Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania koncepcja metodologiczna: dr A. Nowakowska - Krystman

2 CEL PRÓBA OCENY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY PRZY WYKORZYSTANIU ANALIZY SWOT I METOD WSPOMAGAJĄCYCH

3 OCENA otoczenie dalsze zbilansowane jednakże z nadwyżką zagrożeń otoczenie celowe zdecydowana szansa potencjał militarny zbilansowane słabości z mocnymi stronami

4 PLAN PREZENTACJI 1.SWOT 2.Analiza otoczenia dalszego 3.Analiza otoczenia bliższego - celowego 4.Analiza zasobów militarnych Ukrainy 5.OCENA

5 SWOT S czynniki S (strengths) mocne stronyczynniki W wewnętrzne W (weaknesses) słabościwewnętrzne O czynniki O (oportunities) szanse czynniki T zewnętrzne T (threates) zagrożenia zewnętrzne

6 OTOCZENIE: KRAJOWE GLOBALNE DALSZE BLIŻSZE ZASÓB CELOWE

7 OTOCZENIE: CZYNNIKI SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE KONKURENCJA ZASOBYMILITARNEUKRAINY INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE CZYNNIKI EKONOMICZNE CZYNNIKICZYNNIKI CZYNNIKICZYNNIKI ODBIORCYODBIORCY DOSTAWCYCYDOSTAWCYCY PRAWNEPRAWNE TECHNOLOGICZNETECHNOLOGICZNE

8 METODY WSPOMAGAJCE Metody analizy otoczenia dalszego: PEST Metody analizy otoczenia celowego: analiza pięciu sił konkurencyjnych Portera Metody analizy organizacji: analiza kluczowych czynników sukcesu benchmarking

9 SWOT potraktowanie SWOT jako koncepcji porządkującej, łączącej różne metody używane w analizie strategicznej

10 MAKROOTOCZENIE Analiza otoczenia globalnego i krajowego przy wykorzystaniu: PEST Political, Economic, Sociocultural, Technological Environment) PEST ( Political, Economic, Sociocultural, Technological Environment) uzupełniona czynnikami globalnymi uzupełniona czynnikami globalnymi

11 ELEMENTY ANALIZY... p 1.środowisko prawne / polityczne / legalne e 2.środowisko ekonomiczne s 3.czynniki społeczne / kulturowe / demograficzne t 4.środowisko technologiczne / techniczne g 5.czynniki globalne

12 ELEMENTY ANALIZY... sfera prawna trend (tendencja do zmian) siła wpływu na zasoby (od –5 do 5) konstytucja Ukrainywzrost stabilizacjaregres - 5 doktryna wojennawzrost stabilizacja regres + 5 karta z 1997 o szczególnym partnerstwie NATO - Ukraina wzroststabilizacja regres + 2 koncepcja bezpieczeństwa narodowego Ukrainy wzroststabilizacja regres + 2 Dekret Prezydenta z 1997 o stosunkach z NATO wzroststabilizacja regres + 2 inne akty prawne dotyczące wojskawzrost stabilizacja regres + 3

13 ELEMENTY ANALIZY... sfera ekonomiczna trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) wzrost gospodarczywzrost stabilizacja regres + 2 poziom bezrobocia wzrost stabilizacjaregres - 1 stopa inflacji wzroststabilizacja regres - 1 zależność gospodarcza (energetyczna) od Federacji Rosyjskiej wzrost stabilizacjaregres - 5 deficyt budżetowy wzrost stabilizacjaregres - 3 wydatki na zbrojenia wzrost stabilizacjaregres - 3

14 ELEMENTY ANALIZY... sfera społeczno – demograficzno- kulturowa trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) współpraca na szczeblu władz centralnych (Polska) wzroststabilizacja regres + 1 stosunek społeczeństwa Ukraińskiego do innych narodów (Polska, Rosja, Białoruś) wzrost stabilizacjaregres - 1 wola społeczna uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych wzrost stabilizacjaregres - 3 wskaźniki: wzrost naturalny, poziom wykształcenia wzroststabilizacja regres + 1 rola mediówwzrost stabilizacja regres + 4

15 ELEMENTY ANALIZY... sfera techniczno- technologiczna trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) rozwój technik informatycznych wzroststabilizacja regres - 1 rozwój technologii wojskowej wzrost stabilizacjaregres - 1 wydatki rządowe na badania i rozwój wzrost stabilizacjaregres - 3 odkrycia naukowe wzrost stabilizacjaregres - 2

16 ELEMENTY ANALIZY... sfera globalna trendsiła wpływu na zasoby (od –5 do 5) trendy zmian w wojskowych strukturach organizacyjnychwzrost stabilizacja regres + 4 zmiany uzbrojenia wojsk na świecie wzroststabilizacja regres + 2 zmiany w liczebności wojskwzrost stabilizacja regres + 3 wpływ organizacji światowych na Ukraińskie ustawodawstwowzrost stabilizacja regres + 4 wymagania organizacji światowychwzrost stabilizacja regres + 3

17 PODSUMOWANIE OTOCZENIA DALSZEGO O Potencjalne szanse Potencjalne szanse: - sfera prawna - strefa globalna - strefa demograficzna T Potencjalne zagrożenia: - strefa techniczno- technologiczna - sfera ekonomiczna - sfera społeczno-kulturowa

18 OTOCZENIE CELOWE Badanie otoczenia celowego przy wykorzystaniu: analizy pięciu sił konkurencyjnych Portera analizy pięciu sił konkurencyjnych Portera

19 OTOCZENIE CELOWE Otoczenie celowe: 1.międzynarodowa konkurencja 2.substytuty 3.dostawcy 4.odbiorcy 5.instytucje współpracujące

20 KONKURENCJA Konkurencja można ją scharakteryzować jako sposoby rywalizacji w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Sposoby rywalizacji mogą dotyczyć lepszej obrony swojego terytorium,..... celem zdobycia lepszej pozycji międzynarodowej.

21 KONKURENCJA kraj: elementy analizy: BiałoruśPolskaFederacja Rosyjska Ukraina liczba żołnierzy bojowe wozy opancerzone (w E 9 200) rakiety taktyczno- operacyjne 600ok artyleria (w E 6 000) okręty bojowe samoloty bojowe (w E 2 400) 600 śmigłowce bojowe (w E 500) 180

22 OTOCZENIE CELOWE Klienci podejmują współzawodnictwo w sektorze poprzez wywieranie nacisku na jakość obronności kraju.

23 OTOCZENIE CELOWE odbiorców Siła przetargowa odbiorców na koniec 2005 r. Klienci: Czynniki I grupa decydenci II grupa społeczeństwo 1. Dobra informacja o siłach zbrojnych Wielkość klienta Oddziaływanie formalne Zróżnicowanie potrzeb Zmiana generująca koszty ++ suma 97 Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

24 OTOCZENIE CELOWE dostawców Siła przetargowa dostawców na koniec 2005 r. Dostawcy Czynniki I grupa zakłady zbrojeniowe II grupa szkolnictwo wojskowe 1. Jakość wyrobów dostawcy Wielkość dostawcy Zróżnicowanie produktu Zmiana generująca koszty Rodzaj rynku dostawcy -++ Suma 510 Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

25 OTOCZENIE CELOWE Charakterystyka sektora Groźba pojawienia się nowych konkurentów mała mała średnia duża Groźba pojawienia się substytutów mała mała średnia duża Siła oddzia- ływania głównychdostawców 15/20 =15/20 Siła oddzia- ływania klientów=16/20 Mapa pięciu sił

26 PODSUMOWANIE OTOCZENIA CELOWEGO O Potencjalne szanse: - brak groźby pojawienia się konkurencji - niska siła oddziaływania dostawców - niska siła oddziaływania klientów T Potencjalne zagrożenia: - możliwość pojawienia się substytutów

27 PREZENTACJA WYNIKÓW czynniki makro. I mikro. otoczenia istotne zagrożenie zagrożenieszansaistotna szansa warunki ekonomiczne warunki techniczne warunki prawne warunki społeczne warunki globalne klienci dostawcy Konkurencja współpraca stan faktyczny na koniec 2005r. stan oczekiwany Rys. Zmodyfikowana matryca SWOT dla makrootoczenia i otoczenia celowego dla zasobów militarnych Ukrainy.

28 POTENCJAŁ... Badanie zasobów dokonujemy przy wykorzystaniu: analizy kluczowych czynników sukcesu organizacji analizy kluczowych czynników sukcesu organizacji

29 POTENCJAŁ... Analiza kluczowych czynników sukcesu Ograniczenie kryteriów do tych które: -uważamy za najistotniejsze -decydują o pozycji konkurencyjnej potencjału militarnego -decydują o możliwościach rozwojowych potencjału militarnego

30 POTENCJAŁ... KCS Skala ocen Sprawność działania kierownictwa--- Sposób zorganizowania--- Jakość usług - -- Image potencjału--- Zasięg geograficzny--- Wizerunek medialny--- Uzależnienie--- Wyposażenie--- Szybkość reakcji--- Kluczowe czynniki sukcesu potencjału militarnego potencjał strategiczny Ukrainy lider zasobów militarnych - Federacja Rosyjska

31 PODSUMOWANIE POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO S Potencjalne mocne strony: - wyposażenie - jakość usług - kierownictwo - sposób zorganizowania W Potencjalne słabe strony: - zasięg geograficzny - image potencjału - wizerunek medialny - szybkość reakcji

32 PREZENTACJA WYNIKÓW Rys. Zmodyfikowana matryca SWOT dla zasobów militarnych Ukrainy czynniki wewnętrzne istotna słabośćsłabośćsilna stronaistotna silna strona finanse kierownictwo żołnierze personel wspierający jakość usług marka uzbrojenie stan faktyczny na koniec 2005r. stan oczekiwany

33 OCENA Otoczenie dalsze zbilansowane jednakże z nadwyżką zagrożeń t tendencja: poprawa w sferze prawnej, społecznej, globalnej, pogorszenie w sferze ekonomicznej i techniczno-technologicznej

34 OCENA Otoczenie celowe zdecydowana szansa tendencja: poprawa w strefie współpracy i zmniejszenie siły wpływu dostawców na zasoby militarne, jednakże zwiększenie siły nacisku ze strony klientów, zagrożenie ze strony pojawienia się substytutów

35 OCENA Potencjał militarny Ukrainy zbilansowanie słabości z mocnymi stronami : tendencja: poprawa mocnych i słabych stron (wyłączając czynnik finansowy i uzbrojenie)

36 RECEPTA NA SUKCES Każda organizacja powinna funkcjonować tak by: mieć na uwadze zagrożenia, wykorzystywać nadarzające się okazje bazując przy tym na mocnych stronach, a w między czasie eliminować słabości a w między czasie eliminować słabości

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google