Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET"— Zapis prezentacji:

1 PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET
WebQuest PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET

2 Co to jest WebQuest Bernie Dodge, San Diego University ,!995
„Webquest to działalność badawcza , w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. Webquest jest tak zaprojektowana , aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji , a nie tylko wyszukania ich w Sieci, oraz aby wspomagać jego myślenie na poziomie analizy , syntezy i ewaluacji.” Bernie Dodge, San Diego University ,!995

3 Dlaczego WebQuest ? WQ ukierunkowuje pracę badawczą
WQ wspiera omawiany temat dodatkowymi informacjami , poszerzając wiedzę uczniów. WQ pozwala uczniom pracować w swoim własnym tempie WQ rozwija twórcze myślenie WQ stymuluje aktywność i współpracę grupową WQ jest wizualną formą nauki WQ jako metoda problemowa jest efektywniejsza od tradycyjnych metod tzw. ”podających”

4 Jak wykorzystać WebQuest ? praca zespołowa w klasie
kształcenie stacjonarne i na odległość projektowanie kursów on-line samokształcenie system kształcenia nieformalnego nauczanie przez całe życie (lifelong learning)

5 Rodzaje WebQuest Zakres tematyczny :
odnoszący się do jednej dziedziny nauki/ przedmiotu interdyscyplinarny ( ścieżki między – przedmiotowe ) Czas realizacji zadania: krótkoterminowy ( 1-3 godzin lekcyjnych) długoterminowy ( 2 tygodnie – 2 miesiące)

6 WebQuest ? Jak stworzyć 1. Zidentyfikowanie tematu programowo związanego z dostępnymi zasobami internetowymi 2. Uporządkowanie , skategoryzowanie i pogrupowanie uzyskanej wiedzy , materiałów i zasobów w formie : stron www i baz danych ( zasoby online ) podręcznych materiałów i projektów ( zasoby offline ) zasobów ludzkich ( experci online i lokalni eksperci ) 3. Opracowanie konspektu

7 Elementy WebQuest Wprowadzenie do tematu ( Introduction )
Zadanie ( Task ) Proces ( Process ) Ewaluacja ( Evaluation) Zakończenie ( Conclusion ) Notatki nauczyciela ( Teacher`s guide )

8 Przykładowe rodzaje zadań
zadanie sprawozdawcze/raport z badań zestawienie danych „tajemnicze” zadanie zadanie twórcze zadanie dziennikarskie projekt/ plan zadanie analityczne

9 Proces Szczegółowy opis kolejnych kroków prowadzących do pełnej realizacji projektu Zasady podziału ról i zadań dla poszczególnych członków zespołu

10 Tabela ewaluacji POZIOM WYKONANIA PUNKTY WYMIAR Początkujący 1
Rozwijający się 2 Zaawansowany 3 Expert 4 Wymiar 1 Wymiar 2 Wymiar 3 Wymiar 4 Wymiar 5 Wymiar 6

11 Kryteria ewaluacji Jeżeli zadania zawierają następujące elementy: Apel
Prezentacja ustna Prezentacja Power Point Praca pisemna Praca plastyczna Współpraca Projektowanie Apel

12 Prezentacja ustna – kryteria ewaluacji
….rozważ następujące wymiary : organizacja przemówienia gramatyka i wymowa komunikacja niewerbalna

13 Prezentacja PowerPoint – kryteria
…..rozważ następujące wymiary : aspekty techniczne wrażenia estetyczne stylistyka przejrzystość prezentacji

14 Praca pisemna – kryteria ewaluacji
…..rozważ następujące wymiary : gramatyka, ortografia, stylistyka organizacja tekstu formatowanie

15 Praca plastyczna – kryteria ewaluacji
…..rozważ następujące wymiary : technika wykonania nowatorstwo , oryginalność kolorystyka przekaz artystyczny wrażenia estetyczne

16 Współpraca – kryteria ewaluacji
…..rozważ następujące wymiary : wzajemna pomoc odpowiedzialne działanie Sposób rozwiązywania konfliktów

17 Projektowanie – kryteria ewaluacji
…..rozważ następujące wymiary : kreatywność zastosowanie ( wymiar praktyczny ) uzasadnienie wyboru danego rozwiązania

18 Apel – kryteria ewaluacji
…..rozważ następujące wymiary : jakość argumentów reakcje „publiczności” organizacja dyskusji

19 Analiza wymiarów i ich operacjonalizacja
Określenie , jakie elementy zadania i na jakim poziomie powinny zostać wykonane przez „ początkującego”, „ zaawansowanego” itp.. Przyporządkowanie określonej liczby punktów ocenom szkolnym przykład 1- Św. Jacek- Apostoł Północy przykład 2- Najważniejsze wynalazki ludzkości przykład 3 -O atomie i nie tylko ... przykład 4- Obudżmy w sobie śpiących rycerzy

20 Użyteczne linki http://www.ii.uni.wroc.pl/~eko/webquest
( Bernie Dodge )

21 WebQuest – arkusz pracy
Pracując w grupie 3-osobowej oceń następujące webQests , biorąc pod uwagę ich stronę wizualną( esteta ) , zaawansowanie użytych technik multimedialnych ( technofil ) i możliwość współdziałania w grupie ( moderator) WebQuest zalety wady Św Jacek Apostoł O atomie i nie tylko Obudźmy w sobie śpiących rycerzy

22 Dla anglistów A Family Trip to London
Brighton – your holiday destination Przecieramy szlaki Devonu


Pobierz ppt "PRACA METODĄ PROJEKTU W OPARCIU O INTERNET"

Podobne prezentacje


Reklamy Google