Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

2 LOGO SZKOŁY SZTANDAR O szkoło nasza miła, wspólny ty domu nasz. O jakiż niepojęty ty dla nas urok masz. Jak wielka w tobie siła i wiedzy wieczny zdrój. O szkoło nasz miła o drogi domu mój. Z przeszłości naszych ojców chcemy zaczerpnąć sił. By piękniej żyć i mądrzej, by świat szczęśliwy był. Imienia i sztandaru będziemy dzielnie strzec i radość innym dawać ku pokrzepieniu serc. HYMN

3 Szkoła Bez barier Szkoła gwarantuje możliwość swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym: wygodne podjazdy dla poruszających się na wózkach inwalidzkich na zewnątrz i wewnątrz szkoły, winda, sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4 Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracji wykorzystują w swojej pracy narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

5 ZASOBY SZKOŁY SALE KOMPUTEROWE OPIEKA MEDYCZNA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ ŚWIETLICA GABINET WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNAEGO STOŁÓWKA LOGOPEDA SALE GIMNASTYCZNE I KOREKCYJNA PEDAGOG PSYCHOLOG WINDA I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NOWOCZESNE KLASOPRACOWNIE INTERNETOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA PRACOWNIK OCHRONY MONITORING

6 Nowocześnie wyposażone sale

7 NOWOCZESNE SALE KOMPUTEROWE Wykorzystanie sal: zajęcia informatyki kółka komputerowe zajęcia pozalekcyjne kursy szkolenia

8 Szkolna sieć bezprzewodowa ZASOBY SERWERA Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - AccesPoint

9 Gabinet wychowania komunikacyjnego Nowocześnie wyposażona klasopracownia służy nie tylko nauczycielom w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych (BRD, kółka) ale również jest udostępniana osobą ze środowiska lokalnego np.: kursy szkolenia lekcje przepisów drogowych

10 Biblioteka i czytelnia Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - ICIM wypożyczenia książek kółko informatyczne biblioteki praca z programem MOL Optimum wydawanie czasopisma Bibliowieści konkursy biblioteczne korzystanie z czytelni Centrum Informacji Naukowej

11 Świetlica szkolna Sala 249 – mała świetlica Sala 250 – duża świetlica Praca w świetlicy odbywa się w oparciu o roczny plan pracy świetlicy i plany miesięczne w rozbiciu na dwa poziomy kl. I – III i IV – VI (4 grupy). Działania świetlicy: zajęcia, konkursy, uroczystości kiermasz kartek program Dzieciaki – sieciaki

12 Logopeda Poprzez systematyczne ćwiczenia logopedyczne korygowane są wady wymowy uczniów klas I – III. Zajęcia logopedii z komputerem

13 Pedagog - Psycholog Psycholog i pedagog szkolny jest w szkole organizatorem, inicjatorem i koordynatorem działań podejmowanych w celu: wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży korygowania i wyrównywania braków w opanowaniu programu nauczania eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności szeroko rozumiana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla: uczniów rodziców nauczycieli

14 duża sala Sale gimnastyczne i boiska boiska sportowe mała sala sala do zajęć korekcyjnych średnia sala

15 Opieka medyczna Szkoła posiada dwa gabinety, w których dyżury pełnią higienistki szkolne. Decyzją Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Edukację Zdrowotną i Wojewódzkiej Rady Programowej Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie z dniem r. należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

16 Stołówka W szkole znajduje się stołówka, z której korzystają uczniowie naszej szkoły. W ramach akcji drugie śniadanie dzieci otrzymują herbatę lub mleko.

17 Jedynka to szkoła objęta ochroną i monitoringiem. W szkole i na boiskach zamontowano kamery. Ochrona i monitoring

18 Przestronne korytarze, zadbane klasy, wystawy, galerie.

19 Życie szkoły AKCJE KONKURSY WSPÓŁPRACA ZAJĘCIA I KÓŁKAOSIĄGNIĘCIA BEZPIECZEŃSTWO SAMORZĄD ORGANIZACJE

20 AKCJA Marchewka Program Nie pal przy mnie, proszę Stałe akcje: Jabłko dla każdego z okazji Światowego Dnia Zdrowia; Moje dziecko idzie do szkoły Start Śnieżnobiały uśmiech Radosny uśmiech Między nami kobietkami Elementarz 7 kroków Jemy zdrowo i kolorowo (częstujemy marchewką w świetlicy) Dzień kolorowej surówki

21 Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce Powiatowy Konkurs Informatyczny Powiatowy Konkurs Matematyczny Powiatowy Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu Konkursy Szkoła organizatorem konkursów i imprez

22 Konkursy ogólnopolskie Kangur Oxford Powiatowy Konkurs Muzykujących Dzieci

23 OSIĄGNIĘCIA Konkursy zlotowe – komputerowy -w Olecku XVI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich Konkurs informatyczny – Zero tolerancji dla przemocy Informatyczne Konkurs informatyczny - powiatowy V miejsce 2006r. Konkurs informatyczny - Powiatowy II miejsce 2007r. VII Powiatowy Konkurs Informatyczny I i II miejsce 2008r. Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Rok szkolny 2007/2008 Nagrodzeni w Olecku

24 Nagrody, dyplomy, certyfikaty

25 Koncert Dzieci – RodzicomWystawa osiągnięć Pasowanie klas ITaniec z belframi

26 Nagroda dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie za II miejsce na Najbardziej Usportowioną Szkołę w Wielkopolsce w roku szkolnym 2006/2007 Nagroda Starosty powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie za wybitne osiągnięcia sportowe i promocję powiatu w roku 2008 TKKF w Pile dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie za zwycięstwo w klasyfikacji Szkół Podstawowych Regionu Pilskiego w IX edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych 2005r.

27 Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy Uczeń naszej szkoły mistrz Wielkopolski w biegach przełajowych kadra

28 Szkoła na zlotach sienkiewiczowskich Zloty: XIII Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Ziębicach 2004/2005 XIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Zamościu 2005/2006 XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Kołobrzegu 2006/2007 XVI Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Olecku 2007/2008 Już 7-io krotnie uczestniczyliśmy w zlotach

29

30 Korespondencja ze szkołami sienkiewiczowskimi: Murowana Goślina Maków Podhalański oraz z: Muzeum Woli Okrzejskiej Osiągnięcia na zlotach: III miejsce na XIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski 2006 – praca plastyczna Przed bitwą pod Grunwaldem Dwa III miejsca w konkursie informatycznym i wyróżnienie w konkursie plastycznym 2008r. Szkoła organizatorem Powiatowych Konkursów Sienkiewiczowskich – pięć edycji w latach 2003 – 2008 Uczestniczą szkoły: Siedlisko, Krucz, Lubasz, Śmieszkowo, Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Dolne, Murowana Goślina

31 Współpraca z zagranicą Klub Europejski Szkolny Klub Europejski działa przy Szkole Podstawowej nr 1 od 2002r. Cele pracy Klubu to propagowanie idei zjednoczonej Europy oraz przestrzegania praw człowieka. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości europejskiej i postawy tolerancji wobec innych kultur i narodów, a także propagowanie polskiej kultury i tradycji w świecie. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

32 Jedynka koordynatorem Programu Socrates Comenius Główne cele projektu to: wymiana wiedzy uczniów na temat środowiska regionu, kultury, obyczajów uświadamianie nauczycielom, uczniom oraz społecznościom lokalnym różnic i podobieństw w sposobie życia, pracy, nauki, oraz tworzenie wspólnych planów zwiększanie uczniowskiej tolerancji względem innych kultur, nawyków i tradycji doskonalenie umiejętności językowych promowanie społeczności lokalnej, miasta, szkoły, tradycji W projekt zaangażowanych było ponad 20 nauczycieli i ponad 100 dzieci w różnym wieku.

33 Niemcy- Decker Hauff Schule w Jettingen Anglia - Borough Leigh Junior School w Rugby Norwegia - Storforshei ScholeHiszpania - Villa vieja de Yeltes Kraje partnerskie

34 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Przedstawicielem społeczności uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie jest Rada Samorządu Uczniowskiego. Rada wybierana jest przez uczniów klas IV i V w tajnym głosowaniu. strona samorządu czasopismo

35 ORGANIZACJE ZHP Drużyna ma sztandar poświęcony w roku 1948 oraz proporzec i kontynuuje tradycje drużyny powstałej w 1945 roku, która z kolei nawiązywała do wzorców harcerstwa przedwojennego. Drogowskazem dla Kilińskiego jest rota Przyrzeczenia - służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu oraz punkty Prawa Harcerskiego.

36 Szkolna Kasa Oszczędności Już od blisko 30 lat dzieci naszej szkoły uczą się oszczędzać wpłacając drobne kwoty na książeczkę SKO. Głównym celem koła jest propagowanie wśród uczniów nawyku oszczędzania. W ten sposób uczniowie poznają prawdziwą wartość pieniądza. Do SKO należy 764 uczniów. TPD W naszej szkole aktywnie działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Członkami są nauczyciele SP 1 w Czarnkowie. Działalność: Balik noworoczny Wiosenny i jesienny rajd rowerowy Świąteczna zbiórka maskotek Dofinansowywanie udziału uczniów w wycieczkach szkolnych, Konkursy plastyczne

37 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego W zajęciach kółka BRD uczestniczą uczniowie klas IV - VI. Osiągnięcia: 1997 r. - udział w eliminacjach wojewódzkich XX Ogólnopolskiego Turnieju BRD 1998 r. - III miejsce w eliminacjach woj. XXI Ogólnopolskiego Turnieju BRD 2008r. IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie BRD

38 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO SZACHOWE KÓŁKO FOTOGRAFICZNE

39 klas IV – VI Dzieciaki – sieciaki klas I – III Szkolne kółka komputerowe

40 KÓŁKO TANECZNE Kółko taneczne Look SKS Szkolny Klub Sportowy działa w ramach zajęć pozalekcyjnych.

41 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Celem Klubu jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły i członków Klubu Szkółka pływacka Zawody sportowe Przy SP1 działa UKS Jedynka

42 BEZPIECZNA JEDYNKA – REALIZOWANE PROGRAMY "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ" BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY akcja wspierana przez WOŚP Program społeczny dzienników regionalnych i fundacji TP Rządowy program na lata 2008 – 2013 Wielkopolski Program Prewencyjny Program pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ

43 Z Pyrkiem bezpiecznie Policyjny program edukacyjny opracowany w 2004 roku w Wydziale Prewencji KWP w Poznaniu. Przeznaczony jest dla dzieci z poziomu nauczania zintegrowanego ( 6-10 lat ). Program został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Podstawowym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego postępowania w domu jak i poza nim.

44 DBI - Tydzień Bezpiecznego Internetu Szkoła bez przemocy

45 Jestem bezpieczny – dorośli są ze mną

46 W akcji Ratujemy i uczymy ratować rozpoczętej w naszej szkole w październiku 2007 roku biorą udział uczniowie klas 3. Uczą się w jaki sposób kontaktować się z pogotowiem w razie wypadku oraz sprawdzania przytomności osoby poszkodowanej, układania w pozycję boczną, a także masażu serca i oddechu ratowniczego. Na podsumowanie każdych zajęć oglądają film edukacyjny w zależności od tematyki zajęć. Na zakończenie cyklu spotkań otrzymują dyplomy ukończenia kursu. Ratujemy i uczymy ratować

47 Z ŻYCIA SZKOŁY

48 Uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich i regionalnych Dziewczynka z zapałkami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Światełko Betlejemskie Bieg Niepodległości Sprzątanie Świata

49 Integracyjne spotkania z innymi szkołamiStraż Pożarna Spotkania z: kolejarzem leśnikiem weterynarzem Współpraca ze środowiskiem lokalnym

50 Z wizytą u burmistrza Biblioteka Miejska oddział dla dzieci i młodzieży Szkoła uczestniczy w organizowanych konkursach, wystawach oraz zajęciach. Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

51 Komenda Policji Akcje: Pyrek Znakowanie rowerów Pogadanki o bezpieczeństwie Spotkania z policjantem Pokazy tresury psa policyjnego zapewnienie opieki w trakcie imprez sportowych, przemarszów, korowodów.

52 Współpraca z Miejskim Centrum Kultury Zwiedzamy wystawy, uczestniczymy w turniejach szachowych, konkursach piosenki, oglądamy przedstawienia teatralne i filmy. Imprezy: Nadnoteckie Pędzlowanie KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ Stań i śpiewaj KONKURSY TEATRALNE KOCHAĆ POEZJĘ TURNIEJE SZACHOWE

53 Ośrodek Sportu i Rekreacji W szkole działa instruktor gry w szachy Jesienne biegi przełajowe Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej Ratusz – turnieje szachowe

54 Przedszkola Gazeta lokalna Uczniowie naszej szkoły zapraszają Przedszkola na występy przygotowane przez uczniów i Kółko Teatralne. Nauczyciele współpracują z lokalnymi czasopismami Echa Nadnoteckie i Tygodnik Notecki, w których publikują artykuły i informacje na temat bieżących wydarzeń.

55 W szkole od kilku lat odbywają się koncerty dla dwóch grup wiekowych (kl. I – III i IV – VI) np.: Muzyka celtycka Muzyka romska Taniec towarzyski Spotkanie z harfą Nie taki straszny dwór… Współpraca z Wielkopolskim Biurem Koncertowym Współpraca z Teatrem krakowskim

56 Instruktor karate prowadzi zajęcia korzystając z naszej sali gimnastycznej i boiska. Udostępnianie zasobów szkoły na potrzeby środowiska lokalnego Szkoła posiada nowoczesne boisko sportowe, 3 sale gimnastyczne, aulę, dlatego też w zależności od potrzeb udostępniamy te pomieszczenia w celu organizacji różnych zawodów, konkursów i imprez środowiskowych. Należą do nich mi.: Spartakiada Wsi i Miast, Powiatowe Turnieje Szachowe, sekcja karate, imprezy organizowane przez Przedszkola itp. Przedszkolaki w auli organizują bale i przedstawienia teatralne.

57 Powiatowa Spartakiada Wsi i Miast aula szkolna Giełda zawodów dla uczniów szkół ponadpodstawowych Rekolekcje – prowadzone przez misjonarzy

58 2006/2007 SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 2007/2008 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, A KOMPETENCJE NAUCZYCIELA Szkoła na Targach Edukacyjnych - LIBRA

59 Forum Twórczych Nauczycieli

60 Strony internetowe

61 Strony internetowe – nauczycieli i klas Kroniki klasowe

62 Wyjazdy na sztuki teatralne Wycieczki integracyjne dzieci i rodziców Ogniska i pikniki Koncerty i występy dla rodziców Spotkania – Dzień Rodzica Współpraca z Rodzicami

63 Poznajemy zawody rodziców W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów, będąca organizacją wewnątrzszkolną. Radę rodziców szkoły stanowią delegaci rad klasowych. Organizacja Mikołajek – zakup paczek Przygotowanie poczęstunku Prowadzenie zawodów i zabaw na Dzień Dziecka

64 Jesteśmy organizatorami sprawdzianów klas III i na półmetku Wyniki testów klas III rok2003/ / / / /2008 wyniki77,95%72,2%69,6%67,5%73,1% Nauczyciele opracowują autorskie testy, przeprowadzają sprawdziany i dokonują ich analizy.

65 Nasze sukcesy na sprawdzianie klas VI rokuzyskana średnia szkołygminypowiatuwojewództwaokręgukraju ,2 27,428,728,329, ,1 26,728,027,828, ,2 24,125,024,825, ,7 28,429,129,029, ,5 24,525,325,025, ,5 25,626,125,926, ,9 24,425,4 25,8 Sprawdzian próbny Sprawdzian Analiza porównawcza wyników sprawdzianu w klasie VI w latach

66 sprawdzian klas VI – Tendencja rozwojowa dla SP 1 w Czarnkowie

67 Organizujemy wypoczynek uczniów WYCIECZKI BIWAKI OGNISKA OBOZY ZIMOWE

68 Wycieczki zagraniczne Jettingen - NiemcyStorforshei - Norwegia Anglia Frankfurt - Niemcy

69 Integracja nauczycieli Wigilia Pożegnanie emerytów spływ kajakowy wycieczki Mikołajki dla dzieci pracowników Spotkania kanapkowe

70 W prezentacji wykorzystano zdjęcia z: prywatnych zbiorów nauczycieli SP 1 serwera szkolnego oraz stron: Wszystkim serdecznie dziękuję!


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google