Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC UNII Badanie zrealizowane na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC UNII Badanie zrealizowane na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP."— Zapis prezentacji:

1 POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC UNII Badanie zrealizowane na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP

2 2 METODOLOGIA BADANIA Badanie zrealizowane zostało wśród 1404 uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników. W badaniu udział wzięli uczniowie klas II i IIIL młodzież w wieku 17-18 lat. 873 wywiady zrealizowano z uczniami liceów ogólnokształcących 183 wywiady zrealizowano z uczniami liceów profilowanych 336 wywiady zrealizowano z uczniami techników W badaniu udział wzięły 54 szkoły z 16 województw. Badanie realizowane były w postaci ankiety wypełnianej samodzielnie przez uczniów. W każdej szkole, w badaniu udział wzięli uczniowie jednej klasy. WojewództwoLiczba wywiadów Dolnośląskie 73 Kujawsko - Pomorskie 35 Lubelskie 82 Lubuskie 50 Łódzkie 135 Małopolskie 134 Mazowieckie 145 Opolskie 83 Podkarpackie 79 Podlaskie 80 Pomorskie 101 Śląskie 125 Świętokrzyskie 59 Warmińsko – Mazurskie 45 Wielkopolskie 134 Zachodniopomorskie 41 Wyniki badania nie są reprezentatywne dla całej populacji młodzieży w wieku 18 lat. W badaniu nie uwzględniono młodzieży, która nie kształci się, bądź kontynuuje naukę w szkołach zawodowych. Próba jest reprezentatywna dla młodzieży uczącej się w liceach i technikach. Bardzo dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom uczestniczącym w badaniu za pomoc przy realizacji tego projektu.

3 3 PODSUMOWANIE Młodzi Polacy czują się członkami Kultury Zachodu. Uważają, że w Ameryce Północnej i Europie żyje się najlepiej. Gdyby mogli decydować o miejscu swojego urodzenia i życia, większość wybrałaby Europę. Wymarzonym dla młodzieży miejscem do życia są kraje anglojęzyczne - Stany Zjednoczone i Anglia, ale także Polska. Respondenci zdecydowanie nie chcieliby mieszkać w krajach za wschodnią granicą Polski - na Białorusi, w Rosji, czy Chinach. Młodzież nie wstydzi się swojego kraju. Dostrzega, że mamy powody do dumy, choć również do wstydu przed Europą. Najbardziej dumna jest młodzież z polskiej gościnności, historii i religijności. Dwie trzecie uważa, że również fachowość, pracowitość i wykształcenie to atuty Polaków na Zachodzie. Do głównych wad młodzi zaliczają kiepską znajomość języków obcych i nadużywanie alkoholu. Młodzi Polacy mają problemy z umieszczeniem Polski na mapie geopolitycznej Europy. Przynależność naszego kraju do Europy Zachodniej lub Wschodniej jest kwestią niejasną i budzi wątpliwości. Tylko 26% respondentów stwierdza, iż Polska należy do Europy Zachodniej. Co trzeci badany nie umiał jednoznacznie umiejscowić Polski w Europie Wschodniej lub Zachodniej. Jedynie 25% młodych często myśli o sobie jako Europejczyku. Zdecydowana większość myśli w ten sposób czasami. Jednak myśląc o przyszłości swojej i swojego kraju młodzi Polacy chętnie zwracają się w stronę Zachodu. Z drugiej jednak strony co trzeci respondent deklaruje, iż chciałby w przyszłości zamieszkać za granicą. 86% chciałoby przynajmniej na jakiś czas wyjechać do pracy za granicę. Połowa chętnie wyjechałaby za granicę do szkoły - aby się uczyć. Młodzi Polacy są zdania, iż Polska nadal powinna umacniać związki z Unią Europejską.

4 4 PODSUMOWANIE Europa i Unia Europejska przede wszystkim kojarzą się młodzieży ze wspólnotą gospodarczą i polityczną. Młodzież rzadko dostrzega wspólną historię, wartości i dziedzictwo kulturowe krajów europejskich. Unia jest też w oczach respondentów silnym podmiotem politycznym, choć o mniejszym, niż Stany Zjednoczone znaczeniu. Zdecydowanie jest jednak przeciwwagą dla krajów wschodnich - Chin i Rosji. Dla młodych Polaków jest ważne, by Unia istniała, rozszerzała i rozwijała się. Większość młodych chce, aby pozycja Unii wzmacniała się i aby granice polityczne wewnątrz Wspólnoty stopniowo się zacierały. Są jednak przeciwni tworzeniu superpaństwa z prezydentem na czele, choć idea paszportu europejskiego jest dla nich atrakcyjna. Młodzież chce Unii otwartej na świat - gospodarczo, wyznaniowo i etnicznie. Pod względem wartości preferuje jednak konserwatyzm obyczajowy. Polska młodzież jest zadowolona z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Podstawowe korzyści z członkostwa we Wspólnocie to raczej wymierne efekty finansowe - możliwość pracy na Zachodzie, pomoc finansowa dla Polski i swobodna wymiana handlowa. Sama młodzież też korzysta na obecności Polski w Unii - młodzi ludzie mają większe szanse znalezienia pracy, kształcenia się i kontaktów z rówieśnikami z zachodnich krajów.

5 5 WYMARZONE MIEJSCE DO ŻYCIA

6 6 KONTYNENTY Jak sądzisz, gdzie ludziom żyje się najlepiej?Gdybyś mógł/mogła zadecydować o miejscu swojego urodzenia, to gdzie chciał(a)byś się urodzić i żyć? N=1404 Pytanie o najlepszy kontynent dzieli młode pokolenie Polaków i nie rozwiązuję sporu, gdzie żyje jest lepiej - w Ameryce Północnej czy w Europie. W ostateczności zwyciężyła jednak lojalność i młodzi ludzie częściej wskazywali na Europę, jako miejsce w którym chcieliby się urodzić i żyć.

7 7 KONTYNENTY – AMERYKA PÓŁNOCNA I EUROPA Jak sądzisz, gdzie ludziom żyje się najlepiej? N=1404 Są jednak regiony kraju, gdzie bardziej ceni się Amerykę i regiony, gdzie stawia się na Europę. O wyższości Europy nad Ameryką przekonana jest młodzież z województw zachodnich i północnych – lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, oraz młodzież z Mazowsza. Najbardziej proamerykańska jest zaś młodzież z województwa lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

8 8 WYMARZONY KRAJ W jakim kraju najbardziej chciał(a)byś urodzić się i żyć? Możesz wskazać trzy kraje. N=1404 Młode pokolenie nie jest silnie przywiązane do Polski. Jedynie 37% uczniów wskazywało swój kraj jako miejsce, w którym chcieliby się urodzić i żyć. Oprócz naszego kraju, wymarzoną ojczyzna dla młodzieży są najczęściej Stany Zjednoczone, Anglia, Hiszpania i Włochy.

9 9 NIECHCIANY KRAJ A gdzie na pewno nie chciał(a)byś się urodzić i żyć? Możesz wskazać trzy kraje. N=1404 Młodzi Polacy nie wyobrażają sobie natomiast życia za nasza wschodnią granicą. Ponad połowa uczniów nie chciałaby żyć w Rosji. Odrzucane są również Białoruś i Ukraina.

10 10 POLSKA W EUROPIE

11 11 POLSKA W EUROPIE Mówiąc o Europie często używa się określeń Europa Zachodnia i Europa Wschodnia. Gdzie Twoim zdaniem bardziej przynależy Polska? OGÓŁEM ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACH Położenie Polski w Europie nie jest jednoznaczne dla młodzieży i budzi dużo wątpliwości. Młodzież z województw wschodnich (warmińsko – mazurskiego i podlaskiego) nieco częściej widzi nasz kraj w Europie wschodniej, podczas gdy mieszańcy województw zachodnich i południowych częściej upatrują miejsce Polski w Europie Zachodniej.

12 12 POLACY W EUROPIE Jak sądzisz, czy na tle innych krajów europejskich my Polacy mamy więcej powodów do dumy, czy też więcej powodów do wstydu? Młodzi Polacy byli raczej ostrożni w określeniu relacji pomiędzy powodami do dumy i wstydu Polaków w stosunku do innych krajów europejskich. Większość wskazała tu na równowagę powodów do dumy i do wstydu, bądź też na niewielką przewagę jednego z nich. Opinie zdecydowanie przeważające szale na którąś ze stron były w mniejszości. Należy jednak podkreślić, że tych, którzy dają priorytet powodom do dumy jest nieco więcej, niż tych którzy dostrzegają więcej powodów do wstydu.

13 13 POLACY W EUROPIE Jak sądzisz, czy na tle innych krajów europejskich my Polacy mamy więcej powodów do dumy, czy też więcej powodów do wstydu? ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACHOGÓŁEM I ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ Wśród mężczyzn odsetek dostrzegających więcej powodów do dumy jest nieco wyższy niż wśród kobiet. Kobiety częściej prezentują w tej kwestii postawę ambiwalentną. Najwyższy odsetek przyznających priorytet powodom do dumy odnotowano w województwach lubelskim i pomorskim. Najwyższe odsetki widzących przewagę powodów do wstydu odnotowano w województwach opolskim, dolnośląskim i warmińsko- mazurskim.

14 14 POWODY DO DUMY I WSTYDU POWÓD DO DUMY POWÓD DO WSTYDUBEZ ZNACZENIA Z czego my Polacy powinniśmy być dumni, a czego powinniśmy się wstydzić w Europie? Główne powody do dumy to, zdaniem młodzieży, nasza gościnność, towarzyskość, a także historia. Na tle innych narodów europejskich poszczycić się możemy również religijnością. Warto podkreślić, że młodzież wśród naszych zalet wskazywała również fachowość, doświadczenie zawodowe oraz pracowitość. Nasze główne wady to zdaniem młodzieży słaba znajomość języków obcych oraz skłonność do nadużywania alkoholu. Wśród wad często wskazywano również na brak przedsiębiorczości.

15 15 MŁODZIEŻ W EUROPIE

16 16 MŁODZI EUROPEJCZYCY Jak często, jeżeli w ogóle zdarza Ci się myśleć o sobie nie tylko jak o obywatelu/obywatelce Polski, ale również jako o Europejczyku/Europejce? OGÓŁEM ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACH Młodzi Polacy nieczęsto myślą też o sobie jako o Europejczyku/Europejce. Co czwartemu nastolatkowi nigdy się to nie zdarza. Poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej bardziej typowe jest dla młodzieży z zachodniej i centralnej Polski, rzadziej natomiast wyrażane jest przez uczniów z województw wschodnich.

17 17 Czy chciał(a)byś wyprowadzić się z Polski i na stałe zamieszkać za granicą? PRZYSZŁOŚĆ W POLSCE CZY ZA GRANICĄ Czy tak się stanie, czy wyprowadzisz się z Polski i na stałe zamieszkasz za granicą? N=1404 Co trzeci 17 i 18 - latek chciałby na stałe wyprowadzić się z Polski. Co czwarty uczeń jest zaś prawie lub całkowicie pewien, iż w przyszłości zamieszka poza granicami Polski.

18 18 PRZYSZŁOŚĆ W POLSCE CZY ZA GRANICĄ ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACH PŁEĆ Czy chciał(a)byś wyprowadzić się z Polski i na stałe zamieszkać za granicą? Przeprowadzka do innego kraju jest najbardziej kusząca dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i pomorskiego.

19 19 PRZYSZŁOŚĆ W POLSCE CZY ZA GRANICĄ ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACH Czy tak się stanie, czy wyprowadzisz się z Polski i na stałe zamieszkasz za granicą? Wyjazd na stałe za granicę najczęściej przewiduje młodzież z województwa zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego i pomorskiego.

20 20 Czy chciał(a)byś wyjechać na jakiś czas do pracy za granicą? PRACA ZA GRANICĄ Czy tak się stanie, czy wyjedziesz do pracy za granicą? N=1404 Jeżeli nie wyjazd na stałe, to na pewno praca za granicą. Młodzież świadoma wysokiego bezrobocia w kraju pesymistycznie patrzy na możliwość znalezienia pracy w Polsce. Rozwiązaniem jest praca za granicą, którą chce podjąć zdecydowana większość uczniów. Co więcej, już dziś są oni przekonani, iż taka jest ich przyszłość.

21 21 PRACA ZA GRANICĄ ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACHPŁEĆ Czy tak się stanie, czy wyjedziesz na jakiś czas do pracy za granicą? Praca za granicą jest równie atrakcyjna dla kobiet i mężczyzn. Najczęściej zdecydują się na nią uczniowie z województwa warmińsko – mazurskiego, najrzadziej zaś z województwa mazowieckiego.

22 22 PRACA ZA GRANICĄ Jak sądzisz co jest najważniejsze, aby znaleźć dobrą pracę za granicą i odnieść tam sukces? Możesz zakreślić dwie odpowiedzi. N=1404 Marząc o pracy za granicą młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę z konieczności posiadania wysokich kwalifikacji. Znajomość języków obcych i wykształcenie to w ich opinii podstawa sukcesu.

23 23 Czy chciał(a)byś wyjechać na jakiś czas do szkoły za granicą? NAUKA ZA GRANICĄ Czy tak się stanie, czy wyjedziesz do szkoły za granicą? N=1404 Młodzież z tęsknotą spogląda również na szanse edukacji i rozwoju, jakie stwarzają inne kraje. Ponad połowa uczniów chciałaby kształcić się poza granicami Polski. Dla wielu jednak nauka zagranicą pozostaje jedynie w sferze marzeń. 15% uczniów wierzy, iż uda im się zrealizować ten cel.

24 24 NAUKA ZA GRANICĄ ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACH PŁEĆ Czy chciał(a)byś wyjechać na jakiś czas do szkoły za granicą? Nauka zagranicą jest bardziej kusząca dla kobiet. Częściej z tej szansy chcieliby także skorzystać uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, opolskiego oraz mazowieckiego.

25 25 ZAINTERESOWANIE PROBLEMATYKĄ UNII Czy zdarza Ci się rozmawiać ze swoimi znajomymi na tematy związane z Unią Europejską? Unia Europejska już w półtora roku po akcesji przestała budzić kontrowersje i być przyczyną sporów. Młodzi ludzie traktują członkostwo Polski w strukturach europejskich jako coś oczywistego i niewartego dyskusji.

26 26 WIEDZA O UNII Jak ocenił(a)byś swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej? Jak ocenił(a)byś swoją wiedzę na temat możliwości kształcenia w UE, unijnych programów edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi? N=1404 Unia Europejska nie jest obca młodzieży. Prawie połowa uczniów ocenia swoją wiedzę w zakresie integracji jako dość dużą, przy czym mężczyźni są nieco lepiej poinformowani od kobiet. Młode pokolenie wie wprawdzie, czym jest Unia i jak ona funkcjonuje, lecz brakuje mu konkretnej wiedzy jak wykorzystać nowe możliwości.

27 27 POZYCJA UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIECIE

28 28 ROZUMIENIE SŁOWA EUROPA Co Ty rozumiesz przez słowo EUROPA? Wybierz maksymalnie trzy określenia, które najlepiej pasują do słowa EUROPA. N=1404 Europa w rozumieniu młodzieży to przede wszystkim kontynent, które łączą wspólne interesy gospodarcze i polityczne. Kwestie kulturowe, światopoglądowe i obyczajowe w mniejszym stopniu scalają europejczyków.

29 29 JAK EUROPEJSKIE SĄ KRAJE EUROPY KRAJ NIEEUROPEJSKI KRAJ EUROPEJSKI N=1404 Jako najbardziej europejskie postrzegane są kraje położone w zachodniej części Europy. Im bardziej na wschód i południe tym więcej wątpliwości co do europejskości. Najbardziej europejski wizerunek mają kraje założycielskie Wspólnoty – Francja, Włochy, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania, która dołączyła do tego grona w pierwszym etapie rozszerzenia. Polska plasuje się w środku rankingu europejskości. Nieco ustępuje krajom Europy Zachodniej, lecz w opinii młodzieży jest znacznie bardziej europejska od innych krajów byłego bloku wschodniego. Przymiotnik europejskie w najmniejszym stopniu pasuje do Rosji i Białorusi.

30 30 STOSUNEK DO UNII EUROPEJSKIEJ ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACHOGÓŁEM I ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ Gdy słyszysz słowa Unia Europejska, to jakie emocje wywołuje to u Ciebie? Słowa Unia Europejska kojarzą się najczęściej pozytywnie, bądź młodzież ma do nich stosunek neutralny. Skojarzenia negatywne są w zdecydowanej mniejszości. Najwięcej pozytywnych emocji słowa te wywołują w województwach Lubelskim, Lubuskim i Małopolskim. Najwięcej emocji negatywnych odnotowano w województwach Dolnośląskim, Wielkopolskim i Podlaskim

31 31 SKOJARZENIA ZWIĄZANE Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Z czym kojarzy Ci się Unia Europejska. Dokończ zdanie. Możesz wybrać dwie odpowiedzi. Unia Europejska to … N=1404 Unia Europejska to dla młodzieży przede wszystkim wspólnota interesów gospodarczych oraz organizacja dbająca o interesy i bezpieczeństwo Europy w świecie. Młodzież w zdecydowanie mniejszym stopniu postrzega Unię Europejską jako wspólnotę na poziomie ludzi i ich codziennego życia, wyznawanych wartości. Także stosunkowo rzadko Unia postrzegana jest jako jedność posiadająca wspólną historię i wspólne dziedzictwo kulturowe.

32 32 POZYCJA UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIECIE MOCNIEJSZA SŁABSZATAK SAMO SILNA Jaka Twoim zdaniem jest pozycja Unii Europejskiej w świecie. Czy Unia Europejska jest mocniejsza czy słabsza w porównaniu z… Młodzież ma stosunkowo klarowną wizję układu sił w świecie. Pozycja Unii Europejskiej jest niemal jednoznacznie postrzegana jako silniejsza niż pozycja Rosji, ale słabsza niż pozycja USA. W stosunku do Chin opinie młodzieży były podzielone z niewielką przewagą tych, którzy uznają pozycję Unii Europejskiej za słabszą w stosunku do Chin.

33 33 PRZYSZŁOŚĆ UNII Jaka powinna być przyszłość Unii Europejskiej? Czego byś chciał(a) najbardziej… N=1404 Młodzież niemal jednogłośnie optuje za tym, aby Unia istniała nadal i rozwijała się, przy czym więcej zwolenników ma wizja nie ograniczania się jedynie do wspólnoty interesów ekonomicznych, ale pełnej ekspansji idei wspólnoty, zacierania granic politycznych. Przeciwnicy Unii, chcący aby Unia jak najszybciej się rozpadła należą do absolutnej mniejszości

34 34 PRZYSZŁOŚĆ UNII TAKNIE Czy chciał(a)byś, aby.. Większość młodzieży opowiedziała się przeciwko pomysłowi wprowadzenia urzędu prezydenta Unii Europejskiej. Zdania co do pozostałych idei były podzielone z niewielką przewagą zwolenników. Najwięcej zwolenników miał pomysł wprowadzenia obywatelstwa i paszportu Unii Europejskiej.

35 35 PRZYSZŁOŚĆ UNII UE prowadząca interesy gospodarcze w swoich granicach UE otwarta gospodarczo na świat UE socjalna, na pierwszym miejscu stawiająca przywileje socjalne, nawet kosztem spowolnienia rozwoju gospodarki UE liberalna, na pierwszym miejscu stawiająca rozwój gospodarki, nawet kosztem ograniczenia niektórych przywilejów socjalnych UE jako wspólnota ojczyzn, gdzie każde państwo prowadzi własną politykę zagraniczną, energetyczną. UE jako państwo federacyjne, tak jak Stany Zjednoczone ze wspólną polityką zagraniczną, energetyczną. Myśląc o przyszłości Unii Europejskiej większość postrzega ją jako otwartą gospodarczo na świat. Opinie co do wyboru pomiędzy liberalną gospodarką, a bezpieczeństwem socjalnym są podzielone z niewielką przewagą opcji opiekuńczej. Również nieco większą przewagę odnotowano w przypadku widzących przyszłość Unii Europejskiej jako państwa federacyjnego, prezentującego wspólną politykę zagraniczną.

36 36 PRZYSZŁOŚĆ UNII UE otwarta na różne wyznania i religie UE oparta na religii chrześcijańskiej UE otwarta na napływ imigrantów, przedstawicieli innych ras UE, w której zdecydowana większość to przedstawiciele białej rasy UE konserwatywna w kwestiach obyczajowych UE liberalna w kwestiach obyczajowych, np. dopuszczająca małżeństwa homoseksualistów UE rozszerzająca się o takie kraje jak Turcja, Ukraina UE w obecnym kształcie, bez dalszego rozszerzania Młodzież postrzega przyszłość Unii Europejskiej w kategoriach otwartości. Więcej zwolenników ma wizja otwarta na różne wyznania i religie, a także na napływ imigrantów. Młodzież uważa, że Unia w przyszłości będzie się rozszerzać na inne kraje takie jak Turcja, czy Ukraina. Większość badanych widzi natomiast Unię Europejską jako konserwatywną w kwestiach obyczajowych.

37 37 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

38 38 POLSKA W UNII Czy wiesz, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej? N=1404 Kwestia przynależności Polski do Unii Europejskiej jest już dla młodzieży tak oczywista, że duży odsetek młodzieży ma wrażenie że Polska wstąpiła do Unii dawniej, niż stało się to rzeczywiście.

39 39 Czy to, iż Polska jest w Unii Europejskiej cieszy Ciebie, martwi, czy też jest Ci to obojętne? ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACHOGÓŁEM I ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ POLSKA W UNII Młodzież jest pozytywnie nastawiona do faktu przynależności Polski do Unii Europejskiej. Nieco więcej zadowolonych z tego faktu jest wśród mężczyzn. Najwyższe odsetki zadowolonych odnotowano w województwach lubuskim, lubelskim i śląskim. Najwyższe odsetki, których fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej martwi odnotowano w województwach wielkopolskim, mazowieckim i dolnośląskim.

40 40 Czy Twoim zdaniem to dobrze, czy źle dla Polski że jesteśmy w Unii Europejskiej? ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACHOGÓŁEM I ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ POLSKA W UNII W opinii młodzieży członkostwo w Unii jest dobrym rozwiązaniem dla Polski. Nie mają co do tego wątpliwości w żadnym województwie. Co ciekawe, najbardziej pro-unijni są uczniowie z województw na dwóch przeciwległych krańcach Polski – lubelskiego i lubuskiego.

41 41 KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W UNII Jakie Twoim zdaniem są największe korzyści dla Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej? Możesz wskazać dwie odpowiedzi. N=1404 Korzyści z członkostwa w Unii są dla młodych ludzi oczywiste. Do młodzieży przemawia przede wszystkim otwarty rynek pracy i pomoc finansowa na rozwój kraju.

42 42 POZYCJA POLSKI W UNII Jak sądzisz, jaka jest pozycja Polski w Unii Europejskiej? Czy sądzisz, że w przyszłości nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie się umacniać, czy będzie się osłabiać? N=1404 Młodzież silnie wierzy, iż Polska nie jest na straconej pozycji w strukturach unijnych. Wbrew często głoszonej opinii, iż jesteśmy w Unii państwem drugiej kategorii, uczniowie najczęściej oceniali naszą pozycję jako ani silną, ani słabą. Prawie dwie trzecie uważa, iż w przyszłości nasza rola w Unii będzie coraz większa.

43 43 UNIA DLA MŁODZIEŻY A dla ludzi młodych, w Twoim wieku to dobrze, czy źle, że jesteśmy w Unii Europejskiej? Czy Twoim zdaniem dzięki członkostwu w Unii Europejskiej… Młodzi ludzie nie mają wątpliwości, iż Unia Europejska jest dla nich dobrym rozwiązaniem. Wierzą, iż dzięki członkostwu w UE młodzież będzie miała większe szanse na znalezienie pracy oraz większe możliwości kształcenia.

44 44 POLSKA W UNII OGÓŁEM ODPOWIEDZI W WOJEWÓDZTWACH Na sam koniec proszę powiedz, czy Twoim zdaniem Polska powinna … Pomimo wielu sympatii wyrażanych wobec Stanów Zjednoczonych młodzi Polacy konsekwentnie wykazują swoją proeuropejskość. Prawie dwie trzecie uczniów chce by Polska kontynuowała dotychczasową politykę i umacniała więzi ze Wspólnotą Europejską.


Pobierz ppt "POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC UNII Badanie zrealizowane na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google