Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania koncepcja metodologiczna: dr A. Nowakowska - Krystman

2 CEL PRÓBA OCENY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY PRZY WYKORZYSTANIU ANALIZY SWOT I METOD WSPOMAGAJĄCYCH

3 OCENA otoczenie dalsze zbilansowane jednakże z nadwyżką zagrożeń otoczenie celowe zdecydowana szansa potencjał militarny zbilansowane słabości z mocnymi stronami

4 PLAN PREZENTACJI 1.SWOT 2.Analiza otoczenia dalszego 3.Analiza otoczenia bliższego - celowego 4.Analiza zasobów militarnych Ukrainy 5.OCENA

5 SWOT S czynniki S (strengths) mocne stronyczynniki W wewnętrzne W (weaknesses) słabościwewnętrzne O czynniki O (oportunities) szanse czynniki T zewnętrzne T (threates) zagrożenia zewnętrzne

6 OTOCZENIE: KRAJOWE GLOBALNE DALSZE BLIŻSZE ZASÓB CELOWE

7 OTOCZENIE: CZYNNIKI SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE KONKURENCJA ZASOBYMILITARNEUKRAINY INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE CZYNNIKI EKONOMICZNE CZYNNIKICZYNNIKI CZYNNIKICZYNNIKI ODBIORCYODBIORCY DOSTAWCYCYDOSTAWCYCY PRAWNEPRAWNE TECHNOLOGICZNETECHNOLOGICZNE

8 METODY WSPOMAGAJCE Metody analizy otoczenia dalszego: PEST Metody analizy otoczenia celowego: analiza pięciu sił konkurencyjnych Portera Metody analizy organizacji: analiza kluczowych czynników sukcesu benchmarking

9 SWOT potraktowanie SWOT jako koncepcji porządkującej, łączącej różne metody używane w analizie strategicznej

10 MAKROOTOCZENIE Analiza otoczenia globalnego i krajowego przy wykorzystaniu: PEST Political, Economic, Sociocultural, Technological Environment) PEST ( Political, Economic, Sociocultural, Technological Environment) uzupełniona czynnikami globalnymi uzupełniona czynnikami globalnymi

11 ELEMENTY ANALIZY... p 1.środowisko prawne / polityczne / legalne e 2.środowisko ekonomiczne s 3.czynniki społeczne / kulturowe / demograficzne t 4.środowisko technologiczne / techniczne g 5.czynniki globalne

12 ELEMENTY ANALIZY... sfera prawna trend (tendencja do zmian) siła wpływu na zasoby (od –5 do 5) konstytucja Ukrainywzrost stabilizacjaregres - 5 doktryna wojennawzrost stabilizacja regres + 5 karta z 1997 o szczególnym partnerstwie NATO - Ukraina wzroststabilizacja regres + 2 koncepcja bezpieczeństwa narodowego Ukrainy wzroststabilizacja regres + 2 Dekret Prezydenta z 1997 o stosunkach z NATO wzroststabilizacja regres + 2 inne akty prawne dotyczące wojskawzrost stabilizacja regres + 3

13 ELEMENTY ANALIZY... sfera ekonomiczna trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) wzrost gospodarczywzrost stabilizacja regres + 2 poziom bezrobocia wzrost stabilizacjaregres - 1 stopa inflacji wzroststabilizacja regres - 1 zależność gospodarcza (energetyczna) od Federacji Rosyjskiej wzrost stabilizacjaregres - 5 deficyt budżetowy wzrost stabilizacjaregres - 3 wydatki na zbrojenia wzrost stabilizacjaregres - 3

14 ELEMENTY ANALIZY... sfera społeczno – demograficzno- kulturowa trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) współpraca na szczeblu władz centralnych (Polska) wzroststabilizacja regres + 1 stosunek społeczeństwa Ukraińskiego do innych narodów (Polska, Rosja, Białoruś) wzrost stabilizacjaregres - 1 wola społeczna uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych wzrost stabilizacjaregres - 3 wskaźniki: wzrost naturalny, poziom wykształcenia wzroststabilizacja regres + 1 rola mediówwzrost stabilizacja regres + 4

15 ELEMENTY ANALIZY... sfera techniczno- technologiczna trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) rozwój technik informatycznych wzroststabilizacja regres - 1 rozwój technologii wojskowej wzrost stabilizacjaregres - 1 wydatki rządowe na badania i rozwój wzrost stabilizacjaregres - 3 odkrycia naukowe wzrost stabilizacjaregres - 2

16 ELEMENTY ANALIZY... sfera globalna trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) trendy zmian w wojskowych strukturach organizacyjnychwzrost stabilizacja regres + 4 zmiany uzbrojenia wojsk na świecie wzroststabilizacja regres + 2 zmiany w liczebności wojskwzrost stabilizacja regres + 3 wpływ organizacji światowych na Ukraińskie ustawodawstwowzrost stabilizacja regres + 4 wymagania organizacji światowychwzrost stabilizacja regres + 3

17 PODSUMOWANIE OTOCZENIA DALSZEGO O Potencjalne szanse Potencjalne szanse: - sfera prawna - strefa globalna - strefa demograficzna T Potencjalne zagrożenia: - strefa techniczno- technologiczna - sfera ekonomiczna - sfera społeczno-kulturowa

18 OTOCZENIE CELOWE Badanie otoczenia celowego przy wykorzystaniu: analizy pięciu sił konkurencyjnych Portera analizy pięciu sił konkurencyjnych Portera

19 OTOCZENIE CELOWE Otoczenie celowe: 1.międzynarodowa konkurencja 2.substytuty 3.dostawcy 4.odbiorcy 5.instytucje współpracujące

20 KONKURENCJA Konkurencja można ją scharakteryzować jako sposoby rywalizacji w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Sposoby rywalizacji mogą dotyczyć lepszej obrony swojego terytorium,..... celem zdobycia lepszej pozycji międzynarodowej.

21 KONKURENCJA kraj: elementy analizy: BiałoruśPolskaFederacja Rosyjska Ukraina liczba żołnierzy65 000120 0001 000 000215 000 bojowe wozy opancerzone 1 6501 40027 500 (w E 9 200) 4 400 rakiety taktyczno- operacyjne 600ok. 2 00050 artyleria80090033 000 (w E 6 000) 3 600 okręty bojowe--25030 samoloty bojowe21284 - (w E 2 400) 600 śmigłowce bojowe40351 100 (w E 500) 180

22 OTOCZENIE CELOWE Klienci podejmują współzawodnictwo w sektorze poprzez wywieranie nacisku na jakość obronności kraju.

23 OTOCZENIE CELOWE odbiorców Siła przetargowa odbiorców na koniec 2005 r. Klienci: Czynniki I grupa decydenci II grupa społeczeństwo 1. Dobra informacja o siłach zbrojnych +++ 2. Wielkość klienta +++ 3. Oddziaływanie formalne +++ 4. Zróżnicowanie potrzeb +++ 5. Zmiana generująca koszty ++ suma 97 Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

24 OTOCZENIE CELOWE dostawców Siła przetargowa dostawców na koniec 2005 r. Dostawcy Czynniki I grupa zakłady zbrojeniowe II grupa szkolnictwo wojskowe 1. Jakość wyrobów dostawcy ++ 2. Wielkość dostawcy +++ 3. Zróżnicowanie produktu ++- 4. Zmiana generująca koszty -++ 5. Rodzaj rynku dostawcy -++ Suma 510 Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

25 OTOCZENIE CELOWE Charakterystyka sektora Groźba pojawienia się nowych konkurentów mała mała średnia duża Groźba pojawienia się substytutów mała mała średnia duża Siła oddzia- ływania głównychdostawców 15/20 =15/20 Siła oddzia- ływania klientów=16/20 Mapa pięciu sił

26 PODSUMOWANIE OTOCZENIA CELOWEGO O Potencjalne szanse: - brak groźby pojawienia się konkurencji - niska siła oddziaływania dostawców - niska siła oddziaływania klientów T Potencjalne zagrożenia: - możliwość pojawienia się substytutów

27 PREZENTACJA WYNIKÓW czynniki makro. I mikro. otoczenia istotne zagrożenie zagrożenieszansaistotna szansa warunki ekonomiczne warunki techniczne warunki prawne warunki społeczne warunki globalne klienci dostawcy Konkurencja współpraca 6 3 0 3 6 stan faktyczny na koniec 2005r. stan oczekiwany Rys. Zmodyfikowana matryca SWOT dla makrootoczenia i otoczenia celowego dla zasobów militarnych Ukrainy.

28 POTENCJAŁ... Badanie zasobów dokonujemy przy wykorzystaniu: analizy kluczowych czynników sukcesu organizacji analizy kluczowych czynników sukcesu organizacji

29 POTENCJAŁ... Analiza kluczowych czynników sukcesu Ograniczenie kryteriów do tych które: -uważamy za najistotniejsze -decydują o pozycji konkurencyjnej potencjału militarnego -decydują o możliwościach rozwojowych potencjału militarnego

30 POTENCJAŁ... KCS Skala ocen 43210 Sprawność działania kierownictwa--- Sposób zorganizowania--- Jakość usług - -- Image potencjału--- Zasięg geograficzny--- Wizerunek medialny--- Uzależnienie--- Wyposażenie--- Szybkość reakcji--- Kluczowe czynniki sukcesu potencjału militarnego potencjał strategiczny Ukrainy lider zasobów militarnych - Federacja Rosyjska

31 PODSUMOWANIE POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO S Potencjalne mocne strony: - wyposażenie - jakość usług - kierownictwo - sposób zorganizowania W Potencjalne słabe strony: - zasięg geograficzny - image potencjału - wizerunek medialny - szybkość reakcji

32 PREZENTACJA WYNIKÓW Rys. Zmodyfikowana matryca SWOT dla zasobów militarnych Ukrainy czynniki wewnętrzne istotna słabośćsłabośćsilna stronaistotna silna strona finanse kierownictwo żołnierze personel wspierający jakość usług marka uzbrojenie 6 3 0 3 6 stan faktyczny na koniec 2005r. stan oczekiwany

33 OCENA Otoczenie dalsze zbilansowane jednakże z nadwyżką zagrożeń t tendencja: poprawa w sferze prawnej, społecznej, globalnej, pogorszenie w sferze ekonomicznej i techniczno-technologicznej

34 OCENA Otoczenie celowe zdecydowana szansa tendencja: poprawa w strefie współpracy i zmniejszenie siły wpływu dostawców na zasoby militarne, jednakże zwiększenie siły nacisku ze strony klientów, zagrożenie ze strony pojawienia się substytutów

35 OCENA Potencjał militarny Ukrainy zbilansowanie słabości z mocnymi stronami : tendencja: poprawa mocnych i słabych stron (wyłączając czynnik finansowy i uzbrojenie)

36 RECEPTA NA SUKCES Każda organizacja powinna funkcjonować tak by: mieć na uwadze zagrożenia, wykorzystywać nadarzające się okazje bazując przy tym na mocnych stronach, a w między czasie eliminować słabości a w między czasie eliminować słabości

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google