Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinga Szymanek Klasa Ib. Sanguszkowie, pieczętujący się herbem "Pogoń", to jeden z najstarszych rodów magnackich. W latach 1739-1839 byli właścicielami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinga Szymanek Klasa Ib. Sanguszkowie, pieczętujący się herbem "Pogoń", to jeden z najstarszych rodów magnackich. W latach 1739-1839 byli właścicielami."— Zapis prezentacji:

1 Kinga Szymanek Klasa Ib

2 Sanguszkowie, pieczętujący się herbem "Pogoń", to jeden z najstarszych rodów magnackich. W latach 1739-1839 byli właścicielami Lewartowa (Lubartowa). Książę Paweł Karol Sanguszko (1680-1750) po śmierci żony Marianny, córki Józefa Lubomirskiego, odziedziczył Ordynację Ostrogską, w tym dobra lubartowskie.

3 Pragnąc uczynić Lewartów swoją siedzibą, książę Paweł Karol starał się podnieść miasto z upadku gospodarczego. W dniu 22 listopada 1744 roku, na jego prośbę król August III, potwierdził przywilej z dnia 29 maja 1543 roku wydany przez króla Zygmunta I, odnowił prawo miejskie, nadał miastu herb i zmienił jego nazwę z Lewartowa na Lubartów.

4

5  1708r.-stolnik litewski  1711r.-podskarbi nadworny litewski  1713r.-marszałek nadworny litewski  1733r.- elektor na dworze króla Augusta III Sasa  1734r.-marszałek wielki litewski

6

7  Pochodził ze znanej i szanowanej rodziny litewskiej. Jego matka Konstancja, była córką Pawła Jana Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego. Ojciec Hieronim Sanguszko był dworzaninem królewskim. Sam Paweł Karol był prawnukiem Samuela Szymona. Jego starszy brat Kazimierz Antoni uzyskał tytuł marszałka nadwornego litewskiego, a siostra Anna Katarzyna wyszła za mąż za Karola Stanisława Radziwiłła, kanclerza wielkiego litewskiego.

8  Seine erste Frau war Bronislawa Pieniążkówna.  Durch die Ehe mit Marianna Lubomirska kam er in den Besitz von Ostroger Ordination, entwickelte sie und baute eine Reihe von Kirchen.

9 Trzecią żoną była Barbara z Duninów. Ślub odbył się 17 kwietnia 1735 roku w franciszkańskim kościele w Warszawie, a udzielał go biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski. W trakcie tego małżeństwa urodziło się jedenaścioro dzieci, z których przeżyło sześcioro.

10

11 Der Familie Sanguszko, besonders Paweł Karol, verdankt Lubartów die wirtschaftliche Entwicklung und die Entstehung umfangreicher Bauwerke, die das Bild der Stadt geprägt haben.

12

13

14

15

16 1) http://pl.wikipedia.org/wiki/Marianna_Lubo mirska_(1693-1729) 2) http://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Urszul a_Sanguszkowa 3) http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_K arol_Sanguszko 4) http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogo%C5%84_L itewska 5) http://www.zs2.lubartow.pl/liceum/index.p hp/o-nas-mainmenu-32/patron-szkoy


Pobierz ppt "Kinga Szymanek Klasa Ib. Sanguszkowie, pieczętujący się herbem "Pogoń", to jeden z najstarszych rodów magnackich. W latach 1739-1839 byli właścicielami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google