Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi spedycyjne. Usługi (ładunek) Całopojazdowe; Drobnicowe; Ciężkie i ponadgabarytowe; Niebezpieczne; Przewozy żywności;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi spedycyjne. Usługi (ładunek) Całopojazdowe; Drobnicowe; Ciężkie i ponadgabarytowe; Niebezpieczne; Przewozy żywności;"— Zapis prezentacji:

1 Usługi spedycyjne

2 Usługi (ładunek) Całopojazdowe; Drobnicowe; Ciężkie i ponadgabarytowe; Niebezpieczne; Przewozy żywności;

3 Przewóz przesyłek całopojazdowych ma miejsce wówczas, gdy zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą (pojemność) zamówionego samochodu, bez względu na ilość i objętość ładunku, jaki załaduje. Jest to równoważne z wynajmem pojazdu

4 Całopojazdowe – cechy jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru; jednorodny ładunek; przesyłka wypełnia całą ładownię danego środka transportu

5 5 Zestawy ciągników siodłowych + naczepy 13,6m (34 europalety) : - płaskie o wysokości 2,6 - 2,8m - chłodnie (33 europalety) - jumbo - silosy do przewozu materiałów sypkich

6 Drobnica - cechy: mała masa ładunkowa jednej przesyłki; różny kształt i opakowanie; rozproszenie nadawców i odbiorców; klient płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową; list przewozowy wystawiany jest na zbiorczy ładunek pojazdu; stawka może być typu all - in (wszystko w jednym czyli za całość zlecenia) lub za poszczególne elementy usługi;

7 Niższa efektywność w porównaniu do przewozów całopojazdowych najczęściej niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środka transportu i magazynu; konieczność dowozu do terminalu i odwozu małych partii ładunku; stosowanie różnorodnych urządzeń przeładunkowych i różnorodnego oprzyrządowania.

8 Ładunki drobnicowe w balonach, bańkach, beczkach, bębnach, butlach, klatkach, koszach, skrzyniach i workach

9 9 Małe samochody o ładowności : - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet) - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet) wraz z przyczepami o ładowności do 2,5 t (12 palet).

10 Organizacja linii drobnicowych Terminale towarowe, są punktami węzłowymi systemu transportowego, niezbędnymi do przeładunku, sortowania i składowania przesyłek drobnych

11 Podstawowe funkcje terminali w systemie transportowym stwarzają warunki dla maksymalnego wykorzystania różnego wyposażenia transportowego zapewniają odpowiednie warunki obsługi nadawców i odbiorców przesyłek na terenie transportowym przynależnym do danego terminalu mogą być wykorzystywane w celu dalszego przetwarzania towarów np. przepakowanie, znakowanie

12 Systemy transportowe system promienisty system relacyjny

13 System promienisty Wszystkie przesyłki są dostarczane do centralnego magazynu (terminalu) O sprawności tego systemu decyduje odpowiednie wyposażenie i organizacja prac głównego punktu ładunkowego

14 System relacyjny Powtarzające się przewozy wykonywane między stałym punktem załadunku i rozładunku Konieczność opracowania dokładnych harmonogramów pracy rozładunków i załadunków w terminalach stosowany przeważnie w transporcie międzynarodowych

15 Rodzaj systemu transportowego jednoterminalowy (jeden centralny terminal, w którym odbywa się sortowanie); proste systemy wieloterminalowe (wszystkie terminale są równorzędne wobec siebie i przesyłki przesyłane są bezpośrednio między nimi); hierarchiczne systemy wieloterminalowe (kilka terminali głównych, obsługujących terminale lokalne).

16 Jednoterminalowy Centraln y

17 Jednoterminalowy Centraln y

18 18 Jednoterminalowy Centraln y

19 19 Jednoterminalowy Centraln y

20 Prosty wieloterminalowe

21 Hierarchiczne

22 Czynniki warunkujące sprawną obsługę przewozów drobnicowych podatność transportowa ładunku zaplecze techniczno-magazynowe kwalifikacje personelu stosowanie systemów informatycznych

23 Podatność transportowa ładunku Podatność transportowa ładunków oraz jego masa ogólna i jednostkowa ma także duży wpływ na poziom i stopień mechanizacji robót ładunkowych

24 Technika-magazynowa pojemność składowa wydajność operacji przeładunkowych wydajność operacji przyjmowania lub wydawania towarów wydajność operacji kompletowania partii zamówionych towarów

25 Stawka taryfowa odległość ciężar przesyłki łatwość przeładunku towaru czas wymagany na załadunek i wyładunek Indywidualne podejście do ustalania stawek

26 Kwalifikacje personelu ocena naturalnej, technicznej i ekonomicznej podatności przewozowej ładunku Organizacja: - sposób przygotowania przesyłki do przewozu, - dobór środka transportowego - pilność dostawy

27 Systemy informatyczne śledzenie drogi przesyłek planowanie trasy przejazdu zwiększenie stopnia wykorzystania pojazdów Efekty stosowania zmniejszenie kosztów transportu, kosztów personelu, polepszenie jakości usług transportowych

28 Przykładowe funkcje administracyjne systemu informatycznego rezerwacja zleceń, obsługa zamówień planowanie załadunku dokumentacja przewozowa kalkulacja kosztów, automatyczne obciążenia finansowe, fakturowanie, sprawozdawczość kontrola stanów magazynowych śledzenie przebiegu zdarzeń

29 Projektowanie systemu przewozu drobnicy Drobnica - linie regularne. Główne zadanie - koncentrowanie przewozów. Tabor wysokotonażowy. Po za liniami regularnymi przewożone będą te ładunki, które nie mogą być skoncentrowane, ze względu na :małą masę ładunkową;wymagania taboru specjalizowanego;specjalną ostrożność podczas przewozu

30 Zalety linii regularnych niższe koszty; terminowość; szybkość

31 W ramach systemu przewozu drobnicy występują następujące przewozy bezpośrednie; przeładunkowe; sortownicze.

32 Racjonalność przewozów - priorytety przewozowe 1.Linie regularne; 2.Próżne przebiegi; 3.Zatrudnianie dodatkowego taboru.

33 Projektowanie systemu przewozu drobnicy Na poziomie strategicznym strategia, rodzaje usług transportowych oraz ich jakość lokalizacja terminali, liczba, wielkość i wyposażenie, przyporządkowanie do określonych rejonów itp.

34 Na poziomie taktycznym poszczególne rejony obsługi drobnicy rozwój organizacji transportu, systemów zarządzania i planowania, rozwój technik transportowych i przeładunkowych, działań operacyjnych, wydajność poszczególnych rodzajów środków (alokacja pojazdów i personelu do konkretnego terminalu, określenie wymagań w stosunku do sprzętu oraz personelu, planowanie zakupu i instalacji, sprzętu i wyposażenia, planowanie prac w zakresie zarządzania personelem). optymalne wykorzystanie środków, rejestracja napływających zamówień, alokacja przesyłek na odpowiednie linie transportowe, rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej środka transportowego.

35 35 Rynek przewozów drobnicowych Przesyłki niepełnopojazdowe w ramach przewozów całopojazdowych Wyspecjalizowani duzi operatorzy przesyłek drobnych (Spedpol, Raben) Średni (Dachsen) Organizacje małych i średnich firm (Polski System Dystrybucji)

36 36 Drobnica Przewozy bezpośrednie Za pośrednictwem terminali przeładunkowych

37 37 Przykład - 2 palety po 250 kg każda z Lyonu do Szczecina Samochód dedykowany – 1,5 tonowy z ewentualnym doładowaniem Dowóz przesyłki do terminalu zbiorczego na terenie Francji, załadować na pojazd liniowy, który dowiezie ją do terminalu w Polsce, skąd następnie zostanie rozprowadzony w systemie przesyłek drobnych

38 38 Przykładowe stawki Lyon - Szczecin – 140 EUR za całą przesyłkę, jeśli przewożona jest w ramach systemu drobnicowego, natomiast jeśli jest to transport dedykowany, to cena może wynieść 400 EUR Strasburg – Warszawa – 1 paleta (150 kg) – 100 EUR, 3 palety (po 500 kg każda) – 280 – 300 EUR, wynajem samochodu do 3 ton – 400 – 450 EUR

39 39 Przesyłka 100 kg na trasie Lyon – Warszawa 6,1 EUR (24,4zł) w systemie drobnicowym 3400 zł za 24 tony 14,2 zł za 100 kg

40 Przewozów materiałów niebezpiecznych - konwencje międzynarodowe ADR - transport drogowy; RID - transport klejowy; IMDG code - transport morski; DGR- transport lotniczy; ADN - śródlądowy

41 Konwencja ADR Zasady pakowania; dokumenty Wymagania odnośnie pojazdów i ich wyposażenia Sposób przewozu oznakowanie

42 Bezpieczeństwo przewozów - czynniki Organizacja przewozu Uregulowania prawne

43 Uczestnicy procesu nadawca – przygotowanie przesyłki przewoźnik – przygotowanie pojazdu kierowca – sposób prowadzenia pojazdu, stosowanie się do przepisów i zaleceń

44 Organizacja – podejście całościowe do procesu Pojazd – opakowanie – ładunek - trasa

45 Przygotowanie przez nadawcę przesyłki do przewozu prawidłowe opakowanie oraz oznakowanie prawidłowy załadunek

46 Przygotowanie pojazdu rodzaj materiału – odporność na narażenia mechaniczne, temperaturę, ciśnienie i jego ilość, konstrukcja nadwozia, silnika i układu wydechowego oraz ich umieszczenie w pojeździe, instalacja elektryczna, napięcie, wyposażenie w urządzenia kontrolne, alarmowe, gaśnice przeciwpożarowe, apteczkę, sprzęt ochrony osobistej kierowcy (na przykład maska przeciwgazowa) oraz znaki ostrzegawcze, kliny do unieruchamiania pojazdu.

47 Oznakowanie pojazdu Umieszczenie tablic odblaskowych

48 Kierowca – wymagania kwalifikacje - znajomość przepisów, ustaw i rozporządzeń, umiejętności postępowania podczas wypadków odpowiednie prowadzenie pojazdu zachowanie wymaganych przerw na wypoczynek i sen przygotowanie ładunku do przewozu (umieszczenie i zabezpieczenie na pojeździe), nieprzekraczanie dopuszczalnej ładowności.

49 Dokumenty List przewozowy (transport drogowy – CMR) Dokumenty dodatkowe (certyfikaty, umowy specjalne) Instrukcja nadawcy

50 Organizacja przewozu Wyznaczenie trasy Zgłoszenie do odpowiedniej jednostki Miejsce parkowania

51 Organizacja przewozów ładunków ponadnormatywnych

52 Organizacja charakterystyka Wyprzedzenie czasowe; Duży stopień skomplikowania organizacyjnego (różne podmioty, instytucje); Planowanie trasy i czasu przejazdu Dobór gałęzi transportu Zatrudnienie pilota Zasoby – kierowcy, środki transportu, jednostki ładunkowe, środki łączności

53 Przyczyny niskiej efektywności Błędy organizacyjne; Czynniki zewnętrzne Błędy urzędników.

54 Spedycja targowa

55 Wymagania i potrzeby wystawców: odpowiedniego terminu i miejsca eksponowania swych wyrobów z zapewnieniem dostępu dla zwiedzających - przyszłych nabywców danego produktu; wykonania odpowiedniego, co do rangi producenta lub wyrobu, stoiska targowego; zabezpieczenia na odpowiednim poziomie usług spedycyjnych.

56 Usługi spedycyjne na targach: transport eksponatów; rozładunki i dostarczanie eksponatów na stoisko; pomoc wystawcy w ustawieniu i montażu urządzeń lub maszyn;obsługa celna; odbiór, przechowanie i dostarczenie po zakończeniu targów opakowań;pomoc sprzętowa przy pakowaniu eksponatów;

57 Usługi spedycyjne na targach załadunki i transport eksponatów do nabywcy lub z powrotem do producenta; usługi mag. w zakresie wynajmu kontenerów lub powierzchni magazynowych dla wystawców w czasie targów; wykonawstwo szeregu drobnych prac tr. i pomocniczych dla wystawców.

58 Przykłady samodzielnego postępowania wystawcy bez kontroli fitosanitarnej; niedoświadczeni przewoźnicy - nie wykorzystane możliwości ATA; przewóz własnym transportem i zgłoszenie dopiero na targach; wystawienie be zgłoszenia komukolwiek.


Pobierz ppt "Usługi spedycyjne. Usługi (ładunek) Całopojazdowe; Drobnicowe; Ciężkie i ponadgabarytowe; Niebezpieczne; Przewozy żywności;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google