Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Książę Paweł Karol Sanguszko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Książę Paweł Karol Sanguszko"— Zapis prezentacji:

1 Książę Paweł Karol Sanguszko
Kinga Szymanek Klasa Ib

2 Sanguszkowie, pieczętujący się herbem "Pogoń", to jeden z najstarszych rodów magnackich. W latach byli właścicielami Lewartowa (Lubartowa). Książę Paweł Karol Sanguszko ( ) po śmierci żony Marianny, córki Józefa Lubomirskiego, odziedziczył Ordynację Ostrogską, w tym dobra lubartowskie.

3 Pragnąc uczynić Lewartów swoją siedzibą, książę Paweł Karol starał się podnieść miasto z upadku gospodarczego. W dniu 22 listopada 1744 roku, na jego prośbę król August III, potwierdził przywilej z dnia 29 maja 1543 roku wydany przez króla Zygmunta I, odnowił prawo miejskie, nadał miastu herb i zmienił jego nazwę z Lewartowa na Lubartów.

4 Herb Pogoń Litewski

5 Kariera Pawła Karola Sanguszko
1708r.-stolnik litewski 1711r.-podskarbi nadworny litewski 1713r.-marszałek nadworny litewski 1733r.- elektor na dworze króla Augusta III Sasa 1734r.-marszałek wielki litewski

6 Paweł Karol Sanguszko

7 Die Familie von Paweł Karol Sanguszko
Pochodził ze znanej i szanowanej rodziny litewskiej. Jego matka Konstancja, była córką Pawła Jana Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego. Ojciec Hieronim Sanguszko był dworzaninem królewskim. Sam Paweł Karol był prawnukiem Samuela Szymona. Jego starszy brat Kazimierz Antoni uzyskał tytuł marszałka nadwornego litewskiego, a siostra Anna Katarzyna wyszła za mąż za Karola Stanisława Radziwiłła, kanclerza wielkiego litewskiego.

8 Seine erste Frau war Bronislawa Pieniążkówna.
Durch die Ehe mit Marianna Lubomirska kam er in den Besitz von Ostroger Ordination, entwickelte sie und baute eine Reihe von Kirchen.

9 Trzecią żoną była Barbara z Duninów
Trzecią żoną była Barbara z Duninów. Ślub odbył się 17 kwietnia 1735 roku w franciszkańskim kościele w Warszawie, a udzielał go biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski. W trakcie tego małżeństwa urodziło się jedenaścioro dzieci, z których przeżyło sześcioro.

10 POWIĄZANIE Z LUBARTOWEM

11 Der Familie Sanguszko, besonders Paweł Karol, verdankt Lubartów die wirtschaftliche Entwicklung und die Entstehung umfangreicher Bauwerke, die das Bild der Stadt geprägt haben.

12 Paweł Karol Sanguszko dokonał przebudowy pałacu Sanguszków w Lubartowie.

13 Książę wzniósł kościół św.Anny

14 Ufundował Kościół i klasztor Kapucynów

15 W dniu 16 kwietnia 1998r. Zespół Szkół nr 2 otrzymał za patrona Księcia Pawła Karola Sanguszkę

16 Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marianna_Lubo mirska_(1693-1729)
a_Sanguszkowa arol_Sanguszko itewska hp/o-nas-mainmenu-32/patron-szkoy


Pobierz ppt "Książę Paweł Karol Sanguszko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google