Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Reorganizacja sieci szkół Bytom, listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Reorganizacja sieci szkół Bytom, listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 Reorganizacja sieci szkół Bytom, listopad 2011

2 2 BYTOMSKI OKRĄGŁY OŚWIATOWY STÓŁ

3 3 Spotkania BOOS-u odbyły się: - 21 marca 2011 r kwietnia 2011 r. - 9 maja 2011 r. - 6 czerwca 2011 r września 2011 r października 2011 r.

4 4 Podczas spotkań wypracowano kryteria i wnioski, które uwzględniono przy reorganizacji sieci szkół.

5 5 Wykorzystanie pomieszczeń dydaktycznych – liczba oddziałów w stosunku do liczby pomieszczeń dydaktycznych, odległość zamieszkania ucznia od szkoły, zagęszczenie szkół tego samego typu w dzielnicy dopłata gminy do subwencji na 1 ucznia demografia - spodziewana liczba uczniów w szkole w latach przyszłych, spodziewana liczba uczniów w poszczególnych dzielnicach w latach przyszłych, liczba uczniów na oddział

6 6 Zmiany w ustawie – szkoły dla młodzieży Od 1 września 2012 przestają istnieć: – Licea profilowane dla młodzieży – 3 letnie – Licea uzupełniające dla młodzieży – 2 lata – Technika uzupełniające dla młodzieży – 3 lata – Szkoły zawodowe 2 letnie należy przekształcić w szkoły 3 letnie

7 7 Zmiany w ustawie – szkoły dla dorosłych Od 1 września 2012 przestają istnieć: – ZSZ dla dorosłych – Technika dla dorosłych – Licea profilowane dla dorosłych – Licea uzupełniające dla dorosłych Od 1 września 2013 przestają istnieć: – Technika uzupełniające dla dorosłych

8 8 Konsekwencje dla bytomskich szkół – szkoły dla młodzieży Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych - likwidacja liceum profilowanego – docelowo w szkole będą 4 oddziały mniej (w ciągu 2 lat); Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych – likwidacja technikum uzupełniającego – docelowo 3 oddziały mniej (w ciągu 2 lat); Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – likwidacja technikum uzupełniającego – docelowo 3 oddziały mniej (w ciągu 2 lat).

9 9 Konsekwencje dla bytomskich szkół szkoły dla dorosłych - CKU Od likwidacja – Technikum nr 8 dla dorosłych – ZSZ nr 10 dla dorosłych – IX Liceum profilowanego dla dorosłych – II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Od likwidacja – Technikum Uzupełniającego nr 7 dla dorosłych

10 10 Konsekwencje dla bytomskich szkół szkoły dla dorosłych - CKU W CKU pozostaną: IX Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła Policealna nr 7 dla dorosłych Gimnazjum nr 2 dla dorosłych Nowa ustawa przewiduje kształcenie dorosłych wyłącznie w liceum dla dorosłych i zdobywanie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

11 11 Nowy kierunek rozwoju CKU Liceum dla dorosłych –szkoła przejmie uczniów wszystkich dotychczasowych liceów i techników dla młodzieży i dorosłych – wyłącznie w CKU Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie zawodów dotychczas nauczanych i popularnych na rynku pracy Ulokowanie gimnazjum dla dorosłych w CKU (przeniesienie z ZSO6 = likwidacja w ZSO6) Utrzymanie formy stacjonarnej (wieczorowej) i zaocznej (weekendowej) kształcenia w CKU

12 12 Efekty reformy szkolnictwa zawodowego Zmniejszenie liczby uczniów w szkołach dziennych (technika), większa liczba uczniów w liceum dla dorosłych i kursach zawodowych Konieczność zbudowania dobrej oferty kursów zawodowych z wykorzystaniem obecnej bazy (stolarnia, budownictwo, mechanika, informatyka)

13 13 Spadek liczby uczniów w związku z reformą szkolnictwa zawodowego W wyniku reformy obecne szkoły dla młodzieży stracą (w ciągu 2-3 lat): ZSMS – 3 oddziały ZSGH – 3 oddziały ZSAS – 4 oddziały

14 14 CKU + CKP = CKZiU Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Możliwe połączenie CKP z CKU w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – to umożliwia nowela ustawy w celu optymalnego wykorzystania kadr i bazy technodydaktycznej kształcenia zawodowego

15 15 zawodowych Propozycje łączenia szkół zawodowych ZSAS + ZSE Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych – Liceum policyjne – Technikum dla zawodów z grupy ekonomicznej, administracyjnej i usługowej – Tryb: rozwiązanie dwóch zespołów ZSE i ZSAS, utworzenie nowego zespołu szkół.

16 16 ZSAS + ZSE Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Nazwa szkołyWykorzystanie budynku 2011/ /2013 ZSAS86,00%67,00% ZSE45,00 %38,00 % Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/ / / /2013 ZSAS ZSE

17 17 Po zmianach reorganizacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów Wykorzystanie budynku Nowa szkoła (ZSE+ZSAS) z siedzibą przy ul. Webera (10 ZSAS + 12 ZSE) +5 z T4)=27 71,00 % 87,1 % Uwaga: w razie konieczności organizacyjnych istnieje możliwość przejęcia dodatkowych oddziałów z T4 – sugerowane zawody: technik eksploatacji portów i terminali - 0,5 oddz. – jest to zawód zbliżony pod kątem kwalifikacji do zawodów technik spedytor i technik logistyk (obecnie w ZSAS i ZSE) oraz zawody technik cyfrowych procesów graficznych – 2 oddz., fototechnik – 0,5 oddz.– razem 5 oddziałów z naborem na rok szkolny 2012/13

18 18 ZSAS + ZSE

19 19 Łączenie szkół: Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych i Zespół Szkół Ekonomicznych OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł - z tytułu kosztu utrzymania budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Socjalnych, zmiany zatrudnienia: - pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, - nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 Ponadto: - w Zespole Szkół Ekonomicznych (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych) podwyższono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Zespołu Szkół Administracyjno-Socjalnych, - w Zespole Szkół Ekonomicznych konieczna jest wymiana stolarki okiennej – koszt szacunkowy prac zł, - zastosowano wariant wyliczenia bez oddziałów z Technikum nr 4.

20 20 Propozycje łączenia szkół zawodowych T4 + ZSMS Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych – Zasadnicza szkoła zawodowa – Technikum dla grupy zawodów mechanicznych i elektryczno-elektronicznych

21 21 Nazwa szkołyWykorzystanie budynku 2011/ /2013 ZSMS96,00%88,00% T457,00 %64,00 % Nazwa SzkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/ / / /2013 ZSMS T ZSMS i T 4 – bez zmian reorganizacyjnych Wykorzystanie budynku w ZSMS uzależnione jest od liczby oddziałów odbywających zajęcia praktyczne w CKP. W każdym dniu tygodnia jest inne i faktycznie aktualnie waha się od 70 % do 80 %.

22 22 ZSMS. Typ szkołyKierunki kształcenia Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 Planowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 Uwagi TechnikumTechnik mechanik22 Technik pojazdów samochodowych 76Wychodzą 3 oddziały, nabór na 2 oddziały Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik pojazdów sam. 33 Górnik eksploatacji podziemnej 33 Mechanik pojazdów samochodowych 33 Technikum Uzupełniające Technik mechanik20Przeniesione do CKU Technik pojazdów samochodowych 10 Szkoła PolicealnaMechanik pojazdów samochodowych 20Przeniesione do CKU Technik BHP0,50 Technik spedytor0,50 Technik transportu drogowego 10 Razem 2517 (łącznie z naborem na rok szkolny 2012/2013)

23 23 Technikum nr 4 Kierunki kształceniaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 Planowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 Uwagi FototechnikO,50Przeniesiony i nabór na rok szkolny 2012/13 w ZSAS Technik awionik2,53Wychodzą 3 oddziały, nabór na 2 oddziały Technik cyfrowych procesów graficznych 20Przeniesiony i nabór na rok szkolny 2012/13 w ZSAS Technik eksploatacji portów i terminali 0,50Przeniesiony i nabór na rok szkolny 2012/13 w ZSAS Technik elektronik4,54 Technik elektryk2,52 Technik teleinformatyk3,54 Razem1613 (łącznie z naborem na rok szkolny 2012/13– 3 oddziały)

24 24 ZSMS i T4 PO ZMIANACH REORGANIZACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów Wykorzystanie budynku Nowa szkoła (ZSMS+T4) 864*17+13=30ok. 100%** * Liczba uczniów pozwala na utworzenie 25 oddziałów (czyli tyle ile obecnie) przy założeniu 32 uczniów/oddział. Wskaźnik ten jest zgodny z wytycznymi w zakresie organizacji roku szkolnego dla szkół ponadgimnazjalnych. ** w zależności od liczby oddziałów odbywających zajęcia praktyczne w CKP

25 25 ZSMS + Technikum nr 4

26 26 ZSMS+Technikum nr 4 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł - z tytułu kosztu utrzymania budynków Technikum nr 4, zmiany zatrudnienia: - pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, - nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 Ponadto: - w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych (Zespole Szkół Mechaniczno- Elektronicznych) podwyższono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Technikum nr 4, - w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych konieczny jest remont sanitariatów – koszt szacunkowy prac zł, - w Technikum nr 4 konieczny jest remont Sali gimnastycznej i boiska szkolnego – koszt szacunkowy prac zł, - zastosowano wariant wyliczenia bez oddziałów Zespołu Szkół Mechaniczno- Samochodowych planowanych do przeniesienia do Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz bez oddziałów Technikum nr 4 planowanych do przeniesienia do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.

27 27 T4 + ZSMS Utrzymanie dotychczasowych kierunków kształcenia zawodowego; Pozostawienie dotychczasowego naboru – nie zmniejszy się liczba uczniów w klasach pierwszych; Koncentracja bazy dydaktycznej i nauczycieli w jednym budynku; Bliska odległość do CKP dla uczniów z T4; Dogodna lokalizacja szkoły technicznej – jeden budynek w centrum; Zmniejszenie kosztów utrzymania przy zachowanej jakości bazy lokalowej i oferty kształcenia; Dostosowanie sieci szkół do aktualnego stanu organizacyjnego.

28 28 Licea Ogólnokształcące

29 29 Stan organizacyjny - licea samodzielne. Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/2012 I LO47815 II LO40814 IV LO48715

30 30 Stan organizacyjny - licea w zespołach. Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/2012 III LO (ZSO 1) piłka nożna 854 V LO (ZSO 3) lekkoatletyka, judo 81 4 VII LO (ZSAS) klasy policyjne 1957 VIII LO (ZSO5) szybowce 1305 X LO (PSB-ZS) 98 4

31 31. Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/ / / /2013 ZSO Nazwa szkołyWykorzystanie budynku 2011/ /2013 ZSO 3 70,37 % 88,88 % Połączenie III, V i VIII LO o profilach sportowych w jednym liceum w ZSO3

32 32 GIMNAZJA

33 33 Gimnazjum nr 6 G6 do ZST i G7 przeniesienie G6, bez konieczności likwidacji szkoły Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/ / / /2013 G G ZST Nazwa szkołyWykorzystanie budynku 2011/ /2013 G6 55,00 % G783,33 %77,77 % ZST74,07 %

34 34 Po zmianach reorganizacyjnych i zmianie obwodów w roku szkolnym 2012/2013 Nazwa SzkołyLiczba uczniów w Liczba oddziałów Liczba sal dydaktycznych Wykorzystanie budynku ZST = (z G6) = ,00% G = (z G6) = ,00 % Uwaga Klasy II-III z G6 przechodzą w całości do G7 i do ZST Nabór do klas I zgodnie ze zmianą obwodów szkół W ZST wydłużenie czasu pracy szkoły do godziny 16 powoduje zwiększenie możliwości organizacyjnych; klasy gimnazjum rozpoczynają zajęcia o 8:00 i kończą ok. godziny a klasy technikum rozpoczynają od 2-3 godziny lekcyjnej i kończą zajęcia ok. godz

35 35 Gimnazjum nr 6

36 36 Gimnazjum nr 6 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł - z tytułu kosztu utrzymania budynku Gimnazjum nr 6, zmiany zatrudnienia: - pracowników administracji i obsługi zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, - nauczycieli zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 Ponadto: - brak potrzeby realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 6 (zalecenie PPIS) wartość szacunkowa zł.

37 37 Gimnazjum nr 13 G13 + G14 - (likwidacja G13, odległość 1,2 km) Przeniesienie obwodu z G 13 do G 14 w ZSO 5

38 38 G13 + G14 (ZSO 5) Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/ / / /2013 G ZSO Nazwa szkołyWykorzystanie budynku 2011/ /2013 G1355,56 %50,00 % ZSO 554,83 %51,61 %

39 39 Po zmianach reorganizacyjnych i zmianie obwodów w roku szkolnym 2012/2013 Nazwa szkołyLiczba uczniów (bez LO) Liczba oddziałów (bez LO) Wykorzystanie budynku ZSO ,74 %

40 40 Gimnazjum 13

41 41 Gimnazjum nr 13 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł z tytułu przeniesienia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej do budynku ZSO 5 z tytułu kosztu utrzymania budynku Gimnazjum nr 13, - pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, - nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 ponadto: - brak potrzeby realizacji związanej z naprawą dachu - wartość szacunkowa zł, - w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 podniesiono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Gimnazjum nr 13.

42 42 Gimnazjum nr 12 (ZSO 4) G12 + G11 - (likwidacja G12, odległość 0,4 km z G12 do G11 i ok. 1,5 km z G12 do G10) Zmiana obwodów gimnazjów w dzielnicy Stroszek

43 43 G12 + G11 Nazwa szkołyWykorzystanie budynku 2011/ /2013 G12(ZSO 4)46,66 %53,33% G1155,56 %61,11 % ZSO 1155,88 %52,94 % Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/ / / /2013 G12 (ZSO 4) G ZSO

44 44 Po zmianach reorganizacyjnych i zmianie obwodów w roku szkolnym 2012/213 Uwaga: Klasy II-III z G12 przechodzą do G11 Nabór do klas I G zgodnie ze zmianą obwodów szkół Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałówWykorzystanie budynku G ,44 % ZSO 11(G10) ,82 %

45 45 G nr 12 + G nr 11

46 46 G 12 w ZSO nr 4 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł - z tytułu kosztów utrzymania budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, zmiany zatrudnienia: - pracowników administracji i obsługi zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, - nauczycieli zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 ponadto: - w Gimnazjum nr 11 wzrosły koszty z tytułu dowożenia uczniów o ok zł oraz koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni.

47 47 Szkolnictwo specjalne

48 48 Przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (likwidacja ZSS 5, odległość 4,5 km) Nazwa szkołyLiczba uczniówLiczba oddziałów 2011/ / / /2013 ZSS ZSS Nazwa szkołyWykorzystanie budynku 2011/ /2013 ZSS 547,36 %42,10 % ZSS 344,73 %

49 49 Po zmianach reorganizacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 Nazwa szkołyLiczba uczniów Liczba oddziałów Liczba sal dydaktycznych % wykorzystania budynku ZSS 3 po zmianie reorganizacyjnej ,78 %

50 50 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 + Zespół Szkół Specjalnych nr 5

51 51 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 + Zespół Szkół Specjalnych nr 5 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł - z tytułu kosztu utrzymania budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, zmiany zatrudnienia: - pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, - nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 ponadto: - w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 podniesiono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, - zwiększono koszty dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 o szacunkową wartość ok zł.

52 52 Szkoły podstawowe

53 53 Szkoły podstawowe Na chwilę obecną w Sejmie trwają prace nad nowelizacja UoSO w zakresie obniżenia wieku szkolnego od roku 2014; W Bytomiu oznacza to konieczność zabezpieczenia miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych na podstawie deklaracji rodziców – dane zebrane w październiku 2011 – chęć posłania dzieci 6 letnich deklaruje ok. 27% rodziców – patrz tabele poniżej

54 54 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - CENTRUM Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzysta nia budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , % 2Szkoła Podstawowa nr , , % 3Szkoła Podstawowa nr , , ,36 3 Szkoła Podstawowa nr , , ,21 4 Szkoła Podstawowa nr ,00 (cały zespół) , ,00 5 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 6 Szkoła Podstawowa nr , , ,38

55 55 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - ROZBARK Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 2 Szkoła Podstawowa nr , , ,67

56 56 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - MIECHOWICE Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , ,70% 20 58,82% 2 Szkoła Podstawowa nr , % %

57 57 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - SZOMBIERKI Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,26 2 Szkoła Podstawowa nr , , ,44

58 58 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - STROSZEK Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,88 2 Szkoła Podstawowa nr 32 (ZSO11) 12 55,88 (cały zespół) 15 64,70(cały zespół) 13 58,82 (cały zespół) 3 Szkoła Podstawowa nr 37 (ZSO4) 15 60, , ,52

59 59 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - ŁAGIEWNIKI Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,25

60 60 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - SUCHA GÓRA Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,50

61 61 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - STOLARZOWICE Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,31

62 62 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - BOBREK Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,75

63 63 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - KARB Lp.SzkołaLiczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym % wykorzyst ania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców % wykorzyst ania budynku 1 Szkoła Podstawowa nr , , ,55

64 64 Szkoły podstawowe - wnioski Siec szkół podstawowych w Bytomiu, oraz deklaracje rodziców nie pozwalają przewidzieć organizacji danej szkoły od września 2012; Deklaracja nie jest zobowiązaniem rodzica; Zasadne wydaje się pozostawienie sieci szkół podstawowych bez zmian z uwagi na obwody szkół, odległość od miejsca zamieszkania (3-4 km) i planowaną reformę; W Miechowicach zasadna jest zmiana obwodów szkół 33 i 54 z uwagi na nierównomierny rozkład uczniów w w/w szkołach.

65 65 Przedszkola

66 66 Przedszkola - dzielnice Lp.DzielnicaNumery przedszkoliIlość przedszkoli 1.Centrum2, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 31, Rozbark14,20,323 3.Miechowice23, 42, 43, 44, 58, Karb36, Bobrek331 6.Szombierki3, 9, 35, 39, 40, Łagiewniki45, Stolarzowice53, Sucha Góra561 10Stroszek10,15, 51, 52, 635 Razem 42

67 67 Procentowe zabezpieczenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach w poszczególnych dzielnicach Lp.DzielnicaLiczba miejsc w przedszkolach Liczba dzieci wieku od 3 do 6 lat zameldowanych w Bytomiu % zabezpieczenie miejsc dla dzieci 1.Centrum ,0 2.Rozbark ,5 3.Miechowice ,2 4.Karb ,4 5.Szombierki ,2 6.Łagiewniki ,0 7.Stolarzowice ,5 8.Stroszek ,7 Razem ,5

68 68 Procentowe zabezpieczenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym przy założeniach: 1. 6-latki rozpoczynają naukę w klasie I SP. 2. Pozostaje niezmieniona sieć przedszkoli. Lp.DzielnicaLiczba miejsc w przedszkolach Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat % zabezpieczenie miejsc dla dzieci 1.Centrum ,2 2.Rozbark ,4 3.Miechowice ,0 4.Karb ,3 5.Szombierki ,3 6.Łagiewniki ,0 7.Stolarzowice ,0 8.Stroszek ,0 Razem ,0

69 69 Możliwości reorganizacyjne przy założeniu zachowania aktualnego poziomu zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla dzieci Lp. DzielnicaLiczba miejsc w przedszkolach aktualnie Liczba miejsc w przedszkolach po redukcji i uzyskaniu % zabezpieczenia ze stanu aktualnego Różnica w liczbie miejsc w przeliczeniu na liczbę oddziałów 1.Centrum / 9 oddziałów 2.Rozbark / 3 oddziały 3.Miechowice / 5 ½ oddziału 4.Karb / 1 ½ oddziału 5.Szombierki / 5 oddziałów 6.Łagiewniki / 1 oddział 7.Stolarzowice / 0 oddziału 8.Stroszek / 3 ½ oddziału Razem / 28,5 oddziału

70 70 Propozycje reorganizacyjne w zakresie sieci przedszkoli miejskich Likwidacja Przedszkola Miejskiego nr 37 (Karb) Przekazanie przedszkoli do prowadzenia innym podmiotom – P 20 i P-58 (w związku z tym, że do placówek tych uczęszcza powyżej 70 dzieci przekazanie musi odbyć się w trybie likwidacji) Możliwość przekazania do prowadzenia innym podmiotom przedszkoli, do których uczęszcza poniżej 70 dzieci (P-24, P-25, P-43, P-53, P-54, P-56) W przypadku pojawienia się innych podmiotów zainteresowanych przejęciem innych przedszkoli miejskich konieczne będzie podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji do 29 lutego 2012 r. Możliwość przeniesienia oddziałów 0 (5-6latków) do organizacji ZSO 11 ( wówczas likwidacja P-63, które dzieli budynek z BCR)

71 71 W związku z brakiem w chwili obecnej ostatecznego stanowiska MEN w sprawie daty wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego decyzje dotyczące reorganizacji sieci przedszkoli miejskich będą podejmowane do 29 lutego 2012 r.

72 72 Zmiany w dzielnicach

73 73 Centrum T4 + ZSMS – zwolnienie budynków ul. Józefczaka i Katowicka CKP+CKU i powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ZSE + ZSAS Kształcenie sportowe w ZSO3, przeniesienie oddziałów z III LO i VIII LO do ZSO3 (piłka nożna, szybowce, LA, judo)

74 74 Szombierki Reorganizacja G 6 Przeniesienie G6 do G7 i ZST oznacza konieczność funkcjonowania w okresie przejściowym oddziałów filialnych w G7 Od roku 2012/2013 nabór do klasy 1 G6 wyłącznie w ZST (klasy sportowe koszykówka, siatkówka, piłka nożna ze wskazaniem w ZST z uwagi na Halę na Skarpie i boisko KS Szombierki, pływanie i siatkówka dziewcząt w G7) Konieczna będzie zmiana obwodów G 7 i G 6

75 75 Miechowice Przeniesienie VIII LO do ZSO 3 – rozwiązanie ZSO 5 Likwidacja G 13 i przeniesienie oddziałów do G14 (ZSO 5) zgodnie ze zmianą obwodów Zmiana obwodów Szkoły Podstawowej nr 33 i Szkoły Podstawowej nr 54 Przeniesienie ZSS 5 do ZSS 3

76 76 Stroszek Zmiany reorganizacyjne w zakresie G 12 Przeniesieni G 12 do G 11 (nabór na rok szkolny 2012/13 do klas I na podstawie zmienionej rejonizacji do gimnazjów w dzielnicy Stroszek, przeniesione w całości oddziały II i III z G 12 do G 11)

77 77 Karb Likwidacja Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. Falistej z uwagi na stan techniczny; Zwiększenie liczby oddziałów w Przedszkolu Miejskim nr 36 przy ul. Popiełuszki (oddziały dla dzieci 5 i 6 –letnich z lokalizacją w SP-21)

78 Losy budynków po reorganizacji Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonej reorganizacji budynki, w których przestaną funkcjonować szkoły, zostaną sprzedane lub przekazane innym podmiotom na prowadzenie działalności zgodnie ze strategią rozwoju miasta.

79 79 Źródła finansowania wydatków bieżących i majątkowych na oświatę w Gminie Bytom w latach w %.

80 80 Liczba etatów pedagogicznych w latach w porównaniu z liczbą uczniów

81 81 Liczba etatów pedagogicznych w latach w porównaniu z liczba nauczycieli korzystających z urlopów dla poratowania zdrowia

82 82 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Reorganizacja sieci szkół Bytom, listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google