Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład siódmy 11 marca 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład siódmy 11 marca 2008."— Zapis prezentacji:

1 Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład siódmy 11 marca 2008

2 Z ostatniego wykładu Wyznaczanie oporu: jak dołączyć amperomierz i woltomierz? Łączenie oporów, dzielnik napięcia Przewodnictwo różnych materiałów Od czego zależy przewodnictwo? Pasma w półprzewodniku, dioda półprzewodnikowa Doświadczenie Francka-Hertza, fotodioda lawinowa

3 Tranzystor polowy FET (JFET) junction field effect transistor

4 Tranzystor polowy FET (unipolarny) G SD V V p n 1. Zmiana oporności kanału 2. Nasycenie Warstwa zubożona źródło dren bramka kanał

5 Warstwa zubo ż ona (depletion layer) Pasmo przewodnictwa Pasmo walencyjne metal dziury + + + + + + + + Przerwa energetyczna d - - - -

6 Warstwa inwersyjna (inversion layer) Pasmo przewodnictwa Pasmo walencyjne metal dziury + + + + + + + + Przerwa energetyczna elektrony

7 Tranzystor polowy MOSFET metal-oxide-semiconductor field effect transistor

8 DLTS deep level transient spetroscopy Pasmo przewodnictwa Pasmo walencyjne metal dziury + + + + Przerwa energetyczna głęboki poziom

9 DLTS deep level transient spetroscopy Pasmo przewodnictwa Pasmo walencyjne metal dziury + + + + + + + + Przerwa energetyczna głęboki poziom elektrony

10 DLTS deep level transient spetroscopy Pasmo przewodnictwa Pasmo walencyjne metal dziury + + + + Przerwa energetyczna elektrony głęboki poziom

11 DLTS pojemno ść zale ż y od g ę sto ś ci ładunku

12 DLTS deep level transient spetroscopy

13 Nadprzewodnik T (K) R ( ) TCTC MetalT C [K] Al1,2 In3,4 Sn3,7 Hg4,2 Ta4,5 V5,4 Pb7,2 Nb9,3 Rekord: 138 K dla związku (Hg 0.8 Tl 0.2 )Ba 2 Ca 2 Cu 3 O 8.33.

14 Czy szkło przewodzi pr ą d? A 240 V

15 Elektroliza

16 Prawa elektrolizy Faradaya I m = kQ II k r r = /w równoważnik chemiczny = masa molowa/wartościowość albo: r/k = F Stała Faradaya F = N A e = 96500 C Stała Faradaya: ładunek, który wydziela na elektrodzie równoważnik chemiczny substancji Przykłady: wodór r = 1 g, tlen r = 8 g

17 Polaryzacja elektrolityczna V W wyniku elektrolizy powstało ogniwo gazowe

18 Ogniwo Volty Polaryzacja szkodzi!

19 Bateryjka (ogniwo) paluszkowa jak zwalczy ć polaryzacj ę ?

20 Termopara mała i du ż a Cu konstantan

21 Zjawisko termoelektryczne Znak napięcia zimnego końca ujawnia znak ładunku nośników

22 Wykrywamy elektrony i dziury Cu Znak zimnego spojenia! Cu Si

23 Źródło pr ą du stałego Prąd zwarcia I z czy ? I (A) U (V) U (V) Siła elektromotoryczna E I (A) U = E – R w I Przybliżenie stałego oporu wewnętrznego nie zawsze spełnione!

24 Źródło napi ę ciowe i pr ą dowe I (A) U (V) I (A) U (V) R w = 0 R w

25 Mostek Wheatstonea R1R1 R3R3 R2R2 G RxRx I1I1 I2I2 Warunki równowagi Stąd Czułość galwanometru warunkuje dokładność wyznaczenia oporu!


Pobierz ppt "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład siódmy 11 marca 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google