Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RS232 Protokół (Recomended Standard) transmisji szeregowej opracowany w latach 60 przez EIA (Electronic Industries Association)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RS232 Protokół (Recomended Standard) transmisji szeregowej opracowany w latach 60 przez EIA (Electronic Industries Association)"— Zapis prezentacji:

1 RS232 Protokół (Recomended Standard) transmisji szeregowej opracowany w latach 60 przez EIA (Electronic Industries Association)

2 Zdalny dostęp do komputerów Na początku lat sześćdziesiątych amerykański komitet standaryzacyjny (obecnie Electronic Industries Association) opracował standard cyfrowej wymiany danych między komputerem a oddalonymi terminalami za pośrednictwem linii telefonicznej. W blisko 40-letnim okresie jaki upłynął od zdefiniowania standardu miały miejsce trzy modyfikacje standardu a ostatnia z nich z 1991 roku zmieniła nawet oficjalną nazwę na EIA232.

3

4

5

6

7 Kabel modemowy

8 Połączenie bezmodemowe EIA nie przewiduje! Powszechna praktyka łączenia urządzeń z komputerami Brak jednolitego standardu (* IEEE 1174 ) Dokumentacja i staranne wykonanie kabli!

9 Kabel null modem

10 Złączka testowa loopback Zamknięcie obwodu TxD z RXD RTS CTS DTR DCE

11 Linie sygnałowe (logika negatywna)

12 Poziomy napięciowe Data signals "0", "Space "1","Mark" Driver (Required) 5 - 15 -5 - -15 Volts Terminator (expected) 3 - 25 -3 - -25 Volts Control signals "Off" "On Driver (Required) -5 - -15 5 - 15 Volts Terminator (expected) -3 - -25 3 - 25 Volts

13 RS232 - Poziomy

14 Konstrukcja nadajników Niesymetryczny interfejs napięciowy limituje zasięg transmisji do około 15m (słaba odporność na zakłócenia)

15 Maksymalny dystans 50 ft (2500pF) UTP CAT-5 - 17 pF/ft - 147 feet W praktyce Baud rate cable length (ft) 1920050(15m) 9600500(150m) 48001000(300m) 24003000(1000m)

16 Synchronizacja bitowa

17 Synchronizacja start-stopowa (transmisja asynchroniczna)

18 Ramka (znak) w RS232

19 Kontrola parzystości Parzystość typu EVENsuma jedynek musi być parzysta bity danych bit parzystościΣ 1 0110 11000 4 0110 11011 6 Parzystość typu ODDsuma jedynek musi być nieparzysta bity danych bit parzystościΣ 1 0110 11001 5 0110 11010 5

20 Parametry transmisji Data bits:5,6,7,8 Baud rate: 110,150,300,600,1200,2400,4800,9600, 19200,38400,... Parity: No, Even, Odd *week Stop bits: 1, 1.5, 2 Przykład: 7d, 9600, Even, 1s

21 Ustalanie parametrów transmisji: -Urządzenia: -ustalone i podane w dokumentacji, -Zworki (DIP-switch), -Menu konfiguracyjne (przykład HP34401) -Porty komputerów: -Funkcje konfigurujące stosownego API (Int 14H BIOS), setCommState(...)- (WinAPI), viSetAttribute(...) – VISA library

22 Konfiguracja portu w LabView

23 Systemy akwizycji z RS232 ma topologię gwiazdy

24 Karty wieloportowe do komputerów

25 Przejściówki na złącza DB25 i DB9

26 Zadanie: Rozpoznaj parametry i kody Narysuj przebieg na wyjściu nadajnika RS232 7d, ODD, 2S, 110 bodów- znak ' e ' (0 x 65), ' F ' (0 x 46)

27 Wady RS232 Mały zasięg (15m) Mała szybkość transmisji (19200 b/s) Mała odporność na zakłócenia związana z niesymetryczną linią

28 Nadajnik RS232

29 Pętla prądowa 20 mA Ipp = (Vs-V T –V R )/Rs (12V, 0.2V, 1.8V 470 ohms ~20mA

30 Regulacja prądu

31 Nadajnik 422/485

32 Odporność sygnału różnicowego

33 RS422 poziomy sygnału

34 RS422

35 RS485

36 Teminowanie linii w celu zapewnienia dopasowania impedancji

37 Polaryzacja linii w celu wymuszenia ustalonego stanu gdy wszystkie nadajniki są w 3-cim stanie

38 Transmiter holding register Receiver buffer register Receiver shift register Transmiter shift register Control register Status register Divisor & Timing Modem Control Interrupt Control Address Decoder Data INT Address Bus Bus Serial in CLK Serial out UART – schemat blokowy

39 Konwertery RS232/RS485

40

41 Sterowanie wejściem Enable-RTS

42 Sterownie wejściem Enable-TxD

43 Wejście Enable odbiornika Jakie konsekwencje ma wykorzystanie sygnału sterującego (po zanegowaniu) wejście Enable nadajnika w odbiorniku? Kiedy może być przydatne każde z tych alternatywnych rozwiązań? Problem kolizji (algorytm dostępu do medium) Protokół Master-Slave

44 Literatura, materiały pomocnicze Wojciech Mielczarek, Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion Andrzej Daniluk, RS 232C Praktyczne programowanie, Helion Jacek Bogusz, Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych www.kmeif.pwr.wroc.pl http://www.kmeif.pwr.wroc.pl/elektron/interfejsy/interface.html#rs http://www.kmeif.pwr.wroc.pl/elektron/DAQSoftware/index.html


Pobierz ppt "RS232 Protokół (Recomended Standard) transmisji szeregowej opracowany w latach 60 przez EIA (Electronic Industries Association)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google