Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe1 6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 1. Podstawy teoretyczne, założenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe1 6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 1. Podstawy teoretyczne, założenia."— Zapis prezentacji:

1 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe1 6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 1. Podstawy teoretyczne, założenia i doświadczenie 2. Projektowanie programów i pakietów edukacyjnych 3. Scenariusze zajęć teoretycznych i praktycznych

2 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe2 Innowacyjne modułowe programy nauczania Programy modułowe (185) i pakiety edukacyjne (3 438 poradników dla ucznia i 3 438 poradników dla nauczyciela) zostały opracowane przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy działający w konsorcjum partnerskim (2005–2008) w ramach projektu EFS SPO RZL Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego na zlecenie KOWEZiU w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorzy, recenzenci, eksperci około 5 500 osób (2 500 autorów, 42 koordynatorów metodycznych około 2 900 rzeczoznawców z listy MEN) nauczyciele kształcenia zawodowego, edukatorzy, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, pracownicy naukowi, pracodawcy i przedsiębiorcy z 547 instytucji.

3 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe3 Struktura modułowego programu nauczania dla zawodu

4 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe4 Struktura pakietu edukacyjnego

5 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe5 1.Uwarunkowania rozwoju kształcenie zawodowe w Polsce 1.1. Zmiany środowiska i treści pracy – nowe standardy kwalifikacji zawodowych 1.2. Stan i kierunki modernizacji kształcenia zawodowego 2.Teoria i praktyka kształcenia modułowego 2.1. Teoretyczne podstawy kształcenia modułowego 2.2. Technologia kształcenia modułowego 3.Podstawy programowe kształcenia w zawodzie 3.1Projektowanie podstaw programowych kształcenia 3.2. Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie 4.Modułowe programy nauczania 4.1. Projektowanie modułowych programów nauczania 4.2. Analiza modułowego programu nauczania 5.Pakiety edukacyjne 5.1Pakiety edukacyjne 5.2Analiza poradnika dla ucznia 5.3Analiza poradnika dla nauczyciela 6.Uwarunkowania i motywy wdrożenia modułowego kształcenia zawodowego 6.1Formalno-prawne podstawy wdrażania modułowych programów kształcenia 6.2Nauczyciele i baza dydaktyczna 6.3Jakość kształcenia 7.Modernizacja kształcenia zawodowego w planach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009–2015 7.1Upowszechnianie modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych 7.2Wdrożenie innowacyjnych modułowych programów nauczania, ocena jakości i rezultatów kształcenia – założenia eksperymentu pedagogicznego 7.3Rozwój programów modułowych i pakietów edukacyjnych 8.Załączniki 8.2Innowacyjne modułowe programy kształcenia zawodowego i pakiety edukacyjne (zestawienie) Innowacyjne modułowe kształcenie zawodowe

6 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe6 Programy modułowe kształcenia zawodowego w formach szkolnych Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Modułowy program kształcenia w formach szkolnych Podstawy programowe kształcenia w zawodzie Klasyfikacja działalności, towarów i usług Standardy egzaminów potwierdzających kwalifikacje

7 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe7 Obszary zawodowe oraz dane o dokumentacji programów modułowych Projekt „TOR#9 Szkolenie Dorosłych” finansowany z pożyczki Banku Światowego w latach 1993 – 1997

8 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe8 Obszary zawodowe oraz dane o dokumentacji programów modułowych Projekt PHARE 2000 „Krajowy System Szkolenia Zawodowego” realizowany w latach 2002 – 2004

9 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe9 Cechy kształcenia modułowego Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej – Poradnik. MPiPS, Warszawa 2000.

10 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe10 Jednostki modułowe - integrowanie wiedzy i umiejętności z przedmiotów nauczania Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej – Poradnik. MPiPS, Warszawa 2000.

11 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe11 Dziesięć dokumentów modułowego programu szkolenia

12 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe12 Dwie zasadnicze części dokumentacji programu modułowego

13 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe13 Dwie zasadnicze części dokumentacji programu modułowego

14 Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe14 PRACA DOMOWA (przygotowanie się do egzaminu) 1) Zapoznaj się z przykładowym programem modułowym Murarz-tynkarz. 2) Przestudiuj podręczniki: Symela K. (red.) „Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego”. Ministerstwo Gospodarki i pracy, Warszawa 2004. Brejnak A. „Tworzenie modułowych programów szkoleń opartych na metodologii MES”. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004. Kwiatkowski S.M., Woźniak I. (red.) „Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Projektowanie i stosowanie”. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2003. 3) Zarejestruj się i przeszukaj bazę z programami modułowymi i standardami kwalifikacji zawodowych: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl 4) Przeanalizuj wykłady z obu semestrów.

15


Pobierz ppt "Technologia kształcenia zawodowego 6. Kształcenie modułowe1 6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 1. Podstawy teoretyczne, założenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google