Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywność Fizyczna Łodzian Agnieszka Moszkowicz Łódź, 17.01.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywność Fizyczna Łodzian Agnieszka Moszkowicz Łódź, 17.01.2012r."— Zapis prezentacji:

1 Aktywność Fizyczna Łodzian Agnieszka Moszkowicz Łódź, 17.01.2012r.

2 Plan Prezentacji 1. Uzasadnienie wyboru tematu; 2. Problematyka Badania; 3. Metodologia; 4. Niektóre wyniki badania; 5. Aktywność Łodzian na tle aktywności Polaków; 6. Wnioski. 1/23

3 Uzasadnienie wyboru tematu Badania GUS wskazują na słaba ocenę swojego stanu zdrowia Łodzian; Zdrowie kluczową wartością dla Polaków; Podejrzenie niskiego poziomu aktywności fizycznej wśród Łodzian; Brak badań lokalnych. 2/23

4 Wybrane elementy problematyki badania 1/2 Jakie są motywy podejmowania aktywności fizycznej przez Łodzian? Czy znaczący inni mają wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej przez Łodzian? Czy dostępność obiektów sportowych (lokalizacja, położenie, dojazd) ma wpływ na aktywność fizyczną Łodzian? 3/23

5 Wybrane elementy problematyki badania 2/2 Czy Łodzianie poddają się modzie na uprawianie danego sportu/ aktywności fizycznej? Gdzie (w jakich miejscach) Łodzianie są aktywni fizycznie? 4/23

6 Kompletna problematyka badania Jakie są motywy podejmowania aktywności fizycznej przez Łodzian? Jakie są zdaniem Łodzian główne zalety płynące z bycia aktywnym fizycznie? Czy znaczący inni mają wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej przez Łodzian? Czy Łodzianie podejmują aktywność fizyczną dlatego, że ktoś w ich rodzinie jest aktywny fizycznie? Czy Łodzianie podejmują aktywność fizyczną wyłącznie z własnej inicjatywy? Czy Łodzianie podejmują aktywność fizyczną za namową rodziny/przyjaciół/znajomych/kolegów z pracy? Czy Łodzianie podejmują aktywność fizyczną ze względów zdrowotnych? Czy dostępność obiektów sportowych (lokalizacja, położenie, dojazd) ma wpływ na aktywność fizyczną Łodzian? Czy Łodzianie poddają się modzie na uprawianie danego sportu/ aktywności fizycznej? Czy Łodzianie uprawiają regularnie aktywność fizyczną? Gdzie (w jakich miejscach) Łodzianie są aktywni fizycznie? Czy Łodzianie są aktywni fizycznie przez cały rok?

7 Metodologia 1/2 Ankiety oparte na zasadzie wersyjności (kobiety/ mężczyźni); Poddane wcześniejszemu pilotażowi (ok. 30 ankiet) Właściwe badanie 180 ankiet; Kwotowy dobór próby ze względu na płeć, wiek i wykształcenie. 5/23

8 6/23

9

10

11

12 Metodologia 2/2 Podział ankiet koniecznych do wykonania na zestawy zawierające równa liczbę kobiet i mężczyzn oraz maksymalnie zróżnicowany skład pod kątem pozostałych cech; Każdemu badaczowi zostało przydzielonych 10 ankiet, które musiał zrealizować zgodnie z informacjami jakie zawierał wybrany przez niego zestaw. 7/23

13 8/23

14 Wybrane wyniki badania 1.Motywy podejmowania aktywności fizycznej; 2.Wpływ znaczących innych; 3.Dostępność obiektów sportowych, a aktywność fizyczna; 4.Aktywność fizyczna a moda; 5.Miejsca uprawiania aktywności fizycznej. 9/23

15 10/23

16 11/23

17 12/23

18 13/23

19 Dostępność obiektów sportowych a aktywność fizyczna Brak istotnego statystycznie związku Ewentualne przyczyny: Podział Łodzi na 5 głównych dzielnic administracyjnych – zbyt mało; Dostępność zależna od możliwości dotarcia do obiektów a nie miejsca zamieszkania; Rzeczywisty brak związku. 14/23

20 15/23

21 Typy przestrzeni sportowych: Przestrzenie inkluzywne: Warunki naturalne, dom, basen; Przestrzenie ekskluzywne: Przygotowane przestrzenie, kluby fitness i sportowe; Przestrzenie niepopularne: Ośrodki sportowe, W szkole/na uczelni, w pracy, w drodze do szkoły/ pracy. 16/23

22 Podstawowe dane o aktywności fizycznej Łodzian 0% świadomie unika aktywności fizycznej; 49,4% podejmuje aktywność fizyczną z konieczności; 14,4% pracuje fizycznie; 90,6% podejmuje ponadobowiązkową aktywność fizyczną; 33,9% uprawia sport.

23 Porównanie z badaniami ogólnopolskimi Raport GUS z 2009r. Nt. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008r. Porównanie pod kątem motywacji podejmowania aktywności 17/23

24 Porównanie definicyjne badań GUS: Sport jest świadomą i dobrowolną formą aktywności człowieka mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, realizowaną indywidualnie lub zbiorowo według umownych reguł. Nasze badanie: Aktywność fizyczna to jakikolwiek ruch ciała związany z kurczeniem się mięśni, który zwiększa wydatek energetyczny powyżej poziomu spoczynkowego. 18/23

25 Porównanie metodologicze GUS: Pytanie jednokrotnego wyboru, mniej kategorii do wyboru. Nasze badanie: Pytanie wielokrotnego wyboru o większej ilości alternatyw. 19/23

26 20/23

27 Wnioski badania 1.Relaks a nie zdrowie jest najczęstszym motywatorem do podejmowania aktywności fizycznej; 2.Przyjaciele w większym stopniu kształtują zachowania aktywnościowe Łodzian niż rodzina; 3.Łodzianie ulegają namową ważnych dla nich osób przy podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności fizycznej. 21/23

28 Wnioski metodologiczne 1.Szerokie kategorie definicyjne dają niejasne odpowiedzi na problemy badawcze; 2.Tworzenie projektu badawczego w sytuacji gdy przez większość czasu trwania projektu nie wiesz jaki sposób twoje dane będą analizowane jest ciężkim zadaniem. 22/23

29 Skład zespołu badawczego Dziękujemy za uwagę Michał Bochenek Eliza Dyguda Paulina Jakubowska Justyna Kustra Ola Meckier Ilona Małojec Agnieszka Moszkowicz Marzena Nowak Marta Przybyszewska Adam Staniszewski Agata Staszewska Marta Stępień Maja Wrońska Alina Yaworskaya Monika Zając Piotr Zawiera Ewa Żylińska 23/23


Pobierz ppt "Aktywność Fizyczna Łodzian Agnieszka Moszkowicz Łódź, 17.01.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google