Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel badania Poznanie: Zwyczajów dotyczących życia seksualnego Wpływu rodziny i Kościoła na życie seksualne studentów Najczęściej wybieranych metod antykoncepcyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel badania Poznanie: Zwyczajów dotyczących życia seksualnego Wpływu rodziny i Kościoła na życie seksualne studentów Najczęściej wybieranych metod antykoncepcyjnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Cel badania Poznanie: Zwyczajów dotyczących życia seksualnego Wpływu rodziny i Kościoła na życie seksualne studentów Najczęściej wybieranych metod antykoncepcyjnych Poziomu wiedzy na temat antykoncepcji

3 Metodologia Technika ankiety rozdawanej Badanie pilotażowe: maj 2009 r. Faza terenowa realizacji badania: czerwiec – wrzesień 2009 r.

4 Respondenci 182 uczestników badania Studenci stacjonarni trzech łódzkich szkół wyższych: - Uniwersytetu Łódzkiego - Politechniki Łódzkiej - Uniwersytetu Medycznego Dobór kwotowy, reprezentatywny ze względu na uczelnię

5 Respondenci Wykres 1. Charakterystyka respondentów według uczelni, do której uczęszczają

6 Respondenci Wykres 2. Rok urodzenia respondentów

7 Respondenci Około 60 % to kobiety Niespełna 40% pochodzi z miast liczących poniżej 500 tyś. mieszkańców

8 Budowa kwestionariusza Trzy części: Życie seksualne Metody i środki antykoncepcyjne Test wiedzy

9 Życie seksualne Przyczyny inicjacji seksualnej Preferowane formy życia seksualnego Wpływ osób trzecich na życie seksualne Plany prokreacyjne

10 Życie seksualne Dla 63% respondentów życie seksualne jest i zawsze będzie bardzo ważne

11 Życie seksualne Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy już współżyłeś seksualnie?

12 Życie seksualne Wykres 4. Przyczyny inicjacji seksualnej

13 Życie seksualne Wykres 5. Wpływ rodziny na życie seksualne

14 Życie seksualne Wykres 6. Wpływ religii na życie seksualne

15 Życie seksualne Wykres 7. Wpływ znajomych na życie seksualne

16 Życie seksualne Wykres 8. Posiadanie stałego partnera jest dla Ciebie:

17 Życie seksualne Wykres 9. Przygodny seks a płeć badanych Vc=0,32 71% przygodnych partnerów poznanych na imprezie lub na wakacjach

18 Życie seksualne Z pornografii korzysta 38% badanych, 57% mężczyzn i 26% kobiet Wykres 10. Częstotliwość korzystania z pornografii

19 Życie seksualne Gadżety z sexshopu kupuje 21% badanych Wykres 11. Rodzaje kupowanych gadżetów

20 Życie seksualne Wykres 12. Plany prokreacyjne – posiadanie dzieci

21 Życie seksualne Wykres 13. Plany prokreacyjne – pożądana liczba dzieci

22 oNajczęściej stosowane metody antykoncepcyjne i przyczyny ich wyboru o Podejście do antykoncepcji a religijność i stosunek do Kościoła Rzymskokatolickiego o Świadomość zagrożeń związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową Metody i środki antykoncepcyjne

23 o 79% badanych w ciągu ostatnich dwóch lat uprawiało seks. o 91% spośród nich stosowało w tym czasie antykoncepcj ę. o 69% studentów, którzy stosują antykoncepcję, robi to przy każdym stosunku. 25 % stosuje ją prawie zawsze, o 6% stosuje środki antykoncepcyjne przy mniej niż połowie stosunków. Dane ogólne

24 Wskazania na odpowiedź: ZAZWYCZAJ Tabletki antykoncepcyjne 47% Plaster hormonalny 1% Prezerwatywy 61% Metody naturalne 7% Metody chemiczne 2% Stosunek przerywany 5% Jak często Ty i twój partner stosowaliście niżej wymienione metody antykoncepcyjne?

25 oNajwiększy wpływ na decyzję odnośnie stosowania, bądź nie stosowania antykoncepcji ma PARTNER 63% oraz opinia LEKARZA 54%. oW zakresie wyboru konkretnej metody antykoncepcyjnej równie ważnym doradcą jest partner, co lekarz. Tyle samo procent respondentów liczy się z ich zdaniem: 63%. oW innym pytaniu: Kto decyduje o wyborze metody antykoncepcyjnej? 86% badanych deklaruje, że tą decyzję podejmuje wspólnie z partnerem. Wybór metody antykoncepcyjnej

26 Zazwyczaj stosowana metoda Aspekt, na który respondenci zwracają uwagę Pewność (niezawod- ność) CenaWygoda stosowania Łatwość nabycia Poza antykoncep- cyjne właściwości Tabletki antykon- cepcyjne 49%27%53%19%75% Prezerwatywy 62%68%54%86%13% Metody naturalne 7%5%4%10%0,0% Inne 8%5%6%14%0,0% Zależności pomiędzy zazwyczaj stosowaną metodą antykoncepcji a aspektem branym pod uwagę przy wyborze metody antykoncepcyjnej.

27 Stosowanie antykoncepcji a stosunek do wiary Bez wpływu na stosunek respondenta do poglądów Kościoła, odnośnie stosowania antykoncepcji pozostaje miejsce zamieszkania respondenta przez ukończeniem 14 roku życia. Na akceptację poglądów Kościoła odnośnie antykoncepcji nie ma też wpływu to na jakiej uczelni studiuje respondent.

28 Czy dopuszczalne jest stosowanie prezerwatyw w przypadku, kiedy jedno z partnerów jest zakażone wirusem HIV? Wśród respondentów, którzy zgadzają się ze stanowiskiem Kościoła zabraniającym stosowania metod antykoncepcyjnych innych niż naturalne 31% spośród nich odpowiedziało, że w powyższej sytuacji stosowanie prezerwatyw jest dopuszczalne.

29 Procentowy udział osób, które uprawiały przygodny seks i wykonały lub nie badanie w kierunku chorób wenerycznych

30 Procentowy udział osób, które nie uprawiały przygodnego seksu i wykonały lub nie badanie w kierunku chorób wenerycznych

31 Badania mające na celu wykrycie chorób wenerycznych wykonało jednak 23% spośród osób deklarujących zainteresowanie skutecznością metod antykoncepcji w ochronie przed chorobami wenerycznymi. Czy wybierając metodę antykoncepcji zastanawiasz się nad jej skutecznością w ochronie przed chorobami przenoszonymi droga płciową?

32 Test wiedzy Jaki jest poziom wiedzy studentów na temat antykoncepcji? Jakie czynniki wpływają na rozeznanie tej grupy wśród środków zapobiegającym ciąży? W jaki sposób ich własne doświadczenia seksualne i rodzaj stosowanej antykoncepcji wpływają na zakres wiedzy?

33 Test wiedzy Prawidłowe zastosowanie środków antykoncepcyjnych Możliwość efektywnego łączenia metod Świadomość skutków ubocznych

34 Test wiedzy 12- 23 pkt. - niski poziom wiedzy 24- 27 pkt. - średni poziom wiedzy 28- 34 pkt. - wysoki poziom wiedzy Maksymalna ilość punktów : 34

35 Test wiedzy Wykres 14. Częstotliwość przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych

36 Test wiedzy Wykres 15. Hormon w jednoskładnikowej pigułce antykoncepcyjnej

37 Test wiedzy TAK NIE Prezerwatywa + środki plemnikobójcze85%12% Prezerwatywa + spirala50%45% Prezerwatywa + tabletki antykoncepcyjne95%4% Kalendarzyk + tabletki antykoncepcyjne79%19% Plaster hormonalny + tabletki antykoncepcyjne6%91% Środki plemnikobójcze + tabletki antykoncepcyjne79%18% Tabela 1. Łączenie środków antykoncepcyjnych

38 Test wiedzy Wykres 16. Metody antykoncepcyjne przeznaczone dla mężczyzn

39 Test wiedzy PF Tabletka po stosunku jest tabletką wczesnoporonną68,7%30,8% Tabletka po stosunku może być stosowana regularnie jako metoda antykoncepcji 9,3%90,1% Tabela 2. Wiedza na temat tabletki po stosunku

40 Test wiedzy Wynik z testu Płeć respondenta KobietyMężczyźni Niski poziom wiedzy16,7%48,5% Średni poziom wiedzy38,6%36,8% Wysoki poziom wiedzy44,7%14,7% Ogółem100% Tabela 3. Wynik testu a płeć respondenta

41 Test wiedzy Wynik z testu Uczelnia Uniwersytet ŁódzkiPolitechnika ŁódzkaUniwersytet Medyczny Niski poziom wiedzy29,7%40,5%7,1% Średni poziom wiedzy38,7%38,1%35,7% Wysoki poziom wiedzy31,5%21,4%57,1% Ogółem100% Tabela 4. Wynik testu a uczelnia, na której studiuje respondent

42 Test wiedzy Wynik z testu Wiek rozpoczęcia inicjacji seksualnej 11-1617181920-23 Niski poziom wiedzy 29,6%36,7%18,4%16,0%15,4% Średni poziom wiedzy 40,7%36,7%21,1%52,0%50,0% Wysoki poziom wiedzy 29,6%26,7%60,5%32,0%34,6% Ogółem100% Tabela 5. Wynik testu a wiek rozpoczęcia inicjacji seksualnej

43 Test wiedzy Na wyniki testu wiedzy nie wpłynęły takie czynniki jak: - Rok urodzenia - Stosunek do wiary

44 Wnioski Życie seksualne dla większości studentów ma bardzo duże znaczenie Większość badanej grupy rozpoczęła już współżycie seksualne Decyzję o jego podjęciu uzależniali od spotkania odpowiedniej osoby i decyzji partnera Mężczyźni częściej korzystają z pornografii i mają przelotne kontakty seksualne niż kobiety

45 Wnioski 90 % studentów, którzy w ciągu ostatnich 2 lat miało kontakty seksualne, korzystało z antykoncepcji Jednocześnie niecałe ¾ z nich stosowało ją przy każdym stosunku Najchętniej stosowane metody antykoncepcyjne to prezerwatywy (60%) i tabletki antykoncepcyjne (45%) Decyzję o wyborze metody antykoncepcyjnej podejmowali wspólnie z partnerem po konsultacji z lekarzem

46 Wnioski Poziom wiedzy studentów na temat antykoncepcji : średni Kobiety posiadają zdecydowanie większą wiedzę na temat antykoncepcji Większość mężczyzn posiada zaledwie podstawowy zasób informacji na temat metod zapobiegania ciąży Rodzaj wykształcenia wpływa na poziom wiedzy


Pobierz ppt "Cel badania Poznanie: Zwyczajów dotyczących życia seksualnego Wpływu rodziny i Kościoła na życie seksualne studentów Najczęściej wybieranych metod antykoncepcyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google