Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem psychofizyczny dokończenie. Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa2 Fizykalizm Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem psychofizyczny dokończenie. Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa2 Fizykalizm Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś"— Zapis prezentacji:

1 Problem psychofizyczny dokończenie

2 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa2 Fizykalizm Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś zdarzeniem fizycznym (pobudzeniem neuronów). Teza o redukowalności psychologii do neurofizjologii. x(P(x) Q(x)), x(P(x) P*(x)), x(Q(x) Q*(x)) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x(P*(x) Q*(x))

3 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa3 Fizykalizm typiczny i egzemplaryczny (type/token physicalism) Argument z szowinizmu gatunkowego Argument z wielorakiej realizacji

4 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa4 Fizykalizm Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś zdarzeniem fizycznym (pobudzeniem neuronów). Teza o redukowalności psychologii do neurofizjologii. x(P(x) Q(x)), x(P(x) P*(x)), x(Q(x) Q*(x)) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x(P*(x) Q*(x))

5 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa5 Funkcjonalizm Funkcjonalizm: terminy mentalistyczne są teoretycznymi terminami psychologii stany mentalne są identyfikowane ze względu na ich funkcję przyczynową Stan początkowy Bodziec Reakcja Stan końcowy

6 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa6 Funkcjonalizm Zarzuty: Czy komputery myślą? Argument chińskiego pokoju (John Searle, 1980).

7 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa7

8 8 Eliminatywizm Trwające od tysięcy lat niepowodzenie psychologii potocznej (folk psychology) w kwestii wyjaśniania ludzkiego zachowania skłania do porzucenia psychologii na rzecz neurofizjologii. Paul i Patricia Churchland 1986

9 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa9 Najmodniejsze rozwiązanie Przypisywać jakiemuś systemowi posiadanie umysłu znaczy tyle, co mieć skłonność do intencjonalnego wyjaśniania jego zachowania (intentional stance) w odróżnieniu od skłonności do wyjaśniania przyczynowego (physical stance) oraz wyjaśniania z projektu (design stance). Daniel Dennett (1942-) The Intentional Stance 1989

10 Metoda naukowa

11 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa11 Problem indukcji Problemem indukcji nazywa się pytanie o to, czy i na jakiej podstawie można przenosić wiedzę uzyskaną dzięki obserwacji na przypadki niezaobserwowane. Przykład: skąd można wiedzieć, czy jutro nastąpi wschód Słońca? Indukcja niekoniecznie jest projekcją na przyszłość

12 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa12 Rozwiązanie Bacona Francis Bacon Novum Organum 1620 Indukcja enumeracyjna Indukcja eliminacyjna utworzenie wyczerpującej listy hipotez na dany temat eliminowanie kolejno hipotez za pomocą eksperymentów aż zostanie tylko jedna

13 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa13 W czym Bacon się mylił utwórz wyczerpującą listę hipotez następnie wyeliminuj wszystkie z wyjątkiem jednej nie ma podstaw, by oczekiwać, że zostanie jakaś hipoteza przyroda może być kapryśna

14 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa14 Milla logika indukcji John Stuart Mill ( 1806-1873 ) A System of Logic 1843 Zadanie: ustalić prawa przyrody w celu przewidywania zjawisk. Metoda: reguły indukcji eliminacyjnej. Uzasadnienie reguł Zasada jednostajności przyrody

15 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa15 Milla logika indukcji John Stuart Mill ( 1806-1873 ) A System of Logic 1843 Uzasadnienie zasady jednostajności przyrody: Zasada przyczynowości Uzasadnienie zasady przyczynowości Metodą indukcji enumeracyjnej! jako ostatnia deska ratunku przed błędnym kołem w uzasadnianiu!

16 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa16 Konsekwencje radykalnego empiryzmu Milla Jeżeli prawa logiki (indukcji) są empiryczne, mają moc opisową, a nie normatywną. Są prawami ludzkiego myślenia. Logika jest zatem działem psychologii (psychologizm). Inny gatunek inteligentny, różniący się psychologicznie od nas, mógłby mieć inną logikę. A tym samym inne prawa nauki.

17 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa17 Konsekwencje radykalnego empiryzmu Milla Ich nauka byłaby nieprawomocna na gruncie naszej logiki i vice versa. Nie byłoby żadnej powszechnie obowiązującej logiki, która mogłaby być podstawą wspólnych rozstrzygnięć. Psychologizm prowadzi do relatywizmu gatunkowego.

18 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa18 Czemu Milla metoda indukcji jest błędna? Mill, za Baconem, radzi: utwórz wyczerpującą listę hipotez wyeliminuj wszystkie z wyjątkiem jednej dodając: krytyka Humea jest oddalona za pomocą zasady jednostajności przyrody. Ale czy jakakolwiek lista hipotez jest wyczerpująca!?

19 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa19 Pozytywizm Trzy stadia rozwoju: (August Comte, 1831) teistyczne metafizyczne pozytywne odrzucenie metafizyki oraz pytań o wyjaśnienie 1798-1857

20 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa20 Pozytywizm Tezy pozytywizmu: przedmiotem nauki są fakty i związki między nimi zadaniem nauki jest przewidywanie zjawisk i panowanie nad nimi zadanie filozofii: refleksja nad metodą naukową

21 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa21 Obrazkowa teoria znaczenia 1.1. Świat jest ogółem faktów, nie rzeczy. 2. To, co się zdarza - fakt - jest zachodzeniem stanów rzeczy. 2.01. Stan rzeczy jest połączeniem przedmiotów (obiektów, rzeczy). Ludwig Wittgenstein 1989-1951 Tractatus 1919

22 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa22 Obrazkowa teoria znaczenia 4.21. … zdanie elementarne … stwierdza zachodzenie pewnego stanu rzeczy. 4.22. Zdanie elementarne składa się z nazw. Jest związkiem, splotem nazw. 4.25. Jeżeli zdanie elementarne jest prawdziwe, to dany stan rzeczy zachodzi; jeżeli fałszywe, to nie zachodzi. Ludwig Wittgenstein 1989-1951 Tractatus 1919

23 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa23 Obrazkowa teoria znaczenia 5. Każde zdanie jest funkcją prawdziwościową zdań elementarnych. 5.6. Granice mego języka wskazują granice mego świata. 6.11. Zdania logiki nic … nie mówią. (Są zdaniami analitycznymi.)

24 Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa24 Obrazkowa teoria znaczenia 6.54. Zdania moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, rozpozna je w końcu jako niedorzeczne; gdy przez nie - po nich - wyjdzie ponad nie. (Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej się wspiąwszy.)… 7. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.


Pobierz ppt "Problem psychofizyczny dokończenie. Problem psychofizyczny dok. Metoda naukowa2 Fizykalizm Odpowiedź: każde zdarzenie mentalne jest identyczne z jakimś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google