Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015."— Zapis prezentacji:

1 NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015

2 Cele sesji Pogłębienie rozumienia nowatorstwa w świetle zmienionych uwag w konceptualizacji wymagań, Analiza przykładowych zapisów z platformy SEO – jako podstawa zaliczenia spełniania wymagania w danym obszarze,

3 Problemy postawione do przedyskutowania na spotkaniu
W jaki sposób analizować i interpretować dane dotyczące „nowatorstwa”, które z nich świadczą o nowatorstwie, które nie? Na co należy zwrócić uwagę, by móc trafnie zdecydować: jest, czy nie jest „nowatorstwo” w szkole/placówce, co na to wskazuje, co potwierdza, czym się kierować?

4 OECD – „Istota uczenia się” H Dumont
Publikacja jest podsumowaniem dużego projektu ILE (Innowacyjne środowiska uczenia się) – prowadzonego przez CERI (Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych) Analizy innowacyjnych działań placówek oświatowych z wykorzystaniem badań naukowych, Przykładowe praktyki stosowania rozwiązań nowatorskich, Wnioski, wynikające z badań nad systemowym wdrożeniem działań innowacyjnych w edukacji, udn.

5 OECD – „Istota uczenia się” H Dumont
Wnioski ogólne: Tradycyjne koncepcje edukacyjne nie są w stanie sprostać kształtowaniu kompetencji XXI w, Mimo znaczących inwestycji w oświatę i szeroko zakrojonych reform edukacyjnych w krajach członkowskich OESD – bardzo trudno zmienić mechanizm stanowiący istotę uczenia się i nauczania Innowacje i zmiany w szkole powinny dotyczyć uczenia się i nauczania – wdrażanie ich jest skuteczne – gdy systemowe procedury kluczowe

6 OECD – „Istota uczenia się” H Dumont
Wnioski szczegółowe dotyczą skuteczności: Odkryć kognitywistyki, Skuteczności wzajemnego uczenia się, Emocji i motywacji, Stosowania technologii informacyjnych, Stosowania odkryć neurodydaktyki w procesach uczenia się na lekcji, Strategii oceniania kształtującego, Uczenia przez badanie

7 OECD – „Istota uczenia się” H. Dumont
Innowacyjność w edukacji: Musi dotyczyć istoty uczenia, Powinna wspierać realizację państwowych programów nauczania (procesu uczenia na lekcji), Będzie skuteczna, gdy wdrażana jest procedurami kluczowymi,

8 NOWARORSTWO W SEO Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Kryterium ewaluacyjne: ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych uczniów. NIEINCYDENTALNE działania. Pytania badawcze: Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają?

9 Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów
Komentarz do obszaru badawczego: Są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki, wykraczającą poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów, sprawdzamy spójność pomiędzy badanymi przez nauczycieli potrzebami uczniów a podjętymi działaniami Przynoszą efekty wykazane w autoewaluacji tych działań, tutaj kluczowe jest przedstawienie konkretnych danych i sprawdzenie, czy nauczyciele poddają autoewaluacji prowadzone działanie

10 Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów
Komentarz do obszaru badawczego: W raporcie należy uzasadnić dlaczego dane działanie zostało uznane za nowatorskie – unikamy pokazywania przykładu bez takiego uzasadnienia, ponieważ będzie on niezrozumiały dla osób z zewnątrz czytających raport Kryterium ewaluacyjne dotyczy adekwatności (czyli- jak te działania nauczycieli przekładają się na rozwój uczniów?). Aby wymaganie w badanym obszarze było spełnione, przynajmniej część nauczycieli (nie musi to być większość, ale przynajmniej mała grupa) deklaruje, że stosuje nowatorskie rozwiązania i potrafi uzasadnić ich nowatorstwo

11 Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów
diagnoza Potrzeba Dlaczego nowatorskie? Działania Auto ewaluacja efekty Komentarz do obszaru badawczego: Dyrektor potrafi uzasadnić adekwatność wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w odniesieniu do konkretnych potrzeb rozwojowych uczniów, przy ocenie danych należy wziąć pod uwagę także dane zebrane dla innych wymagań, które dotyczą potrzeb uczniów.

12 Czy zbierzemy dane? Ankieta dyrektor:
Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają? ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych uczniów. NIEINCYDENTALNE działania. Ankieta dyrektor: 35. Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie, innowacje, eksperymenty dydaktyczne i/lub organizacyjne. (7186) 36. Jak Pan/i sądzi, jaka część nauczycieli angażuje się w te działania? 0-25 % % % % Wywiad dyrektor: 39. Jaki wpływ na rozwój uczniów mają stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie? Z jakich przesłanek wynika ich stosowanie? (7616) (- na czym polega nowatorstwo?)

13 Czy zbierzemy dane? Ankieta nauczyciele:
Pyt. 67 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadził Pan/i nowatorskie rozwiązania w swojej pracy? Tak /nie/ Pyt. 68 Jeśli tak, to czego dotyczyły: • metod pracy • treści • wykorzystania środków dydaktycznych • komunikacji z uczniami • komunikacji z rodzicami Pyt. 69 Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów odpowiadają stosowane nowatorskie działania? (O) Pyt. 70 [AN] Dlaczego uznaje je Pan/i za nowatorskie? (O)  (pogłębić w wywiadzie)

14 Czy zbierzemy dane? Ankieta nauczyciele:
Pyt. 70 Czy podjęte przez panią działania pozwoliły na osiągnięcie założonych celów? Pyt. 71. W jaki sposób sprawdzała Pani stopień osiągnięcia celów? Obserwacja zajęć: (uzgodniłabym z dyrektorem przy harmonogramie obserwacji) Czy podczas lekcji pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? [o]

15 Nasze dane

16 Nasze dane

17 Nasze dane

18 Nasze dane

19 Podsumowanie Co było ważne w dyskusji o nowatorswie?


Pobierz ppt "NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google