Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015. Cele sesji Pogłębienie rozumienia nowatorstwa w świetle zmienionych uwag w konceptualizacji wymagań, Analiza przykładowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015. Cele sesji Pogłębienie rozumienia nowatorstwa w świetle zmienionych uwag w konceptualizacji wymagań, Analiza przykładowych."— Zapis prezentacji:

1 NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015

2 Cele sesji Pogłębienie rozumienia nowatorstwa w świetle zmienionych uwag w konceptualizacji wymagań, Analiza przykładowych zapisów z platformy SEO – jako podstawa zaliczenia spełniania wymagania w danym obszarze,

3 Problemy postawione do przedyskutowania na spotkaniu W jaki sposób analizować i interpretować dane dotyczące „nowatorstwa”, które z nich świadczą o nowatorstwie, które nie? Na co należy zwrócić uwagę, by móc trafnie zdecydować: jest, czy nie jest „nowatorstwo” w szkole/placówce, co na to wskazuje, co potwierdza, czym się kierować?

4 OECD – „Istota uczenia się” H Dumont Publikacja jest podsumowaniem dużego projektu ILE (Innowacyjne środowiska uczenia się) – prowadzonego przez CERI (Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych) Analizy innowacyjnych działań placówek oświatowych z wykorzystaniem badań naukowych, Przykładowe praktyki stosowania rozwiązań nowatorskich, Wnioski, wynikające z badań nad systemowym wdrożeniem działań innowacyjnych w edukacji, udn.

5 OECD – „Istota uczenia się” H Dumont Wnioski ogólne: Tradycyjne koncepcje edukacyjne nie są w stanie sprostać kształtowaniu kompetencji XXI w, Mimo znaczących inwestycji w oświatę i szeroko zakrojonych reform edukacyjnych w krajach członkowskich OESD – bardzo trudno zmienić mechanizm stanowiący istotę uczenia się i nauczania Innowacje i zmiany w szkole powinny dotyczyć uczenia się i nauczania – wdrażanie ich jest skuteczne – gdy systemowe procedury kluczowe

6 OECD – „Istota uczenia się” H Dumont Wnioski szczegółowe dotyczą skuteczności: Odkryć kognitywistyki, Skuteczności wzajemnego uczenia się, Emocji i motywacji, Stosowania technologii informacyjnych, Stosowania odkryć neurodydaktyki w procesach uczenia się na lekcji, Strategii oceniania kształtującego, Uczenia przez badanie

7 OECD – „Istota uczenia się” H. Dumont Innowacyjność w edukacji: Musi dotyczyć istoty uczenia, Powinna wspierać realizację państwowych programów nauczania (procesu uczenia na lekcji), Będzie skuteczna, gdy wdrażana jest procedurami kluczowymi,

8 NOWARORSTWO W SEO Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Kryterium ewaluacyjne: ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych uczniów. NIEINCYDENTALNE działania. Pytania badawcze: Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają?

9 Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Komentarz do obszaru badawczego: Są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki, wykraczającą poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów, sprawdzamy spójność pomiędzy badanymi przez nauczycieli potrzebami uczniów a podjętymi działaniami Przynoszą efekty wykazane w autoewaluacji tych działań, tutaj kluczowe jest przedstawienie konkretnych danych i sprawdzenie, czy nauczyciele poddają autoewaluacji prowadzone działanie

10 Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Komentarz do obszaru badawczego: W raporcie należy uzasadnić dlaczego dane działanie zostało uznane za nowatorskie – unikamy pokazywania przykładu bez takiego uzasadnienia, ponieważ będzie on niezrozumiały dla osób z zewnątrz czytających raport Kryterium ewaluacyjne dotyczy adekwatności (czyli- jak te działania nauczycieli przekładają się na rozwój uczniów?). Aby wymaganie w badanym obszarze było spełnione, przynajmniej część nauczycieli (nie musi to być większość, ale przynajmniej mała grupa) deklaruje, że stosuje nowatorskie rozwiązania i potrafi uzasadnić ich nowatorstwo

11 Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Komentarz do obszaru badawczego: Dyrektor potrafi uzasadnić adekwatność wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w odniesieniu do konkretnych potrzeb rozwojowych uczniów, przy ocenie danych należy wziąć pod uwagę także dane zebrane dla innych wymagań, które dotyczą potrzeb uczniów. Potrzeba diagnoza Działania Dlaczego nowatorskie? Auto ewaluacja efekty

12 Czy zbierzemy dane? Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają ? ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych uczniów. NIEINCYDENTALNE działania. Ankieta dyrektor: 35. Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie, innowacje, eksperymenty dydaktyczne i/lub organizacyjne. (7186) 36. Jak Pan/i sądzi, jaka część nauczycieli angażuje się w te działania? 0-25 % 26-50 % 51-75 % 76- 100 % Wywiad dyrektor: 39. Jaki wpływ na rozwój uczniów mają stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie? Z jakich przesłanek wynika ich stosowanie? (7616) (- na czym polega nowatorstwo?)

13 Czy zbierzemy dane? Ankieta nauczyciele: Pyt. 67 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadził Pan/i nowatorskie rozwiązania w swojej pracy? Tak /nie/ Pyt. 68 Jeśli tak, to czego dotyczyły: metod pracy treści wykorzystania środków dydaktycznych komunikacji z uczniami komunikacji z rodzicami Pyt. 69 Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów odpowiadają stosowane nowatorskie działania? (O) Pyt. 70 [AN] Dlaczego uznaje je Pan/i za nowatorskie? (O) (pogłębić w wywiadzie)

14 Czy zbierzemy dane? Ankieta nauczyciele: Pyt. 70 Czy podjęte przez panią działania pozwoliły na osiągnięcie założonych celów? Pyt. 71. W jaki sposób sprawdzała Pani stopień osiągnięcia celów? Obserwacja zajęć: (uzgodniłabym z dyrektorem przy harmonogramie obserwacji) Czy podczas lekcji pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? [o]

15 Nasze dane

16

17

18

19 Podsumowanie Co było ważne w dyskusji o nowatorswie?


Pobierz ppt "NOWATORSTWO Warszawa 15 września 2015. Cele sesji Pogłębienie rozumienia nowatorstwa w świetle zmienionych uwag w konceptualizacji wymagań, Analiza przykładowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google