Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt europejski skierowany do szkół zawodowych w ramach działania 9.2 Realizacja: województwo POMORSKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt europejski skierowany do szkół zawodowych w ramach działania 9.2 Realizacja: województwo POMORSKIE."— Zapis prezentacji:

1 Projekt europejski skierowany do szkół zawodowych w ramach działania 9.2 Realizacja: województwo POMORSKIE

2 PORTAL 16+

3 Plan projektu Projekt jest finansowany w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Cel projektu – wyposażenie placówek i uczniów w platformę e-learning do nauki kompetencji kluczowych (matematyka, biznes, ICT, język) Lider projektu – Słupskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Beneficjenci projektu – szkoły zawodowe i uczniowie szkół zawodowych

4 Plan projektu I ETAP- Dostarczenie narzędzi (tablice interaktywne, loginy do portalu e-learning) II ETAP- Uruchomienie narzędzie, przeszkolenie uczniów i nauczycieli, III ETAP – rozpoczęcie zajęć wyrównawczych dla młodzieży (okres 6-ciu miesięcy)

5 KORZYŚCI ??? Szkoły i uczniowie biorący udział w projekcie zyskują: Dostęp do innowacyjnych narzędzi edukacyjnych Możliwość rozwoju kadry oraz zdobycie nowych doświadczeń jako instytucja Bezpłatne szkolenie Bezpłatne narzędzia edukacyjne Możliwość uzyskania dodatkowych zarobków – zajęcia wyrównawcze Bezpłatny marketing w regionie

6 Zawartość Platforma edukacyjna do e-learningu skierowana dla młodzieży szkół zawodowych w wieku 16-19 lat wspierająca rozwój umiejętności kluczowych, a w szczególności Matematyka i nauki ścisłe Biznes, przedsiębiorczość ICT Język angielski Indywidualny styl uczenia się

7 Celem portalu jest: Rozwój umiejętności kluczowych poprzez umieszczenie w portalu innowacyjnych programów edukacyjnych z Wielkiej Brytanii, Upowszechnienie tematu Jak się uczyć – znajomość swojego profilu uczenia się, dostosowanie technik uczenia się do własnego stylu Upowszechnienie uczenia się przez Internet Upowszechnienie Uczenia się przez całe życie wśród dzieci i młodzieży, ale również dorosłych Swobody dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych programów edukacyjnych w formie 24/7 Zaangażowanie dzieci młodzież w edukację poprzez zabawę i nowoczesne środki przekazu

8 Portal - LMS Platforma umieszczona jest na LMS (Learning Management System) do profesjonalnego zarządzania procesem uczenia się beneficjentów. Program zawiera bogaty zestaw narzędzi do szybkiego, łatwego, intuicyjnego tworzenia i udostępniania interaktywnych kursów, testów i publikacji elektronicznych przez osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy komputerowej. Wyposażony jest w funkcje automatycznego monitorowania postępów w nauce. Podczas wdrożenia istnieje możliwość wyposażenia narzędzia e- learning w bogata bibliotekę modułów do: analizy potrzeb szkoleniowych, badania kompetencji menedżerskich, ocen okresowych, budowania profili kompetencyjnych. Wszystkie wyniki mogą być prezentowane w formie raportów (html), wyeksportowane do formatu MS Excel albo wysyłane do zintegrowanych z platforma systemów zewnętrznych (np. via SOAP).

9 LMS – Możliwości dla ucznia Kontaktowanie się z systemem w celu sprawdzenia własnego postępu, osobistych nagród i zadanej pracy domowej Korzystanie z systemu w celu nadgonienia zagadnień w obszarze/temacie, który nie został przez nich jasno zrozumiany podczas omawiania go w klasie Umiejętność wyszukiwania dodatkowych źródeł na temat do wykorzystania w projekcie zadania domowego Korzystanie z systemu w celu sprawdzenia samych siebie w różnorodnych dziedzinach tematycznych Korzystanie z systemu w celu, na przykład, przesłania swojej pracy, wypracowań i projektów Zachowanie galerii najlepszych prac – które rodzice uczniów mogliby w bezpieczny sposób obejrzeć za pośrednictwem Internetu Korzystanie z systemu w celu współpracy lub dyskusji w Internecie (poza klasą, jeżeli jest to pożądane lub odpowiednie) z innymi uczniami na temat projektu lub pracy domowej Zapewnienie dostępu O każdej porze/W każdym miejscu

10 Wyniki dla młodzieży Umiejętność śledzenia swojej nauki oraz własnego postępu Umiejętność poszukiwania pomocy i wskazówek – zarówno ze strony systemu jak i rówieśników i nauczycieli Umiejętność poszerzania swojego zaangażowania za pośrednictwem dodatkowych zajęć zarówno w szkole jak i w domu [lub w najodpowiedniejszym miejscu ze zdalnym dostępem] Umiejętność podejmowania kroków zapobiegawczych poprzez dodatkowe zajęcia Umiejętność zgłębiania nowych interesujących możliwości poznawczych Umiejętność wyszukiwania nowych źródeł towarzyszących zajęciu, rozumieniu i pracy domowej Umiejętność współpracy z innymi uczniami (tam, gdzie ma to sens i jest bezpieczne) Wzbudzanie entuzjazmu uczniów poprzez zastosowanie najnowszej technologii,

11 PORTAL 16+ Opis programów udostępnionych na platformie.

12 Boardworks Business Study– program wprowadzający młodzież 16+ w świat biznesu. Zapoznanie się ze wszystkimi najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia własnej działalności gospodarczej – począwszy od wszystkich definicji, poprzez sprawy związane z zarządzeniem aż do finansów i tworzenia biznes planów dla banków.

13 Przedsiębiorczość Rozdział 1 – Analiza Biznesu 1. Cele i Zamierzenia 2. Posiadanie Małej Firmy 3. Posiadanie Dużej Firmy 4. Lokalizacja Biznesu 5. Działalność Biznesowa 6. Obszary Działalności [Funkcjonalne] 7. Obszary Działalności [Funkcjonalne] oraz Technologie Informacyjno Komunikacyjne [TIK] 8. Komunikacja Biznesowa 9. Wpływy Zewnętrzne 10. Rozwijanie Własnego Portfela Rozdział 2 – Ludzie w Biznesie 1. Udziałowcy 2. Analiza Ról Zawodowych 3. Porozumienia Pracownicze 4. Prawo Pracy [Zatrudnienia] 5. Rozsądzanie Sporów 6. Rekrutacja i Selekcja 7. Indywidualne Podania o Prace 8. Szkolenie i Rozwój 9. Usługi dla Klientów 10. Rozwijanie Własnego Portfela Rozdział 3 – Finanse w Biznesie 1. Dokumenty Zakupu 2. Metody Płatności 3. Pokrywanie Kosztów 4. Prognozy Przepływów Gotówkowych 5. Budżety 6. Próg Rentowności 7. Zysk i Strata 8. Bilanse 9. Źródła Finansowania 10. Konta Biznesowe [Księgowość] i Planowanie Finansowe

14 Boardworks ICT Study – wszystko o komputerach i ich zastosowaniu w codziennym życiu. Wszystko o hardware, software, ICT w domu, pracy, społeczeństwie a nawet o prawie. Wszystko w nowoczesny, interaktywny sposób, do indywidualnej nauki, w swoim tempie.

15 ICT Wykorzystanie ICT: Systemy Komputerowe; Wprowadzanie i Wysyłanie Danych; Bezpieczna Praca Udane Projekty: Cykl Projektu Kontrola: Urządzenia/Narzędzia Kontroli; Schematy Blokowe; Procedury; Tworzenie Systemu Pomiary i Nadzorowanie Danych: Wprowadzanie Danych; Przeprowadzanie Eksperymentu Zarządzanie Projektem: Cykl Życia Systemu; Identyfikowanie; Analizowanie; Planowanie; Kryteria Sukcesu; Badanie i wiele innych… Przekazywanie Informacji: Standardowe Dokumenty; Czcionki; Grafika i Obrazy; Składanie Dokumentu; Wprowadzenie do Multimediów; Prezentacje Interaktywne i wiele innych…. Znajdowanie i Rejestrowanie Informacji: Wyszukiwanie Informacji – Narzędzia; Metody Poszukiwania; Pozyskiwanie Informacji na temat; Podawanie Źródeł Obsługa Danych: Co Tworzy Dobry Kwestionariusz?; Tworzenie Bazy Danych….i wiele innych… Modelowanie: Zasady i Badania; Tworzenie Modelu; Interpretacja Wyników; Modelowanie z Arkuszami Kalkulacyjnymi Sprzęt i Sieci: Podstawowy System Komputerowy; Urządzenia Wejściowe; Urządzenia Wyjściowe i wiele innych… Oprogramowanie: Wprowadzenie do Oprogramowania; Systemy Operacyjne; Edycja Tekstu; Oprogramowanie do Prezentacji; Wprowadzenie do Arkuszy Kalkulacyjnych; Zaawansowane Arkusze Kalkulacyjne; Wprowadzenie do Bazy Danych; Relacyjne Bazy Danych; Grafiki; Tworzenie Sieci, Publikowanie zza Biurka; CAD i CAM i wiele innych… ICT w Działaniu: Centrum ICT oraz SEA LIFE; Architektura ICT; ICT w Finansach; ICT i Sprzedaż Detaliczna; Schematy Przepływu danych; ICT i Rozrywka; ICT i Komunikacja Globalna; ICT i Podróżowanie [Turystyka] ICT i Prawo: Ustawa o Zdrowiu I Bezpieczeństwie; Ustawa o Ochronie Danych [Osobowych]; Prawo Autorskie a Piractwo; Niewłaściwy Użytek z Komputerów; ICT a Egzekwowanie Prawa

16 Boardworks Maths Study – dla wszystkich którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnej matematyce, stosowanej w codziennym życiu. W programie zawarte są 4 główne działy (Liczby, Algebra, Kształty, Przestrzeń i Miary, Zarządzanie danymi), które składają się jeszcze z kilku/kilkunastu podgrup. Do pracy indywidualnej lub z nauczycielem

17 . Zarządzanie danymi: Planowanie i zbieranie danych; Przetwarzanie danych; Przedstawianie i interpretowanie danych; Prawdopodobieństwo Liczba: wartości liczbowe, tworzenie porządku [liczb] oraz zaokrąglanie; Liczby ujemne; Wielokrotności, czynniki I liczby pierwsze; Potęgi i pierwiastki; Stosowanie ułamków; Obliczenia z ułamkami; Procenty; Stosunek i proporcja; Metody obliczeń w pamięci; Metody obliczeń na papierze i na kalkulatorze Algebra: Wyrażenia; Równania; Wzory; Ciągi; Funkcje i wykresy; Wykresy rzeczywiste Figury, przestrzeń i miary: Linie i kąty; Figury dwuwymiarowe; Figury trójwymiarowe; Współrzędne i przekształcenia 1; Współrzędne i przekształcenia 2; Tworzenie [figur] i miejsca geometryczne; Miary; Obwód, powierzchnia i objętość MATEMATYKA

18 Jedyny kurs językowy dla młodzieży i dorosłych zaprojektowany na bazie technik Przyspieszonego Uczenia Się. Jedyny kurs językowy dla młodzieży i dorosłych zaprojektowany na bazie technik Przyspieszonego Uczenia Się. Język angielski

19 Zawiera:

20 Najbardziej kompletny i przyjemny program do e-learningu Nauka 3.000 słów w ciągu 6 m-cy!!! Kurs uczący mówić, gramatyka przyswajana naturalnie

21 MASTER IT FASTER - program edukacyjny, który uczy jak się uczyć. Testy diagnostyczne definiujące profil uczenia się i prawie 100 praktycznych technik do przyspieszonego uczenia się z przygotowaniem na rynek pracy.

22 Wszystkie programy edukacyjne charakteryzują się najwyższą innowacyjnością i wysoką jakością treści jak i wykonania. Każdy z tych programów funkcjonuje na rynku od kilku lat. Umieszczenie ich wszystkich na jednym portalu umożliwi łatwiejszy i szybszy dostęp oraz możliwość korzystania przez wszystkich członków rodziny. Dostęp do portalu jest płatny i działa na zasadzie jednorocznego loginu, z możliwością przedłużenia. Wszyscy uczestnicy organizowanych przez TL projektów europejskich otrzymują bezpłatny login na czas trwania projektu. Wszystkie opłaty z tym związane pokrywane są ze środków UE. PORTAL 16+

23 Arkońska 52 80-392 Gdańsk tel: 058 556-13-69 www.transferlearning.pl www.3xu.pl


Pobierz ppt "Projekt europejski skierowany do szkół zawodowych w ramach działania 9.2 Realizacja: województwo POMORSKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google