, zgodność z normami CE Wymiana bomb kobaltowych: Małogabarytowe akceleratory Coline-4 do instalacji w istniejących niewielkich bunkrach

5 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ5 COLINE 4 Energia: 4 MV – korzystna w leczeniu wielu schorzeń Nowoczesna alternatywa dla bomby kobaltowej Asymetryczny kolimator Kolimator wielolistkowy Cyfrowy system sterowania Portal Imaging System Przygotowany do współpracy z urządzeniami innych producentów

6 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ6 COLINE 4 Najmniejszy spośród akceleratorów medycznych Może pracować bezpośrednio w bunkrach po bombach kobaltowych – niskie koszty instalacji 208cm

7 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ7

8 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ8 COLINE 15 * Energie: 6-15 MV Wiązki X oraz e - Asymetryczny kolimator Kolimator wielolistkowy Cyfrowy system sterowania Portal Imaging System Połączenie z systemami innych producentów * Akcelerator wdrażany do produkcji. Przewidywana dostępność na rynku: 2007/2008.

9 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ9 Ilość listków: 60-80 Rozmiar listka: 1 cm Zakres ruchu listków: –5 cm ÷ 15 cm Transmisja przez listki: <1,5% Przecieki między listkami: <2,5%

10 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ10 Zaawansowana konstrukcja: skupione do źródła listki, uwzględniające rozbieżność wiązki, pióro i wpust minimalizujące przecieki, zoptymalizowany kształt końców listków.

11 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ11

12 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ12 Matryca krzemu amorficznego Rozdzielczość: 2048 x 2048 Obszar czuły: 41 cm x 41 cm Zakres energii: 40 keV ÷ 15 MeV

13 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ13 Bezpieczne zgodność z normami CE Nowoczesne know-how IPJ oparty na transferze technologii z projektów naukowych Niezawodne 3½ dnia przestoju na rok przy 10 godz. pracy na dobę Niedrogie zoptymalizowane do terapii podstawowej, gdzie kolejki pacjentów są najdłuższe

14 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ14 IEC 60601-1:2005 - Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance PN-EN 60601-1-2:2002 - Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1-2 Ogólne wymagania bezpieczeństwa – Norma uzupełniająca Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania i badania PN-EN 60601-1-6:2005 - Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1-6: Ogólne wymagania bezpieczeństwa – Norma uzupełniająca: Użyteczność PN-EN 60601-2-1:2005 - Medyczne urządzenia elektryczne Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów elektronów w zakresie od 1 MeV do 50 MeV PN-EN 60976:2002) - Medyczne urządzenia elektryczne – Medyczne akceleratory elektronowe – Charakterystyki parametrów funkcjonalnych IEC 60977:1989 - Medical electrical equipment – Medical electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV – Guidelines for functional performance characteristics PN-EN ISO 14971:2004/A1:2006 - Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych Wymagania bezpiecze ń stwa

15 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ15 Spełniamy najwyższe standardy

16 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ16 Lepsze niż przewidują normy … bezpieczne i funkcjonalne Coline 4norma Powtarzalność Proporcjonalność Płaskość Symetria Stabilność kalibracji - po dostarczeniu wysokiej dawki - dzienna - tygodniowa 0,2 % 1,5 % 105 % 102 % 1 % 1,5 % 0,5 % 2,0 % 106 % 103 % 2 %

17 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ17 Kontrakt na struktury akceleratora 60 MeV do terapii protonowej TOP, Frascati Transfer technologii rozwijanej na potrzeby wiodących projektów światowych Prototypowe struktury 1.3 GHz dla Tesla-FEL, DESY, Hamburg Tarcza dla akceleratora Isolde, CERN, Genewa

18 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ18 Od pół wieku tworzymy akceleratory badawcze; założyciele naszego Instytutu pracowali nad nimi już w latach trzydziestych XX w. Bierzemy udział w projektowaniu i budowie największych akceleratorów na Ziemi (LHC, CLICK, ILC, XFEL) Ponad 130 naukowców IPJ publikuje rocznie ok. 300 prac naukowych w czasopismach międzynarodowych, w tym dużą część powiązanych z fizyką i technologią przyspieszania cząstek oraz zastosowaniami … nowoczesne 1961, LECH Warszawa 2007, LHC Genewa,

19 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ19 Lp. Ośrodek onkologiczny Miasto Dzienny czas pracy w godzinach 1 Białostockie Centrum Onkologii Białystok8,24 2 Centrum onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin8,9 3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Łódź9,96 4 Centrum Onkologii- Instytut Warszawa14,44 Średnio na 1 ośrodek10,38 … niezawodne

20 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ20 Lp.Ośrodek onkologicznyMiasto Liczba dni przestoju 1 Białostockie Centrum Onkologii Białystok3 2 Centrum onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin7 3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Łódź2 4 Centrum Onkologii- Instytut Warszawa2 Średniorocznie na 1 ośrodek3,5 … niezawodne

21 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ21 Dotychczas środki NPZChN przeznaczane były głównie na zakup drogich akceleratorów wysokospecjalistycznych Obecnie najbardziej brakuje akceleratorów do terapii podstawowej (vide tabele obciążenia) Coline 4 to odpowiedź IPJ na to zapotrzebowanie: do dużych ośrodków, jako uzupełnienie i odciążenie akceleratora specjalistycznego do małych ośrodków jako podstawowa jednostka terapeutyczna jako nowoczesny zamiennik bomb kobaltowych

22 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ22 IPJ oferuje wszystkie komponenty podstawowej linii terapeutycznej: Akceleratory Symulatory Stoły terapeutyczne Systemy planowania Modelarnie Wyposażenie dodatkowe (drzwi, osłony …)

23 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ23 Cyfrowy system obrazowania, Możliwości zaawansowanego przetwarzania obrazu, Zgodność ze standardem DICOM RT, Eksport zdjęć w formie cyfrowej do innych systemów linii terapeutycznej

24 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ24 Symulacja kolimatora wielolistkowego. Automatyczne tworzenie dużego obrazu prześwietlenia pacjenta na bazie mniejszych zdjęć rentgenowskich. …

25 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ25 POLKAM 16 Duży zakres ruchu pionowego: 605 mm ÷ 1530 mm Największa nośność – możliwość stosowania dla pacjentów o masie do 200kg Wymienne segmenty typu O i H (włókno węglowe) umożliwiają napromienianie lub diagnozowanie pacjenta z pominięciem konstrukcji nośnej blatu stołu Wersja stołu dla modelarni

26 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ26 POLKAM TBI Mobilny stół Polkam TBI przeznaczony jest do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania całego ciała. Powstał we współpracy z Zakładem Radioterapii Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach, pod nadzorem merytorycznym dr Włodzimierza Łobodźca, kierownika Zespołu Fizyków.

27 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ27 Lp.Ośrodek onkologicznyMiastoLiczba dni przestoju 1 Białostockie Centrum Onkologii Białystok10* 2 Beskidzkie Centrum Onkologii Bielsko-Biała0 3 Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Brzozów1 4Szpital Morski im. PCKGdynia2 5 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków0 6 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin0 Średniorocznie na 1 ośrodek2,17 * Ograniczenie funkcjonalności … niezawodne

28 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ28 Nagrody Teraz Polska Laureat Polskiego Godła Promocyjnego VIII edycji konkursu Teraz Polska dla linii terapeutycznej SACON - 1998 rok Nominacja do godła promocyjnego XIII edycji Konkursu dla stołu terapeutycznego Polkam 16 Nominacja do godła promocyjnego XVII edycji konkursu dla akceleratorów medycznych Coline 4 i Coline 10 (laureaci będą wyłonieni w maju 2007)

29

30 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ30 Nowy sprzęt dla istniejących ośrodków: Sukcesywna wymiana bomb kobaltowych na akceleratory Coline 4 Dostawy nowych akceleratorów Coline Kompleksowe linie terapeutyczne dla nowo otwieranych ośrodków: symulator, planowanie leczenia, modelarnia, akcelerator Coline 4, akcelerator Coline 15, system zarządzania radioterapią

31 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ31 Akceleratory Coline 4: Wymiana krytycznych podzespołów Dostosowanie do norm CE Przygotowanie do podłączenia kolimatora wielolistkowego i systemu portalowego Włączenie do systemu zarządzania radioterapią Symulatory Simax: Pięciokrotne podniesienie rozróżnialności Zastosowanie nowego systemu zapamiętywania i korekcji obrazu Podłączenie do systemów zarządzania Unowocześnienie sprzętu

32 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ32 Lp.Nazwa jednostkiMiastoAkceleratory Coline 4 Symulatory Simax 1Białostockie Centrum Onkologii Białystok700 000 PLN550 000 PLN 2Centrum Onkologii – Instytut Warszawa700 000 PLN 3Centrum Onkologii w Lublinie Lublin700 000 PLN 4Szpital Morski im. PCKGdynia550 000 PLN 5Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin550 000 PLN 6Beskidzkie Centrum Onkologii Bielsko-Biała550 000 PLN

33 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ33 Gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa Czas reakcji 4-8 godz. minimalizacja przestojów Ceny ponad dwukrotnie niższe od konkurencji* Przykładowo 260 000 PLN za roczną umowę serwisową dla ośrodka wyposażonego w: akcelerator symulator stoły terapeutyczne drzwi osłonowe Możemy podjąć się obsługi pogwarancyjnej sprzętu innych producentów. * wg. zamówień opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych 2006

34 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ34 Dzięki ofercie IPJ tak wiele można zrobić za tak niewiele Za ~3% środków NPZChN na radioterapię w 2007: Unowocześnienie 6 linii terapeutycznych Za ~15% środków NPZChN na radioterapię w 2007: 2 nowe akceleratory 6 akceleratorów w miejsce bomb kobaltowych Efekt: istotny wzrost dostępności do terapii krótsze kolejki pacjentów wyższa efektywność leczenia znaczne oszczędności budżetowe

35 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ35

36 11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ36 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/MDD W Polsce wymagania zasadnicze zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 3 listopada 2004 będącym aktem wykonawczym do Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku Jego posiadanie jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia wyrobu ma rynki krajów Unii Europejskiej a jednocześnie jest to elementem systemu unifikacji wymagań technicznych i zniesienia barier handlowych między krajami członkowskimi


Pobierz ppt "11.04.2007dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ1 Oferta Instytut u Problemów J ą drowych w Świerku dla Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Sławomir."

Podobne prezentacje


Reklamy Google