Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY KOMPUTEROWE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY KOMPUTEROWE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 METODY KOMPUTEROWE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH

2 Metody komputerowe rozwiązywania problemów elektromagnetycznych Topologia *) Funkcje Granice geometria, własności elektromagnetyczne. Materiały geometria, własności elektromagnetyczne. Przyrządy geometria, położenie, własności elektromagnetyczne. Parametry współczynniki macierzy S, współczynnik sprzężenia, izolacja, wzmocnienie/tłumienie, pasmo, przesunięcie fazowe. *)Wg D.G. Swanson Jr., W.J. R. Hoefer, Microwave Circuit Modeling Using Electromagnetic Field Simulation, Artech House, Boston, London, 2003.

3 Metody analizy problemów elektromagnetycznych Analiza problemu elektromagnetycznego polega na określeniu dokładnych lub przybliżonych zależności dla pól i źródeł, które : Spełniają równania Maxwella (lub równania z nich wynikające). Spełniają wszystkie warunki brzegowe. Spełniają wszystkie warunki narzucone przez materiał i powierzchnie graniczne. Spełniają wszystkie warunki pobudzania.

4 Dobór modelu w zależności od sposobu analizy a) schemat zastępczy filtra dolnoprzepustowego – stałe skupione; b) schemat zastępczy – odcinki linii transmisyjnych o różnych impedancjach; c) podział na komórki elementarne w metodzie momentów.

5

6 Wspólne cechy metod numerycznych Podstawą numerycznego rozwiązywania problemów mikrofalowych jest klasyczna metoda przybliżenia poszukiwanego rozwiązania f(x) za pomocą sumy znanych funkcji f n (x), zwanych funkcjami rozwinięcia Współczynnik a n musi być określony dla każdej funkcji składowej rozwinięcia tak, by suma stanowiła możliwie najlepsze przybliżenie poszukiwanego rozwiązania.

7 Wspólne cechy metod numerycznych Podstawą numerycznego rozwiązywania problemów mikrofalowych jest klasyczna metoda przybliżenia poszukiwanego rozwiązania f(x) za pomocą sumy znanych funkcji f n (x), zwanych funkcjami rozwinięcia f n (x) = Σ n a n f (x n ) Współczynnik a n musi być określony dla każdej funkcji składowej rozwinięcia tak, by suma stanowiła możliwie najlepsze przybliżenie poszukiwanego rozwiązania.

8 Różnice między metodami numerycznymi Różnice między metodami numerycznymi wynikają z następujących powodów: poszukiwanej wielkości elektromagnetycznej; rodzaju funkcji zastosowanych do przybliżenia; metody zastosowanej do określenia współczynników a n rozwinięcia funkcji. Najczęściej stosowane metody: Metoda momentów (Method of Moments). Metoda elementów skończonych. Metoda różnic skończonych. Metoda macierzowa linii transmisyjnych.

9 Metoda momentów nie nadaje się do zagadnień, w których występują niejednorodne lub nieliniowe dielektryki. Metody elementów skończonych w domenie czasowej i metody linii transmisyjnej są trudne do zastosowania w tych przypadkach, w których występują małe fragmenty w połączeniu z dużymi, ponieważ dyskretyzacja najmniejszych elementów określa interwał czasowy i całkowitą liczbę komórek.

10 a)Metoda 1D, 2D b)Metoda 2.5D c)Metoda 3D Kategorie metod rozwiązań numerycznych


Pobierz ppt "METODY KOMPUTEROWE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google