Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza Autor: Szymon Metkowski Metkowski Tłumaczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza Autor: Szymon Metkowski Metkowski Tłumaczenia."— Zapis prezentacji:

1 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza Autor: Szymon Metkowski Metkowski Tłumaczenia info@metkowski.pl

2 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza 2/17

3 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Zalety na pierwszy rzut oka 3/17 Umowa o dziełoDziałalność gospodarcza + brak określonej formy (pisemna ad probationem) + minimalne formalności tłumacza + formalności załatwia zleceniodawca + brak konieczności rejestracji + brak kosztów + minimum formalności dla klienta + możliwość rozliczania kosztów + większa wiarygodność + dostęp do usług dla przedsiębiorców + większa kontrola wysokości podatku

4 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Wady na pierwszy rzut oka 4/17 Umowa o dziełoDziałalność gospodarcza - niejasna sytuacja prawna (umowa zwykle po wykonaniu dzieła) - zryczałtowane koszty UP - formalności zleceniodawcy - ryzyko niekorzystnych, przemyconych postanowień - opodatkowanie tylko według skali - konieczność prowadzenia rachunkowości - stałe koszty działalności - ryzyko

5 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Różne formy opodatkowania 5/17

6 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Różne formy opodatkowania cd. 6/17

7 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Różne formy opodatkowania cd. 7/17

8 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Koszty uzyskania przychodu 8/17 Definicja: (Art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem koszów wymienionych w art. 16 ust. 1. (Wyrok WSA w Białymstoku z 11.08.2004, I SA/Bk 195/04, Legalis.) Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty w szerokim tego wyrażenia prawnego znaczeniu, a więc obok nakładów bezpośrednich również pośrednie nakłady, straty, wydatki niezbędne, które trzeba ponieść w relacji do któregoś z elementów bezpośrednich.

9 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Koszty uzyskania przychodu cd. 9/17 Orzecznictwo: - Poniesienie kosztów przez podatnika, - Celem poniesienia kosztu powinno być uzyskanie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, - Niewymienienie pośród kategorii wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 PDOPrU).

10 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Typowe koszty tłumaczy 10/17 ZUS ub. społeczne + chorobowe (ok. 520 zł w 2008) 6247,92 ZUS ub. zdrowotne 2127,09 zł od podatku 11817,16 amortyzacja/leasing samochodu 8000,00 usługi rachunkowe 2400,00 czynsz + media 10000,00 materiały biurowe i korespondencja 1200,00 telefony i internet 3600,00 edukacja, prasa branżowa, konferencje 2400,00 środki trwałe, licencje 2400,00 koszty użytkowania pojazdu 6000,00

11 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Typowe koszty tłumaczy cd. 11/17 Suma: ok. 54000,00

12 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Różne formy opodatkowania 12/17

13 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Przedsiębiorca i konsument 13/17 Definicja: (Art. 41(1) KC) Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) par. 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Art. 22(1) KC) Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

14 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Odpowiedzialność 14/17 Umowa o dziełoDziałalność możliwość ingerencji w proces tworzenia (635; 636 KC) termin do usunięcia wad wyznacza zamawiający po bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę (decyduje zamawiający) również gdy wady nie da się usunąć, jest oczywiste, że wykonawca nie usunie jej w terminie (637 KC) termin na zgłoszenie: 1 miesiąc od wykrycia przedawnienie: 2 lata od umówioniej daty oddania zamawiający nie może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wykonawca niezwłocznie wymieni rzecz na wolną od wad ewentualne obniżenie ceny jest stosunkowe termin na zgłoszenie: zwyczajowo, ale: - warunek: niezwłoczne sprawdzenie rzeczy termin przedawnienia roszczeń: 1 rok

15 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza Sąd gospodarczy 15/17 Wysoki stopień profesjonalizmu i formalizmu - sąd zwraca bez rozpoznania pisma posiadające braki formalne - prekluzja absolutna - prawda formalna (np. uchybienie terminowi odpowiedzi na pozew) - duża zależność od fachowości prawnika

16 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza 16/17 Dziękuję za uwagę! Szymon Metkowski +48 608 077 333 info@metkowski.pl

17 Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza 17/17 Piśmiennictwo: http://mojafirma.infor.pl/poradniki/413,2355,6,.html http://www.podatki.pl/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/10_61.htm?idDzialu=10&id Artykulu=61 http://www.pit.pl/odliczenia_skladek_zus_291.php http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/od_osob_fizycznych/pit_2009/skala2009jw.pdf Gniewek E.: Prawo rzeczowe 6. wyd., Beck Pietrasiewicz W., Romańczuk M.: Koszty uzyskania przychodów 2. wyd. Beck Teskty ustaw, w szczególności: KC, KPC, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniach aktualnie obowiązujących.


Pobierz ppt "Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Wrocław 28-29 marca 2009r. Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza Autor: Szymon Metkowski Metkowski Tłumaczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google