Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKN Geoinformatyki przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKN Geoinformatyki przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki"— Zapis prezentacji:

1 SKN Geoinformatyki przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu III OKKNS Geodezji 24-25 kwietnia 2008 Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Krzysztof Sośnica

2 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Metoda sonoryczna Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Metoda kodu sonorycznego* zakłada połączenie wrażeń słuchowych i kinestetyczno-ruchowych. Pozwala to wzbogacić zestaw pomocy edukacyjnych o rysunki, mapy, wykresy, schematy, przekształcone z uproszczonej formy graficznej do dźwiękowej. Wyniki Podsumowanie i wnioski * twórcami metody kodowania sonorycznego są prof. dr hab. Ewa Krzywicka-Blum oraz dr. inż. Janusz Kuchmister Bibliografia Źródło: 9, Krzywicka-Blum, Kuchmister, 1999

3 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Digitizer sonoryczny ręczny i automatyczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski 1 – Płaszczyzna operacyjna, 5. – Oś pozioma, 18. Wskaźnik, 25 – Oś pionowa, 36. Słuchawki, 38. Otwór na dyski miękkie, 41. System kontroli i rejestracji, Bibliografia Źródło: 9, Krzywicka-Blum, Kuchmister, 1999

4 Zasady tworzenia konturów sonorycznych
Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Zasady tworzenia konturów sonorycznych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty - łamana, ograniczająca dany kontur musi być zamknięta, a stosunek dwóch sąsiednich boków może wynosić maksymalnie 1:1, 1:3, 1:2, 2:3 Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu - dopuszczalne kierunki, względem osi współrzędnych, pod którymi mogą być skierowane poszczególne boki to 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° oraz 315° Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski maksymalna dozwolona liczba boków wynosi 6 Bibliografia

5 Przykłady konturów sonorycznych
Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Przykłady konturów sonorycznych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia Przykładowe kontury, reprezentujące trój-, czworo-, pięcio- i sześcioboki.

6 Przykłady konturów sonorycznych
Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Przykłady konturów sonorycznych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty 3 4 5 6 7 8 13 152 1160 8871 57000 720000 Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia

7 Proces uproszczenia konturów sonorycznych
Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Proces uproszczenia konturów sonorycznych Wstęp Digitizer sonoryczny Wskaźniki kształtu Wskaźniki kształtu Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Kontury wzorcowe trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty Kontury do generalizacji np. państwa Europy Przyporządkowanie Wskaźniki kształtu Klasyfikacja rotacja, translacja, homotetia Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Mapa sonoryczna Bibliografia

8 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Aby wyznaczyć współczynniki kształtu, należy posłużyć się typowymi wielkościami charakteryzującymi figury : Digitizer sonoryczny o ds l o ds Rmax o ds Lmax o ds rmin o ds r ds - element pola obiektu Dopuszczalne kształty o - środek ciężkości obiektu r - odległość elementu pola ds od środka ciężkości obiektu Metoda upraszczania l - minimalna odległość elementu ds od konturu obiektu Wskaźniki kształtu rmin - minimalna odległość konturu od środka ciężkości Kryterium klasyfikacyjne Rmax - maksymalna odległość konturu od środka ciężkości Lmax - maksymalny gabaryt obiektu Wyniki α α – kąt nachylenia głównej osi figury Podsumowanie i wnioski b – maksymalne odstępstwo od osi głównej Bibliografia

9 Wskaźnik Malinowskiej
Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Wskaźnik Malinowskiej Digitizer sonoryczny L - obwód obiektu S - pole powierzchni obiektu Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźnik rozciągnięcia Wskaźniki kształtu Lmax – maksymalny gabaryt obiektu L – obwód obiektu Kryterium klasyfikacyjne Wskaźnik rozwinięcia rozłogu wg. H.Klimczak Wyniki OT – obwód okręgu o powierzchni równej powierzchni obiektu OP – Obwód rzeczywisty obiektu Podsumowanie i wnioski Bibliografia

10 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Dla współczynników kształtu posiadających podobny rozkład wartości, najbardziej odpowiednim konturem wzorcowym, charakteryzującym dany kształt państwa będzie kontur minimalizujący normę wektorową: Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania |d| - długość wektora mk wymiarowej normy, mk – ilość współczynników branych pod uwagę, miw – wartość i-tego współczynnika dla określonego konturu wzorcowego, mip – wartość i-tego współczynnika dla określonego konturu państwa. Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Ponieważ zróżnicowanie wartości poszczególnych współczynników jest spore, należy się posłużyć zrównoważoną normą wektorową: Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia σi2 – wariancja wagi jednostkowej i-tego współczynnika

11 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia

12 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia

13 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia

14 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Analogicznie do dwóch linearnych współrzędnych kartezjańskich x, y, określających położenie punktów sceny graficznej, jako charakterystyki x,y, położenia sygnałów sceny sonorycznej obrano: w kierunku pionowym – częstotliwość (odbieraną jako wysokość dźwięku), a w kierunku poziomym – natężenie (odbierane jako głośność dźwięku) Podsumowanie i wnioski Bibliografia Źródło: 8, Krzywicka-Blum, Kuchmister, 1999

15 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia

16 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia

17 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia

18 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Bibliografia Digitizer sonoryczny 1. Klimczak H., 2003: „Modelowanie kartograficzne w badanaiach rozmieszczenia zjawisk przestrzennych”, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław 2003 2. Krzywicka-Blum E., 1998; „Sonoryczne uwarunkowania kodowania punktów”, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, S. Geodezja i Kartografia Nr 343, str , Wrocław 3. Kuchmister J., 1998: „Analiza dokładności pozycjonowania punktów w polu operacyjnym digitizera sonorycznego”, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, S. Geodezja i Kartografia Nr 343, str , Wrocław, Polska 4. Krzywicka-Blum E , Kuchmister J., 1999, monografia, str. 100, Kat. Geod. i Fot. AR, Wrocław, Polska 5. Krzywicka–Blum E., Kuchmister J., 2005, „Rola sekwencji sygnałów sonorycznych w tworzeniu wyobrażeń przestrzennych osób niewidomych”, Fizjoterapia t 13, Nr 2 str. 33–39, Wrocław 6. Ćmielewski K. Krzywicka–Blum E., Kuchmister J, Parol M., 2005, „Urządzenie do odtwarzania testów sonorycznych”, Patent UPRP Nr , Polska 7. Bubliński Z. Cetnarowicz K. : „Zastosowanie elementu składowego do przetwarzania obrazów optycznych”, Tom 10, zeszyt 1, 1991 8. Krzywicka-Blum E.,Kuchmister J. „The sound coding method as an educational aid for the blind” 9. Krzywicka-Blum E., Kuchmister J. „The sonic modelling in blind people education”. Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Kryterium klasyfikacyjne Wyniki Podsumowanie i wnioski Bibliografia


Pobierz ppt "SKN Geoinformatyki przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google