Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status poznawczy nauki. 2 Realizm a instrumentalizm Cele nauki według Francisa Bacona (1620): –prawda –wynalazki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status poznawczy nauki. 2 Realizm a instrumentalizm Cele nauki według Francisa Bacona (1620): –prawda –wynalazki."— Zapis prezentacji:

1 Status poznawczy nauki

2 2 Realizm a instrumentalizm Cele nauki według Francisa Bacona (1620): –prawda –wynalazki

3 Status poznawczy nauki3 Realizm a instrumentalizm Cele nauki według Francisa Bacona (1620): –prawda –wynalazki Kto wierzy w prąd elektryczny?

4 Status poznawczy nauki4 Realizm a instrumentalizm Cele nauki według Francisa Bacona (1620): –prawda –wynalazki Kto wierzy w prąd elektryczny? Instrumentalizm: teorie naukowe są tylko instrumentami przewidywania obserwowalnych zjawisk

5 Status poznawczy nauki5 Poppera krytyka instrumentalizmu Teza o uteoretyzowaniu obserwacji podważa główną przesłankę instrumentalizmu Narzędzia są testowane w celu ustalenia zakresu ich stosowalności, a hipotezy w celu ich utrzymania lub odrzucenia Karl Popper Conjectures and Refutations 1963

6 Status poznawczy nauki6 Poppera krytyka instrumentalizmu Hipotezy są nie tylko narzędziami przewidywania zjawisk, lecz także testowania innych hipotez Wprawdzie sfalsyfikowane hipotezy mogą służyć jako narzędzia przewidywania, ale tylko dzięki dyskusji teoretycznej zakresu ich stosowalności Karl Popper Conjectures and Refutations 1963

7 Status poznawczy nauki7 Ostateczny argument na rzecz realizmu Putnam i Boyd (1970): gdyby nasze teorie nie były chociaż w przybliżeniu prawdziwe, sukces nauki zakrawałby na cud (1926-)

8 Status poznawczy nauki8 Ostateczny argument na rzecz realizmu Reakcje: –kolistość: argument zakłada IBE aby wykazać IBE –odrzucenie IBE (van Fraassen): wyjaśnienie nie dodaje nowej wiedzy (1980) –Feyerabend: nauka nie odnosi sukcesów (1978) (1942- ( )

9 Status poznawczy nauki9 Klasyczna socjologia wiedzy Robert Merton (1949): postęp nauki zależy od społecznych mechanizmów nagradzania, ale treść nauki jest wolna od wpływów społecznych Karl Manheim (1929): matematyka i nauki przyrodnicze są autonomiczne, ale nauki społeczne zależą od perspektywy

10 Status poznawczy nauki10 Socjologia nauki po Kuhnie i Feyerabendzie Larry Laudan (1974): tylko patologie nauki (np. casus Łysenki) należy wyjaśniać wpływami społecznymi Mocny program socjologii wiedzy (Bloor, 1976): należy badać społeczne mechanizmy przyczynowe roszczeń do wiedzy, jednakowo traktując roszczenia prawdziwe i fałszywe

11 Status poznawczy nauki11 Konstruktywizm społeczny Fakty nie są odkrywane, lecz ustalane w toku negocjacji między uczonymi. Żyjemy w świecie skonstruowanym przez uczonych. Bruno Latour (1947- Laboratory Life 1979

12 Status poznawczy nauki12 Science wars Mistyfikacja Alana Sokala (1996): For some years I've been troubled by an apparent decline in the standards of intellectual rigor in (…) humanities. But I'm a mere physicist: if I find myself unable to make head or tail of jouissance and différance, perhaps that just reflects my own inadequacy. So, to test the prevailing intellectual standards, I decided to try a modest (though admittedly uncontrolled) experiment: Would a leading North American journal of cultural studies (…) publish an article liberally salted with nonsense if (a) it sounded good and (b) it flattered the editors' ideological preconceptions? The answer, unfortunately, is yes. (1955-

13 Status poznawczy nauki13 Science wars –Anyone who believes that the laws of physics are mere social conventions is invited to try transgressing those conventions from the windows of my apartment. (I live on the twenty-first floor.) (1955-

14 Status poznawczy nauki14 Morał Nawet jeśli teorie naukowe są konstrukcjami, to konstrukcje różnią się między sobą pod względem mocy wyjaśniającej. Dlatego te konstrukcje można uważać za poinformowane domysły na temat prawdy.


Pobierz ppt "Status poznawczy nauki. 2 Realizm a instrumentalizm Cele nauki według Francisa Bacona (1620): –prawda –wynalazki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google