Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemiany w cyklach życia produktów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemiany w cyklach życia produktów"— Zapis prezentacji:

1 Przemiany w cyklach życia produktów
Innowacje produktowe Przemiany w cyklach życia produktów

2 Podstawowe funkcje wywołujące wymierne efekty
MARKETING INNOWACJE Jak wskazuje Peter Drucker „przedsiębiorstwo posiada dwie, i tylko dwie podstawowe funkcje: Marketing i Innowacje. Tylko one powodują efekty, wszystko pozostałe: to koszty ”

3 Innowacja to rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego, podejmowanie rzeczy trudnej i skomplikowane kryjącej w sobie niebezpieczeństwo i konflikty Innowatorem jest twórca nowych pomysłów, konstrukcji i rozwiązań, ten , którego inteligencja, pomysłowość, inicjatywa i energia są wyższe niż u innych członków jego otoczenia i środowiska. Innowacyjność lub inaczej - zaangażowanie przedsiębiorstwa w procesy innowacyjne - określa częstotliwość innowacji dokonywanych w porównywalnym okresie w dziedzinie produktów i procesów technologicznych, a również korzyści ekonomiczne uzyskane dzięki innowacją. Dyfuzja to rozpowszechnianie innowacji w miejscu pierwszego wdrożenia i w innych miejscach obejmujących krajowych i zagranicznych nabywców. Powodzenie i rozmiary dyfuzji zależą od efektywności innowacji.

4 Etap realizowania innowacji wymaga:
1. Przeprowadzenia analizy dla wyeliminowania niewykonalnych pomysłów. 2. Konkretyzacji pomysłu polegającej na dokładnym opracowaniu sposobu wykonania produktu, a więc jego głównych cech, wyglądu itp. 3. Wykonania projektu dla przekształcenia pomysłu w produkt. 4. Przeprowadzenia testu rynkowego, który polega na sprawdzeniu prawdopodobieństwa powodzenia produktu na rynku docelowym przedsiębiorstwa, obserwacji postępowania klientów i zebraniu ich opinii odnoszących się do produktu, ceny, nazwy, opakowania, sposobu prezentacji itp. 5. Dokonania niezbędnych zmian, uzupełnień i udoskonaleń wynikających z przeprowadzonego testu i wprowadzenie produktu na rynek na podstawie programu marketingowego obejmującego sposób dystrybucji i promocji nowego produktu.

5 Organizacje aktywne dążą do kierowania procesem innowacji
Organizacje aktywne dążą do kierowania procesem innowacji. Pokazane na rysunku etapy ilustrują ogólny cykl życia charakteryzujący współcześnie większość innowacji ROZWÓJ organizacja ocenia , modyfikuje i doskonali twórczy pomysł ZASTOSOWANIE organizacja wykorzystuje rozwiniętą ideę w projektowaniu produkcji lub dostawach nowych produktów URUCHOMIENIE organizacja wprowadza na rynek nowe produkty lub usługi UPADEK zmniejsza się popyt na innowacje, następuje rozwój i zastosowanie innowacji zastępujących poprzednią DOJRZAŁOŚĆ większość konkurencyjnych organizacji ma dostęp do danego pomysłu WZROST wzrasta popyt na nowe produkty lub usługi

6 INNOWACJE KIEROWNICZE
INNOWACJE RADYKALNE Nowe produkty usługi lub technologie, które całkowicie zastępują dotychczasowe. INNOWACJE STOPNIOWE Nowe produkty,usługi lub technologie, które jedynie modyfikują dotychczasowe. INNOWACJE TECHNICZNE Zmiany wyglądu fizycznego produktu, lub usługi, parametrów osiągnięć lub procesów produkcyjnych. INNOWACJE KIEROWNICZE Zmiany w procesach kierowania sposobem obmyślania, tworzenia i dostarczania klientom produktów i usług.

7 Nowy produkt i jego istota
Nowy produkt lub usługa: stwarzają przedsiębiorstwu możliwość rozszerzenia asortymentu wytwarzanych i sprzedawanych produktów dają szansę pozyskania nowych nabywców na dotychczasowych i nowych segmentach rynku morze odmłodzić „ koszyk ” proponowanych produktów bądź usług

8 Według Booza, Allena i Hamiltona występuje sześć kategorii nowych produktów z punktu widzenia ich nowości dla przedsiębiorstwa i rynku: produkty nowe na świecie; nowe produkty tworzące nowy rynek nowe linie produktu; nowe produkty pozwalające na wejście po raz pierwszy na istniejący już rynek produkty dodatkowe; nowe produkty uzupełniające dotychczasowe linie produkcyjne przedsiębiorstwa udoskonalenia dotychczasowych produktów; nowe produkty o udoskonalonym działaniu lub większej wartości postrzeganej, wchodzące na miejsce produktów dotychczasowych produkty repozycjonowane; istniejące o produkty kierowane na nowe rynki lub segmenty rynku produkty redukujące koszty

9 Schemat zachowań różnych grup nabywców wobec nowych produktów
Podział nabywców nowych produktów: Pionierzy Rozważni Ostrożni Bierni Konserwatyści

10 Pionierzy Cechy charakterystyczne
Lubią ryzyko i poznawanie nowości. Ludzie śmiali i odważni Status społeczny i wiek Młodzi status społeczny najwyższy. Wykształceni o licznych zainteresowaniach. Zamożni. Postawa Ścisły kontakt z wiedzą i informacją naukową. Współdziałanie i bliskie kontakty z ludźmi tej grupy, częsta wymiana poglądów i doświadczeń. Wpływ społeczny Opinie mają moc sugestii. Bardzo kosmopolityczni. Często podróżują

11 Rozważni Cechy charakterystyczne
Dbający o szacunek i zabiegający o poważanie u innych. Status społeczny i wiek Wysoki poziom społeczny. Dość duży zakres zainteresowań i zamiłowań. Postawa Bardzo częste kontakty ze środowiskiem. Ludzie prenumerujący dużo czasopism i gazet Wpływ społeczny Opinie tej grupy mogą często wpływać na inne grupy społeczne. Bardzo przywiązani do środowiska. Często zaangażowani w pracach na rzecz bliskich bądź w miejscu zamieszkania.

12 Ostrożni Cechy charakterystyczne
Zastanawiający się i z rozmysłem podejmujący decyzje. Nowościami interesujący się tylko wtedy, gdy już je wypróbowali inni. Status społeczny i wiek Średni poziom społeczny. Średni zakres zainteresowań. Postawa Duży kontakt z ludźmi na wyższym poziomie, zwłaszcza z grupą rozważnych. Czytają czasopisma i gazety na poziomie wyższym niż średni. Wpływ społeczny Opinie tej grupy są często uwzględniane.

13 Bierni Cechy charakterystyczne
Sceptyczni. Akceptujący produkt nowy tylko pod wpływem innych. Status społeczny i wiek Poziom społeczny poniżej średniego. Niezbyt wykształceni, o niskich dochodach. Postawa Przyswajają poglądy zbliżone do ich poziomu lub poziomu grupy ostrożnych. Mniej czytają niż grupa ostrożnych. Wpływ społeczny Opinie nie wiele znaczące. Niewielki udział społeczny.

14 Konserwatyści Cechy charakterystyczne
Orientujący się raczej ku przeszłości. Najlepiej akceptują status quo. Stosunek społeczny i wiek Niski poziom społeczny. Często ludzie starsi, nie wykształceni, bez określonej specjalności. Postawa Korzystają często z opinii i informacji sąsiadów, przyjaciół, rodziny. Niewiele czytają. Wpływ społeczny Opinie ich są rzadko uwzględniane. Ludzie izolujący się.

15 Udział procentowy w rynku

16 STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTU
Polega na wprowadzaniu nowych lub zmodyfikowanych produktów na dotychczasowe rynki. Strategia ta jest możliwa, gdy firma ma znaczną liczbę nabywców i gdy oferuje im produkty mającą silną markę. ROZWÓJ PRODUKTÓW .. można realizować poprzez: kreowanie modeli nowych produktów wprowadzanie istotnych usprawnień, polepszanie jakości stosowanie innowacji w uznawanych przez klientów produktach ( lojalnych wobec naszej firmy i marki produktu). O nowych właściwościach, o nowych funkcjach, o nowych korzyściach należy klientów powiadomić ( na przykład poprzez przypominającą reklamę ).

17 Fazy rozwoju i realizacji nowego produktu
1. Badanie przedsiębiorstwa 2. Badanie wykonywalności 3. Rozwój 4. Test rynku 5. Wprowadzenie na rynek 6. Komercjalizacja

18 Przyczyny wycofywania się produktów z rynku
Presja czynnika czasu w sposób nieubłagany „przenosi” część produktów do fazy starzenia się i wycofywania ich z rynku. Poza tym specyfika produktów związanych z modą wpływa na ich stosunkowo krótki cykl życia. Przed powzięciem decyzji o wycofaniu produktu z rynku producent (lub firma, która zajmuje się jego dystrybucją) powinien zebrać informacje o: wielkości sprzedaży ( w ujęciu ilościowym i wartościowym ) kierunkach rozwoju rynku i udziału danego produktu w zaspokajaniu potrzeb pojawianiu się na rynku produktów konkurencyjnych poziomie kosztów jednostkowych, obniżki strat możliwych sposobów zmian cen produktów stanie potencjału produkcyjnego i możliwości jego przestawienia na produkty zmodernizowane (ulepszone) lub nowe.

19 Cykl życia produktu Produkty mają różną i ograniczoną długość czasu przebywania na rynku. Sprzedaż produktu przechodzi przez różna fazy a każda z nich stwarza inne szanse i powoduje inne konieczności marketingowego działania, a zwłaszcza zmian proporcji elementów marketing-mix. W każdej fazie na skutek różnic wysokości sprzedaży i poziomu kosztów następuje wzrost lub spadek zysku. Strategia marketingu, doskonalenie produktu, uatrakcyjnienie cen i promocja obrazu produktu- umożliwiają planowe kształtowanie cyklu obiegu produktu na rynku.

20 Klasyczny cykl życia produktu
Wprowadzenie wzrost dojrzałość nasycenie wycofanie

21 Wprowadzenie Sprzedaż niewielka Zyski bez znaczenia
Konsumenci preferujący innowacje Konkurenci kilku Strategia ekspansji na rynku Nakłady marketingowe bardzo wysokie Dystrybucja kształtująca się Cena wysoka Produkt pierwotny

22 Wzrost Sprzedaż szybki wzrost Zyski najważniejsze
Konsumenci rynek masowy Konkurenci rosnąca liczba Strategia penetracji rynku Nakłady marketingowe wysokie Dystrybucja intensywna Cena niższa Produkt ulepszony

23 Dojrzałość Sprzedaż wolny spadek Zyski spadek Konsumenci rynek masowy
Konkurenci wielu rywali Strategia utrzymania udziału Nakłady marketingowe malejące Dystrybucja intensywna Cena niższa Produkt zróżnicowany

24 Spadek Sprzedaż spadek Zyski niskie lub zerowe
Konsumenci maruderzy rynkowi Konkurenci spadek ich liczby Strategia utrzymania podaży Nakłady marketingowe niskie Dystrybucja selektywna Cena najniższa Produkt

25 Efekty modyfikacji produktu

26 Przykładowe innowacje

27 Pióro SMARTpen Holenderska firma LCI Computer Group wymyśliła specjalne pióro, które notuje wszelkie ruchy wykonywane przez podpisującego się. W jego środku znajduje się procesor, nadajnik i odbiornik sygnałów radiowych, dzięki którym pióro komunikuje się z komputerem. Komputer analizuje dynamikę nacisk i tempo z jakimi podpis jest składany. Porównuje z bazą podpisów i weryfikuje go. Dzięki temu nie musimy widzieć tego Kto podpisuje się , żeby być pewnym, że nie zostaliśmy oszukani. Wynalazkiem są zainteresowane firmy które poprzez sieć internetową przeprowadzają transakcje finansowe - banki,i sklepy.

28 Procesor PENTIUM II Firma INTEL wyprodukowała w technologii o.25 mikrometrów. Posiada on moc obliczeniową równą 8 mln tranzystorów. Może on być wykorzystywany w serwerach i stacjach roboczych, a także w komputerach osobistych. Dzięki mechanizmom Dual Independent Bus, Dynamic Execution oraz multimedialnemu rozszerzeniu MMX zapewniaj a użytkownikom efektywne korzystanie z usług internetu, trójwymiarowych programów graficznych, a także dysków interaktywnych DVD.

29 Monitor PF70 Firma Panasonic stworzyła superpłaski 17-calowy kineskop PaNaflat. Wyświetla on obraz bez zniekształceń i redukuje odblask światła o 85%, co wpływa na poprawę kontrast . Monitor pozwala uzyskać maksymalna rozdzielczość 1280x1024 punktów. Przy tej rozdzielczości obraz odświeża się z częstotliwością 80mHZ, a średnica plamki 0.24 mm. Monitor ten może pracować w 21 trybach i ma 8 fabrycznych ustawie. Spełnia On światowe normy oszczędności energii oraz emisji promieniowania.


Pobierz ppt "Przemiany w cyklach życia produktów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google