Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia
Ewa Makosz – ARCADIS Profil IX.2008 r. Dążymy do zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury i środowiska naturalnego

2 Plan prezentacji Prezentacja ARCADIS
Wybrane projekty liniowe – autostrady i drogi ekspresowe – przykłady Ochrona środowiska w projektach liniowych doświadczenia ARCADIS Podsumowanie

3 Globalny lider – główne rynki
Top 10 na świecie Top 3 w Europie

4 Silna pozycja w Polsce – zasięg ogólnopolski
Infrastruktura Środowisko Budownictwo Liczba pracowników: w Polsce – 421 (lipiec ’08) Top 1 w projektowaniu dróg i autostrad Top 1 w usługach remediacyjnych (ochrona środowiska)

5 ARCADIS – co robimy? Projektowanie Doradztwo Zarządzanie projektami
Usługi inżynierskie Projektowanie Doradztwo Zarządzanie projektami Wyższa jakość życia Większa mobilność Zrównoważony rozwój Infrastruktura Środowisko Budownictwo

6 Infrastruktura – większa mobilność
Projektowanie i doradztwo budowa i modernizacja autostrad, dróg, ulic i mostów, inżynieria ruchu drogowego urządzenia sanitarne, telekomunikacyjne i energetyczne Zarządzanie i nadzór inwestorski wg procedur FIDIC budowa i modernizacja autostrad, dróg, mostów budowa i modernizacja linii kolejowych Projektowanie i doradztwo budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej

7 Środowisko – zrównoważony rozwój
Rekultywacja środowiska Gospodarka odpadami Gospodarka wodno-ściekowa Hydrogeologia Gospodarka wodna Geologia inżynierska i geotechnika Raporty o oddziaływaniu na środowisko Polityka ochrony środowiska Monitoring środowiska Planowanie przestrzenne

8 Budownictwo – wyższa jakość życia
Zarządzanie projektami Zarządzanie kosztami Due Diligence Bank monitoring Monitorowanie budowy Monitoring inwestycji

9 Infrastruktura drogowa – projektowanie i nadzory
Obwodnica Białobrzegi – projekt i nadzór inwestorski

10 Infrastruktura drogowa – projektowanie i nadzory
Obwodnica Garwolin i droga ekspresowa nr 17, odc. 12 km – projekt Inne przykładowe projekty: Obwodnica Jabłonna – projekt i nadzór autorski Most w Płocku wraz z dojazdami – projekt i nadzór inwestorski Autostrada A8, obwodnica Wrocławia

11 Infrastruktura drogowa – projektowanie i nadzory
Autostrada A2, odc. 18 km, od węzła Emilia do węzła Stryków Inne przykładowe projekty: Autostrada A4, odc. 51 km Zgorzelec-Krzyżowa Droga ekspresowa S8, odc. Wrocław-Syców Droga ekspresowa S1, odc. 36km Bielsko-Biała - Cieszyn Wschodnia obwodnica Warszawy Południowa obwodnica Warszawy Autostrada A1, odc. 65 km od granicy woj. kujawsko-pomorskiego do węzła Stryków

12 Infrastruktura kolejowa – projektowanie i nadzory
Biała Podlaska – Terespol, odc. 34 km – projektowanie i nadzór autorski nad pracami modernizacyjnymi

13 Infrastruktura kolejowa – projektowanie i nadzory
Skierniewice – Łódź Widzew, odc. 19 km – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi

14 Infrastruktura kolejowa – projektowanie i nadzory
Warszawa Wschodnia – Nasielsk, odc. 65 km – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi  

15 ŚRODOWISKO Usługi dla PERN „Przyjaźń”
Oceny oddziaływania na środowisko dla budowy ponad 230 km nowych linii trzeciej nitki ropociągu Rekultywacje oraz strategie rekultywacji dla ponad 10 lokalizacji

16 GRiP® Klient: amerykański deweloper; Wartość kontraktu: 2 mln euro; Obszar: 5ha. Zakres usług: Rozbiórka istniejącej infrastruktury przemysłowej Ocena stanu środowiska Projekt i przeprowadzenie rekultywacji Monitoring gruntu i wód podziemnych Rewitalizacja

17 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin Przykładowe lokalizacje: Piaseczno, Legionowo, Sępopol, Konstantynów Łódzki, Chełmno, Sitkówka-Nowiny Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przykładowe plany: fragmenty m.st. Warszawy, fragmenty m. Kraków, gm. Sępopol, m. Sępopol, m. Chełmno

18 RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – projekty liniowe
Klienci: GDDKiA, PKP PLK Projekty liniowe (autostrady, drogi ekspresowe, inne drogi krajowe, koleje) Zakres prac: Środki minimalizowania oddziaływań na środowisko (urządzenia ochrony, np. ekrany akustyczne, urządzenia do oczyszczania wód, przejścia dla zwierząt, etc.) Analizy porealizacyjne (weryfikacja skuteczności zastosowanych urządzeń ochrony środowiska)

19 RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - inne
Klienci: sektor przemysłowy, handlowy i mieszkaniowy m. in. Dom Development (Osiedle Marina) Wilanów Investments (Miasteczko Wilanów) Polnord (Miasteczko Wilanów) Zakres prac Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko Opracowanie i składanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej Udział w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji

20 Cel analiz ekologicznych
– infrastrukturalny projekt liniowy ochrona warunków życia i zdrowia ludzi ochrona środowiska przyrodniczego Projekt liniowy - bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi w fazie budowy i eksploatacji

21 Źródła danych i informacji
plany zagospodarowania przestrzennego gmin/studia uwarunkowań mapy topograficzne, numeryczny model terenu (NMT), ortofotomapa, wizja w terenie inwentaryzacja przyrodnicza, identyfikacja obiektów (obszarów) chronionych informacje o stanie środowiska (WIOŚ) baza danych WKZ - zabytki, stanowiska archeologiczne

22 Źródła danych i informacji
identyfikacja zabudowy mieszkaniowej, baza danych nt. budynków prognoza ruchu rok zakończenia budowy i + (10-15 lat) wariant „0” (nieinwestycyjny) wariant inwestycyjny konsultacje, opinie (instytucje, organizacje ekologiczne)

23 Pełne materiały źródłowe – szansą na rzetelną analizę środowiskową
Doświadczenia podstawą i bazą analiz – pełne materiały źródłowe zastosowanie referencyjnych metod prognozowania oddziaływań prowadzenie wielokryterialnych analiz przy ocenie wariantów bieżąca współpraca zespołu OOŚ z projektantami wszystkich branż Pełne materiały źródłowe – szansą na rzetelną analizę środowiskową

24 Przykład: Autostrada A1 – 65 km (Stryków – granica województwa kuj.-pom.) 1998 r. – projekt wstępny 1998 r. – lokalizacja na terenie b. woj. płockiego 2003 r. – lokalizacja na terenie woj. łódzkiego 2004 r. – utworzenie obszaru Natura 2000 2007 r. – maj – rozpoczęcie prac nad raportem ooś 2007 r. listopad – przekazanie raportu do Inwestora 2007 r. grudzień – wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 2008 r. wrzesień – sprawa w dalszym ciągu w toku

25 Doświadczenia Obszar poddany analizie środowiskowej
Obszary chronione - 10 km, Korytarze migracyjne – 10 km, Gatunki, siedliska chronione – ok. 250 m– 300 m, Stanowiska archeologiczne – 200 m– 250 m, Zabytki – do 1 km, Zabudowa mieszkalna 300m – 500 m Horyzont prognozowania – 10 – 15 lat po planowanym czasie przekazania drogi do użytkowania Etapy budowy urządzeń ochrony środowiska – ekrany, przejścia dla zwierząt

26 - stanowiska archeologiczne)
Trudności częste zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska brak planów ochrony obszarów Natura 2000, inwentaryzacji przyrodniczej, oceny stanu zasobów przyrodniczych będących celem ochrony obszarów Natura 2000 przewlekły proces formalno – prawny – decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych późna faza konsultacji ze społeczeństwem zbyt mało danych gromadzonych w publicznych bazach jest dostępnych w formie elektronicznej (+ gleby, dane hydrograficzne; - stanowiska archeologiczne)

27 Nadzieje zdefiniowane plany inwestycyjne (np. POIiŚ),
usprawnienie procedur formalnych, dotychczasowe doświadczenie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego - ułatwieniem pracy nad nowymi projektami, planowane wyeliminowanie dotychczasowych niedostatków prawa np. przeniesienie niektórych szczegółowych analiz ekologicznych (np. w zakresie parametrów technicznych ekranów akustycznych lub zbiorników retencyjnych) do dalszego etapu prac nad projektem, wdrożenie zasad komunikacji ze społeczeństwem jako standardu przy projektowaniu

28 Podsumowanie Dotychczas czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji projektowej np. drogowej inwestycji liniowej – 3 – 6 lat i więcej Procedura środowiskowa – co najmniej 6 miesięcy, przeciętnie - 1 rok Projektowanie dróg, kolei wymaga bieżącej współpracy projektantów wielu branż oraz specjalistów ochrony środowiska Sprawne, szybkie projektowanie – to nowoczesne, efektywne zarządzanie i kierowanie procesami, wiedza, profesjonalizm

29 Unikalny zakres działania/oferta usług powoduje, że ARCADIS może budować jednocześnie pozycję eksperta w zakresie dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (drogi, koleje), jak i lidera wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem. W ten sposób firma wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.

30 Dziękuję za uwagę Ewa Makosz

31 Imagine the result


Pobierz ppt "Inwestycje infrastrukturalne - środowisko – doświadczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google