Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sondaż Bożonarodzeniowy Prezentacja wyników badania przeprowadzonego we współpracy z TVN CNBC Warszawa, 4 grudnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sondaż Bożonarodzeniowy Prezentacja wyników badania przeprowadzonego we współpracy z TVN CNBC Warszawa, 4 grudnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Sondaż Bożonarodzeniowy Prezentacja wyników badania przeprowadzonego we współpracy z TVN CNBC Warszawa, 4 grudnia 2009

2 2 Streszczenie wyników

3 3 Streszczenie wyników (1) Na wstępie przypomnijmy, że prawie trzy czwarte (73 proc) Polaków deklaruje, że Święta Bożego Narodzenia lubi najbardziej ze wszystkich obchodzonych świąt i uroczystości*. Przewaga wskazań Świąt Bożego Narodzenia nad drugimi w rankingu najbardziej lubianych, jakimi są Święta Wielkiej Nocy jest spora i wynosi 26 pkt. proc. Dużo niższy odsetek wskazań uzyskały imieniny i urodziny (20 proc.), śluby i wesela (12 proc.), Sylwester i Nowy Rok (12 proc.) oraz Dzień Matki (7 proc.). Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zauważalny jest spadek popularności zarówno Świąt Bożego Narodzenia jak i Wielkiej Nocy. Dla porównania w 1996 roku, Boże Narodzenie do dwóch najbardziej lubianych świąt i uroczystości zaliczało 89 proc. Polaków, a Wielkanoc - 61 proc.. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia cieszą niemal wszystkich Polaków (86 proc.) z tym, że 42 proc. bardzo cieszą, a 44 proc. - tylko trochę. W porównaniu do roku ubiegłego obserwujemy wzrost odsetka osób, których Święta trochę cieszą (o 7 pp) i spadek, których cieszą bardzo (o 6 pp). Warto zauważyć, że w tym roku odnotowaliśmy najniższy – na przestrzeni minionych 15 lat - odsetek bardzo radujących się Bożym Narodzeniem. W porównaniu do ubiegłego roku zasadniczo nie zmieniła się natomiast wielkość grupy osób, których Święta Bożego Narodzenia wcale nie cieszą (11 wobec 12 proc.). Najwyższy odsetek nie radujących się występuje wśród osób o dochodach rodziny poniżej tysiąca złotych – 29 proc., bezrobotnych – 23 proc., mieszkańców regionu południowo – zachodniego – 23 proc. oraz ludzi w wieku przedemerytalnym (50-59 lat ) – 22 proc.. --------------- * O najbardziej ulubione święta i uroczystości pytaliśmy w Sondażu Wielkanocnym, zrealizowanym przez Pentor dla TVN CNBC w kwietniu 2009 roku.

4 4 Streszczenie wyników (2) Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia cieszą większość Polaków, tak samo jak przed rokiem (64 proc.) i będą obchodzone tak samo uroczyście jak w latach poprzednich (66 proc.). Zdecydowanie mniej ankietowanych stwierdza, że nadchodzące Święta cieszą ich bardziej niż przed rokiem (14 proc.) i że będą też przez nich bardziej uroczyście obchodzone (10 proc.). Nieco częściej ankietowani deklarują, że Święta ich mniej cieszą (18 proc.) i będą obchodzone mniej uroczyście (17 proc.). Deklaracje mniej radosnych i uroczystych Świąt rosną wraz z wiekiem ankietowanych, a maleją wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, uzyskiwanymi dochodami i pozycją w hierarchii społeczno – zawodowej. W zdecydowanej większości polskich rodzin będą kultywowane tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Będzie strojona świąteczna choinka (90 proc.), częściej syntetyczna, z tworzyw sztucznych (57 proc.) niż żywe drzewko (37 proc.) i podtrzymywany też będzie zwyczaj obdarowywania się prezentami świątecznymi (77 proc.). Jednak w porównaniu nie tylko do roku ubiegłego, ale także w stosunku do wszystkich lat poprzednich od 1994 roku, obserwujemy spadek liczby rodzin w których ich członkowie będą się obdarowywali prezentami świątecznymi (o 7 pp). Z wręczania najbliższym upominków świątecznych najczęściej rezygnują mieszkańcy regionu południowo-wschodniego (40 proc.) i osoby o najniższych dochodach (do 1500 zł – 35 proc.). Planujący zakup prezentów, zamierzają nimi obdarować przeciętnie 3,4 osoby. Pięć i więcej osób zamierza obdarować 27 proc., 3-4 osoby – 34 proc. i 1-2 osoby 24 proc. ankietowanych. Przeciętnie najwięcej prezentów zakupią osoby: legitymujące się wykształceniem wyższym (4,5), niepracujące zawodowo gospodynie domowe (4,3), w wieku 30-39 lat (4,1), mieszkańcy Warszawy i regionu północnego (4,0). Kobiety zamierzają zakupić prezenty przeciętnie dla 3,9 osób, mężczyźni natomiast dla 2,9 osób.

5 5 Streszczenie wyników (3) Ponad połowa Polaków deklaruje, że na świąteczne prezenty przeznaczy mniej więcej tyle samo co w roku ubiegłym (54 proc.). Mniej przeznaczy co piąty (19 proc.), więcej – co dziesiąty, a 17 proc jeszcze nie wie bądź lub wie, ale nie jest skora to ujawnić. To podobny rozkład odpowiedzi jak przed rokiem, aczkolwiek odsetek twierdzących, ze przeznaczy tyle samo lub więcej pieniędzy na świąteczne prezenty jest w tym roku nieco wyższy (64 wobec 61 proc.). Osoby zdecydowane na zakup świątecznych prezentów deklarują, że wydadzą na ten cel przeciętnie prawie 300 złotych (dokładnie 299,80). W ubiegłym roku było to 286,70 zł, zatem tegoroczne wydatki – w porównaniu z ubiegłorocznym - będą o 4,6 proc. wyższe i co ważniejsze - jest to najwyższa przeciętna wartość wydatków na prezenty w minionych 15 latach! Najwyższą przeciętną wartość wydatków na świąteczne prezenty (powyżej 400 zł) zamierzają przeznaczyć menedżerowie i kierownicy wyższego szczebla (516 zł), mieszkańcy stolicy (459,20 zł) i co charakterystyczne, ale i zrozumiałe - niepracujące zawodowo gospodynie domowe (444,20 zł) oraz osoby w wieku 30 – 39 lat (420,90 zł). Z kolei najniższe wydatki poniosą studenci i uczniowie (139,70 zł) i osoby z wykształceniem podstawowym (192,70 zł). Wydatki na świąteczne prezenty zostaną sfinansowane przez zdecydowaną większość Polaków i niemal w całości z własnych oszczędności, opłaconych zazwyczaj gotówką. Kredyt bankowy na ten cel zaciągnie jedynie 5 proc., częściej posiłkując się kartę kredytową (3 proc) niż kredytem gotówkowym (2 proc.).

6 6 Streszczenie wyników (4) Paleta świątecznych prezentów jest niezwykle rozległa. Najczęściej kupujemy najbliższym kosmetyki, perfumy i środki pielęgnacji (39 proc.), zabawki (31 proc.), ciuchy – rzeczy do ubioru (23 proc.), książki (20 proc.) oraz artykuły spożywcze - słodycze i napoje (15 proc.). Co dziesiąty Polak kupi płytę CD/DVD, coś z biżuterii lub zegarek bądź wręczy obdarowanemu pewną sumę pieniędzy w gotówce. Zestawienie prezentów nabywanych z preferowanymi przez ankietowanych osobiście jest w znacznym stopniu zgodne. Chcemy w ramach świątecznych upominków najchętniej otrzymywać kosmetyki (20 proc.), ubrania (16 proc.), pieniądze (13 proc.), książki (13 proc.), biżuterię i zegarki (11 proc.). Symptomatyczne, że znacząca część ankietowanych (39 proc.) nie miała sprecyzowanych oczekiwań wobec prezentów. Statystyczna polska rodzina przeznaczy na zorganizowanie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia średnio 479,60 złotych, pomijając wydatki na prezenty. To o sto złotych więcej niż wydano na organizację tegorocznych Świąt Wielkanocnych (380 złotych). Większość ankietowanych (59 proc.) twierdzi przy tym, że jest to suma porównywalna, podobna do wydatkowanej w roku ubiegłym. Oczywiście istnieje spore zróżnicowanie planowanych wydatków świątecznych. W prawie co czwartej rodzinie (23 proc.) wydatkowana suma nie przekroczy 300 złotych, w nieco więcej niż co czwartej (29 proc.) będzie oscylowała w przedziale 301-500 złotych, w co piątej (21 proc.) w granicach 501 – 1000 złotych, natomiast w co 50-tej - będzie to suma wyższa od dwóch tysięcy złotych.

7 7 Streszczenie wyników (5) Wielkość pieniędzy wydatkowanych na przygotowanie świąt jest najsilniej skorelowana z osiąganymi dochodami, ale także z wiekiem, wykształceniem, grupą społeczno-zawodową, a nawet regionem zamieszkania i typem miejscowości. Najwięcej zamierzają wydać rodziny osób w wieku 30-39 lat (659 zł), rolników indywidualnych (656 zł) i gospodarstw domowych o dochodach powyżej 4 tys. zł (621 zł), z kolei najmniej – rodziny emeryckie (310 zł), o dochodach miesięcznych nie przekraczających 1000 złotych (325 złotych) oraz osób poszukujących zatrudnienia (384 zł). Niezależnie od planowanych wydatków znacząca część polskich rodzin (32 proc.) deklaruje, ze podejmuje wysiłki, aby tegoroczne Święta Wielkanocne były mniej kosztowne. To o 5 punktów proc. mniej, aniżeli przed Świętami Wielkanocnymi. Trudności gospodarcze i skutki światowego kryzysu zdają się jednak mieć niezbyt duży wpływ na wielkość planowanych wydatków świątecznych. Wprawdzie 23 proc. ankietowanych przyznaje, że wpływ ten jest duży, ale dla zdecydowanej większości jest on umiarkowany, ani duży ani mały (33 proc.), bądź wręcz znikomy (37 proc.). Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą zatem dla większości polskich rodzin równie uroczyste i dostatnie jak w latach poprzednich, będą też nieco kosztowniejsze!

8 8 Prezentacja wyników

9 9 Pyt. Jakie święta, uroczystości lubi Pan(i) najbardziej? Proszę wskazać dwa spośród wymienionych na liście. Sondaż Wielkanocny N=800 Ulubione święta i uroczystości Dane w procentach

10 10 1. Czy zbliżające się Święta Bożego Narodzenia cieszą Pana(ią) bardzo, trochę czy wcale? Opinia o tegorocznych Świętach Bożego Narodzenia Dane w procentach 2. Czy tegoroczne Święta Bożego Narodzenia cieszą Pana(ią) tak samo, bardziej, czy też mniej niż te przed rokiem? 3. Czy tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą równie uroczyste jak te przed rokiem, bardziej uroczyste czy też mniej? N=1000

11 11 4. Czy w tym roku będzie ubierana w Pana(i) domu choinka świąteczna? 5. Czy w Pana(i) rodzinie jest zwyczaj obdarowywania się prezentami świątecznymi? Zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia Dane w procentach

12 12 6. Proszę powiedzieć, czy w porównaniu do poprzedniego roku zamierza Pan(i) przeznaczyć na świąteczne prezenty więcej, tyle samo, czy też mniej pieniędzy? 8. Ile pieniędzy zamierza Pan(i) wydać na świąteczne prezenty? [średnia dla osób zdecydowanych kupić prezenty świąteczne] Prezenty świąteczne Dane w procentach

13 13 7. Ilu osobom zamierza Pan(i) kupić prezenty? Prezenty świąteczne Dane w procentach Wiek DOCHÓD RODZINY PŁEĆ Średnia: 3,4

14 14 Planowane wydatki na świąteczne prezenty *średnie wartości w PLN Wiek Wykształcenie Grupa społeczno - zawodowa Miejsce zamieszkania 8. Ile pieniędzy zamierza Pan(i) wydać na świąteczne prezenty? [średnia dla osób zdecydowanych kupić prezenty świąteczne]

15 15 Prezenty świąteczne Dane w procentach 9. Co zamierza Pan(i) kupić jako prezenty świąteczne? 10. A co chciałby(łaby) Pan(i) osobiście najbardziej otrzymać w prezencie na gwiazdkę? wskazania powyżej 3% wskazania powyżej 5%

16 16 Planowane wydatki na Święta Bożego Narodzenia 11. W jaki sposób sfinansuje Pan(i) tegoroczne zakupy prezentów świątecznych? Dane w procentach 12. Jak Pan(i) sądzi, ile mniej więcej będą kosztowały Pana(i) rodzinę, gospodarstwo domowe tegoroczne Święta Bożego Narodzenia pomijając wydatki na prezenty? 13. Czy w porównaniu do roku ubiegłego łączne wydatki na przygotowanie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia będą: Średnia 3.0 14. Czy w jakikolwiek sposób będzie się Pan(i) starał(a) w tym roku zaoszczędzić, zmniejszyć wydatki związane ze Świętami Bożego Narodzenia? Średnia 479 zł 60 gr N=1000

17 17 Średnie Dane w procentach 15. Jak duży wpływ, o ile jakikolwiek, mają na wielkość planowanych przez Pana(ią) wydatków świątecznych, trudności gospodarcze i skutki światowego kryzysu w naszym kraju? Wpływ trudności gospodarczych i skutków światowego kryzysu na wielkość planowanych wydatków świątecznych

18 18 Informacje o badaniu PENTOR - TELEBUS Sondaż Bożonarodzeniowy zrealizowano w dniach 25.11.2009-02.12.2009 w ramach badań omnibusowych "Pentor-Bus. Wywiady realizowano techniką wywiadu osobistego z kwestionariuszem wspomaganym komputerowo (CAPI). SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA Sondaż przeprowadzono na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie losowej, ludności kraju w wieku 15+. Struktura próby została przeważona ze względu na podstawowe cechy ogółu ludności Polski (dane GUS). STATYSTYCZNY BŁĄD POMIARU Maksymalny statystyczny błąd pomiaru przy ufności 95 proc. wynosi 3,2 proc.

19 19


Pobierz ppt "Sondaż Bożonarodzeniowy Prezentacja wyników badania przeprowadzonego we współpracy z TVN CNBC Warszawa, 4 grudnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google