Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna1 Metoda intuicyjno-dedukcyjna a metoda aksjomatyczno-dedukcyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna1 Metoda intuicyjno-dedukcyjna a metoda aksjomatyczno-dedukcyjna."— Zapis prezentacji:

1 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna1 Metoda intuicyjno-dedukcyjna a metoda aksjomatyczno-dedukcyjna

2 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna2

3 3 Metoda intuicyjno-dedukcyjna Intuicja: władza intelektualna, która rozpoznaje oczywistości. René Descartes (1596-1650) O prawidłach kierowania umysłem 1701

4 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna4 Metoda intuicyjno-dedukcyjna Intuicja rozpoznaje oczywiste przesłanki. René Descartes (1596-1650) O prawidłach kierowania umysłem 1701

5 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna5 Metoda intuicyjno-dedukcyjna Intuicja rozpoznaje oczywiste przesłanki. Intuicja rozpoznaje, czy kolejny krok rozumowania jest utworzony poprawnie. René Descartes (1596-1650) O prawidłach kierowania umysłem 1701

6 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna6 Metoda intuicyjno-dedukcyjna Intuicja: władza intelektualna, która rozpoznaje oczywistości. Intuicja rozpoznaje oczywiste przesłanki. Intuicja rozpoznaje, czy kolejny krok rozumowania jest utworzony poprawnie. Dedukcja = intuicja + pamięć. René Descartes (1596-1650) O prawidłach kierowania umysłem 1701

7 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna7 Wzorzec geometrii Dowolne dwa punkty można połączyć odcinkiem.punktyodcinkiem Dowolny odcinek można przedłużyć nieograniczenie (uzyskując prostą). Dla danego odcinka można zaznaczyć okrąg o środku w jednym z jego końcowych punktów i promieniu równym jego długości.okrąg Wszystkie kąty proste są przystające.kąty prosteprzystające Dwie proste, które przecinają trzecią w taki sposób, że suma kątów wewnętrznych po jednej stronie jest mniejsza od dwóch kątów prostych, przetną się z tej właśnie strony.prostekątów wewnętrznych Euklides z Aleksandrii III w. pne

8 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna8 Wzorzec geometrii Dowolne dwa punkty można połączyć odcinkiem. Dowolny odcinek można dowolnie przedłużyć. Dla danego odcinka można zaznaczyć okrąg o środku w jednym z jego końcowych punktów i promieniu równym jego długości. Jeżeli jedna prosta jest prostopadła do drugiej, to druga jest prostopadła do pierwszej. Dwie proste, które przecinają trzecią w taki sposób, że suma kątów wewnętrznych po jednej stronie jest mniejsza od dwóch kątów prostych, przetną się z tej właśnie strony.

9 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna9 Oczywistość? Przez wieki uważano, że aksjomaty geometrii są oczywiście prawdziwe. Odkrycie geometrii nieeuklidesowych podważyło ten pogląd. Można aksjomaty uważać za postulaty znaczeniowe ustalające znaczenie terminów pierwotnych, prawdziwe na mocy tak ustalonego znaczenia. Prawdziwość tak rozumiana ma charakter nie materialny, a formalny. Tzn. nie zależy od interpretacji języka.

10 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna10 Logika jako system aksjomatyczno-dedukcyjny Twierdzeniem nazywa się zdanie, które ma dowód.

11 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna11 Logika jako system aksjomatyczno-dedukcyjny Twierdzeniem nazywa się zdanie, które ma dowód. Dowodem nazywa się ciąg zdań taki, że ostatnie zdanie jest identyczne (równokształtne) z dowodzonym twierdzeniem każde zdanie dowodu jest aksjomatem lub jest wyprowadzalne z poprzednich zdań za pomocą reguł wnioskowania.

12 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna12 Logika jako system aksjomatyczno-dedukcyjny Reguły wnioskowania muszą być na tyle proste, żeby było bardzo łatwo sprawdzić, czy nie zostały one naruszone. Reguły wnioskowania powinny być niezawodne, tzn. dawać gwarancje, że twierdzenia są prawdziwe, o ile aksjomaty są prawdziwe. Niemniej reguły wnioskowania muszą być stosowane niezależnie od pojęcia prawdy (określonego za pomocą pojęcia interpretacji). Dlatego język należy traktować jako niezinterpretowany czyli formalny, tzn. określony przez podanie alfabetu, reguł tworzenia wyrażeń poprawnie zbudowanych i reguł wnioskowania.

13 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna13 Reguły wnioskowania Reguły wnioskowania określają relację wyprowadzalności (dedukowalności) między zbiorami zdań z jednej strony, a zdaniami z drugiej. Mają one zatem postać: X |–

14 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna14 Reguły wnioskowania Reguły wnioskowania określają relację wyprowadzalności (dedukowalności) między zbiorami zdań z jednej strony, a zdaniami z drugiej. Mają one zatem postać: X |– Nie mylić wyprowadzalności z wynikaniem logicznym! Pierwsze jest zdefiniowane za pomocą reguł formalnych, drugie za pomocą pojęcia interpretacji (prawdy).

15 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna15 Aksjomaty klasycznego rachunku zdań [A1] ( ); prawo Dunsa Scota [A2] ( ) (( ) ( )); prawo sylogizmu warunkowego [A3]( ) ( ); [A4] ( ) ; prawo redukcji do absurdu

16 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna16 Definicje pozostałych spójników [ ] = [ ] = ( ) [ ] = ( ) ( ) = (( ) ( ))

17 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna17 Reguły wnioskowania Reguła odrywania [RO], |–

18 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna18 Reguły wnioskowania Reguła podstawiania [RPS]z każdej formuły φ rachunku zdań można wyprowadzić formułę powstałą przez zastąpienie dowolną formułą ψ rachunku zdań dowolnej zmiennej zdaniowej w formule φ w każdym miejscu, w którym ta zmienna występuje; φ( ) |– φ( |ψ)

19 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna19 Przykład dowodu: (?) 1. ( ) (( ) ( )) [A2] 2. ( ( )) ((( ) )) ( ))); 1, | 3. ( )[A1] 4. (( ) ) ( ) 2, 3 [RO] 5. ( ) ) ( ) 4, |, | 6. ( ) ;[A3] 7. 5, 6 [RO] c.b.d.u.

20 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna20 Twierdzenie o pełności: Formuła klasycznego rachunku predykatów jest twierdzeniem wtedy i tylko wtedy, gdy jest tautologią. |– φ wtw |= φ Schemat twierdzenia klasycznego rachunku predykatów jest prawem klasycznego rachunku predykatów i na odwrót.

21 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna21 Krytyka idei jaźni i idei związku koniecznego

22 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna22 Krytyka idei jaźni Rozważając własne idee, nigdy nie trafiam na ideę mojego Ja. Może jest ona ukryta pod innymi ideami. Jednak gdybym się ich pozbył, nic chyba by nie zostało. David Hume (1711-1776) Badania dotyczące rozumu ludzkiego (1748)

23 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna23 Krytyka idei jaźni Zatem jaźń nie jest czymś różnym od jej idei. Jaźń jest wiązką idei. Jaźń nie ma żadnego podłoża substancjalnego. Rozumowanie Kartezjusza opiera się na wątpliwym założeniu. David Hume (1711-1776) Badania dotyczące rozumu ludzkiego (1748)

24 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna24 Krytyka idei związku koniecznego Nigdy nie twierdzę, że A jest przyczyną B na podstawie jednej tylko obserwacji. Kolejne obserwacje z założenia są podobne do pierwszej.

25 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna25 Krytyka idei związku koniecznego Nigdy nie twierdzę, że A jest przyczyną B na podstawie jednej tylko obserwacji. Kolejne obserwacje z założenia są podobne do pierwszej. Nie wnoszą więc nic nowego, poza powstaniem u mnie przyzwyczajenia, że po A zwykle następuje B i oczekiwania, że tak będzie również w przyszłości.

26 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna26 Krytyka idei związku koniecznego Przyczyna = przyzwyczajenie + oczekiwanie.

27 Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna27 Krytyka idei związku koniecznego Przyczyna = przyzwyczajenie + oczekiwanie. Wniosek: nauka jest zbiorem przesądów.


Pobierz ppt "Metoda intuicyjno- i aksjomatyczno-dedukcyjna1 Metoda intuicyjno-dedukcyjna a metoda aksjomatyczno-dedukcyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google