Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia Agata Wroczyńska i Paweł Stępień Spotkanie z Przewodniczącymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia Agata Wroczyńska i Paweł Stępień Spotkanie z Przewodniczącymi."— Zapis prezentacji:

1 System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia Agata Wroczyńska i Paweł Stępień Spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytet Warszawski 27 marca 2014

2 Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia Zarządzenie nr 56 Rektora UW z dnia 3 października 2012 r. § 6 3. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 Uczelniany Zespół opracowuje formularz sprawozdania z oceny własnej dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UW prowadzących studia, wskazując termin sprawozdania oraz zakres ewaluacji obejmujący w szczególności obszary wymienione w ust. 2. 4. Uczelniany Zespół ustala wieloletni harmonogram badań poszczególnych obszarów wymienionych w ust. 2. System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia 2

3 Wydziałowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia Zarządzenie nr 56 Rektora UW z dnia 3 października 2012 r. § 11 2. Zespół jednostki sporządza, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu, sprawozdanie z oceny własnej, stanowiące wynik ewaluacji jakości kształcenia na wydziale/w innej jednostce organizacyjnej UW prowadzącej studia, i przedstawia je – odpowiednio – dziekanowi/kierownikowi innej jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w szczególności: 1) przedstawia mocne i słabe strony wydziału/innej jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia, w zakresie jakości kształcenia, 2) przedstawia plany i kalendarium działań w celu wyeliminowania zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków oraz w celu doskonalenia jakości kształcenia. 3 System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia 3

4 Główne zasady budowania i funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia oraz kształtowania kultury jakości  Zasada świadomego podejmowania działań i ich ciągłego doskonalenia.  Zasada zaangażowania władz uczelni i władz jej jednostek organizacyjnych.  Zasada zaangażowania wszystkich grup tworzących społeczność uczelni. 4 System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia 4

5 Główne zasady budowania i funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia oraz kształtowania kultury jakości  Zasada przejrzystej struktury systemu i właściwego określenia kompetencji.  Zasada właściwego współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi. 5 System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia 5

6 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Paweł Stępień, prof. UW E-mail: pawel.stepien@adm.uw.edu.plpawel.stepien@adm.uw.edu.pl Tel. 0 692 15 62 64 Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska (awroczynska@uw.edu.pl)awroczynska@uw.edu.pl mgr Katarzyna Wileńska (kwilenska@adm.uw.edu.pl)kwilenska@adm.uw.edu.pl www.bjk.uw.edu.pl E-mail: bjk@uw.edu.plbjk@uw.edu.pl Tel. (022) 55 24 072, (022) 55 24 073, Fax (022) 55 24 071 Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – wybrane zagadnienia Agata Wroczyńska i Paweł Stępień Spotkanie z Przewodniczącymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google