Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

60 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI W PIŃCZOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "60 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI W PIŃCZOWIE"— Zapis prezentacji:

1 60 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI W PIŃCZOWIE

2 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KIELCACH FILIA W PIŃCZOWIE
oś. Nowy Świat 3 Pińczów tel. (41) Strona internetowa:

3 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie:
gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia czytelnikom swój księgozbiór, informuje o zbiorach innych bibliotek, powadzi działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną, jest ważnym ogniwem w procesie wychowawczym, pełni funkcję kształcącą, realizowaną poprzez rozbudzanie i rozwijanie potrzeb intelektualnych, związanych z rozwojem różnych dyscyplin naukowych jak też z indywidualnymi zainteresowaniami czytelników, stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, wspiera nauczycieli w ich pracy zawodowej i własnym doskonaleniu, gromadzi zbiory pod kątem potrzeb czytelników i wykorzystania ich w procesie dydaktycznym.

4 Biblioteka w szczególności służy
kształcącym się i doskonalącym się nauczycielom oraz studentom, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela. Ponad półwieczne istnienie Pedagogicznej Biblioteki w Powiecie Pińczowskim, niewątpliwie znacząco wpłynęło na edukację i rozwój kulturalny jego mieszkańców.

5 POWIAT PIŃCZOWSKI- rejon działania PBW w Kielcach Filia w Pińczowie
Powiat pińczowski jest położony w południowej części województwa świętokrzyskiego (Rys.1) w dolinie rzeki Nidy. Zajmuje obszar 611,4 km2. Administracyjnie podzielony jest na 5 gmin: Kije, Pińczów, Michałów, Złota, Działoszyce. (Rys.2) Powiat liczy mieszkańców, którzy mieszkają w 125 miejscowościach w tym w 2 miastach: w Pińczowie i Działoszycach. Około 1/3 ludności tego terenu mieszka w miastach, a pozostała część ludności mieszka na wsi. Stolicą i siedzibą władz powiatu jest miasto Pińczów. Rys.1. Województwo Świętokrzyskie z podziałem na powiaty.[1] Rys.2. Mapa powiatu pińczowskiego z wyszczególnieniem gmin.[1]

6 Rys.3. Widok na miasto z Góry św. Anny.[1]
Pińczów Pińczów (Rys.3) – miasto powiatowe - stolica Ponidzia, jest niewielkim miastem położonym nad rzeką Nidą w woj. świętokrzyskim. Prawa miejskie otrzymał 21 września 1428 roku. Był własnością kolejno: Oleśnickich, Myszkowskich i Wielopolskich. Rys.3. Widok na miasto z Góry św. Anny.[1]

7 W Pińczowie warto zwiedzić zabytki architektury:
Rys.4. Kościół pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty Rys.6. Kaplica św. Anny Rys.7. Drukarnia Ariańska Rys.5. Synagoga Rys.8. Pałac Wielopolskich

8 Pińczów w 1999 r. Od stycznia pełni funkcję miasta powiatowego. Działają w nim między innymi: Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, Muzeum Regionalne, w którym znajdują się ciekawe, stałe wystawy : Pradzieje Ponidzia, Adolf Dygasiński – życie i twórczość, Przyroda Ponidzia oraz Pińczak i gips –bogactwo Ponidzia. Z licznych imprez kulturalnych odbywających się w mieście wyróżniają się: Dni Ponidzia, Zamkowe Spotkania z Muzyką, Zaduszki Jazzowe, Biblioteczne Spotkania Historyczne. 

9 Placówki oświatowe w powiecie pińczowskim
W powiecie pińczowskim znajdują się różne typy szkół. Zatrudnieni w nich nauczyciele- to potencjalni użytkownicy pedagogicznej biblioteki, to dla nich przede wszystkim istnieje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie działająca w tym rejonie. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 GIMNAZJUM NR 2 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCE

10 Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej
Pedagogiczna Biblioteka w Pińczowie powstała w 1951 roku, w maju tego roku dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej biblioteki. Pod pierwszym numerem wpisano pierwszą nabytą książkę (Rys.11). Był to Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Rys.9. Pierwsza strona księgi inwentarzowej z wpisem pierwszych książek nabytych w 1951 roku.

11 Pierwsza siedziba PBW w Pińczowie
Początkowo swoją siedzibę Filia miała w Szkole Podstawowej Nr w Pińczowie przy ulicy Szkolnej 2. Zajmowała salę szkolną o powierzchni 45,7 m². Rys.10. Szkoła Podstawowa Nr 1,w której mieściło się pierwsze lokum Pedagogicznej Biblioteki.

12 We wrześniu 1983 roku biblioteka przeprowadziła się do własnego lokalu
(zajmuje go do dziś), do nowo wybudowanego i jak na ówczesne lata nowoczesnego budynku, przy ulicy Nowy Świat nr 3.

13 W holu biblioteki czytelnik
może: Poszukać książek w katalogach: alfabetycznym i systematycznym. Znaleźć artykuły z czasopism w kartotece zagadnieniowej. Obejrzeć biblioteczne wystawy. Skorzystać z kserokopiarki.

14 W WYPOŻYCZALNI Układ książek na półkach jest numeryczny tzn., że każda książka posiada numer inwentarzowy i może być odnaleziona jedynie po podaniu takiego numeru. Czytelnik może mieć na karcie wypożyczonych maksymalnie 6 książek. Książki wypożyczane są na okres 3 miesięcy.

15 W CZYTELNI Układ książek i czasopism jest działowy, wyróżnia się dział pedagogiczny, w którym znajdują się programy i podręczniki szkolne oraz książki metodyczne. Znajduje się bogaty zbiór encyklopedii, słowników, leksykonów, albumów. Osobny dział stanowią regionalia.

16 W CZYTELNI można korzystać z czasopism:
-bibliotekarskich: Bibliotekarz, Biblioteka w Szkole, Poradnik Bibliotekarza, -pedagogicznych: Biologia w Szkole, Chemia w Szkole, Dyrektor Szkoły, Edukacja, Edukacja i Dialog, Fizyka w Szkole, Geografia w Szkole, Głos Nauczycielski, Inspiracje, Język Polski w Liceum, Język Polski w Szkole, Języki Obce w Szkole, Matematyka, Nauczanie Początkowe, Nowa Szkoła, Polonistyka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Szkoła Specjalna, Wiadomości Historyczne, Wszystko dla Szkoły, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Wychowanie Muzyczne w Szkole, Wychowanie w Przedszkolu, Wychowawca, Życie Szkoły, -regionalnych: Głos Pińczowski, Kurier Pińczowski, Nasz Region, Tygodnik Ponidzia, -innych: Aura, Biuletyn IPN, Remedium,

17 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
ICIM otwarte jest w godzinach pracy biblioteki. Korzystanie z ICIM jest bezpłatne. W ICIM wyszukane informacje można zeskanować, wydrukować, zgrać na nośniki informacji (CD, DVD, pendrive, dyskietka). W ICIM można również poszukać książek w katalogu on-line na stronie biblioteki.

18 Katalogi on-line znajdują się na stronie: www.pbw.kielce.pl
Patrz odnośnik z lewej strony: - katalogi i bazy on-line - filie - Pińczów - książki - multimedia - kartoteka zagadnieniowa

19 ZBIORY BIBLIOTEKI Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie już 60 lat z wielką starannością gromadzi zbiory, pieczołowicie je przechowuje, konserwuje, uzupełnia i udostępnia czytelnikom. Biblioteka posiada: -wydawnictwa zwarte - książki - ok woluminów, -wydawnictwa ciągłe - czasopisma - 39 tytułów, -wydawnictwa audiowizualne- płyty CD i DVD, kasety video, taśmy magnetofonowe, przeźrocza jednostek inwentarzowych.

20 Na progu XXI wieku W 2009 roku Filię PBW odwiedziło 9386 użytkowników biblioteki (w tym 8724 nauczycieli i studentów). Skorzystali oni z 11469 książek, 2327 roczników czasopism, 420 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, 4896 źródeł komputerowych - łącznie z jednostek inwentarzowych zbiorów bibliotecznych i źródeł komputerowych (w tym jednostek inwentarzowych wypożyczono i udostępniono nauczycielom i studentom).

21 Na progu XXI wieku W 2009 przeprowadzono w bibliotece 5 lekcji bibliotecznych, zorganizowano 2 prelekcje dla młodzieży, oprowadzono po bibliotece i zapoznano z jej zbiorami, działami i wystawami 13 wycieczek szkolnych. Przy okazji różnych uroczystości, wydarzeń rocznicowych, zorganizowano 12 wystaw o różnorodnej tematyce. Wśród nich były te, które promowały własne zbiory, przekazywały wartości historyczne, patriotyczne, artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego.

22 Nowoczesne społeczeństwo, nakłada na Pedagogiczną Bibliotekę nowe funkcje i role.
Obecnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie nastawiona jest na komputeryzację zbiorów, pracy bibliotecznej i usług, by zapewnić czytelnikom łatwy i szybki dostęp do informacji. Biblioteka stara się być ukierunkowana na użytkownika samodzielnego, aktywnego, precyzyjnie określającego swoje potrzeby, umiejącego się „poruszać” nie tylko wśród zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism, ale także wśród elektronicznych nośników informacji.

23 Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki - Joanne Kathleen Rowling
ZAPRASZAMY GODZINY OTWARCIA: poniedziałek wtorek środa czwartek nieczynne piątek sobota (I i III sobota miesiąca) Wykonawcy: Maria Burek Robert Karpiński

24 Źródła: Burek, Maria : Historia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie / Maria Burek. – Pińczów, (praca dyplomowa) r.


Pobierz ppt "60 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI W PIŃCZOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google