Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dążymy do zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury i środowiska naturalnego Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia Ewa Makosz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dążymy do zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury i środowiska naturalnego Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia Ewa Makosz."— Zapis prezentacji:

1 1 Dążymy do zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury i środowiska naturalnego Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia Ewa Makosz – ARCADIS Profil16.IX.2008 r.

2 Plan prezentacji Prezentacja ARCADIS Wybrane projekty liniowe – autostrady i drogi ekspresowe – przykłady Ochrona środowiska w projektach liniowych - doświadczenia ARCADIS Podsumowanie

3 Globalny lider – główne rynki Top 10 na świecie Top 3 w Europie

4 Silna pozycja w Polsce – zasięg ogólnopolski Top 1 w projektowaniu dróg i autostrad Top 1 w usługach remediacyjnych (ochrona środowiska) Infrastruktura Środowisko Budownictwo Liczba pracowników: w Polsce – 421 (lipiec 08)

5 ARCADIS – co robimy? Wyższa jakość życia Większa mobilność Zrównoważony rozwój Infrastruktura Środowisko Budownictwo Usługi inżynierskie Projektowanie Doradztwo Zarządzanie projektami

6 Infrastruktura – większa mobilność Projektowanie i doradztwo budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej Projektowanie i doradztwo budowa i modernizacja autostrad, dróg, ulic i mostów, inżynieria ruchu drogowego urządzenia sanitarne, telekomunikacyjne i energetyczne Zarządzanie i nadzór inwestorski wg procedur FIDIC budowa i modernizacja autostrad, dróg, mostów budowa i modernizacja linii kolejowych

7 Raporty o oddziaływaniu na środowisko Polityka ochrony środowiska Monitoring środowiska Planowanie przestrzenne Środowisko – zrównoważony rozwój Rekultywacja środowiska Gospodarka odpadami Gospodarka wodno-ściekowa Hydrogeologia Gospodarka wodna Geologia inżynierska i geotechnika

8 Budownictwo – wyższa jakość życia Zarządzanie projektami Zarządzanie kosztami Due Diligence Bank monitoring Monitorowanie budowy Monitoring inwestycji

9 Infrastruktura drogowa – projektowanie i nadzory Obwodnica Białobrzegi – projekt i nadzór inwestorski

10 Infrastruktura drogowa – projektowanie i nadzory Inne przykładowe projekty: Obwodnica Jabłonna – projekt i nadzór autorski Most w Płocku wraz z dojazdami – projekt i nadzór inwestorski Autostrada A8, obwodnica Wrocławia Obwodnica Garwolin i droga ekspresowa nr 17, odc. 12 km – projekt

11 Infrastruktura drogowa – projektowanie i nadzory Autostrada A2, odc. 18 km, od węzła Emilia do węzła Stryków Inne przykładowe projekty: -Autostrada A4, odc. 51 km Zgorzelec-Krzyżowa -Droga ekspresowa S8, odc. Wrocław-Syców -Droga ekspresowa S1, odc. 36km Bielsko-Biała - Cieszyn -Wschodnia obwodnica Warszawy -Południowa obwodnica Warszawy -Autostrada A1, odc. 65 km od granicy woj. kujawsko- pomorskiego do węzła Stryków

12 Infrastruktura kolejowa – projektowanie i nadzory Biała Podlaska – Terespol, odc. 34 km – projektowanie i nadzór autorski nad pracami modernizacyjnymi

13 Infrastruktura kolejowa – projektowanie i nadzory Skierniewice – Łódź Widzew, odc. 19 km – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi

14 Infrastruktura kolejowa – projektowanie i nadzory Warszawa Wschodnia – Nasielsk, odc. 65 km – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi

15 ŚRODOWISKO Usługi dla PERN Przyjaźń Oceny oddziaływania na środowisko dla budowy ponad 230 km nowych linii trzeciej nitki ropociągu Rekultywacje oraz strategie rekultywacji dla ponad 10 lokalizacji

16 GRiP® Klient: amerykański deweloper; Wartość kontraktu: 2 mln euro; Obszar: 5ha. Zakres usług: Rozbiórka istniejącej infrastruktury przemysłowej Ocena stanu środowiska Projekt i przeprowadzenie rekultywacji Monitoring gruntu i wód podziemnych Rewitalizacja

17 PLANOWANIE PRZESTRZENNE Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin Przykładowe lokalizacje: Piaseczno, Legionowo, Sępopol, Konstantynów Łódzki, Chełmno, Sitkówka-Nowiny Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przykładowe plany: fragmenty m.st. Warszawy, fragmenty m. Kraków, gm. Sępopol, m. Sępopol, m. Chełmno

18 RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – projekty liniowe Klienci: GDDKiA, PKP PLK -Projekty liniowe (autostrady, drogi ekspresowe, inne drogi krajowe, koleje) Zakres prac: -Środki minimalizowania oddziaływań na środowisko (urządzenia ochrony, np. ekrany akustyczne, urządzenia do oczyszczania wód, przejścia dla zwierząt, etc.) -Analizy porealizacyjne (weryfikacja skuteczności zastosowanych urządzeń ochrony środowiska)

19 RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - inne Klienci: sektor przemysłowy, handlowy i mieszkaniowy m. in. -Dom Development (Osiedle Marina) -Wilanów Investments (Miasteczko Wilanów) -Polnord (Miasteczko Wilanów) Zakres prac -Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko -Opracowanie i składanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej -Udział w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji

20 ochrona warunków życia i zdrowia ludzi ochrona środowiska przyrodniczego Cel analiz ekologicznych – infrastrukturalny projekt liniowy Projekt liniowy - bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi w fazie budowy i eksploatacji

21 Źródła danych i informacji plany zagospodarowania przestrzennego gmin/studia uwarunkowań mapy topograficzne, numeryczny model terenu (NMT), ortofotomapa, wizja w terenie inwentaryzacja przyrodnicza, identyfikacja obiektów (obszarów) chronionych informacje o stanie środowiska (WIOŚ) baza danych WKZ - zabytki, stanowiska archeologiczne

22 identyfikacja zabudowy mieszkaniowej, baza danych nt. budynków prognoza ruchu rok zakończenia budowy i + (10- 15 lat) - wariant 0 (nieinwestycyjny) - wariant inwestycyjny konsultacje, opinie (instytucje, organizacje ekologiczne) Źródła danych i informacji

23 Doświadczenia podstawą i bazą analiz – pełne materiały źródłowe zastosowanie referencyjnych metod prognozowania oddziaływań prowadzenie wielokryterialnych analiz przy ocenie wariantów bieżąca współpraca zespołu OOŚ z projektantami wszystkich branż Pełne materiały źródłowe – szansą na rzetelną analizę środowiskową

24 1998 r. – projekt wstępny 1998 r. – lokalizacja na terenie b. woj. płockiego 2003 r. – lokalizacja na terenie woj. łódzkiego 2004 r. – utworzenie obszaru Natura 2000 2007 r. – maj – rozpoczęcie prac nad raportem ooś 2007 r. listopad – przekazanie raportu do Inwestora 2007 r. grudzień– wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 2008 r. wrzesień – sprawa w dalszym ciągu w toku Przykład: Autostrada A1 – 65 km (Stryków – granica województwa kuj.-pom.)

25 Obszar poddany analizie środowiskowej Obszary chronione - 10 km, Korytarze migracyjne – 10 km, Gatunki, siedliska chronione – ok. 250 m– 300 m, Stanowiska archeologiczne – 200 m– 250 m, Zabytki – do 1 km, Zabudowa mieszkalna 300m – 500 m Horyzont prognozowania – 10 – 15 lat po planowanym czasie przekazania drogi do użytkowania Etapy budowy urządzeń ochrony środowiska – ekrany, przejścia dla zwierząt Doświadczenia

26 częste zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska brak planów ochrony obszarów Natura 2000, inwentaryzacji przyrodniczej, oceny stanu zasobów przyrodniczych będących celem ochrony obszarów Natura 2000 przewlekły proces formalno – prawny – decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych późna faza konsultacji ze społeczeństwem zbyt mało danych gromadzonych w publicznych bazach jest dostępnych w formie elektronicznej ( + gleby, dane hydrograficzne; - stanowiska archeologiczne) Trudności

27 zdefiniowane plany inwestycyjne (np. POIiŚ), usprawnienie procedur formalnych, dotychczasowe doświadczenie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego - ułatwieniem pracy nad nowymi projektami, planowane wyeliminowanie dotychczasowych niedostatków prawa np. przeniesienie niektórych szczegółowych analiz ekologicznych (np. w zakresie parametrów technicznych ekranów akustycznych lub zbiorników retencyjnych) do dalszego etapu prac nad projektem, wdrożenie zasad komunikacji ze społeczeństwem jako standardu przy projektowaniu Nadzieje

28 Dotychczas czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji projektowej np. drogowej inwestycji liniowej – 3 – 6 lat i więcej Procedura środowiskowa – co najmniej 6 miesięcy, przeciętnie - 1 rok Projektowanie dróg, kolei wymaga bieżącej współpracy projektantów wielu branż oraz specjalistów ochrony środowiska Sprawne, szybkie projektowanie – to nowoczesne, efektywne zarządzanie i kierowanie procesami, wiedza, profesjonalizm Podsumowanie

29 Unikalny zakres działania/oferta usług powoduje, że ARCADIS może budować jednocześnie pozycję eksperta w zakresie dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (drogi, koleje), jak i lidera wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem. W ten sposób firma wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.

30 Dziękuję za uwagę Ewa Makosz www.arcadis.plwww.arcadis.pl e.makosz@arcadis.pl

31 Imaginethe result


Pobierz ppt "1 Dążymy do zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury i środowiska naturalnego Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia Ewa Makosz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google