Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, 27-28 marca 2010 Sponsorzy konferencji: Patronat konferencji: : Organizator: : Partnerzy konferencji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, 27-28 marca 2010 Sponsorzy konferencji: Patronat konferencji: : Organizator: : Partnerzy konferencji:"— Zapis prezentacji:

1 1/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Sponsorzy konferencji: Patronat konferencji: : Organizator: : Partnerzy konferencji: Tłumacze i firmy lokalizacyjne w obliczu tłumaczenia maszynowego Zbigniew Piotrowicz Moravia IT

2 2/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Notka pokonferencyjna Drodzy przyjaciele z konferencji Przekazuję Wam moją prezentację. Pod slajdami znajdują się komentarze; niektóre były już wcześniej, a niektóre dodałem specjalnie dla Was, aby ułatwić odczytanie i interpretację niektórych slajdów. Część danych w prezentacji to informacje ogólnodostępne, ale prosiłbym o zachowanie niektórych slajdów (oceny MT w Microsofcie oraz wyniki analityczne zastosowalności MT w Moravii) do własnych potrzeb i niepublikowanie ich dalej. Dziękuję za zrozumienie. Zbigniew Piotrowicz

3 3/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Program Czym jest tłumaczenie maszynowe (MT) Historia MT Idea, zasady, problemy Zastosowanie w praktyce Przykłady MT a tłumacz (post-editing) Ocena MT Podsumowanie

4 4/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Czym jest tłumaczenie maszynowe 1. Proces komputerowego tłumaczenia z języka źródłowego na język docelowy z użyciem aplikacji translacyjnych 2. Tłumaczenie będące wynikiem działania takich aplikacji Metody: Tłumaczenie bezpośrednie (zamiana słów i wyrażeń) Analiza składni Powierzchniowy transfer semantyczny (analiza składni + atrybuty dodatkowe, np. znaczeniowe, dnt) Tłumaczenie statystyczne Tłumaczenie oparte na przykładach Metody hybrydowe

5 5/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Historia MT Wiek XVII – początki koncepcji interlingua, trudno mówić o MT ze względu na brak M Praca Johna Wilkinsa An Essay towards Real Character and a Philosophical Language

6 6/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Historia MT Georges B. Artsrouni, Francja, rok 1932 (patent w 1933) Maszyna do zapisywania i wyszukiwania informacji; jedna z możliwości obejmowała zapisanie słownika oraz rozbudowanie go o frazy; tłumaczenie na 4 języki Piotr Trojański, ZSRR, (patent w 1933) Prace teoretyczne nad maszyną z pamięcią na szerokiej taśmie perforowanej; tekst źródłowy przed tłumaczeniem opisywany był symbolami opisującymi charakter gramatyczny poszczególnych słów oraz określeniami w esperanto

7 7/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Historia MT 1954 – system IBM i Uniwersystetu Georgtown (połączenie słownika z regułami gramatycznymi dotyczącymi kolejności wyrazów w zdaniu) 1964 – raport ALPAC o braku perspektyw MT (wolniejsze, gorsze i dwa razy bardziej kosztowne tłumaczenie MT od tradycyjnego) 1968 – SYSTRAN i zimna wojna Lata – kolejne systemy bazujące na regułach Koniec lat 80 – pierwsze systemy statystyczne i bazujące na przykładach (IBM Candide) Lata 90-do dziś… (MS – początek prac NLP w 1991 roku; 1999 początek prac nad MT; 2003 Translator 1, oparty na przykładach; 2009 MT->PL)

8 8/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Idea i zasady MT jako narzędzie do tłumaczenia tekstów, które nigdy nie byłyby standardowo tłumaczone ze względu na koszty MT jako narzędzie przyspieszające pracę tłumacza MT jako narzędzie obniżające koszty MT ma nie zmniejszyć rynku tłumaczeń, a wręcz przeciwnie Celem użycia MT jest uzyskanie jakości komunikatywnej PRAWDA CZY FAŁSZ?

9 9/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Idea, zasady, problemy FAMT & HAMT Preedycja i postedycja Zastosowalność (dokumentacja techniczna, literatura, marketing...) Oczekiwania jakościowe (komunikatywność vs jakość premium) Akceptacja wśród tłumaczy

10 10/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Idea, zasady, problemy Homografy/polisemy (wyrazy pisane identycznie, ale o innym znaczeniu) np. pok ó j (pomieszczenie albo brak wojny); light (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysł ó wek) Niejednoznaczności w obrębie języka i między językami: Kill that man with the hammer; Bear – miś (pluszowy) czy niedźwiedź Złożona struktura zdań Odmiana (końcówki, rodzaj męski/żeński) Język nieformalny, potoczny, neologizmy, figury retoryczne, idiomy ( it's raining cats and dogs=Pada deszcz psów i kotów) Błędy (liter ó wki, interpunkcja) Tagi, znaki specjalne C3PO zna 6 milionów form porozumiewania się, tylko Chuck Norris zna wszystkie...

11 11/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Zastosowanie w praktyce Tłumaczenia prywatne (często darmowe, ogólne zrozumienie tekstu, Google Translator, Microsoft Translator, Bable Fish, translatory w formie aplikacji) Tłumaczenia komercyjne, np. Chrysler obniżył koszty o 35% i zwiększył wydajność tłumaczeń dokumentacji (model HAMT); Microsoft Support (model FAMT; osobne slajdy) Tłumaczenia wewnętrzne (np. wojsko, korporacje) Ukierunkowanie: szeroko pojęte tłumaczenia techniczne (IT, motoryzacja, elektronika...)

12 12/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Przykład HAMT w MS Office14 UI Źródło Tłumaczenie Pamięćtłumaczeń Tłumacz (żywy) SilnikSMT Jednostki100% Fuzzy>75% <75% Bucket 13+ <75% Bucket 1-12

13 13/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Model z pracy z TM Źródło Tłumaczenie PamięćHT Tłumacz PamięćMT Pamięć HT + MT Opcja 2 Opcja 1 Opcja 3 = brak pamięci MT, tłumaczenia w formie pretranslacji bezpośrednio w pliku

14 14/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 FAMT - ocena resolve rate (źródło: Chris Wendt, Microsoft corp.)

15 15/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Global English (źródło: Chris Wendt, Microsoft corp.) 1. Standardowy styl 2. Prawidłowa interpunkcja 3. Eliminacja długich zdań 4. Poprawne użycie wielkich liter 5. Poprawna pisownia

16 16/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Wpływ na pracę tłumacza Produktywność tłumaczy dzięki MT (źródło: Chris Wendt, Microsoft corp.) Po specjalnym szkoleniu z MT post-editingu

17 17/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 MT a język polski Bucket 1 Bucket 2 no or very minor changes22% no or very minor changes9% some changes28% some changes26% need to be completely reworked50% need to be completely reworked65% Bucket 3 Bucket 4 no or very minor changes3% no or very minor changes1% some changes19% some changes10% need to be completely reworked78% need to be completely reworked89% Bucket 1: 1-6 words Bucket 2: 7-12 words no or very minor changes20% no or very minor changes9% some changes26% some changes25% need to be completely reworked54% need to be completely reworked64% Bucket 3: words Bucket 4: 19 or more words no or very minor changes2% no or very minor changes1% some changes5% some changes3% need to be completely reworked93% need to be completely reworked96% O14 Pilot O14 FLK5

18 18/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Przykład 1 Kto zgadnie, jak to zostało przetłumaczone?

19 19/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Przykład (długie zdania, tekst ogólny) The forces of the Teutonic Knights were decisively defeated in the battle, but were able to defend their castles and retain most of their territories despite the long-term consequences they suffered as a result of losing the battle. The order never recovered its former power, and the financial burden of the ensuing reparations eventually caused a rebellion of cities and landed gentry. Spuśćmy zasłonę milczenia... (English Translator 3.0) Siły Krzyżaków były zdecydowanie pokonane w bitwie, ale mogły obronić ich zamki i zachować najbardziej z ich terenów pomimo długoterminowych konsekwencji, z powodu których cierpieli w efekcie z przegrywania bitwy. Porządek nigdy nie odzyskał swojej dawnej mocy, i obciążenie finansowe wywiązujących się zadośćuczynień ostatecznie spowodowało bunt miast i ziemiaństwa. (translatica.pl) Siły krzyżackie były zdecydowanie pokonany w walce, ale były zdolne do obrony swych zamków i zachować większość ich terytorium, mimo długoterminowe konsekwencje ponieśli w wyniku utraty bitwy. Aby nigdy nie odzyskał dawnej potęgi, a obciążenia finansowe wynikające z odszkodowań wynikających ostatecznie spowodowało bunt miast i ziemiańskiej. (Google Translator) Siły Teutonic Rycerzy zdecydowanego zostali pokonani w bitwie pod, ale byli w stanie bronić swoich zamków i zachowuje większość z ich terytoriów, pomimo długoterminowe skutki one poniesione w wyniku zastosowania utraty bitwy. Kolejność nigdy nie odzyskać swojego byłego energią i obciążeń finansowych z tym reparations ostatecznie spowodował powstanie miast i wyładowanych gentry. (Microsoft Translator)

20 20/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Przykłady (IT) If you still cannot see the Tree view, it might be because another window pane is in the way. Resize the visible window pane from the left to reveal the Tree view. The Tree View button in the toolbar and in the View menu appears depressed, indicating the Tree view is active. To hide the Tree View, select View>Tree View again. Click the + or - symbols next to the folders in the Tree View to expand or collapse the tree. Jeśli nadal nie widać widoku drzewa, może to być spowodowane innym okienku jest w drodze. Resize widoczne okienku z lewej strony, aby odsłonić widok drzewa. Przycisk Widok drzewa na pasku narzędzi w menu Widok pojawia się w depresji, wskazując Widok drzewa jest aktywny. Aby ukryć widoku drzewa wybierz Widok> Widok drzewa ponownie. Kliknij przycisk + lub - symbole obok folderów w widoku drzewa, aby rozwinąć lub zwinąć drzewa. MT

21 21/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Przykład (tekst marketingowy) Out with the old, in with the new. Sound processes and smart technology are at the heart of any truly efficient localization effort. Się ze starym, z nowym. Sound procesów i inteligentnych technologii w sercu każdego naprawdę skuteczne wysiłki lokalizacji. Żegnamy się z przeszłością, witamy przyszłość. Niezawodne procesy i inteligentne technologie stanowią istotę w pełni efektywnych prac lokalizacyjnych. MT HT

22 22/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Krótkie, proste zdania IT It contains the following sections: Select Actions>Update... Use the Replace command to find and replace specific items in the translation project. Put the pointer on a column division. The Modes preference tab displays the following options: To zawiera poszły za _brak_tłum_: Wybrane Operacje > _brak_tłum_... Użyj Zastąp _brak_tłum_, by znaleźć i zastąpić sprecyzowanych _brak_tłum_ w _brak_tłum_ rzucie. Położył _brak_tłum_ na rozdzielaniu _brak_tłum_. : (English Translator 3.0; kontekst=IT) Tryby preferencja naszywka okazuje następujące opcje: (Translatica.pl) Zawiera on następujące działy: Działań Wybierz> Update... Użyj polecenia Replace, aby znaleźć i zastąpić poszczególne pozycje w projekcie tłumaczenia. Umieść wskaźnik w sprawie podziału kolumny. Kartę preferencji tryby są wyświetlane następujące opcje: (Google Translator) Zawiera on następujące sekcje: Wybierz polecenie Operacje > Aktualizuj... Polecenie Zamień służy do znajdowania i zamieniania konkretne elementy w projekcie tłumaczenia. Umieść wskaźnik myszy na podział kolumny. Na karcie Preferencje tryby są wyświetlane następujące opcje: (Microsoft Translator)

23 23/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 MT a tłumacz (post-editing) 1.W dłuższej perspektywie MT jest nieuniknione w większości branż 2.Nawet jeśli istnieją mocne argumenty przeciw MT z punktu widzenia języka, klienci i tak będą kierować się ceną, a MT obniża ich koszty pomimo dużych nakładów początkowych na technologię 3.MT jest wyborem klientów, a nie firm lokalizacyjnych i samych tłumaczy (przynajmniej na razie) 4.Jakość MT wzrasta wraz ze zwiększaniem się zasobów tłumaczeń – stanowi to istotny czynnik rozwojowy MT Post-editing staje się nową formą usługi świadczoną przez tłumaczy

24 24/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Rzucić okiem na jednostkę MT Zasady posteditingu MT Przeczytać zdanie źródłowe Edycja Odrzucenie Zrozumieć ogólną treść zdania Decyzja w maks. 2 sek. później

25 25/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Złote zasady Czy bardziej pracochłonne jest tłumaczenie czy edycja MT? Nawet jeśli zdanie nie jest idealne, użyj go jeśli jest zrozumiałe. Terminologia powinna być poprawna, nie trać czasu na sprawdzanie jej za każdym razem. Jeśli tłumaczenie zawiera dużo tagów, skopiuj źródło i poprzeklejaj fragmenty tekstu. W przypadku dłuższych zdań – oceń 5 pierwszych słów, jeśli brzmią sensownie, oceń 5 ostatnich. Jeśli zdanie jest poprawne, nie walcz z tłumaczeniem, aby było w Twoim stylu. Nie staraj się zrozumieć dlaczego tłumaczenie MT jest jakie jest.

26 26/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Oceny tłumaczy 1.Jednowyrazowe jednostki są w 90% OK - tu nie ma problemu. 2.Przy pierwszym pliku, gdy nie byłam obeznana jeszcze w terminologii Projecta, MT faktycznie mi pomagało, bo używana terminologia faktycznie pochodziła z Projecta. 3.W krótkich tekstach bywa to pomocne, w długich trochę mniej, bo nie zna toto gramatyki i czasem śmieszne podpowiedzi podsuwa. 4.Z moich obserwacji wynika, że MT sprawdza się głównie w krótszych sformułowaniach. 5.Jak dla mnie, to Machine Translation przydaje się w krótszych, kilkuwyrazowych jednostkach. 6.Czasem jednostki są naprawdę świetnie przetłumaczone

27 27/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Oceny tłumaczy 1.To nie działa i nie będzie dobrze działać, bo do działania takich systemów jest niezbędna sztuczna inteligencja, której jak na razie nie udało się stworzyć. 2.Zwodnicze - w większości przypadków niektóre wyrazy są wyjątkowo dziwnie przetłumaczone i trudno się domyślić, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. 3.Jednostki z czymś w środku (u mnie to były nawiasy klamrowe) - zupełny bełkot 4.Nie zna toto gramatyki i czasem śmieszne podpowiedzi podsuwa. Najgorsze, że daje złudne poczucie, że ma się sensowną podpowiedź, i może totalnie wprowadzić w błąd 5.W bardziej skomplikowanych przypadkach automat zwykle gubi się i nieraz powstaje zdanie bez sensu 6.Te tłumaczenia maszynowe to żadna pomoc - mnie one wręcz przeszkadzają 7.Czuję się coraz bardziej jak pracownik Biedronki

28 28/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, marca 2010 Kontakt: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1/20 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, 27-28 marca 2010 Sponsorzy konferencji: Patronat konferencji: : Organizator: : Partnerzy konferencji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google