Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET."— Zapis prezentacji:

1 WebQuest PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET

2 2 Co to jest Webquest to działalność badawcza, w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. Webquest jest tak zaprojektowana, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w Sieci, oraz aby wspomagać jego myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji. Bernie Dodge, San Diego University,!995

3 3 Dlaczego WQ pozwala uczniom pracować w swoim własnym tempie WQ ukierunkowuje pracę badawczą WQ rozwija twórcze myślenie WQ stymuluje aktywność i współpracę grupową WQ jest wizualną formą nauki WQ jako metoda problemowa jest efektywniejsza od tradycyjnych metod tzw. podających WQ wspiera omawiany temat dodatkowymi informacjami, poszerzając wiedzę uczniów.

4 4 Jak wykorzystać praca zespołowa w klasie kształcenie stacjonarne i na odległość projektowanie kursów on-line samokształcenie system kształcenia nieformalnego nauczanie przez całe życie (lifelong learning)

5 5 Rodzaje Zakres tematyczny : odnoszący się do jednej dziedziny nauki/ przedmiotu interdyscyplinarny ( ścieżki między – przedmiotowe ) Czas realizacji zadania: krótkoterminowy ( 1-3 godzin lekcyjnych) długoterminowy ( 2 tygodnie – 2 miesiące)

6 6 Jak stworzyć 1. Zidentyfikowanie tematu programowo związanego z dostępnymi zasobami internetowymi 2. Uporządkowanie, skategoryzowanie i pogrupowanie uzyskanej wiedzy, materiałów i zasobów w formie : stron www i baz danych ( zasoby online ) podręcznych materiałów i projektów ( zasoby offline ) zasobów ludzkich ( experci online i lokalni eksperci ) 3. Opracowanie konspektu

7 7 Elementy Wprowadzenie do tematu ( Introduction ) Zadanie ( Task ) Proces ( Process ) Ewaluacja ( Evaluation) Zakończenie ( Conclusion ) Notatki nauczyciela ( Teacher`s guide )

8 8 Przykładowe rodzaje zadań zadanie sprawozdawcze/raport z badań zestawienie danych tajemnicze zadanie zadanie twórcze zadanie dziennikarskie projekt/ plan zadanie analityczne

9 9 Proces Szczegółowy opis kolejnych kroków prowadzących do pełnej realizacji projektu Zasady podziału ról i zadań dla poszczególnych członków zespołu

10 10 Tabela ewaluacji WYMIAR POZIOM WYKONANIA PUNKTY Początkujący 1 Rozwijający się 2 Zaawansowany 3 Expert 4 Wymiar 1 Wymiar 2 Wymiar 3 Wymiar 4 Wymiar 5 Wymiar 6

11 11 Kryteria ewaluacji Jeżeli zadania zawierają następujące elementy: Prezentacja ustna Prezentacja Power Point Praca pisemna Praca plastyczna Współpraca Projektowanie Apel

12 12 Prezentacja ustna – kryteria ewaluacji ….rozważ następujące wymiary : organizacja przemówienia gramatyka i wymowa komunikacja niewerbalna

13 13 Prezentacja PowerPoint – kryteria …..rozważ następujące wymiary : aspekty techniczne wrażenia estetyczne stylistyka przejrzystość prezentacji

14 14 Praca pisemna – kryteria ewaluacji …..rozważ następujące wymiary : gramatyka, ortografia, stylistyka organizacja tekstu formatowanie

15 15 Praca plastyczna – kryteria ewaluacji …..rozważ następujące wymiary : technika wykonania nowatorstwo, oryginalność kolorystyka przekaz artystyczny wrażenia estetyczne

16 16 Współpraca – kryteria ewaluacji …..rozważ następujące wymiary : wzajemna pomoc odpowiedzialne działanie Sposób rozwiązywania konfliktów

17 17 Projektowanie – kryteria ewaluacji …..rozważ następujące wymiary : kreatywność zastosowanie ( wymiar praktyczny ) uzasadnienie wyboru danego rozwiązania

18 18 Apel – kryteria ewaluacji …..rozważ następujące wymiary : jakość argumentów reakcje publiczności organizacja dyskusji

19 19 Analiza wymiarów i ich operacjonalizacja Określenie, jakie elementy zadania i na jakim poziomie powinny zostać wykonane przez początkującego, zaawansowanego itp.. Przyporządkowanie określonej liczby punktów ocenom szkolnym przykład 1- Św. Jacek- Apostoł Północy przykład 2- Najważniejsze wynalazki ludzkości przykład 3 -O atomie i nie tylko... przykład 4- Obudżmy w sobie śpiących rycerzy

20 20 Użyteczne linki ( Bernie Dodge ) a.shtml a.shtml

21 21 WebQuest – arkusz pracy Pracując w grupie 3-osobowej oceń następujące webQests, biorąc pod uwagę ich stronę wizualną( esteta ), zaawansowanie użytych technik multimedialnych ( technofil ) i możliwość współdziałania w grupie ( moderator) WebQuestzaletywady waluacjahttp://www.intereol.net/webquest/apostol/#E waluacja Św Jacek Apostoł html O atomie i nie tylko wigi/index.htm Obudźmy w sobie śpiących rycerzy

22 22 Dla anglistów A Family Trip to London 972/notes/webquest/page1.htm 972/notes/webquest/page1.htm don.htm don.htm Brighton – your holiday destination Przecieramy szlaki Devonu


Pobierz ppt "WebQuest PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET."

Podobne prezentacje


Reklamy Google