Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własność intelektualna w Programach Ramowych A project funded by the European Commission, DG Enterprise and Industry, under the 6th Framework Programme.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własność intelektualna w Programach Ramowych A project funded by the European Commission, DG Enterprise and Industry, under the 6th Framework Programme."— Zapis prezentacji:

1 Własność intelektualna w Programach Ramowych A project funded by the European Commission, DG Enterprise and Industry, under the 6th Framework Programme of the European Union 1 © IPR-Helpdesk Consortium, 2005 Dr Dariusz Kasprzycki Koszalin, 14 czerwca 2007

2 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Zmiany w środowisku gospodarczym Aktywa gospodarcze MATERIALNE Neruchomości (budowle), mienie ruchome, aktywa finansowe, infrastruktura Gospodarka tradycyjna NIEMATERIALNE Zasoby ludzkie, know-how, patenty, znaki towarowe, etc. Gospodarka oparta na wiedzy

3 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Gospodarka oparta na wiedzy wymaga inwestycji w innowacje Innowacje wiążą się z udaną eksploatacją nowych pomysłów, których rezultatem są dobra niematerialne Prawa własności intelektualnej są instrumentem chroniącym dobra niematerialne oraz opłacalność innowacji Funkcja praw własności intelektualnej

4 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Jak rozumieć prawa wł. int.? Prawa własności intelektualnej = prawne narzędzia pozwalające na ochronę zasobów niematerialnych Prawa własności intelektualnej dają uprawnionym możliwość zakazania osobom trzecim eksploatacji chronionych zasobów Przekształcenie dóbr niematerialnych we w dobra o charakterze własnościowym

5 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Cele EU Budowanie gospodarki opartej na wiedzy Strategia Lizbońska 3% PKB na badania i innowacje Nowe partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia Inwestycje w kształcenie i badania naukowe Liberalizacja przepisów dotyczących MŚP Wspieranie wzrostu zatrudnienia

6 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Własność intelektualna &

7 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Ownership Transfer & Dissemination Commercial Use Access Rights Know-how Programy Ramowe Twórczość Kreatywność Badania Innowacje Rozwój

8 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Własność int. w Programach Ramowych Odniesienie do wyników badań 1. Własność wyników badań Określenie podmiotu uprawnionego 2. Ochrona wyników badań obowiązek ochrony wiedzy nałożony na beneficjentów 3. Upowszechnianie wyników badań obowiązek upowszechnienia po zapewnieniu ochrony 4. Prawa dostępu mechanizm pozwalający na wspólne wykorzystanie rezultatów projektu

9 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Własność intelektualna w Programach Ramowych 1. Wiedza => przedmioty praw własności intelektualnej ê Niezależnie od możliwości ochrony 2. Przepisy dotyczące wł. int. określają ê Własność wiedzy ê Sposoby ochrony wiedzy ê Możliwości eksploatacji wiedzy ê Nie zmieniają treści praw własności intelektualnej wyrażonych w przepisach krajowych i europejskich

10 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Pojęcie wiedzy NOWA WIEDZA (foreground) wyniki, w tym informacje, niezależnie od tego, czy mogą one zostać objęte ochroną, czy też nie, uzyskane w ramach danego działania pośredniego. Wyniki te obejmują prawa autorskie i pokrewne, prawa do wzorów przemysłowych, prawa patentowe, prawa do odmian roślin lub podobne formy ochrony prawnej; ISTNIEJĄCA WIEDZA (background) informacje, które są własnością uczestników przed ich przystąpieniem do umowy o dotację, jak również prawa własności intelektualnej odnoszące się do tych informacji, w przypadku których wnioski o ich ochronę zostały złożone przez uczestników przed ich przystąpieniem do umowy o dotację, i które są potrzebne do przeprowadzenia działania pośredniego lub wykorzystania wyników takiego działania

11 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Prawa i obowiązki uczestników Własność wygenerowanej wiedzy przypada co do zasady uczestnikom problem twórczości pracowniczej współwłasność wiedzy wygenerowanej wspólnie możliwość przeniesienia wiedzy na podmiot trzeci Obowiązek ochrony nowej wiedzy jeżeli może mieć zastosowanie komercyjne za pomocą odpowiednich praw własności intelektualnej

12 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Prawa i obowiązki uczestników Obowiązek upowszechnienia nowej wiedzy nie naruszający obowiązku ochrony w możliwie szybkim czasie prawo sprzeciwu uczestników Obowiązek wykorzystania nowej wiedzy przez siebie lub inny podmiot Prawa dostępu do nowej i istniejącej wiedzy licencje lub inne prawa korzystania udzielenie ich innym uczestnikom jest obowiązkowe w celu realizacji projektu w celu wykorzystania

13 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Obowiązkowe prawa dostępu

14 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Wiedza a uprawnienia KE Własność wiedzy w działaniach bezpośrednich Prawo sprzeciwu do Przeniesienia wiedzy Udzielenia licencji wyłącznych Realizacja prawa sprzeciwu Powiadamianie KE (ustanowione w umowie o dotacje) Przesłanki sprzeciwu Utrzymanie konkurencyjności UE Sprzeczność z zasadami etycznymi Przejęcie obowiązków uczestnika względem ochrony i upowszechnienia nowej wiedzy Wymóg umieszczania wyraźnej informacji, że projekt korzystał ze wsparcia finansowego Wspólnoty Notyfikacja KE z dn. 19.01.2004

15 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Projekt IPR-Helpdesk www.ipr-helpdesk.org

16 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Helpline - bezpłatne porady z zakresu własności intelektualnej (IP) oraz badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (RTD) Internetowa strona informacyjna zawierająca przydatne dokumenty, akty prawne, informacje z zakresu IP i Programów Ramowych UE, Newsletter - e-mailowy serwis informacyjny z zakresu IP i 7. Programu Ramowego, Szkolenia i warsztaty z zakresu IP i 7. Programu Ramowego UE, Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w promocję innowacji i upowszechnianie wiedzy w zakresie IP Serwisy i działania w ramach IPR-Helpdesk

17 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Helpline Udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące praw własności intelektualnej, takich jak patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oraz z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z własnością intelektualną (IP) w kontekście projektów RTD w formie pierwszej pomocy o ogólnym charakterze. IPR-Helpdesk nie udziela wiążących porad prawnych! Nasze usługi są bezpłatne! Serwis prowadzony jest w następujących językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim

18 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 w w w.i p r – h e l p d e s k. o r g Pomysły Know-how Eksploatacja

19 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Jakiego rodzaju informacje można uzyskać? różnorodne dokumenty dotyczące wszelkich aspektów własności intelektualnej (IP), zarówno o charakterze ogólnym jak również dotyczące 5, 6 i 7 Programu Ramowego, bogaty zbiór tekstów prawniczych na temat prawa międzynarodowego i wspólnotowego, oraz inne oficjalne dokumenty, oficjalne umowy modelowe dla projektów realizowanych w ramach PR, obszerną i unikalną kompilację modelowych umów konsorcjum dla partnerów uczestniczących w projektach w ramach 6.PR użyteczne linki, glosariusze i dział FAQ (najczęściej zadawane pytania).

20 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Promocja serwisu i szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej Opisane wyżej działania mają miejsce we wszystkich krajach unijnych oraz w krajach związanych z unijnymi Programami Ramowymi. Rozpowszechnianie informacji na temat usług IPR-Helpdesk i ich promocja w formie prezentacji serwisu podczas ważniejszych imprez poświęconych IP i RTD Szkolenia adresowane do tzw. multipliers (CTI, stowarzyszeń MSP, etc.) w zakresie prawa IP, prowadzone w formie seminariów, warsztatów, konferencji, itp.

21 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 IPR - Helpdesk – współpraca międzynarodowa OHIM EPO WIPO EIC IPR - Helpdesk współpracuje z instytucjami międzynarodowymi pełniącymi najważniejsze role w dziedzinie własności intelektualnej i innowacji

22 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 IPR - Helpdesk – współpraca z IRC Treningi dla pracowników IRC IRC Induction School – podstawowe treningi dla nowych jednostek Best practice workshops – treningi przedstawiające najlepsze praktyki. Treningi na zamówienie dot. wybranych tematów Uprzywilejowany dostęp do serwisu Helpline Bezpośredni link z IRC Intranet Szczególny monitoring pozwalający na selekcję najważniejszych problemów dla IRC IRC Biblioteka dokumentowa IPR-Helpdesk tworzy dokumenty dla IRC, dotyczące wybranych zagadnień

23 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Uruchomienie strony InnovAccess - one-stop shop dla MŚP i wynalazców. www.innovaccess.eu Współpraca z krajowymi urzędami patentowymi

24 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 The IPR-Helpdesk Eurice GmbH Uniwersytet Jagielloński Universytet Alicante

25 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Jak się skontaktować z IPR-Helpdesk? BIURO KIEROWNICTWA PROJEKTU Universidad de Alicante Edificio Germán Bernácer P.O. Box 99 E-03080 Alicante Hiszpania T: +34 96 590 97 18 F: +34 96 590 97 15 E-mail: ipr-helpdesk@ua.es BIURO PROJEKTU W POLSCE Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Kanonicza 14 31-007 Kraków Tel. +32 2 21 34 163 fax +32 2 21 34 169 e-mail: helpdesk@miw.miks.uj.edu.pl

26 © IPR-Helpdesk Consortium, 2006 Make it your Point of Reference www.ipr-helpdesk.org Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Własność intelektualna w Programach Ramowych A project funded by the European Commission, DG Enterprise and Industry, under the 6th Framework Programme."

Podobne prezentacje


Reklamy Google