Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyjaśnianie. 2 Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyjaśnianie. 2 Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes."— Zapis prezentacji:

1 Wyjaśnianie

2 2 Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

3 Wyjaśnianie3 Metodologia naukowych programów badawczych Falsyfikacja hipotezy jest zawsze potwierdzeniem innej hipotezy Przedmiotem oceny są zatem nie pojedyncze hipotezy, lecz ich ciągi Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

4 Wyjaśnianie4 Metodologia naukowych programów badawczych Naukowym programem badawczym nazywa się ciąg hipotez wyodrębniony przez –twardy rdzeń (heurystykę negatywną) –pas ochronny hipotez (heurystykę pozytywną) Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

5 Wyjaśnianie5 Metodologia naukowych programów badawczych Należy rozwijać programy postępowe, a zarzucać programy degenerujące się Pluralizm teoretyczny –alternatywne, postępowe programy badawcze mogą współistnieć Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes 1970

6 Wyjaśnianie6 Pluralizm a anarchizm teoretyczny Pluralizm teoretyczny –alternatywne, postępowe programy badawcze mogą współistnieć Racjonalność odroczona –należy pączkującym i degenerującym się programom badawczym dać czas

7 Wyjaśnianie7 Pluralizm a anarchizm teoretyczny Racjonalność odroczona –należy pączkującym i degenerującym się programom badawczym dać czas Feyerabend: jak dużo czasu? Paul Feyerabend (1924-1994) Against Method 1975

8 Wyjaśnianie8 Pluralizm a anarchizm teoretyczny Racjonalność odroczona –należy pączkującym i degenerującym się programom badawczym dać czas Feyerabend: jak dużo czasu? Anything goes Paul Feyerabend (1924-1994) Against Method 1975

9 Wyjaśnianie9 Pluralizm a anarchizm teoretyczny Racjonalność odroczona –należy pączkującym i degenerującym się programom badawczym dać czas Feyerabend: jak dużo czasu? Anything goes Witaj, towarzyszu anarchisto Paul Feyerabend (1924-1994) Against Method 1975

10 Wyjaśnianie10 Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia Charles Sanders Peirce (1839- 1914)

11 Wyjaśnianie11 Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia Zasada wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia (wnioskowania abdukcyjnego): spośród hipotez alternatywnych należy przyjąć tę, która najlepiej wyjaśnia zjawiska x(W(x) Z(x)), W(a) ------------------------------ Z(a) Charles Sanders Peirce (1839- 1914)

12 Wyjaśnianie12 Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia Zasada wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia (wnioskowania abdukcyjnego): spośród hipotez alternatywnych należy przyjąć tę, która najlepiej wyjaśnia zjawiska x(W(x) Z(x)), W(a) ------------------------------ Z(a) Charles Sanders Peirce (1839- 1914) Peter Lipton (1954- 2007)

13 Wyjaśnianie13 Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia x(W(x) Z(x)), W(a) ------------------------------ Z(a) Problemy –co to znaczy, że hipoteza wyjaśnia jakieś zjawisko? Charles Sanders Peirce (1839- 1914) Peter Lipton (1954-)

14 Wyjaśnianie14 Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia x(W(x) Z(x)), W(a) ------------------------------ Z(a) Problemy –co to znaczy, że hipoteza wyjaśnia jakieś zjawisko? –co to znaczy, że jakieś wyjaśnienie jest lepsze od innego? Charles Sanders Peirce (1839- 1914) Peter Lipton (1954-)

15 Wyjaśnianie15 Klasyczny model wyjaśniania Model dedukcyjno-nomologiczny D-N (law-covering model), 1949 –wyjaśnienie zjawiska (explanandum) polega na rozumowaniu dedukcyjnym, –w którym wśród przesłanek (explanans) występuje co najmniej jedno prawo, –a wnioskiem jest explanandum L, b ------------- p Carl Gustav Hempel (1905-1997)

16 Wyjaśnianie16 Klasyczny model wyjaśniania L, b ------------- p Model dedukcyjno-statystyczny D-S –w explanans występuje prawo statystyczne –explanandum jest prawidłowością statystyczną Model indukcyjno-statystyczny I-S –explanandum jest zdarzeniem Carl Gustav Hempel (1905-1997)

17 Wyjaśnianie17 Paradoksy wyjaśniania Maszt i jego cień h d prawa optyki prawa trygonometrii, h -------------------------------------------------------------- d

18 Wyjaśnianie18 Paradoksy wyjaśniania Maszt i jego cień h d prawa optyki prawa trygonometrii, d -------------------------------------------------------------- h

19 Wyjaśnianie19 Paradoksy wyjaśniania Maszt i jego cień h d prawa optyki prawa trygonometrii, d -------------------------------------------------------------- h Asymetria wyjaśniania

20 Wyjaśnianie20 Paradoksy wyjaśniania Barometr i burza Jeżeli wskazówka barometru opada, nadchodzi burza. Wskazówka barometru opada. ------------------------------------------------- Nadchodzi burza.

21 Wyjaśnianie21 Paradoksy wyjaśniania Barometr i burza Jeżeli wskazówka barometru opada, nadchodzi burza. Wskazówka barometru opada. ------------------------------------------------- Nadchodzi burza. Wspólna przyczyna

22 Wyjaśnianie22 Paradoksy wyjaśniania Zaćmienie Słońca Prawa mechaniki nieba Położenie Słońca, Ziemi i Księżyca w danej chwili ------------------------------------------------------------------ Czas zaćmienia Słońca

23 Wyjaśnianie23 Paradoksy wyjaśniania Zaćmienie Słońca Prawa mechaniki nieba Położenie Słońca, Ziemi i Księżyca w danej chwili ------------------------------------------------------------------ Czas zaćmienia Słońca Symetria predykcji i retrodykcji

24 Wyjaśnianie24 Paradoksy wyjaśniania Mężczyzna i pigułki antykoncepcyjne Nikt, kto regularnie zażywa pigułki antykoncepcyjne, nie zachodzi w ciążę. Jan regularnie zażywa pigułki antykoncepcyjne. ------------------------------------------------------------- (Dlatego) Jan nie zachodzi w ciążę.

25 Wyjaśnianie25 Paradoksy wyjaśniania Mężczyzna i pigułki antykoncepcyjne Nikt, kto regularnie zażywa pigułki antykoncepcyjne, nie zachodzi w ciążę. Jan regularnie zażywa pigułki antykoncepcyjne. ------------------------------------------------------------- (Dlatego) Jan nie zachodzi w ciążę. Naddeterminacja przyczynowa

26 Wyjaśnianie26 Paradoksy wyjaśniania Syfilis i pareza 10% osób cierpiących na nieleczony, ukryty syfilis, zapada na parezę. Jan miał nieleczony, ukryty syfilis. ------------------------------------------------------------------------------------- Dlatego Jan zapadł na parezę.

27 Wyjaśnianie27 Paradoksy wyjaśniania Syfilis i pareza 10% osób cierpiących na nieleczony, ukryty syfilis, zapada na parezę. Jan miał nieleczony, ukryty syfilis. ------------------------------------------------------------------------------------- Dlatego Jan zapadł na parezę. –prawdopodobieństwo zachorowania na parezę jest niskie

28 Wyjaśnianie28 Paradoksy wyjaśniania Syfilis i pareza 10% osób cierpiących na nieleczony, ukryty syfilis, zapada na parezę. Jan miał nieleczony, ukryty syfilis. ------------------------------------------------------------------------------------- Dlatego Jan zapadł na parezę. –prawdopodobieństwo zachorowania na parezę jest niskie –ale i tak istotnie wyższe niż w przypadku osób niechorujących wcześniej na nieleczony, ukryty syfilis

29 Wyjaśnianie29 Model istotności statystycznej (S-R) Wyjaśnienie nie polega na rozumowaniu, lecz na wykazaniu, że explanans jest dodatnio statystycznie istotny dla zajścia explanandum P(E|C) > P(E) gdzie E = explanandum, C = explanans Wesley Salmon (1925-2001) Statistical Explanation and Statistical Relevance 1971

30 Wyjaśnianie30 Model istotności statystycznej (S-R) P(E|C) > P(E) Przykład: prawdopodobieństwo zachorowania na parezę, jeśli cierpiało się na nieleczony, ukryty syfilis (choć niskie) jest większe od prawdopodobieństwa zachorowania na parezę. Wesley Salmon (1925-2001) Statistical Explanation and Statistical Relevance 1971

31 Wyjaśnianie31 Istotność statystyczna a przyczynowa Istotność statystyczna nie pokrywa się z istotnością przyczynową Przykład: barometr i burza Odpowiedź Salmona: istotność statystyczna jest czynnikiem wyjaśniającym o tyle, o ile świadczy o istotności przyczynowej

32 Wyjaśnianie32 Istotność statystyczna a przyczynowa Standardowa krytyka przyczynowego modelu wyjaśniania: –każde zdarzenie jest skutkiem splotu przyczyn –którego nie sposób w pełni odtworzyć –dlatego trzeba odróżnić przyczyny główne od ubocznych –za wyjaśniające zwykle uważa się przyczyny abnormalne –pojęcie normalności jednak silnie zależy od kontekstu

33 Wyjaśnianie33 Pragmatyka wyjaśniania Wyjaśnienie polega na odpowiedzi na pytanie typu dlaczego?. Pytanie typu dlaczego? obejmuje domyślny kontrast: Dlaczego P a nie Q? Bas van Fraassen (1942-) The Scientific Image, 1980

34 Wyjaśnianie34 Pragmatyka wyjaśniania Przykład: Dlaczego Adam zjadł jabłko? Dlaczego Adam, a nie Ewa, zjadł jabłko? Dlaczego Adam zjadł jabłko? Dlaczego Adam zjadł jabłko, a nie brzoskwinię? Bas van Fraassen (1942-) The Scientific Image, 1980

35 Wyjaśnianie35 Analiza pytania typu dlaczego? Pytanie Dlaczego Adam zjadł jabłko? składa się z: tematu pytania (topic): Adam zjadł jabłko klasy kontrastu: możliwe zdania po …a nie… klasy istotności (relevance-class), –czyli odpowiedzi bezpośrednich, dopuszczalnych ze względu na aktualną wiedzę (pytającego) potrzeby poznawcze (pytającego) Q =

36 Wyjaśnianie36 Analiza pytania typu dlaczego? Kilka pojęć logiki erotetycznej Odpowiedź bezpośrednia: możliwa i wystarczająca. W przypadku pytań typu dlaczego? jest to odpowiedź typu ponieważ.

37 Wyjaśnianie37 Analiza pytania typu dlaczego? Presupozycja pytania: założenie, że na pytanie istnieje prawdziwa odpowiedź bezpośrednia. Pytania typu dlaczego? presuponują co najmniej, że ich temat jest prawdziwy. Odpowiedź korekcyjna: odpowiedź sprzeczna z presupozycją pytania.

38 Wyjaśnianie38 Analiza pytania typu dlaczego? Kilka pojęć logiki erotetycznej Przykłady odpowiedzi: Odpowiedź bezpośrednia: Ponieważ był głodny. –nie spełnia relacji istotności w kontekście Pisma Św. Odpowiedzi korekcyjne: –Ależ to nie Adam zjadł jabłko! –Bez powodu

39 Wyjaśnianie39 Uwagi na temat koncepcji van Fraassena Kontrastowe ujęcie pytania przynosi ważny postęp analizy Przykład: –Dlaczego Funio zapadł na parezę, a Gucio nie? –Ponieważ Funio chorował na nieleczony, ukryty syfilis, a Gucio nie.

40 Wyjaśnianie40 Uwagi na temat koncepcji van Fraassena Van Fraassena koncepcja klasy istotności jest niejasna Van Fraassena kryteria oceny odpowiedzi zakładają Bayesianizm Van Fraassen odrzuca zasadę wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia

41 Wyjaśnianie41 Wyjaśnienie gorączki połogowej Pytanie: dlaczego na jednym oddziale położniczym śmiertelność jest znacznie wyższa niż na drugim? Ignaz Semmelweis (1818-1865) Odkrycie przyczyny gorączki połogowej 1847/1861

42 Wyjaśnianie42 Wyjaśnienie gorączki połogowej Pytanie: dlaczego na jednym oddziale położniczym śmiertelność jest znacznie wyższa niż na drugim? Hipotezy –pochodzenie społeczne położnic Ignaz Semmelweis (1818-1865) Odkrycie przyczyny gorączki połogowej 1847/1861

43 Wyjaśnianie43 Wyjaśnienie gorączki połogowej Pytanie: dlaczego na jednym oddziale położniczym śmiertelność jest znacznie wyższa niż na drugim? Hipotezy –pochodzenie społeczne położnic –niestaranna opieka ze strony studentów Ignaz Semmelweis (1818-1865) Odkrycie przyczyny gorączki połogowej 1847/1861

44 Wyjaśnianie44 Wyjaśnienie gorączki połogowej Pytanie: dlaczego na jednym oddziale położniczym śmiertelność jest znacznie wyższa niż na drugim? Hipotezy –pochodzenie społeczne położnic –niestaranna opieka ze strony studentów –lęk wywoływany przez księdza sprawującego sakrament namaszczenia chorych Ignaz Semmelweis (1818-1865) Odkrycie przyczyny gorączki połogowej 1847/1861

45 Wyjaśnianie45 Wyjaśnienie gorączki połogowej Wypadek Koletschki Ignaz Semmelweis (1818-1865) Odkrycie przyczyny gorączki połogowej 1847/1861

46 Wyjaśnianie46 Wyjaśnienie gorączki połogowej Wypadek Koletschki Wyjaśnienie: trupi jad przenoszony przez studentów z prosektorium Ignaz Semmelweis (1818-1865) Odkrycie przyczyny gorączki połogowej 1847/1861

47 Wyjaśnianie47 Wyjaśnienie gorączki połogowej Wypadek Koletschki Wyjaśnienie: trupi jad przenoszony przez studentów z prosektorium Test: staranne mycie rąk po ćwiczeniach w prosektorium Ignaz Semmelweis (1818-1865) Odkrycie przyczyny gorączki połogowej 1847/1861

48 Wyjaśnianie48 Poprawki Liptona Odpowiedzieć na kontrastowe pytanie typu dlaczego? – Dlaczego P, a nie X? – znaczy wskazać na pewien element historii przyczynowej P, który nie ma swojego odpowiednika w historii przyczynowej nie-X Peter Lipton (1954-2007) The Inference to the Best Explanation 1991

49 Wyjaśnianie49 Poprawki Liptona Przykład: Dlaczego wykładam tu, a nie tam? Ponieważ tu zaproponowano mi wyższe wynagrodzenie niż tam. Peter Lipton (1954-2007) The Inference to the Best Explanation 1991

50 Wyjaśnianie50 Poprawki Liptona Powołanie się na przyczynowość unika niejasności pojęcia relacji istotności Kontrastowe ujęcie pytań typu dlaczego? wyznacza wybór przyczyn wyjaśniających Peter Lipton (1954-2007) The Inference to the Best Explanation 1991

51 Wyjaśnianie51 Poprawki Liptona Kryteria jakości wyjaśnienia: –mechanizm –zakres (scope) –precyzja Peter Lipton (1954-2007) The Inference to the Best Explanation 1991

52 Wyjaśnianie52 Wady ujęcia Liptona Ograniczenie do wyjaśnień przyczynowych –Pominięcie wyjaśnień funkcjonalnych i intencjonalnych

53 Wyjaśnianie53 Wady ujęcia Liptona Niejasność kryteriów jakości wyjaśnień –Jak porównać alternatywne ujęcia mechanizmu zjawisk? –Zwiększenie zakresu wyjaśnienia często osiąga się kosztem precyzji i vice versa. –Zwiększenie zakresu wyjaśnienia często jest zyskiem pozornym. –Zwiększenie precyzji bywa niepożądane.

54 Wyjaśnianie54 Interrogacyjny model nauki Nauka jako gra Uczonego z Przyrodą w pytania tak-lub-nie (zadawane za pomocą eksperymentów) i odpowiedzi (w formie rezultatów eksperymentów) Przyroda zawsze odpowiada szczerze Jaakko Hintikka (1929-)

55 Wyjaśnianie55 Interrogacyjny model nauki Uczony w następstwie otrzymanych odpowiedzi zacieśnia klasę możliwych światów, wśród których (wedle jego wiedzy) znajduje się świat rzeczywisty Problem: na czym polega odpowiedź korekcyjna (ani tak, ani nie)? Jaakko Hintikka (1929-)

56 Wyjaśnianie56 Czy teoria może odpowiadać na więcej pytań niż jej rywalka? Adolf Grünbaum (1923-) Can a Theory Answer More Questions than One of Its Rivals? The British Journal for the Philosophy of Science 27(1) (1976).

57 Wyjaśnianie57 Wyrafinowany model interrogacyjny Uczony:Przyroda: EksperymentRezultat PytanieOdpowiedź Reakcja Przyrody Interpretacja

58 Wyjaśnianie58 Wyrafinowany model interrogacyjny Trzy rodzaje posunięć w grze: –akceptacja odpowiedzi (nauka normalna) –rewizja wiedzy zastanej i reinterpretacja odpowiedzi –odrzucenie presupozycji pytania i zmiana pojęciowa (rewolucja naukowa)

59 Wyjaśnianie59 Wyrafinowany model interrogacyjny Przykład: reakcje na rezultat Michelsona-Morleya: –akceptacja odpowiedzi: hipoteza częściowego wleczenia eteru –rewizja wiedzy zastanej i reinterpretacja odpowiedzi: hipoteza skrócenia Fitzgeralda-Lorentza –odrzucenie presupozycji pytania i zmiana pojęciowa: szczególna teoria względności Einsteina

60 Wyjaśnianie60 Implikacja erotetyczna DEF:Im(Q, X, Q*) wtw –z dowolnej odpowiedzi bezpośredniej A na pytanie implikujące Q oraz ze zdań ze zbioru X wynika logicznie alternatywa wszystkich odpowiedzi bezpośrednich na pytanie implikowane Q* –z każdej odpowiedzi B na pytanie implikowane Q* oraz ze zdań ze zbioru X wynika logicznie alternatywa niektórych, ale nie wszystkich, odpowiedzi bezpośrednich na pytanie implikujące Q Andrzej Wiśniewski Stawianie pytań: Logika i racjonalność 1990

61 Wyjaśnianie61 Logika pytań Przykład: Q = Czy Adam pojechał do Warszawy, czy do Opola? X = {Jeżeli Adam pojechał pociągiem, to pojechał do Warszawy. Jeżeli Adam pojechał samochodem, to pojechał do Opola. Jeżeli samochód Adama nie stoi przed domem, to Adam pojechał samochodem. Jeżeli samochód Adama stoi przed domem, to Adam…} Q* = Czy samochód Adama stoi przed domem?

62 Wyjaśnianie62 Falsyfikacjonistyczna implikacja erotetyczna DEF:Imf(Q, X, Q*) wtw –z dowolnej odpowiedzi bezpośredniej A na pytanie implikujące Q oraz ze zdań ze zbioru X wynika logicznie alternatywa wszystkich odpowiedzi bezpośrednich na pytanie implikowane Q* –z niektórych odpowiedzi B na pytanie implikowane Q* oraz ze zdań ze zbioru X wynika logicznie alternatywa niektórych, ale nie wszystkich, odpowiedzi bezpośrednich na pytanie implikujące Q

63 Wyjaśnianie63 Zastosowanie Imf(?H, W, ?E) ?H = Czy wszystkie kruki są czarne? W = Kajtek jest krukiem. ?E = Czy Kajtek jest czarny?

64 Wyjaśnianie64 Zastosowanie Imf(?H, W, ?E) ?H = Czy wszystkie kruki są czarne? W = Kajtek jest krukiem. Każdy gatunek ptaków ma charakterystyczny wzór upierzenia. ?E = Czy Kajtek jest czarny?

65 Wyjaśnianie65 Zastosowanie Imf(?H, W, ?E) ?H = Czy wszystkie kruki są czarne? W = Kajtek jest krukiem. Każdy gatunek ptaków ma charakterystyczny wzór upierzenia. ?E = Czy Kajtek jest czarny? Uproszczenia: pominięcie założeń idealizacyjnych i warunku ceteris paribus

66 Wyjaśnianie66 Wyjaśnianie przez wyszczególnienie Wyjaśnienie przyczynowe: Co jest przyczyną zdarzenia b w układzie a? Theo Kuipers (1947-)

67 Wyjaśnianie67 Wyjaśnianie przez wyszczególnienie Wyjaśnienie przyczynowe: Co jest przyczyną zdarzenia b w układzie a? Presupozycje: w układzie a zaszło zdarzenie b Theo Kuipers (1947-)

68 Wyjaśnianie68 Wyjaśnianie przez wyszczególnienie Wyjaśnienie przyczynowe: Co jest przyczyną zdarzenia b w układzie a? Presupozycje: w układzie a zaszło zdarzenie b a nie, jak normalnie, któreś z b 1, …, b n Theo Kuipers (1947-)

69 Wyjaśnianie69 Wyjaśnianie przez wyszczególnienie Wyjaśnienie przyczynowe: Co jest przyczyną zdarzenia b w układzie a? Presupozycje: w układzie a zaszło zdarzenie b a nie, jak normalnie, któreś z b 1, …, b n w układzie a normalnie działają czynniki f 1, …, f m Theo Kuipers (1947-)

70 Wyjaśnianie70 Wyjaśnianie przez wyszczególnienie Wyjaśnienie przyczynowe: Co jest przyczyną zdarzenia b w układzie a? Presupozycje: w układzie a zaszło zdarzenie b a nie, jak normalnie, któreś z b 1, …, b n w układzie a normalnie działają czynniki f 1, …, f m istnieje czynnik x, który normalnie nie występuje w układzie a Theo Kuipers (1947-)

71 Wyjaśnianie71 Wyjaśnianie przez wyszczególnienie Co jest przyczyną zdarzenia b w układzie a? Presupozycje: w układzie a zaszło zdarzenie b a nie, jak normalnie, któreś z b 1, …, b n w układzie a normalnie działają czynniki f 1, …, f m istnieje czynnik x, który normalnie nie występuje w układzie a Jeżeli x oraz f 1, …, f m, to zachodzi b jest prawem przyczynowym x jest przyczynowo istotnym czynnikiem zajścia b Theo Kuipers (1947-)

72 Wyjaśnianie72 Poszukiwanie wyjaśnienia ?H = Czy c jest przyczyną b? ?H implikuje pytania: Czy w układzie a zaszło zdarzenie b? –a nie, jak normalnie, któreś z b 1, …, b n Czy istnieją czynniki f 1, …, f n, które normalnie działają w układzie a? Czy Jeżeli c oraz f 1, …, f n, to zachodzi b jest prawem przyczynowym? Czy c jest przyczynowo istotnym czynnikiem zajścia b? Kuipers- Wiśniewski 1994

73 Wyjaśnianie73 Poszukiwanie wyjaśnienia ?H = Czy c jest przyczyną b? Po wyczerpaniu hipotez H 1, …, H k : Rewizja wiedzy zastanej, która pozwala na sformułowanie nowych hipotez Odrzucenie presupozycji pytania : –b nie zaszło (wbrew pozorom) –zaszło któreś z b 1, …, b n –b jest rezultatem splotu wielu abnormalnych przyczyn –b nie ma żadnej szczególnej przyczyny

74 Wyjaśnianie74 Ocena wyjaśnienia: wstępne definicje DF : Pytanie o wyjaśnienie Q jest rozstrzygnięte na gruncie wiedzy zastanej W przez hipotezę H wtw –H jest niesprzeczna z W oraz –z H i W wynika logicznie pewna odpowiedź bezpośrednia A na pytanie Q

75 Wyjaśnianie75 Ocena wyjaśnienia: wstępne definicje DF: Pytanie o wyjaśnienie Q jest odrzucone na gruncie wiedzy zastanej W wtw z W wynika logicznie, że nie istnieje prawdziwa odpowiedź bezpośrednia na pytanie Q

76 Wyjaśnianie76 Ocena wyjaśnienia Kryterium 1. Hipoteza H ma na gruncie wiedzy zastanej W większą moc wyjaśniającą od hipotezy H wtw każde pytanie rozstrzygnięte przez H na gruncie W jest rozstrzygnięte przez H, ale nie na odwrót.

77 Wyjaśnianie77 Ocena wyjaśnienia Kryterium 2. Rewizja prowadząca od wiedzy zastanej W do W jest postępowa wtw gdy każde pytanie rozstrzygnięte lub odrzucone na gruncie W jest rozstrzygnięte lub odrzucone na gruncie W, ale nie na odwrót.

78 Wyjaśnianie78 Wyniki Wyjaśnienie oporu przed odrzuceniem sfalsyfikowanej hipotezy lub zmianą paradygmatu

79 Wyjaśnianie79 Wyniki Wyjaśnienie oporu przed odrzuceniem sfalsyfikowanej hipotezy lub zmianą paradygmatu Wyjaśnienie, dlaczego pluralizm teoretyczny nie prowadzi do anarchizmu metodologicznego

80 Wyjaśnianie80 Wyniki Wyjaśnienie oporu przed odrzuceniem sfalsyfikowanej hipotezy lub zmianą paradygmatu Wyjaśnienie, dlaczego pluralizm teoretyczny nie prowadzi do anarchizmu metodologicznego Wyjaśnienie strat Kuhna


Pobierz ppt "Wyjaśnianie. 2 Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatos (1922-1974) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google