Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reorganizacja sieci szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reorganizacja sieci szkół"— Zapis prezentacji:

1 Reorganizacja sieci szkół
Bytom, listopad 2011

2 BYTOMSKI OKRĄGŁY OŚWIATOWY STÓŁ

3 Spotkania BOOS-u odbyły się: - 21 marca 2011 r. - 11 kwietnia 2011 r
Spotkania BOOS-u odbyły się: - 21 marca 2011 r kwietnia 2011 r maja 2011 r czerwca 2011 r września 2011 r października 2011 r.

4 Podczas spotkań wypracowano kryteria i wnioski, które uwzględniono przy reorganizacji sieci szkół.

5 Wykorzystanie pomieszczeń dydaktycznych – liczba oddziałów w stosunku do liczby pomieszczeń dydaktycznych, odległość zamieszkania ucznia od szkoły, zagęszczenie szkół tego samego typu w dzielnicy dopłata gminy do subwencji na 1 ucznia demografia - spodziewana liczba uczniów w szkole w latach przyszłych, spodziewana liczba uczniów w poszczególnych dzielnicach w latach przyszłych, liczba uczniów na oddział

6 Zmiany w ustawie – szkoły dla młodzieży
Od 1 września 2012 przestają istnieć: Licea profilowane dla młodzieży – 3 letnie Licea uzupełniające dla młodzieży – 2 lata Technika uzupełniające dla młodzieży – 3 lata Szkoły zawodowe 2 letnie należy przekształcić w szkoły 3 letnie

7 Zmiany w ustawie – szkoły dla dorosłych
Od 1 września 2012 przestają istnieć: ZSZ dla dorosłych Technika dla dorosłych Licea profilowane dla dorosłych Licea uzupełniające dla dorosłych Od 1 września 2013 przestają istnieć: Technika uzupełniające dla dorosłych

8 Konsekwencje dla bytomskich szkół – szkoły dla młodzieży
Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych - likwidacja liceum profilowanego – docelowo w szkole będą 4 oddziały mniej (w ciągu 2 lat); Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych – likwidacja technikum uzupełniającego – docelowo 3 oddziały mniej (w ciągu 2 lat); Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – likwidacja technikum uzupełniającego – docelowo 3 oddziały mniej (w ciągu 2 lat).

9 Konsekwencje dla bytomskich szkół szkoły dla dorosłych - CKU
Od likwidacja Technikum nr 8 dla dorosłych ZSZ nr 10 dla dorosłych IX Liceum profilowanego dla dorosłych II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Od likwidacja Technikum Uzupełniającego nr 7 dla dorosłych

10 Konsekwencje dla bytomskich szkół szkoły dla dorosłych - CKU
W CKU pozostaną: IX Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła Policealna nr 7 dla dorosłych Gimnazjum nr 2 dla dorosłych Nowa ustawa przewiduje kształcenie dorosłych wyłącznie w liceum dla dorosłych i zdobywanie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

11 Nowy kierunek rozwoju CKU
Liceum dla dorosłych –szkoła przejmie uczniów wszystkich dotychczasowych liceów i techników dla młodzieży i dorosłych – wyłącznie w CKU Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie zawodów dotychczas nauczanych i popularnych na rynku pracy Ulokowanie gimnazjum dla dorosłych w CKU (przeniesienie z ZSO6 = likwidacja w ZSO6) Utrzymanie formy stacjonarnej (wieczorowej) i zaocznej (weekendowej) kształcenia w CKU

12 Efekty reformy szkolnictwa zawodowego
Zmniejszenie liczby uczniów w szkołach dziennych (technika), większa liczba uczniów w liceum dla dorosłych i kursach zawodowych Konieczność zbudowania dobrej oferty kursów zawodowych z wykorzystaniem obecnej bazy (stolarnia, budownictwo, mechanika, informatyka)

13 Spadek liczby uczniów w związku z reformą szkolnictwa zawodowego
W wyniku reformy obecne szkoły dla młodzieży stracą (w ciągu 2-3 lat): ZSMS – 3 oddziały ZSGH – 3 oddziały ZSAS – 4 oddziały

14 CKU + CKP = CKZiU Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Możliwe połączenie CKP z CKU w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – to umożliwia nowela ustawy w celu optymalnego wykorzystania kadr i bazy technodydaktycznej kształcenia zawodowego

15 Propozycje łączenia szkół zawodowych
ZSAS + ZSE  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Liceum ‘policyjne’ Technikum dla zawodów z grupy ekonomicznej, administracyjnej i usługowej Tryb: rozwiązanie dwóch zespołów ZSE i ZSAS, utworzenie nowego zespołu szkół.

16 ZSAS + ZSE  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 2012/2013 ZSAS 346 290 13 10 ZSE 332 318 14 12 Nazwa szkoły Wykorzystanie budynku 2011/2012 2012/2013 ZSAS 86,00% 67,00% ZSE 45,00 % 38,00 %

17 Po zmianach reorganizacyjnych w roku szkolnym 2012/2013
Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów Wykorzystanie budynku Nowa szkoła (ZSE+ZSAS) z siedzibą przy ul. Webera 6 759 22 (10 ZSAS + 12 ZSE) +5 z T4)=27 71,00 % 87,1 % Uwaga: w razie konieczności organizacyjnych istnieje możliwość przejęcia dodatkowych oddziałów z T4 – sugerowane zawody: technik eksploatacji portów i terminali - 0,5 oddz. – jest to zawód zbliżony pod kątem kwalifikacji do zawodów technik spedytor i technik logistyk (obecnie w ZSAS i ZSE) oraz zawody technik cyfrowych procesów graficznych – 2 oddz., fototechnik – 0,5 oddz.– razem 5 oddziałów z naborem na rok szkolny 2012/13

18 ZSAS + ZSE

19 Łączenie szkół: Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych i Zespół Szkół Ekonomicznych
OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł z tytułu kosztu utrzymania budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Socjalnych, zmiany zatrudnienia: pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 Ponadto: w Zespole Szkół Ekonomicznych (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych) podwyższono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Zespołu Szkół Administracyjno-Socjalnych, w Zespole Szkół Ekonomicznych konieczna jest wymiana stolarki okiennej – koszt szacunkowy prac zł, - zastosowano wariant wyliczenia bez oddziałów z Technikum nr 4. 19

20 Propozycje łączenia szkół zawodowych
T4 + ZSMS  Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum dla grupy zawodów mechanicznych i elektryczno-elektronicznych

21 ZSMS i T 4 – bez zmian reorganizacyjnych
Nazwa Szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 2012/2013 ZSMS 678 722 25 23 T4 438 519 16 18 Nazwa szkoły Wykorzystanie budynku 2011/2012 2012/2013 ZSMS 96,00% 88,00% T4 57,00 % 64,00 % Wykorzystanie budynku w ZSMS uzależnione jest od liczby oddziałów odbywających zajęcia praktyczne w CKP. W każdym dniu tygodnia jest inne i faktycznie aktualnie waha się od 70 % do 80 %.

22 ZSMS . Typ szkoły Kierunki kształcenia
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 Planowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 Uwagi Technikum Technik mechanik 2 Technik pojazdów samochodowych 7 6 Wychodzą 3 oddziały, nabór na 2 oddziały Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik pojazdów sam. 3 Górnik eksploatacji podziemnej Mechanik pojazdów samochodowych Technikum Uzupełniające Przeniesione do CKU 1 Szkoła Policealna Technik BHP 0,5 Technik spedytor Technik transportu drogowego Razem 25 17 (łącznie z naborem na rok szkolny 2012/2013) .

23 Technikum nr 4 Kierunki kształcenia
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 Planowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 Uwagi Fototechnik O,5 Przeniesiony i nabór na rok szkolny 2012/13 w ZSAS Technik awionik 2,5 3 Wychodzą 3 oddziały, nabór na 2 oddziały Technik cyfrowych procesów graficznych 2 Przeniesiony i nabór na rok szkolny 2012/13 w ZSAS Technik eksploatacji portów i terminali 0,5 Przeniesiony i nabór na rok szkolny 2012/13 w ZSAS Technik elektronik 4,5 4 Technik elektryk Technik teleinformatyk 3,5 Razem 16 13 (łącznie z naborem na rok szkolny 2012/13– 3 oddziały)

24 ZSMS i T4 PO ZMIANACH REORGANIZACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów Wykorzystanie budynku Nowa szkoła (ZSMS+T4) 864* 17+13=30 ok. 100%** * Liczba uczniów pozwala na utworzenie 25 oddziałów (czyli tyle ile obecnie) przy założeniu 32 uczniów/oddział. Wskaźnik ten jest zgodny z wytycznymi w zakresie organizacji roku szkolnego dla szkół ponadgimnazjalnych. ** w zależności od liczby oddziałów odbywających zajęcia praktyczne w CKP

25 ZSMS + Technikum nr 4

26 ZSMS+Technikum nr 4 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: 414 471 zł
- z tytułu kosztu utrzymania budynków Technikum nr 4, zmiany zatrudnienia: pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 Ponadto: - w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych (Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych) podwyższono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Technikum nr 4, - w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych konieczny jest remont sanitariatów – koszt szacunkowy prac zł, - w Technikum nr 4 konieczny jest remont Sali gimnastycznej i boiska szkolnego – koszt szacunkowy prac zł, - zastosowano wariant wyliczenia bez oddziałów Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych planowanych do przeniesienia do Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz bez oddziałów Technikum nr 4 planowanych do przeniesienia do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.

27 T4 + ZSMS Utrzymanie dotychczasowych kierunków kształcenia zawodowego;
Pozostawienie dotychczasowego naboru – nie zmniejszy się liczba uczniów w klasach pierwszych; Koncentracja bazy dydaktycznej i nauczycieli w jednym budynku; Bliska odległość do CKP dla uczniów z T4; Dogodna lokalizacja szkoły technicznej – jeden budynek w centrum; Zmniejszenie kosztów utrzymania przy zachowanej jakości bazy lokalowej i oferty kształcenia; Dostosowanie sieci szkół do aktualnego stanu organizacyjnego.

28 Licea Ogólnokształcące

29 Stan organizacyjny - licea samodzielne
. Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 I LO 478 15 II LO 408 14 IV LO 487

30 Stan organizacyjny - licea w zespołach
. Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 III LO (ZSO 1) piłka nożna 85 4 V LO (ZSO 3) lekkoatletyka, judo 81  VII LO (ZSAS) klasy policyjne 195 7 VIII LO (ZSO5) szybowce 130 5 X LO (PSB-ZS)  98  4

31 Połączenie III, V i VIII LO o profilach sportowych w jednym liceum w ZSO3
. Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 2012/2013 ZSO 3 418 551 19 24 Nazwa szkoły Wykorzystanie budynku 2011/2012 2012/2013 ZSO 3  70,37 %  88,88 %

32 GIMNAZJA

33 G6 do ZST i G7 przeniesienie G6, bez konieczności likwidacji szkoły
Gimnazjum nr 6 G6 do ZST i G7 przeniesienie G6, bez konieczności likwidacji szkoły Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 2012/2013 G6 277 281 11 G7 423 395 15 14 ZST 594 20 Nazwa szkoły Wykorzystanie budynku 2011/2012 2012/2013 G6 55,00 % G7 83,33 % 77,77 % ZST 74,07 %

34 Po zmianach reorganizacyjnych i zmianie obwodów w roku szkolnym 2012/2013
Nazwa Szkoły Liczba uczniów w Liczba oddziałów Liczba sal dydaktycznych Wykorzystanie budynku ZST =776 20+7 (z G6) =27 27 100,00% G7 =494 14+4(z G6) =18 18 100,00 % Uwaga Klasy II-III z G6 przechodzą w całości do G7 i do ZST Nabór do klas I zgodnie ze zmianą obwodów szkół W ZST wydłużenie czasu pracy szkoły do godziny 16 powoduje zwiększenie możliwości organizacyjnych; klasy gimnazjum rozpoczynają zajęcia o 8:00 i kończą ok. godziny a klasy technikum rozpoczynają od 2-3 godziny lekcyjnej i kończą zajęcia ok. godz

35 Gimnazjum nr 6 35

36 Gimnazjum nr 6 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: 387 028 zł
z tytułu kosztu utrzymania budynku Gimnazjum nr 6, zmiany zatrudnienia: pracowników administracji i obsługi zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, nauczycieli zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 Ponadto: brak potrzeby realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 6 (zalecenie PPIS) wartość szacunkowa zł. 36

37 Gimnazjum nr 13 G13 + G14 - (likwidacja G13, odległość 1,2 km) Przeniesienie obwodu z G 13 do G 14 w ZSO 5

38 Wykorzystanie budynku
G13 + G14 (ZSO 5) Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 2012/2013 G13 235 231 10 9 ZSO 5 476 441 17 16 Nazwa szkoły Wykorzystanie budynku 2011/2012 2012/2013 G13 55,56 % 50,00 % ZSO 5 54,83 % 51,61 %

39 Po zmianach reorganizacyjnych i zmianie obwodów w roku szkolnym 2012/2013
Nazwa szkoły Liczba uczniów (bez LO) Liczba oddziałów (bez LO) Wykorzystanie budynku ZSO 5 557 21 67,74 %

40 Gimnazjum 13

41 Gimnazjum nr 13 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: 174 441 zł
z tytułu przeniesienia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej do budynku ZSO 5 z tytułu kosztu utrzymania budynku Gimnazjum nr 13, pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 ponadto: - brak potrzeby realizacji związanej z naprawą dachu - wartość szacunkowa zł, - w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 podniesiono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Gimnazjum nr 13.

42 Gimnazjum nr 12 (ZSO 4) G12 + G11 - (likwidacja G12, odległość 0,4 km z G12 do G11 i ok. 1,5 km z G12 do G10) Zmiana obwodów gimnazjów w dzielnicy Stroszek

43 G12 + G11 Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012
2011/2012 2012/2013 G12 (ZSO 4) 167 195 7 8 G11 240 273 10 11 ZSO 11 462 449 19  18 Nazwa szkoły Wykorzystanie budynku 2011/2012 2012/2013 G12(ZSO 4) 46,66 % 53,33% G11 55,56 % 61,11 % ZSO 11 55,88 % 52,94 %

44 Po zmianach reorganizacyjnych i zmianie obwodów w roku szkolnym 2012/213
Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów Wykorzystanie budynku G 11 412 17 94,44 % ZSO 11(G10) 505 20 58,82 % Uwaga: Klasy II-III z G12 przechodzą do G11 Nabór do klas I G zgodnie ze zmianą obwodów szkół

45 G nr 12 + G nr 11

46 G 12 w ZSO nr 4 OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: 293 500 zł
- z tytułu kosztów utrzymania budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, zmiany zatrudnienia: pracowników administracji i obsługi zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, nauczycieli zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 ponadto: - w Gimnazjum nr 11 wzrosły koszty z tytułu dowożenia uczniów o ok zł oraz koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni.

47 Szkolnictwo specjalne

48 Przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (likwidacja ZSS 5, odległość 4,5 km) Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 2011/2012 2012/2013 ZSS 5 95 75 9 8 ZSS 3 149 140 17 Nazwa szkoły Wykorzystanie budynku 2011/2012 2012/2013 ZSS 5 47,36 % 42,10 % ZSS 3 44,73 %

49 Po zmianach reorganizacyjnych w roku szkolnym 2012/2013
Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba sal dydaktycznych % wykorzystania budynku ZSS 3 po zmianie reorganizacyjnej 215 25 38 65,78 %

50 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 + Zespół Szkół Specjalnych nr 5

51 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 + Zespół Szkół Specjalnych nr 5
OSZCZĘDNOŚĆ NA ROK: zł - z tytułu kosztu utrzymania budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, zmiany zatrudnienia: pracowników administracji i obsługi - zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 lub 0,75, nauczycieli - zgodnie ze stanem organizacyjnym na rok 2012/2013 ponadto: - w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 podniesiono koszty utrzymania budynku o procent wzrostu wykorzystania powierzchni w związku z przejęciem uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, - zwiększono koszty dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr o szacunkową wartość ok zł.

52 Szkoły podstawowe

53 Szkoły podstawowe Na chwilę obecną w Sejmie trwają prace nad nowelizacja UoSO w zakresie obniżenia wieku szkolnego od roku 2014; W Bytomiu oznacza to konieczność zabezpieczenia miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych na podstawie deklaracji rodziców – dane zebrane w październiku 2011 – chęć posłania dzieci 6 letnich deklaruje ok. 27% rodziców – patrz tabele poniżej

54 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - CENTRUM
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 3 18 94,75 21 110,52 19 100%  2 Szkoła Podstawowa nr 4 20 100,00 23 115,00  3 Szkoła Podstawowa nr 5 81,82 90,90 86,36 3 Szkoła Podstawowa nr 9 15 78,95 94,73  16 84,21 4 Szkoła Podstawowa nr 36 (cały zespół) 112,00 16 104,00 5 Szkoła Podstawowa nr 46 17 85,00 105,00 95,00 6 Szkoła Podstawowa nr 51 29 111,54 32 123,00 30 115,38

55 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - ROZBARK
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 6 15 75,00 19 95,00 17 85,00 2 Szkoła Podstawowa nr 42 13 86,67 14 93,33 

56 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - MIECHOWICE
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 33 19 55,88 22 64,70% 20 58,82% 2 Szkoła Podstawowa nr 54 28 112,00 36 144% 32 128%

57 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - SZOMBIERKI
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 44 17 74,00 21 91,30 18 78,26 2 Szkoła Podstawowa nr 45 27 62,79 32 74,41 29 67,44

58 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - STROSZEK
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 23 18 105,88 19 111,76 2 Szkoła Podstawowa nr 32 (ZSO11) 12 55,88 (cały zespół) 15 64,70(cały zespół) 13 58,82 (cały zespół) 3 Szkoła Podstawowa nr 37 (ZSO4) 60,86 56,52

59 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - ŁAGIEWNIKI
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 28 19 118,75 23 143,75 21 131,25 

60 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - SUCHA GÓRA
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 38 8 100,00 10 125,00 9 112,50

61 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - STOLARZOWICE
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 43 12 92,31 13 100,00

62 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - BOBREK
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 16 17 106,25 21 131,25 19 118,75

63 Szkoły Podstawowe – wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych w % - KARB
Lp. Szkoła Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 % wykorzystania budynku Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie ze stanem prawnym Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 zgodnie deklaracja rodziców 1 Szkoła Podstawowa nr 21 17 94,44 21 116,66 19 105,55

64 Szkoły podstawowe - wnioski
Siec szkół podstawowych w Bytomiu, oraz deklaracje rodziców nie pozwalają przewidzieć organizacji danej szkoły od września 2012; Deklaracja nie jest zobowiązaniem rodzica; Zasadne wydaje się pozostawienie sieci szkół podstawowych bez zmian z uwagi na obwody szkół, odległość od miejsca zamieszkania (3-4 km) i planowaną reformę; W Miechowicach zasadna jest zmiana obwodów szkół 33 i 54 z uwagi na nierównomierny rozkład uczniów w w/w szkołach.

65 Przedszkola

66 Przedszkola - dzielnice
Lp. Dzielnica Numery przedszkoli Ilość przedszkoli 1. Centrum 2, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 59 14 2. Rozbark 14,20,32 3 3. Miechowice 23, 42, 43, 44, 58, 62 6 4. Karb 36, 37 2 5. Bobrek 33 1 6. Szombierki 3, 9, 35, 39, 40, 49 7. Łagiewniki 45, 48 8. Stolarzowice 53, 54 9. Sucha Góra 56 10 Stroszek 10,15, 51, 52, 63 5 Razem 42

67 Procentowe zabezpieczenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach w poszczególnych dzielnicach Lp. Dzielnica Liczba miejsc w przedszkolach Liczba dzieci wieku od 3 do 6 lat zameldowanych w Bytomiu % zabezpieczenie miejsc dla dzieci 1. Centrum 1289 1991 65,0 2. Rozbark 317 653 48,5 3. Miechowice 600 893 67,2 4. Karb 165 309 53,4 5. Szombierki 831 72,2 6. Łagiewniki 218 336 7. Stolarzowice 100 129 77,5 8. Stroszek 625 747 83,7 Razem 3914 5889 66,5

68 Procentowe zabezpieczenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym przy założeniach: 1. 6-latki rozpoczynają naukę w klasie I SP. 2. Pozostaje niezmieniona sieć przedszkoli. Lp. Dzielnica Liczba miejsc w przedszkolach Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat % zabezpieczenie miejsc dla dzieci 1. Centrum 1289 1626 79,2 2. Rozbark 317 500 63,4 3. Miechowice 600 681 88,0 4. Karb 165 228 72,3 5. Szombierki 650 92,3 6. Łagiewniki 218 285 76,0 7. Stolarzowice 100 113 8. Stroszek 625 639 98,0 Razem 3914 4722 83,0

69 Możliwości reorganizacyjne przy założeniu zachowania aktualnego poziomu zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla dzieci Lp. Dzielnica Liczba miejsc w przedszkolach aktualnie Liczba miejsc w przedszkolach po redukcji i uzyskaniu % zabezpieczenia ze stanu aktualnego Różnica w liczbie miejsc w przeliczeniu na liczbę oddziałów 1. Centrum 1289 1057 232 / 9 oddziałów 2. Rozbark 317 243 74 / 3 oddziały 3. Miechowice 600 458 142 / 5 ½ oddziału 4. Karb 165 122 43 / 1 ½ oddziału 5. Szombierki 469 131 / 5 oddziałów 6. Łagiewniki 218 185 33 / 1 oddział 7. Stolarzowice 100 88 12 / 0 oddziału 8. Stroszek 625 535 90 / 3 ½ oddziału Razem 3914 3157 757 / 28,5 oddziału

70 Propozycje reorganizacyjne w zakresie sieci przedszkoli miejskich
Likwidacja Przedszkola Miejskiego nr 37 (Karb) Przekazanie przedszkoli do prowadzenia innym podmiotom – P i P-58 (w związku z tym, że do placówek tych uczęszcza powyżej 70 dzieci przekazanie musi odbyć się w trybie likwidacji) Możliwość przekazania do prowadzenia innym podmiotom przedszkoli, do których uczęszcza poniżej 70 dzieci (P-24, P-25, P-43, P-53, P-54, P-56) W przypadku pojawienia się innych podmiotów zainteresowanych przejęciem innych przedszkoli miejskich konieczne będzie podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji do 29 lutego 2012 r. Możliwość przeniesienia oddziałów „0” (5-6latków) do organizacji ZSO 11 ( wówczas likwidacja P-63, które dzieli budynek z BCR)

71 W związku z brakiem w chwili obecnej ostatecznego stanowiska MEN w sprawie daty wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego decyzje dotyczące reorganizacji sieci przedszkoli miejskich będą podejmowane do 29 lutego 2012 r.

72 Zmiany w dzielnicach

73 Centrum T4 + ZSMS – zwolnienie budynków ul. Józefczaka i Katowicka
CKP+CKU i powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ZSE + ZSAS Kształcenie sportowe w ZSO3, przeniesienie oddziałów z III LO i VIII LO do ZSO3 (piłka nożna, szybowce, LA, judo)

74 Szombierki Reorganizacja G 6
Przeniesienie G6 do G7 i ZST oznacza konieczność funkcjonowania w okresie przejściowym oddziałów filialnych w G7 Od roku 2012/2013 nabór do klasy 1 G6 wyłącznie w ZST (klasy sportowe koszykówka, siatkówka, piłka nożna ze wskazaniem w ZST z uwagi na Halę na Skarpie i boisko KS Szombierki, pływanie i siatkówka dziewcząt w G7) Konieczna będzie zmiana obwodów G 7 i G 6

75 Miechowice Przeniesienie VIII LO do ZSO 3 – rozwiązanie ZSO 5
Likwidacja G 13 i przeniesienie oddziałów do G14 (ZSO 5) zgodnie ze zmianą obwodów Zmiana obwodów Szkoły Podstawowej nr 33 i Szkoły Podstawowej nr 54 Przeniesienie ZSS 5 do ZSS 3

76 Stroszek Zmiany reorganizacyjne w zakresie G 12
Przeniesieni G 12 do G 11 (nabór na rok szkolny 2012/13 do klas I na podstawie zmienionej rejonizacji do gimnazjów w dzielnicy Stroszek, przeniesione w całości oddziały II i III z G 12 do G 11)

77 Karb Likwidacja Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. Falistej z uwagi na stan techniczny; Zwiększenie liczby oddziałów w Przedszkolu Miejskim nr 36 przy ul. Popiełuszki (oddziały dla dzieci 5 i 6 –letnich z lokalizacją w SP-21)

78 Losy budynków po reorganizacji
Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonej reorganizacji budynki, w których przestaną funkcjonować szkoły, zostaną sprzedane lub przekazane innym podmiotom na prowadzenie działalności zgodnie ze strategią rozwoju miasta.

79 Źródła finansowania wydatków bieżących i majątkowych na oświatę w Gminie Bytom w latach w %.

80 Liczba etatów pedagogicznych w latach 2008-2011 w porównaniu z liczbą uczniów

81 Liczba etatów pedagogicznych w latach w porównaniu z liczba nauczycieli korzystających z urlopów dla poratowania zdrowia

82 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Reorganizacja sieci szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google