Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka mieszkaniowa Szczecina

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka mieszkaniowa Szczecina"— Zapis prezentacji:

1 Polityka mieszkaniowa Szczecina
Szczecin, maj 2012 r.

2 Polityka mieszkaniowa Szczecina
nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji polityka mieszkaniowa zacznie obowiązywać po opublikowaniu uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przewidywany termin – lipiec 2012 r. nie oznacza to, że od razu najemcy mieszkań komunalnych odczują zmiany - proces ten będzie rozłożony w czasie. wprowadzaniu zmian towarzyszyć będzie akcja informacyjna skierowana do mieszkańców 2

3 Polityka mieszkaniowa dotyczy:
zasad wykupu komunalnych lokali mieszkalnych; zasad wynajmowania lokali komunalnych; zamiany lokali mieszkalnych; zasad polityki czynszowej; systemu pomocy społecznej w polityce mieszkaniowej. 3

4 MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻY
Wysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy uzależniona od okresu najmu. 25%  bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat; 50% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat; 85% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat; 95% bonifikaty -  jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.

5 MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻY
Ważne dla najemców!!! Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie uchwały o zasadach sprzedaży lokali komunalnych rozpatrywane będą według dotychczasowych zasad co oznacza, że bonifikata od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wynosić będzie: 95 % gdy zbywany jest jeden lokal mieszkalny, 97 % gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne położone w granicach danej nieruchomości.

6 NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ
przejrzyste i proste rozwiązania urealnienienie możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących coroczne składanie wniosków o przydział lokalu, punktowa ocena wniosku, w oparciu o sytuację bytową dodatkowa punktacja dla osób z dotychczasowej kolejki losowanie w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podawany jest do publicznej wiadomości

7 NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ
Harmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokali komunalnych od 1 lipca do 31 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków o najem mieszkania komunalnego do 31 stycznia weryfikacja wniosków do 1 marca 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania do 31 marca przyjmowanie uwag i zastrzeżeń do 30 kwietnia przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową maj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM czerwiec/lipiec podanie do publicznej wiadomości wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.

8 ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY
gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań poprzez pomoc osobom, które mają kłopoty finansowe proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu gmina będzie dokonywać zamian lokali oraz pośredniczyć w zamianach międzylokatorskich

9 EFEKT ZAMIANY ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY
Lokal o mniejszej pow. użytkowej, niższym standardzie zajmowany przez najemców o wyższych dochodach Dłużnik zajmuje lokal o dużej pow. użytkowej (nieadekwatny do potrzeb i możliwości utrzymania) ZAMIANA LOKALI SPŁATA ZALEGŁOŚCI Uniknięcie sytuacji rosnącego zadłużenia, brak zaległości, możliwość utrzymania lokalu Ewentualny remont lokalu (podwyższenie standardu zasobu), poprawa warunków zamieszkiwania, opłacany czynsz – przychód dla Gminy EFEKT ZAMIANY

10 ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY
Harmonogram od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. : wysłanie informacji do osób, które mają złożone wnioski, a w myśl nowych przepisów nie kwalifikują się na zamianę i do osób, które mają złożone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwań poinformowanie osób, które mają złożone wnioski (oferty) na zamianę międzylokatorską w celu weryfikacji wniosków oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamianą wiedzy o nowych zasadach po 31 sierpnia 2012 r. przyjmowanie i realizacja wniosków o zamianę na podstawie nowych zasad i ich bieżąca weryfikacja, systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian. tworzenie bazy najemców zainteresowanych zamianą.

11 NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH
Dlaczego: od 2006 roku stawki czynszów nie ulegały zmianie wpływy z czynszów nie pokrywają nawet kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości zasób ulega stałej degradacji Po co? więcej remontów i modernizacji zintensyfikowanie działań w zakresie napraw i bieżącej konserwacji W jaki sposób? stawka czynszu ustalana w oparciu o system punktowy oraz wskaźnik przeliczeniowy podawany przez Wojewodę rozbudowany systemem obniżek (do 40%) – dla osób o niskich dochodach czynsz pozostanie na tym samym lub niższym poziomie.

12 NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH
Czynsz będzie określany w oparciu o system punktów, który uwzględnia: stan techniczny budynku, wyposażenie lokalu w instalacje, atrakcyjność użytkową usytuowanie lokalu i lokalizację. System obniżek skonstruowany jest w sposób gwarantujący osobom najuboższym czynsz nawet na niższym poziomie niż dotychczasowy Podstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury, który obecnie wynosi 799,18 zł

13 NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH
Dla kogo obniżka czynszu? 40% ulga dla: jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (1 x 1.598,36 zł ) gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury na osobę (n x 1.198,77 zł/os) 30% ulga dla: jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury (1 x 1.997,95 zł ) gospodarstw wielo1.438,52 zł/os) 15% ulga dla: osobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę (nx – jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury (1 x 2.237,70 zł ) gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury na osobę (n x 1.598,36 zł/os)

14 opodatkowania [zł/m-c] opodatkowania [zł/m-c] opodatkowania [zł/m-c]
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH Obniżka czynszu – przykładowe dochody Wartość obniżki [%] Gosp. dom. 1 os. dochód do opodatkowania [zł/m-c] 2 os. dochód do opodatkowania [zł/m-c] 3 os. dochód do opodatkowania [zł/m-c] 40% 1 598,36 2 397,54 3 596,31 30% 1 997,95 2 887,04 4 315,56 15% 2 237,70 3 196,72 4 795,08

15 NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH
Lp. Wymiar Wymiar [zł/m-c] Różnica [zł/m-c] Wymiar [zł/rok] Różnica [zł/rok] 1. Aktualnie Założenie: wszyscy płacą xxx 2. Założenie: płaci 80% najemców 3. Po zmianach Założenie: płaci 100% najemców Bez zniżek. 4. Połowa najem. ma 40% ulgę 5. 60% najemców ma 40% ulgę

16 NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH
Harmonogram aktualizowania stawek czynszu Nowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r. Do tego czasu przeprowadzone będą: od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r - przygotowanie i dostarczenie do najemców wypowiedzeń dotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o obniżkę czynszu do dnia r. (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS) od 1 września do 15 października składanie przez najemców wniosków wraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu; od 1 października do 31 grudnia 2012 r.- trzymiesięczny okres wypowiedzenia; do 15 grudnia 2012 r. - rozpatrzenie przez ZBiLK, SCR, TBS, STBS wszystkich złożonych wniosków o obniżkę czynszu; od 1 stycznia 2013 r. - zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.

17 POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ
nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskich dochodach, chorym, zagrożonym bezdomnością lub opuszczającym placówki opiekuńcze ścisła współpraca ZBiLK z MOPR narzędzia pomocy społecznej stosowane w polityce mieszkaniowej przeznaczanie mieszkań o dużej powierzchni na lokale chronione lub treningowe - tworzone będą dla osób potrzebujących wsparcia kierowanych przez MOPR, osoby te dążyć muszą do usamodzielnienia się; coroczne przekazywanie lokali dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych; realizacja programu zamian lokali we współpracy z gminnymi TBS możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych

18 KAMPANIA INFORMACYJNA
polityka mieszkaniowa miasta wymaga poinformowania o zmianach gmina szykuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian działania rozpoczną się po wejściu w życie uchwał mieszkaniowych. Wykorzystane w ich trakcie zostaną m.in.: plakaty ulotki do mieszkańców strona internetowa infolinia w ZBILK wszelkie informacje mieszkańcy uzyskają w ZBiLK i w siedzibach poszczególnych rejonowych administracji mieszkaniowych

19 Dziękujemy za uwagę Szczecin, maj 2012 r.


Pobierz ppt "Polityka mieszkaniowa Szczecina"

Podobne prezentacje


Reklamy Google