Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna. reakcja chloru z wodorem reakcja łańcuchowa > wybuch! Cl 2 + H 2 2 HCl H + Cl 2 HCl + Cl Cl + H 2 HCl +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna. reakcja chloru z wodorem reakcja łańcuchowa > wybuch! Cl 2 + H 2 2 HCl H + Cl 2 HCl + Cl Cl + H 2 HCl +"— Zapis prezentacji:

1 chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna

2 reakcja chloru z wodorem reakcja łańcuchowa > wybuch! Cl 2 + H 2 2 HCl H + Cl 2 HCl + Cl Cl + H 2 HCl + H Cl 2 h 2 Cl 2 Cl Cl 2 H + Cl HCl 2 H H 2 inicjacja propagacja terminacja światło Cl 2 2 Cl równowaga

3 reakcja fotolitycznej dysocjacji chloru Energia do cząsteczki może być dostarczona wyłącznie w postaci kwantowej. Cl 2 2 Cl Ciepło dysocjacji Cl 2 wynosi 243,5 kJ/mol co odpowiada 4,044×10 –19 J/cząsteczkę Cl 2. Kwant energii promienistej wynosi E = h. Podstawiając E i h oraz uwzględniając, że = c/ można wyznaczyć długość fali światła: = 491 nm Światło o większej energii (krótszych falach) może pobudzić reakcję w mieszaninie chloru i wodoru: nadfiolet, niebieskie. Światło żółte, czerwone i podczerwień nie dadzą efektu. Wartość stałej Plancka wynosi h = 6,626×10 –34 Js.

4 równowaga jodowodoru Położenie stanu równowagi nie zależy od ilości substratów i produktów na początku reakcji (przy zachowaniu stosunków stechiometrycznych). I 2 + H 2 2 HI 2 HI I 2 + H 2

5 zmiana położenia stanu równowagi Usuwając substrat można przesunąć położenie stanu równowagi w lewo, usuwając produkt – – w prawo. I 2 + H 2 2 HI

6 zmiana położenia stanu równowagi Dodając substrat można przesunąć położenie stanu równowagi w prawo, dodając produkt – – w lewo. I 2 + H 2 2 HI

7 wpływ temperatury na położenie stanu równowagi CO 2 + H 2 CO + H 2 O – 41,2 kJ; Q = +41,2 kJ/mol reakcje chemiczne: egzotermiczne –przebiegające z wydzieleniem energii z układu do otoczenia (lub wzrostem temperatury) ciepło reakcji Q < 0 endotermiczne –przebiegające z pobraniem energii przez układ z otoczenia (lub obniżeniem temperatury) ciepło reakcji Q > 0 CO + H 2 O CO 2 + H 2 + 41,2 kJ; Q = –41,2 kJ/mol

8 wpływ temperatury na położenie stanu równowagi CO 2 + H 2 CO + H 2 O – 41,2 kJ stan początkowy: 3 2 1 0 moli Dla reakcji endotermicznych podwyższenie temperatury powoduje przesunięcie stanu równowagi w prawo, a obniżenie – w lewo. Dla reakcji egzotermicznych podwyższenie temperatury powoduje przesunięcie stanu równowagi w lewo, a obniżenie – w prawo.

9 wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi N 2 + 3 H 2 2 NH 3 + 92,3 kJ Zwiększenie ciśnienia w układzie powoduje przesunięcie stanu równowagi w kierunku mniejszej ilości moli składników gazowych, zmiejszenie – w kierunku większej ilości moli gazu. Dla syntezy amoniaku wzrost ciśnienia przesuwa równowagę w prawo.

10 reguła przekory le Chateliera Jeżeli w dowolnym układzie znajdującym się w stanie równowagi zmieni się parametr opisujący ten układ (ciśnienie, temperatura, stężenia składników) stan równowagi w układzie przesunie się, tak aby przeciwdziałać tej zmianie.

11 stała równowagi reakcji chemicznej a A + b B = c C + d D a A + b B c C + d D 0 = A A + B B + C C + D D Wartość stałej równowagi zależy od temperatury i ciśnienia!

12 stała równowagi reakcji chemicznej a A + b B = c C + d D 0 = A A + B B + C C + D D dla roztworów:

13 stała równowagi reakcji chemicznej dla gazów: Nie zależy od ciśnienia!

14 przykłady równowag I 2 + H 2 2 HI – 51,9 kJ N 2 + 3 H 2 2 NH 3 + 92,3 kJ CO 2 + H 2 CO + H 2 O – 41,2 kJ temperatura równowaga ciśnienie równowaga = temperatura równowaga ciśnienie równowaga temperatura równowaga ciśnienie równowaga =

15 przykłady równowag N 2 O 4 2 NO 2 – 58,4 kJ 2 SO 2 + O 2 2 SO 3 + 191,4 kJ temperatura równowaga ciśnienie równowaga temperatura równowaga ciśnienie równowaga

16 przykłady równowag CaCO 3/s/ CaO /s/ + CO 2 – 177,4 kJ CO 2 + C /s/ 2 CO – 172,5 kJ temperatura równowaga ciśnienie równowaga temperatura równowaga ciśnienie równowaga


Pobierz ppt "Chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna. reakcja chloru z wodorem reakcja łańcuchowa > wybuch! Cl 2 + H 2 2 HCl H + Cl 2 HCl + Cl Cl + H 2 HCl +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google