Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istotne zjawiska w psychoterapii grupowej w modelu poznawczo-behawioralnym - dr Mirosława Jawor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istotne zjawiska w psychoterapii grupowej w modelu poznawczo-behawioralnym - dr Mirosława Jawor."— Zapis prezentacji:

1 Istotne zjawiska w psychoterapii grupowej w modelu poznawczo-behawioralnym -
dr Mirosława Jawor

2 Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Sposób funkcjonowania poznawczego człowieka przyczynia się do powstawanie, podtrzymywania oraz nasilania danego zaburzenia Sposób zachowania jest zależny od tego jak dana osoba przetwarza i interpretuje docierające do niej informacje Stosowany i przyswojony przez dana osobę nieadaptacyjny wzorzec reagowania/działania można zmienić poprzez uczenie się nowych umiejętności

3 Psychoterapia poznawczo-behawioralna
W pracy terapeutycznej zwraca się szczególną uwagę na przejawy symptomów danego zaburzenia, które utrudniają funkcjonowanie jednostki Celem leczenia jest modyfikacja dysfunkcjonalnych dla jednostki sposobów myślenia i zachowania Psychoterapia ma charakter ustrukturyzowany

4 Podstawowe zjawiska w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Koncentracja na poznawczych zniekształceniach Współpraca empiryczna Koncentracja na „tu i teraz” Relacja terapeutyczna Praca z emocjami poprzez modyfikację sposobu myślenia i interpretowania zdarzeń

5 Psychoterapia grupowa w modelu poznawczo-behawioralnym
Grupy homogeniczne Grupy zamknięte i półotwarte Psychoterapia ustrukturyzowana Podczas sesji praca ukierunkowana na zgłaszany przez pacjenta problem, Koncentracja na zadaniach Monitorowanie zmian

6 Psychoterapia grupowa w modelu poznawczo-behawioralnym
Identyfikowanie zniekształceń poznawczych w sposobie myślenia innych członków grupy Obserwowanie, identyfikowanie i modyfikowanie dysfunkcjonalnych zachowań i nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z problemami

7 Psychoterapia grupowa w modelu poznawczo-behawioralnym
Pacjenci przedstawiają swoje problemy w celu wspólnego rozpracowania/zrozumienia indywidualnych trudności Mniejsze skupienie na wewnętrznej dynamice grupy Praca na aktualnie ujawniających się, w kontekście sytuacji grupowej negatywnych myślach dotyczących własnej osoby

8 Sesje psychoterapii grupowej
W psychoterapii grupowej w modelu poznawczo-behawioralnym uwzględnia się: Zasady i reguły funkcjonowania grupy Indywidualne cele poszczególnych członków grupy Indywidualne problemy poszczególnych osób Praca terapeutyczna w oparciu o poznawczą teorię i techniki terapeutyczne Obserwowanie i testowanie sposobów odbierania rzeczywistości

9 Przebieg procesu terapeutycznego
Obserwowanie zdarzeń i towarzyszących im zmian nastroju Wykorzystanie technik behawioralnych w celu modyfikacji zachowania Identyfikacja nowego sposobu spostrzegania myśli automatycznych oraz leżących u ich podłoża schematów poznawczych, odkrywanie i wprowadzanie w życie alternatywnych rozwiązań Praca nad zmianą schematów poznawczych, które wyznaczają i podtrzymują dysfunkcjonalny styl spostrzegania rzeczywistości

10 Cele psychoterapii poznawczo-behawioralnej uzależnień
Zmniejszenie intensywności i częstotliwości występowania głodu substancji w wyniku podważania leżących u jego podstaw przekonań Nauczenie pacjenta różnorodnych technik, dzięki którym będzie mógł kontrolować głód substancji Budowanie silniejszego systemu kontroli wewnętrznej Radzenie sobie z napięciem emocjonalnym Radzenie sobie z depresją, lękiem, złością Beck, Wrigt, Newman, Liese, 2007

11 Techniki poznawczo-behawioralne istotne w grupowej terapii uzależnień
Rozpoznawanie i analizowanie sposobu myślenia prowadzącego do obciążeń emocjonalnych i napięcia Modyfikacja myślenia w celu lepszego rozumienia rzeczywistych problemów i rozróżniania problemów spowodowanych dysfunkcjonalnym sposobem myślenia Analiza krótkotrwałych i długotrwałych zalet i wad konsumpcji substancji Uczenie strategii radzenia sobie z problemami życia codziennego i trudnymi emocjami Beck, Wrigt, Newman, Liese, 2007

12 Techniki poznawczo-behawioralne istotne w terapii uzależnień
Praca nad zmianą trybu życia, który umożliwiłby pacjentowi korzystanie z innych źródeł satysfakcji Praca nad identyfikowaniem i modyfikowaniem samoniszczących myśli dotyczących własnych umiejętności prowadzących do przesadnych reakcji w sytuacji frustracji Uczenie nowych umiejętności interpersonalnych Rozpoznawanie i modyfikowanie przekonań które doprowadziły do uzależnienia Odbudowywanie systemu kontroli Beck, Wrigt, Newman, Liese, 2007

13 Czynniki leczące w psychoterapii grupowej
Wzbudzanie nadziei Poczucie podobieństwa Dostarczanie wiedzy i informacji Altruizm Uczenie społecznych umiejętności Naśladowanie Interpersonalne uczenie Odreagowanie

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Istotne zjawiska w psychoterapii grupowej w modelu poznawczo-behawioralnym - dr Mirosława Jawor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google