Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Krzysztof Sośnica III OKKNS Geodezji 24-25.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Krzysztof Sośnica III OKKNS Geodezji 24-25."— Zapis prezentacji:

1 Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Krzysztof Sośnica krzysztof.sosnica@gmail.com III OKKNS Geodezji 24-25 kwietnia 2008 SKN Geoinformatyki przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Metoda sonoryczna Metoda kodu sonorycznego* zakłada połączenie wrażeń słuchowych i kinestetyczno-ruchowych. Pozwala to wzbogacić zestaw pomocy edukacyjnych o rysunki, mapy, wykresy, schematy, przekształcone z uproszczonej formy graficznej do dźwiękowej. * twórcami metody kodowania sonorycznego są prof. dr hab. Ewa Krzywicka-Blum oraz dr. inż. Janusz Kuchmister Źródło: 9, Krzywicka-Blum, Kuchmister, 1999

3 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Digitizer sonoryczny 1 – Płaszczyzna operacyjna, 5. – Oś pozioma, 18. Wskaźnik, 25 – Oś pionowa, 36. Słuchawki, 38. Otwór na dyski miękkie, 41. System kontroli i rejestracji, ręczny i automatyczny Źródło: 9, Krzywicka-Blum, Kuchmister, 1999

4 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych maksymalna dozwolona liczba boków wynosi 6 - dopuszczalne kierunki, względem osi współrzędnych, pod którymi mogą być skierowane poszczególne boki to 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° oraz 315° - łamana, ograniczająca dany kontur musi być zamknięta, a stosunek dwóch sąsiednich boków może wynosić maksymalnie 1:1, 1:3, 1:2, 2:3 Zasady tworzenia konturów sonorycznych

5 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Przykłady konturów sonorycznych Przykładowe kontury, reprezentujące trój-, czworo-, pięcio- i sześcioboki.

6 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Przykłady konturów sonorycznych 345678 131521160887157000720000

7 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Kontury wzorcowe trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty Kontury do generalizacji np. państwa Europy Przyporządkowanie Wskaźniki kształtu Wskaźniki kształtu Klasyfikacja rotacja, translacja, homotetia Mapa sonoryczna Proces uproszczenia konturów sonorycznych

8 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Aby wyznaczyć współczynniki kształtu, należy posłużyć się typowymi wielkościami charakteryzującymi figury : L max - maksymalny gabaryt obiektu o ds r o l o r min ds - element pola obiektu o - środek ciężkości obiektu r - odległość elementu pola ds od środka ciężkości obiektu l - minimalna odległość elementu ds od konturu obiektu r min - minimalna odległość konturu od środka ciężkości R max - maksymalna odległość konturu od środka ciężkości o ds R max o ds L max α – kąt nachylenia głównej osi figury b – maksymalne odstępstwo od osi głównej α

9 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wskaźnik Malinowskiej L - obwód obiektu S - pole powierzchni obiektu Lmax – maksymalny gabaryt obiektu L – obwód obiektu Wskaźnik rozciągnięcia Wskaźnik rozwinięcia rozłogu wg. H.Klimczak O T – obwód okręgu o powierzchni równej powierzchni obiektu O P – Obwód rzeczywisty obiektu

10 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Dla współczynników kształtu posiadających podobny rozkład wartości, najbardziej odpowiednim konturem wzorcowym, charakteryzującym dany kształt państwa będzie kontur minimalizujący normę wektorową: |d| - długość wektora mk wymiarowej normy, mk – ilość współczynników branych pod uwagę, m i w – wartość i-tego współczynnika dla określonego konturu wzorcowego, m i p – wartość i-tego współczynnika dla określonego konturu państwa. Ponieważ zróżnicowanie wartości poszczególnych współczynników jest spore, należy się posłużyć zrównoważoną normą wektorową: σ i 2 – wariancja wagi jednostkowej i-tego współczynnika

11 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski

12 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski

13 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski

14 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Analogicznie do dwóch linearnych współrzędnych kartezjańskich x, y, określających położenie punktów sceny graficznej, jako charakterystyki x,y, położenia sygnałów sceny sonorycznej obrano: w kierunku pionowym – częstotliwość (odbieraną jako wysokość dźwięku), a w kierunku poziomym – natężenie (odbierane jako głośność dźwięku) Źródło: 8, Krzywicka-Blum, Kuchmister, 1999

15 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski

16 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski

17 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski

18 Krzysztof Sośnica SKN Geoinformatyki UP we Wrocławiu Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Wstęp Digitizer sonoryczny Dopuszczalne kształty Metoda upraszczania Wskaźniki kształtu Wyniki Kryterium klasyfikacyjne Bibliografia Podsumowanie i wnioski Bibliografia 1. Klimczak H., 2003: Modelowanie kartograficzne w badanaiach rozmieszczenia zjawisk przestrzennych, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław 2003 2. Krzywicka-Blum E., 1998; Sonoryczne uwarunkowania kodowania punktów, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, S. Geodezja i Kartografia Nr 343, str. 139-134, Wrocław 3. Kuchmister J., 1998: Analiza dokładności pozycjonowania punktów w polu operacyjnym digitizera sonorycznego, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, S. Geodezja i Kartografia Nr 343, str. 181-190, Wrocław, Polska 4. Krzywicka-Blum E, Kuchmister J., 1999, monografia, str. 100, Kat. Geod. i Fot. AR, Wrocław, Polska 5. Krzywicka–Blum E., Kuchmister J., 2005, Rola sekwencji sygnałów sonorycznych w tworzeniu wyobrażeń przestrzennych osób niewidomych, Fizjoterapia t 13, Nr 2 str. 33–39, Wrocław 6. Ćmielewski K. Krzywicka–Blum E., Kuchmister J, Parol M., 2005, Urządzenie do odtwarzania testów sonorycznych, Patent UPRP Nr 189881, Polska 7. Bubliński Z. Cetnarowicz K. : Zastosowanie elementu składowego do przetwarzania obrazów optycznych, Tom 10, zeszyt 1, 1991 8. Krzywicka-Blum E.,Kuchmister J. The sound coding method as an educational aid for the blind 9. Krzywicka-Blum E., Kuchmister J. The sonic modelling in blind people education.


Pobierz ppt "Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych Krzysztof Sośnica III OKKNS Geodezji 24-25."

Podobne prezentacje


Reklamy Google