Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Grobler Filozoficzne źródła nauki2 Problem początku (zasady bytu, arche): Przedmioty zmysłowe powstają i giną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Grobler Filozoficzne źródła nauki2 Problem początku (zasady bytu, arche): Przedmioty zmysłowe powstają i giną."— Zapis prezentacji:

1 Adam Grobler http://adam-grobler.w.interia.pl

2 Filozoficzne źródła nauki2 Problem początku (zasady bytu, arche): Przedmioty zmysłowe powstają i giną. Mogłyby w ogóle nie istnieć. Musi zatem istnieć jakiś początek bytu, który nie powstaje, ani nie ginie.

3 Filozoficzne źródła nauki3 Problem początku Tales z Miletu (624-546 pne) Teza: początkiem bytu jest woda. Źródło: http://picasaweb.google.com/JJWieczorek/PolishFolk/photo#5138301542868668610

4 Filozoficzne źródła nauki4 Problem początku Tales z Miletu (624-546 pne) Teza: początkiem bytu jest woda. Źródło: http://picasaweb.google.com/JJWieczorek/PolishFolk/photo#5138301542868668610 Problem: woda jest jedną z rzeczy zmysłowych, nie może być początkiem.

5 Filozoficzne źródła nauki5 Problem początku Anaksymander (610-546 pne) Teza: początkiem bytu jest bezkres (apeiron).

6 Filozoficzne źródła nauki6 Problem początku Anaksymander (610-546 pne) Teza: początkiem bytu jest bezkres (apeiron). Ogólna zasada wyjaśniania: wyjaśniać jawne przez niejawne (znane przez nieznane) Źródło: Wikipedia

7 Filozoficzne źródła nauki7 Problem tożsamości i zmiany: Co się zmienia, staje się czymś innym, niż było. Zatem przestaje istnieć. Przedmioty zmysłowe wciąż się zmieniają. Ledwie zaistnieją, przestają istnieć. Zatem nie istnieją.

8 Filozoficzne źródła nauki8 Wariabilizm Heraklit z Efezu (ok. 500 pne) zmienność (ogień) jest zasadą bytu. Źródło: sl.wikipedia.org panta rhei = wszystko płynie

9 Filozoficzne źródła nauki9 Wariabilizm Heraklit z Efezu (ok. 500 pne) zmienność (ogień) jest zasadą bytu. Źródło: sl.wikipedia.org panta rhei = wszystko płynie Problem: o czym można orzec, że się zmieniło, jeżeli zmiana jest utratą tożsamości?

10 Filozoficzne źródła nauki10 Podstawowa zasada ontologiczna: istnieje to, i tylko to, co jest identyczne ze sobą. istnieć = zachowywać tożsamość

11 Filozoficzne źródła nauki11 Eleatyzm Parmenides z Elei (ok. 500 pne) Teza: istnieje jeden, wieczny i niezmienny Byt; zmienne, przemijające i wielorakie zjawiska są tylko Pozorem. Parmenides Rafaella

12 Filozoficzne źródła nauki12 Eleatyzm Argument: Tylko to, co jest, istnieje; Byt jest, Niebytu nie ma. Byt nie mógł powstać, bo nie mógł powstać ani z Bytu, ani z Niebytu. Byt nie może przestać być, bo nic może go unicestwić. Byt jest jedyny, bo to, co istnieje jest identyczne z tym, co istnieje. Byt nie może zmienić się ani w Byt, ani w Niebyt.

13 Filozoficzne źródła nauki13 Eleatyzm Problemy: Konflikt rozumu i doświadczenia.

14 Filozoficzne źródła nauki14 Eleatyzm Problemy: Konflikt rozumu i doświadczenia. Jak wyjaśnić związek między Bytem i Pozorem?

15 Filozoficzne źródła nauki15 Podważenie eleatyzmu Argument Gorgiasza (483-374 pne): Gdzie Byt istnieje? Nie może istnieć w Bycie, bo nic nie istnieje w sobie samym.

16 Filozoficzne źródła nauki16 Podważenie eleatyzmu Argument Gorgiasza (483-374 pne): Gdzie Byt istnieje? Nie może istnieć w Bycie, bo nic nie istnieje w sobie samym. Nie może istnieć w Niebycie, bo Niebytu nie ma. Byt nie istnieje nigdzie. Zatem nic nie istnieje. Źródło: TVP

17 Filozoficzne źródła nauki17 Atomizm Demokryt z Abdery (460-370 pne) Istnieją wieczne i niezmienne atomy (byt) oraz próżnia (niebyt) Rzeczy są skupiskami atomów Źródło: staff.amu.edu.pl Atomy różnią się między sobą wielkością i kształtem Dlatego rzeczy są zróżnicowane Atomy są w ruchu, skutkiem zderzeń łączą się i rozdzielają Dlatego rzeczy się zmieniają

18 Filozoficzne źródła nauki18 Atomizm Demokryt z Abdery (460-370 pne) Istnieją wieczne i niezmienne atomy (byt) oraz próżnia (niebyt) Rzeczy są skupiskami atomów Źródło: staff.amu.edu.pl Atomy różnią się między sobą wielkością i kształtem Dlatego rzeczy są zróżnicowane Atomy są w ruchu, skutkiem zderzeń łączą się i rozdzielają Dlatego rzeczy się zmieniają Czy Demokryt zmyślił to, co dzięki nauce dziś wiadomo?

19 Filozoficzne źródła nauki19 Krótka historia pojęcia atomu I Rozkwit i upadek atomizmu jako ateizmu (I w.) Przypomnienie atomizmu w XV, a potem w XVII w. Nieudana próba wyjaśnienia barw światła (Newton) Prawo stałych stosunków wagowych (Proust 1799) Teoria atomistyczna Johna Daltona (1803)

20 Filozoficzne źródła nauki20 Krótka historia pojęcia atomu I Rozkwit i upadek atomizmu jako ateizmu (I w.) Przypomnienie atomizmu w XV, a potem w XVII w. Nieudana próba wyjaśnienia barw światła (Newton) Prawo stałych stosunków wagowych (Proust 1799) Teoria atomistyczna Johna Daltona (1803) Czy Dalton dowiedział się o atomach czegoś, czego Demokryt nie wiedział?

21 Filozoficzne źródła nauki21 Nauka a metafizyka Obie mają na celu teoretyczne wyjaśnienie doświadczenia Teorie naukowe, inaczej niż metafizyczne, są wrażliwe na świadectwa empiryczne Teorie metafizyczne są wrażliwe na argumenty rozumowe (analizę pojęć) Metafizyka dostarcza pojęć nauce

22 Filozoficzne źródła nauki22 Krótka historia pojęcia atomu II Prawo prostych stosunków objętościowych (Gay-Lussac 1808) Hipoteza równej liczby cząstek w próbce gazu o danej objętości (Avogadra 1811) Wyznaczenie ciężarów atomowych jako liczb całkowitych (Prout 1815) Hipoteza składalności atomów z atomów wodoru Odkrycie promieni katodowych (Crookes 1876) i kanalikowych

23 Filozoficzne źródła nauki23 Krótka historia pojęcia atomu III Odkrycia kolejnych cząstek elementarnych: neutron (Rutherford 1919) pozyton (1933) itd. mezon pi (Yukawa 1935) itd. Hipoteza kwarków (Gell-Mann 1964)

24 Filozoficzne źródła nauki24 Źródła chemii Empedokles z Agrygentu (492-432 pne) –Są cztery pierwiastki: ziemia, woda, powietrze, ogień. –Działają między nimi siły miłości i nienawiści. –Rzeczy są ich mieszaniną. Arystoteles ze Stagiry (384-322 p.n.e.) Piąty pierwiastek: eter (kwintesencja).

25 Filozoficzne źródła nauki25 Alchemia Rtęć (zasada metaliczności). Siarka (zasada palności). Sól (zasada rozpuszczalności).

26 Filozoficzne źródła nauki26 Początki chemii Pojęcie pierwiastka jako kresu analizy (R. Boyle, 1661) Trzy ziemie: szklista (sól), tłusta (siarka) i ciekła (rtęć) (Becher 1669) Teoria flogistonu (Stahl 1697) Odkrycie gazów Rozkład wody (Lavoisier 1781) Obalenie teorii flogistonowej

27 Filozoficzne źródła nauki27 Rzut oka na filozofię indyjską Upaniszady (800-300 pne): Teoria reinkarnacji (samsara = krąg wcieleń) Tożsamość atman z Brahman (jaźni z bytem absolutnym) Idea wyzwolenia z kręgu wcieleń (moksza), ucieczki od świata Przyczynowość moralna (karma)

28 Filozoficzne źródła nauki28 Rzut oka na filozofię chińską tao = nieokreślone, nieskończone, niezmienne, chaos i forma zarazem punkt wyjścia i powrotu wszelkiego bytu, idea przystosowania się do świata Konfucjusz (551-479 pne): zasada miary Filozofia księgi, a nie publicznego dyskursu

29 Filozoficzne źródła nauki29 W stronę teorii idei Sokrates (470-399 p.n.e.): poznaj samego siebie Przeciw relatywizmowi sofistów (sophia = mądrość) Protagoras (490-420 p.n.e.): człowiek jest miarą wszechrzeczy –relatywizm poznawczy –relatywizm moralny

30 Filozoficzne źródła nauki30 W stronę teorii idei Sokrates (470-399 p.n.e.): poznaj samego siebie Przeciw relatywizmowi sofistów (sophia = mądrość) Protagoras (490-420 p.n.e.): człowiek jest miarą wszechrzeczy –relatywizm poznawczy –relatywizm moralny Dobro: przedmiot abstrakcyjny

31 Filozoficzne źródła nauki31 Idee Platon (427-347 p.n.e.): idee = wieczne, niezmienne przedmioty myśli Dobro, białość, kulistość, człowiek, koń Idee odbijają się w rzeczach zmysłowych; rzeczy zmysłowe są cieniami idei Mit jaskini

32 Filozoficzne źródła nauki32 Idee Matematyka jedyną nauką, o pozorach można mieć tylko mniemanie.

33 Filozoficzne źródła nauki33 Idee Podsumowanie zalet teorii idei: rozwiązanie problemu tożsamości rozwiązanie problemu związku Bytu z Pozorem rozwiązanie problemu zmiany: idee odbijają się w rzeczach ze zmienną intensywnością objaśnienie doświadczenia moralnego i estetycznego dostarczenie tła metafizycznego przyszłym teoriom pola


Pobierz ppt "Adam Grobler Filozoficzne źródła nauki2 Problem początku (zasady bytu, arche): Przedmioty zmysłowe powstają i giną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google