Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt restrukturyzacji sieci szkół i placówek publicznych w Szczecinie Szczecin, styczeń 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt restrukturyzacji sieci szkół i placówek publicznych w Szczecinie Szczecin, styczeń 2008."— Zapis prezentacji:

1 Projekt restrukturyzacji sieci szkół i placówek publicznych w Szczecinie Szczecin, styczeń 2008

2 Zmiany są potrzebne! stawiamy na jakościowy rozwój szkół dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży rozwijamy ofertę szczecińskiej oświaty dostosowujemy szczecińską oświatę do zmieniających się warunków demograficznych

3 Przede wszystkim jakość! Szczecin będzie miał nowe kierunki kształcenia sportowy muzyczny językowy artystyczny informatyczny

4 Szczecin Miasto Mistrzów Świata w Sporcie! Utworzymy Centrum Kształcenia Sportowego na bazie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Rydla 49

5 Struktura Centrum Kształcenia Sportowego SP 62 LO MS CKS ZSO 8 Gm 13 XVI LO ZSO MS Gm 19 Sportowa SP Gimnazjum Sportowe Gm z Oddz. Sportowymi LO z Oddz. Sportowymi

6 Dodatkowo przy Centrum Kształcenia Sportowego utowrzymy: Ośrodek Kształcenia Kadry Trenerskiej Internat dla Mistrzów Sportu Gabinety opieki medycznej i odnowy biologicznej dla sportowców Centrum Kształcenia Sportowego

7 Nareszcie w Szczecinie samodzielna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia! Rozbudujemy siedzibę i poszerzymy ofertę kształcenia muzycznego przyjmując więcej dzieci do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43

8 Struktura Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. OSM I st. + SP nr 2 = Zespół Szkół Podstawowych nr 2 Zakłada się wygaszanie SP nr 2, które zakończy się w 2013 roku Rejon SP nr 2 podzielony zostaje między trzy szkoły: SP nr 1 (al. Piastów 6) SP nr 46 (ul. Felczaka 13) SP nr 47 (ul. Jagiellońska 59)

9 Rozwijamy zdolności językowe i artystyczne SP nr 61 przy al. 3 Maja będzie szkołą plastyczną z poszerzonym programem nauki języka niemieckiego Zapewniamy ciągłość edukacyjną: GIM nr 21 – kontynuacja programów rozwijających zdolności plastyczne GIM nr 42 – klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim LO nr 9 Liceum Plastyczne Akademia Artystyczna

10 Miejski Program Kształcenia Informatycznego Informatyka dla wszystkich! w 2008/2009 rozpoczynamy w: SP nr 1 SP nr 20 SP nr 35 SP nr 74 w kolejnych latach rozpoczniemy wdrażanie programu: w gimnazjach w liceach

11 Miejski Program Kształcenia Informatycznego Stała rubryka w prasie lokalnej Wykłady, prelekcje, pokazy Promocja programu w środowisku lokalnym Miejski Program Kształcenia Informatycznego Szkolne Programy Kształcenia Informatycznego Konkursy, Turnieje Obozy naukowe Wsparcie dla nauczycieli Konkurs SP Konkurs GM Międzyszkolne Turnieje PGM Konkursy specjalistyczne Współpraca z uczelniami Spotkania z wybitnymi informatykami Przedszkola SP GM PGM I-III IV-VI Programy Koło Nauczycieli Informatyki Koordynator TI w szkole Administrator sieci szkolnej Programy nauczania Wyposażenie Uzupełnienie wyposażenia Międzyszkolne Koła Komputerowe Nauczyciele Zaj pozalekc

12 Rozdział Szkół Podstawowych i Gimnazjów Utworzymy samodzielną SP nr 68, ul. Zakole 1A Utworzymy samodzielne Gim nr 34, ul. Wojciechowskiego 50 Stopniowe wygaszanie SP nr 36 przy funkcjonującej w jednym budynku z Gim nr 34 Stopniowa wygaszanie Gim nr 28 funkcjonującego w jednym budynku ze SP nr 68 zakończenie procesu w 2009 roku

13 Utworzymy specjalistyczne szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi SP nr 45 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Benesza 75 SP nr 63 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23 Przystosujemy budynki SP nr 45 oraz SP 63 dla osób niepełnosprawnych Wykorzystamy fundusze pomocowe w celu pełnego dostosowania szkół do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

14 Uspołecznienie SP nr 21 Dlaczego? Najdroższa szkoła w mieście 6135 zł kosztuje utrzymanie 1 ucznia, do każdego ucznia dopłacamy o 1195 zł. więcej niż w standardowej szkole. W obwodzie szkoły zamieszkuje tylko 54 uczniów w wieku obowiązku szkolnego – z tej liczby tylko 38 (czyli 70 %) uczęszcza do SP nr 21 21,25 % uczniów SP nr 21 to uczniowie z innych gmin (27 uczniów z 127 uczniów )

15 Wydatki na SP 21 DZIŚ Wydatki na SP 21 wynoszą dziś 828 230 zł. PO ZMIANIE Koszty ponoszone przez Miasto w przypadku utworzenia publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ wyniosą 525 111 zł. Różnica wynosi 303 119 zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wyniesie 468 590 zł. Różnica wynosi 359 640 zł.

16 Uspołecznienie SP nr 21 wstrzymanie naboru do klas I w roku szkolnym 2008/2009 z dniem 1 września 2008 r. włączenie obwodu SP nr 21 do obwodu SP nr 45 przy ul. Benesza 75 przystosowanie SP nr 45 dla osób niepełnosprawnych uspołecznienie SP nr 21 od 2009 r. wyłączenie nieruchomości z zasobów oświatowych Gminy Miasto Szczecin

17 Centrum Szczecina pustoszeje! Za cztery lata około 100 dzieci będzie mniej w SP nr 54 Baza szkoły wymaga generalnego remontu Program rewitalizacji - przeniesienie w tym roku 160 rodzin PLANUJEMY Wstrzymanie naboru do SP nr 54 od roku szkolnego 2008/2009 Od 1 września 2008 r. włączymy SP nr 54 do obwodów sąsiadujących szkół: SP 5, SP 63, SP 64 W roku 2010 przeniesienie klas integracyjnych do SP 63, a klas ogólnodostępnych do SP 5 Proces wygaszania zakończymy w 2010 r.

18 Pełne wykorzystanie bazy szkolnej poprzez zmiany w strukturze ZSZS nr 1 i SOSW nr 2 Łączenie szkół tego samego typu Częściowe wstrzymanie naboru do klas I Ostateczne połączenie szkół nastąpi we wrześniu 2009 r.

19 Zalety połączenia ZSZS Nr 1 i SOSW Nr 2 Zapewnienie możliwości kontynuacji nauki we wszystkich prowadzonych profilach kształcenia zawodowego Optymalne wykorzystanie bazy i dostosowanie naboru do zmieniających się potrzeb uczniów Pełne wykorzystanie miejsc w internacie Możliwość rozwoju szkoły

20 Technikum Zawodowe nr 3 w SOSW dla Dzieci Niesłyszących Technikum Zawodowe nr 3 jest szkołą ponadpodstawową nie funkcjonującą już w systemie oświaty Z dniem 1 września 2008 r. planuje się całkowite wygaszenie

21 Utworzenie Zespołu Szkół przy ul. Łabędziej 4 zakłada się połączenie z dniem 1 września 2008 r.: SP nr 29 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie, ul. Łabędzia 4 Gim nr 55 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie, ul. Łabędzia 4

22 Utworzenie Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Bałtyckiej 1 zakłada się połączenie z dniem 1 września 2008 r.: SP nr 13, ul. Bałtycka 1 Gim nr 31, ul. Bałtycka 1 Uzyskamy: szkołę o jednolitym systemie wychowawczym szkołę o jednolitym systemie wychowawczym możliwość długoletniego monitorowania rozwoju uczniów możliwość długoletniego monitorowania rozwoju uczniów szkołę środowiskową szkołę środowiskową

23 Licea profilowane coraz mniej popularne! W związku z brakiem naboru w roku szkolnym 2008/2009 planuje się: całkowite wygaszenie z dniem 1 września 2008 r.: II LP w ZS Nr 8 oraz rozpoczęcie stopniowego wygaszania XII LP w ZS Nr 2 zakończenie procesu 31 sierpnia 2009 r.

24 Szkoły policealne nieatrakcyjne! W roku szkolnym 2008/2009 proponuje się całkowite wygaszenie szkół policealnych: Szkoła Policealna Nr 4 w Zespole Szkół Nr 2 Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szk ó ł Budowlanych Szkoła Policealna Nr 8 w Zespole Szk ó ł Budowy Okręt ó w

25 Małe zainteresowanie liceami i technikami zawodowymi od września 2009 r. proponuje się rozpocząć proces stopniowego wygaszania XIX LO w Zespole Szkół Nr 6 od września 2008 r. planuje się całkowite wygaszenie techników, które zostały już zastąpione przez inne: Technikum Ekonomiczne Nr 2 w Zespole Szkół Nr 8 (obecnie Technikum Zawodowe Nr 4 w Zespole Szkół Nr 8) Technikum Hotelarskie Nr 2 w Zespole Szkół Nr 8 (obecnie Technikum Zawodowe Nr 4 w Zespole Szkół Nr 8)

26 Utworzenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Tworzymy Nowy model absolwenta przy następujących szkołach: Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Budowy Okrętów Zespół Szkół Ogrodniczych Dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy i wymogów pracodawców!

27 Co ma wpływ na plan restrukturyzacji? niż demograficzny puste szkoły mało liczne klasy mało atrakcyjna oferta edukacyjna rozdział szkół podstawowych od gimnazjów dekapitalizacja bazy

28 Ile dzieci będzie w Szczecinie w 2012? Rok liczba uczniów razem 3-6 lat7-12 lat13-15 lat16-18 lat 20076015412704209821233714131 20085857212435204931192413720 20095686712290199871152413066 20105545812136195951095312774 20115410611968193071050312328 20125287811816190211014811893 Różnica 2007-2011 7276888196121892238

29 Zmiany są potrzebne! Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt restrukturyzacji sieci szkół i placówek publicznych w Szczecinie Szczecin, styczeń 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google